Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 20031 Εργασία στο μάθημα: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Καθηγητής: Σ. Καπιδάκης Τίτλος:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 20031 Εργασία στο μάθημα: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Καθηγητής: Σ. Καπιδάκης Τίτλος:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 20031 Εργασία στο μάθημα: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Καθηγητής: Σ. Καπιδάκης Τίτλος: Παρουσίαση και σχολιασμός της Library of Congress Digital Library Ομάδα Εργασίας Ε. Λάππα Ο. Αλεξάκη M. Λουκά

2 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 2 Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

3 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 3 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες προσφέρουν νέες προκλήσεις σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο επάγγελμα, αυτό των ψηφιακών βιβλιοθηκονόμων, οι οποίοι καλούνται να συνδυάσουν τη θεωρία και την πράξη στη διαχείριση των πληροφοριών με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, με σκοπό να δημιουργήσουν νέα πληροφοριακά προϊόντα και υπηρεσίες. Ψ.B. είναι η λογική επέκταση και ανάπτυξη της φυσικής βιβλιοθήκης σε μια κοινωνία ηλεκτρονικής πληροφόρησης. Μέσα από την έρευνα για τις ανάγκες των χρηστών αναπτύχθηκαν πρωτότυπες διεπαφές και εργαλεία τόσο για χρήση των τελικών χρηστών όσο και των βιβλιοθηκονόμων.

4 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 4 Οι Ψ.Β. άρχισαν να δημιουργούνται και να γίνονται αντικείμενα μελέτης και έρευνας στις αρχές και στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Αυτό οδήγησε σε μια πληθώρα από προγράμματα και ιδέες καθοδηγούμενα από δύο παράγοντες: 1. βρίσκοντας τρόπους να εφαρμόσουν τις νέες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στην δεκαετία του 1980 και 2. από την επιθυμία να δημιουργήσουν νέες τεχνολογίες για τη διαχείριση διάσπαρτων και διαφορετικών πληροφοριακών πηγών.

5 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 5 Αρχικά οι προσπάθειες εθνικών βιβλιοθηκών ή μεγάλων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών εστίασαν στην αύξηση της πρόσβασης σε ήδη υπάρχουσες συλλογές διαμέσου ψηφιοποίησης και δικτύωσης. Σήμερα οι Ψ.Β. έχουν εστιάσει στην ανάπτυξη ψηφιακών συλλογών και παρέχουν μάλλον περιορισμένες υπηρεσίες πρόσβασης.

6 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 6 Οι Ψ.Β. κατηγοριοποιούνται αναλόγως με το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες, την τεχνολογία και την κουλτούρα τα οποία και είναι αντικείμενα έρευνας Σχετικά με το περιεχόμενο, αφορούν στην ενοποίηση των πολυμέσων - πρόσκτηση δεδομένων συμπεριλαμβανομένου της μεταφοράς από αναλογική σε ψηφιακή μορφή - απόσπαση μεταδεδομένων και προτυποποίηση - διαδικασίες ευρετηρίασης, καταχώρησης και ανάκτησης - διαδικασίες συντήρησης και διατήρησης συλλογών Θέματα έρευνας που αφορούν στις υπηρεσίες προς τους χρήστες σχετίζονται με: - διεπαφές χρηστών και περιλαμβάνουν αναζήτηση, φιλτράρισμα, ξεφύλλισμα - παραπομπές, ερωτήσεις και οδηγίες

7 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 7 Η τεχνολογική έρευνα είναι βασισμένη στην ταχύτατη δικτύωση σχεδιασμός διεπαφών ασφάλεια δεδομένων κοστολόγηση υπηρεσιών και προϊόντων και διαλειτουργικότητα μεταξύ πολλών Ψ.Β. Τα θέματα κουλτούρας συμπεριλαμβάνουν την πνευματική ιδιοκτησία διασφάλιση της ποιότητας δεδομένων νομιμότητα Άλλα επίσης θέματα μελέτης αφορούν στην διαχείριση και αξιολόγηση των Ψ.Β. και την επίδρασή τους σε ανθρώπους και σε οργανισμούς.

8 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 8 THE LIBRARY OF CONGRESS NATIONAL DIGITAL LIBRARY PROGRAM Η L.C. υπήρξε αρωγός πολλών ινστιτούτων στον καθορισμό αναγκών για την αυτοματοποίηση των βιβλιοθηκών. Το 1995 η L.C. ξεκίνησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα Εθνικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης με σκοπό την ψηφιοποίηση και διάθεση 5 εκ. τεκμηρίων από μια πλειάδα συλλογών της L.C. Το πρόγραμμα αυτό δεν θα ανέπτυσσε μόνο μία από της πρώτες ψηφιακές βιβλιοθήκες για την αμερικάνικη κουλτούρα, αλλά θα παρείχε την ευκαιρία στους ερευνητές και τεχνικούς σε νέες πνευματικές προκλήσεις τις οποίες οι Ψ.Β. παρέχουν.

9 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 9 THE LIBRARY OF CONGRESS NATIONAL DIGITAL LIBRARY PROGRAM Το 1995 το L.C. NDL Program συνεργάστηκε με το εργαστήριο Επικοινωνίας Ανθρώπου - Μηχανής του Πανεπιστημίου του Mairyland στην ανάπτυξη διεπαφής για την NDL. Σχεδιαστές από το Πανεπιστήμιο και προσωπικό της L.C. εργάστηκαν για πάνω από 2 χρόνια και δημιούργησαν το Library of Congress National Digital Library Program (L.C.N.D.L.P.) Οι διεπαφές σχεδιάστηκαν έτσι ώστε οι χρήστες να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματική χρήση των πληροφοριακών πηγών. Υποστηρίχθηκαν, επίσης, οι στρατηγικές αναζήτησης και η περιδιάβαση (browsing)

10 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 10 Δόθηκε μεγάλο βάρος στις διεπαφές των χρηστών και παρόλο που υπήρξαν διάφορες καινοτόμες προτάσεις για τη υποστήριξη της αναζήτησης, επιλέγει το περιβάλλον WWW ως ποιο κατάλληλο Το HTML και κυρίως η ανάπτυξη του Java επιτρέπουν στους σχεδιαστές να «κατεβάσουν» διεπαφές σε περιβάλλον web, πολύ σημαντικό στις Ψ.Β. Η έρευνα στις Ψ.Β. και τα πολυμέσα οδήγησε στην δημιουργία διεπαφών για ειδικό υλικό (πχ. video). Έτσι οι Ψ.Β. που είναι σε περιβάλλον WWW μπορούν να επωφεληθούν από τα επιτεύγματα της έρευνας στην επικοινωνία ανθρώπου - μηχανής. Στο πρόγραμμα NDL υιοθετήθηκε το JavaScript και Java για να ξεπεραστούν οι περιορισμοί της εμφάνισης HTML. Επίσης για να ξεπεραστεί η έλλειψη των κοινών μεταδεδομένων για όλα τα αντικείμενα χωρίστηκε η περιδιάβαση της συλλογής από την σε βάθος περιδιάβαση.

11 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 11 Image LC NDLP

12 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 12 Ανάγκη δημιουργίας τόσο στρατηγικών αναζήτησης συγκεκριμένου περιεχομένου όσο και στην αναζήτηση σε όλες τις διαφορετικά σχεδιασμένες συλλογές, έτσι ώστε: να εξυπηρετεί τα περισσότερα είδη χρηστών να εξυπηρετεί μεγάλο εύρος διαφορετικών πληροφοριακών αναγκών να βοηθάει τους χρήστες να ξεχωρίζουν πρωτογενές και δευτερογενές υλικό να βοηθάει στην διασύνδεση αντικειμένων μεταξύ διαφορετικών συλλογών συλλέγοντας τα αναγκαία στοιχεία έτσι ώστε οι χρήστες να βρίσκουν αυτό που θέλουν χωρίς τη διαμεσολάβηση του ανθρώπου.

13 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 13 ενημερώνοντας τον χρήστη ποια τεκμήρια δεν θα βρει στην NDL και δίνοντας στοιχεία για άλλες πηγές πληροφόρησης αναπτύσσοντας νέες τεχνικές για αναζήτηση αντικειμένων πολυμέσων και ενοποιώντας αυτές τις τεχνικές στην διεπαφή παρέχοντας σαφείς περιγραφές για την NDL, τις μεγάλες συλλογές της L.C. καθώς και για ολόκληρο το Internet διαχωρίζοντας και προβάλλοντας ταχύτατα, κείμενα, γραφικά και ήχους για την διευκόλυνση της περιδιάβασης. επιτρέποντας στους χρήστες να κάνουν αναζητήσεις ταυτόχρονα σε όλες τις συλλογές ή της επιλογής τους.

14 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 14 Η φιλοσοφία του σχεδιασμού ήταν να μειωθούν οι απαιτήσεις πλοήγησης ισοπεδώνοντας την ιεραρχική δομή και οδηγώντας τον χρήστη σε ένα συνεπές περιεχόμενο ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ α. Ελαχιστοποίηση του αποπροσανατολισμού του χρήστη με μείωση της πλοήγησης (navigation) και καθοδήγησή του σε σχετικά κείμενα π.χ. minimize scrolling, jumping, hierarchy etc. β. Παροχή πρωτογενούς πληροφορίας με τη μικρότερη χρονική κατανάλωση γ. Υποστήριξη ταχείας σχετικής απόφασης μέσω επισκόπησης και προεπισκόπησης της πληροφορίας

15 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 15 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΑΝ Τα εργαλεία σχεδιάστηκαν για να βοηθήσουν τους χρήστες και το προσωπικό της L.C. στη χρήση διαφορετικών ψηφιακών αντικειμένων. Αναπτύχθηκαν 3 τύποι εργαλείων: α. Επισκόπησης όλων των συλλογών που περιέχονται στη βάση β. Περιγραφής του αντικειμένου γ. Συγκέντρωσης αποτελεσμάτων

16 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 16 Ευρείς και ρηχές δομές θεωρήθηκαν ποιο αποτελεσματικές από στενές και σε βάθος δομές των μενού. Η ιεραρχική δομή ισοπεδώθηκε φέρνοντας στην επιφάνεια πολλά δείγματα θεμάτων και ειδικές παρουσιάσεις, επίσης με τη χρήση πλαισίων, πινάκων περιεχομένων και προβάλλοντας την βασική έρευνα (απλή έρευνα) στην αρχή της ιεραρχίας. Περιλήψεις και προεπισκοπήσεις έχουν πολλές λειτουργίες στις Ψ.Β. Βοηθούν τους χρήστες να μάθουν για την συλλογή και να ανακαλύψουν υλικό με διαφορετικές χαρακτηριστικά. The American Memory ψηφιακή συλλογή περιέχει υλικό σε διαφορετικά formats με μεγάλη ποικιλία επιπέδων περιγραφικών μεταδεδομένων. Αυτό κάνει την αναζήτηση δύσκολη και τη περιδιάβαση ποιο σημαντική. Περιλήψεις και προεπισκοπήσεις υποστηρίζουν τη περιδιάβαση επιτρέποντας στους χρήστες να αποφασίσουν γρήγορα για την καταλληλότητα των τεκμηρίων. Πχ. American Memory

17 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 17 American Memory

18 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 18 American memory collections

19 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 19 Επιλογή από τη λίστα συλλογών

20 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 20 National American Suffrage Association

21 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 21 Rare books

22 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 22 Icon1

23 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 23 ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗΣ Η NDL απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό χρηστών και οι μηχανές αναζήτησης υποστηρίζουν την βασική και εξειδικευμένη έρευνα. O L.C. Online Catalog παρέχει - Βασική και καθοδηγούμενη έρευνα με χρήση λογικών τελεστών και συμβόλων - Παροχή βοήθειας όλα τα επίπεδα με παραδείγματα - Συνδέσεις σε άλλους καταλόγους (φωτογραφικού υλικού, ηχογραφήσεων) - Σύνδεση σε διαφορετική διεπαφή (Ζ39.50) του ίδιου κατάλογου

24 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 24 Search our catalogs

25 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 25 Basic search

26 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 26 Basic search tips

27 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 27 Basic search tips (continued)

28 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 28 Guided search

29 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 29 Simple search

30 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 30 Phrase search

31 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 31 Image LC NDLP

32 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 32 Στην αρχική ιστοσελίδα της L.C. παρέχεται Advanced search για αναζήτηση των δικτυακών τόπων της L.C.

33 ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 2003 33 Search the LC Web site


Κατέβασμα ppt "Ομαδική εργασία/ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΠΠΑ, ΛΟΥΚΑ/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΕΣ/ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΠΙΔΑΚΗ 20031 Εργασία στο μάθημα: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Καθηγητής: Σ. Καπιδάκης Τίτλος:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google