Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Κ.ΚΑΤΣΑΡΟΥ-Α.ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΣΕΡΡΕΣ 2006 Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σπουδάστριες: Κατσαρού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Κ.ΚΑΤΣΑΡΟΥ-Α.ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΣΕΡΡΕΣ 2006 Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σπουδάστριες: Κατσαρού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Κ.ΚΑΤΣΑΡΟΥ-Α.ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΣΕΡΡΕΣ 2006 Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σπουδάστριες: Κατσαρού Κυριακή & Χαλιμούρδα Άννα Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νικολαΐδης Αθανάσιος ΣΕΡΡΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

2 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Κ.ΚΑΤΣΑΡΟΥ-Α.ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΣΕΡΡΕΣ 2006 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ Διαδικασία εξαγωγής από την εικόνα μιας ή περισσοτέρων συνδεδεμένων περιοχών που ικανοποιούν κάποιο κριτήριο ομοιογένειας Κατάτμηση εικόνας: Συνθήκες: για και που είναι γειτονικά με Ø,Ø, 3) 2) 1)

3 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Κ.ΚΑΤΣΑΡΟΥ-Α.ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΣΕΡΡΕΣ 2006 Σκοπός: Η βελτίωση της απεικόνισης των περιοχών της εικόνας Η έμφαση σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της εικόνας Η χρήση µετασχηµατισµών για καλύτερη απεικόνιση και στη συνέχεια εκτίμηση του αντικειμένου. Περιορισμοί: «Πόσο καλός είναι ένας αλγόριθμος;» ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ

4 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Κ.ΚΑΤΣΑΡΟΥ-Α.ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΣΕΡΡΕΣ 2006 Ιατρική Ιατρική Συμπίεση δεδομένων Συμπίεση δεδομένων ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ  Αναγνώριση Παθήσεων  Ταξινόμηση Αιματικών Κυττάρων  Εντοπισμός Καρκινικών Κυττάρων  Ασύρματα Επικοινωνιακά Συστήματα Επεξεργασία Βίντεο Επεξεργασία Βίντεο  Αναζήτηση Κίνησης

5 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Κ.ΚΑΤΣΑΡΟΥ-Α.ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΣΕΡΡΕΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ   Τεχνικές Διαίρεσης και Ένωσης (Split-and-Merge Technique)   Τεχνικές Αύξησης Περιοχής (Region Growing Techniques)   Τεχνικές Βασισμένες στην Εύρεση Ακμών (Edge Based Techniques)   Τεχνικές Βασισμένες σε Νευρωνικά Δίκτυα (Neural-Network Based Techniques) Τεχνικές Βασισμένες σε Χώρο Χαρακτηριστικών (Feature-space based techniques)  Ομαδοποίηση (Clustering)  Προσαρμοσμένη Ομαδοποίηση k-μέσων (Adaptive k-means clustering)  Κατωφλίωση Ιστογράμματος (Histogram Thresholding) Τεχνικές Βασισμένες στο Πεδίο Ορισμού Εικόνων (Image-Domain Based Techniques) Τεχνικές Βασισμένες στη Φυσική (Physics)

6 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Κ.ΚΑΤΣΑΡΟΥ-Α.ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΣΕΡΡΕΣ 2006 Τεχνική Αύξησης Περιοχής & Τεχνική Γραφήματος Γειτνίασης Περιοχών Στάδια αλγορίθμου: 1.Τεχνική Αύξησης Περιοχής (Region Growing Process) 2.Τεχνική Γραφήματος Γειτνίασης Περιοχών (Region Adjacency Graph)

7 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Κ.ΚΑΤΣΑΡΟΥ-Α.ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΣΕΡΡΕΣ 2006 Τεχνική Αύξησης Περιοχής Ορισμός Περιοχής Σκοπός του 1 ου σταδίου: Κριτήριο Ομοιογένειας: Αρχική ανάθεση ετικετών Χρωματική διαφορά ενός εικονοστοιχείου και της μέσης τιμής χρώματος μιας περιοχής τιμής χρώματος μιας περιοχής

8 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Κ.ΚΑΤΣΑΡΟΥ-Α.ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΣΕΡΡΕΣ 2006 Εισαγωγή Κατωφλίου Τεχνική Αύξησης Περιοχής Αν η Ευκλείδεια απόσταση κατώφλι  εισαγωγή εικονοστοιχείου στην περιοχή Αν η Ευκλείδεια απόσταση κατώφλι  εισαγωγή εικονοστοιχείου στην περιοχή Ευκλείδεια Απόσταση Τύπος μέσης τιμής χρώματος είναι αρκετά μικρή

9 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Κ.ΚΑΤΣΑΡΟΥ-Α.ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΣΕΡΡΕΣ 2006 Τεχνική Γραφήματος Γειτνίασης Περιοχών Σκοπός του 2ου σταδίου: Αποτέλεσμα του RGP Απεικόνιση του RAG Δύο περιοχές ενώνονται αν η απόσταση μεταξύ τους είναι μικρή Δύο περιοχές ενώνονται αν η απόσταση μεταξύ τους είναι μικρή Συγχώνευση γειτονικών περιοχών Κριτήριο:

10 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Κ.ΚΑΤΣΑΡΟΥ-Α.ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΣΕΡΡΕΣ 2006 Απόσταση Fisher Τύπος μέσης τιμής χρώματος Τεχνική Γραφήματος Γειτνίασης Περιοχών Τύπος διασποράς χρώματος Εισαγωγή Κατωφλίου Αν η απόσταση Fisher κατώφλι  ένωση γειτονικών περιοχών Αν η απόσταση Fisher κατώφλι  ένωση γειτονικών περιοχών

11 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Κ.ΚΑΤΣΑΡΟΥ-Α.ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΣΕΡΡΕΣ 2006 Μέθοδος Πολυκατωφλίωσης Ιστογραμμάτων και Συγχώνευσης Στάδια αλγορίθμου: 2.Συγχώνευση των τελικών κατετμημένων πινάκων 1.Πολυκατωφλίωση των RG, RB, GB ζευγαριών

12 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Κ.ΚΑΤΣΑΡΟΥ-Α.ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΣΕΡΡΕΣ 2006 Πολυκατωφλίωση Διδιάστατων Ιστογραμμάτων Σχηματισμός Διδιάστατων Ιστογραμμάτων Σχηματισμός Διδιάστατων Ιστογραμμάτων Λείανση Ιστογραμμάτων Λείανση Ιστογραμμάτων Down-Sampling (Υποδειγματοληψία) Down-Sampling (Υποδειγματοληψία) Επιλογή Κορυφών & Διαίρεση Ιστογράμματος Επιλογή Κορυφών & Διαίρεση Ιστογράμματος Up-Sampling (Υπερδειγματοληψία) Up-Sampling (Υπερδειγματοληψία) Κατάτμηση Εικόνων 2-Ζωνών Κατάτμηση Εικόνων 2-Ζωνών

13 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Κ.ΚΑΤΣΑΡΟΥ-Α.ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΣΕΡΡΕΣ 2006 Πολυκατωφλίωση Διδιάστατων Ιστογραμμάτων Σχηματισμός Διδιάστατων Ιστογραμμάτων Σχηματισμός Διδιάστατων Ιστογραμμάτων  Ιστογράμματα μεγέθους 256x256 (RB,RG,GB) Λείανση Ιστογραμμάτων Λείανση Ιστογραμμάτων  Gaussian Φίλτρο Down-Sampling (Υποδειγματοληψία) Down-Sampling (Υποδειγματοληψία)  Μείωση ιστογραμμάτων από 256x256 σε 32x32

14 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Κ.ΚΑΤΣΑΡΟΥ-Α.ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΣΕΡΡΕΣ 2006 Πολυκατωφλίωση Διδιάστατων Ιστογραμμάτων Επιλογή Κορυφών & Διαίρεση Ιστογράμματος Επιλογή Κορυφών & Διαίρεση Ιστογράμματος  Εισαγωγή ετικετών στα bins των ιστογραμμάτων Για = 1,2,…,Κ (ο αριθμός των κορυφών)  Διαδικασία ομαδοποίησης Up-Sampling (Υπερδειγματοληψία) Up-Sampling (Υπερδειγματοληψία) Κατάτμηση Εικόνων 2-Ζωνών Κατάτμηση Εικόνων 2-Ζωνών  Διαδικασία χαρτογράφησης  Μετατροπή ιστογραμμάτων από 32x32 σε 256x256

15 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Κ.ΚΑΤΣΑΡΟΥ-Α.ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΣΕΡΡΕΣ 2006  RG-GB και GB-RB και RB-RG να ταιριάζουν  (RG-RB και RG-GB να ταιριάζουν, ενώ τα RB-GB να μην ταιριάζουν) ή ( RG-RB και RB-GB να ταιριάζουν, ενώ τα RG-GB να μην ταιριάζουν) ή (RG-GB και RB-GB να ταιριάζουν, ενώ τα RG-RB να μην ταιριάζουν)  (RG-RB ταιριάζουν μόνο στο κόκκινο), ή (RG-GB ταιριάζουν μόνο στο πράσινο), ή (RB-GB ταιριάζουν μόνο στο μπλε) Δημιουργία μετασχηματισμών: Δημιουργία μετασχηματισμών: Συγχώνευση των Κατετμημένων Πινάκων

16 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Κ.ΚΑΤΣΑΡΟΥ-Α.ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΣΕΡΡΕΣ 2006 Φίλτρο πλειονότητας στις χωρικές και χρωματικές διαστάσεις. Φίλτρο πλειονότητας στις χωρικές και χρωματικές διαστάσεις. Συγχώνευση των Κατετμημένων Πινάκων  Ετικέτα που εμφανίζεται περισσότερο  5x5 γειτονιά  Τοποθέτηση της ετικέτας στην τελική κατετμημένη εικόνα

17 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Κ.ΚΑΤΣΑΡΟΥ-Α.ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΣΕΡΡΕΣ 2006 Σύγκριση των Μεθόδων Υπολογιστική πολυπλοκότητα Λογική πολυπλοκότητα Λογική πολυπλοκότητα

18 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Κ.ΚΑΤΣΑΡΟΥ-Α.ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΣΕΡΡΕΣ 2006 Παραδείγματα Αρχική εικόνα RGP&RAG(98, 0.85) PEAKS(10) Αρχική εικόνα RGP&RAG(75, 0.5) PEAKS(8)

19 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Κ.ΚΑΤΣΑΡΟΥ-Α.ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΣΕΡΡΕΣ 2006 Παραδείγματα Αρχική εικόνα RGP&RAG(50, 1) PEAKS(4) Αρχική εικόνα RGP&RAG(145, 0.48) PEAKS(29)


Κατέβασμα ppt "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Κ.ΚΑΤΣΑΡΟΥ-Α.ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΣΕΡΡΕΣ 2006 Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σπουδάστριες: Κατσαρού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google