Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Μαθήματα Επιχειρηματικότητας στο ΕΚΠΑ Π.Ε Πετράκης, Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ Κ.Α. Μπουρλετίδης, Ειδικός Επιστήμονας ΕΚΠΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 Μαθήματα Επιχειρηματικότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (1)
Μέχρι το 1970 ο αριθμός των Πανεπιστημιακών Σχολών που πρόσφεραν σειρές μαθημάτων για την επιχειρηματικότητα ήταν 16, Μέχρι το 1995 αυξήθηκαν και ξεπέρασαν τα 400. Σήμερα υπάρχουν τουλάχιστον 550 πανεπιστήμια / κολλέγια που προσφέρουν τέσσερις ή περισσότερες σειρές μαθημάτων που επικεντρώνονται στον τομέα της επιχειρηματικότητας και παρέχουν την ευκαιρία στους σπουδαστές πάρουν πτυχίο στην Επιχειρηματικότητα ή πτυχίο που εμπεριέχει ως τίτλο την επιχειρηματικότητα (Gartner & Shane 1995, Vesper & Gartner 2002). Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια για την εισαγωγή του μαθήματος της επιχειρηματικότητας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (FREG, European Commission 2002 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

3 Μαθήματα Επιχειρηματικότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (2)
Στην Ελλάδα ότι η προσπάθεια εισαγωγής της επιχειρηματικότητας στην Εκπαίδευση έχει ως κινητήριος μοχλό την υλοποίηση έργων μέσα από το ΕΠΕΑΕΚ, και ειδικότερα από το Μέτρο 3.1 για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας. Έχουν ήδη υλοποιηθεί έργα που αφορούν την χρηματοδότηση Ελληνικών Πανεπιστημίων για την εισαγωγή του μαθήματος της Επιχειρηματικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και για την δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή του μαθήματος της επιχειρηματικότητας στα ΤΕΕ/ΙΕΚ και Σχολές Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

4 Τι απασχολεί ένα μάθημα Επιχειρηματικότητας
α) Γιατί, πότε και πώς εμφανίζονται οι ευκαιρίες για τη δημιουργία νέων αγαθών και υπηρεσιών; β) Γιατί, πότε και πώς κάποιοι άνθρωποι και όχι κάποιοι άλλοι, ανακαλύπτουν και εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες αυτές; γ) Πως οι επιχειρηματίες εντοπίζουν τους τομείς δραστηριότητας με τις καλύτερες προοπτικές δ) Πως οι επιχειρηματίες δημιουργούν και συντηρούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ε) Πως οι επιχειρηματίες μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τους περιορισμένους πόρους τους για να τρέξουν ένα επιχειρηματικό εγχείρημα ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

5 Ορισμός της Επιχειρηματικότητας
Δραστηριότητες του ΓΔΜ Ο στόχος είναι η δημιουργία και διάθεση μελλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς να υπάρχει βεβαιότητα για το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειας. Επιτυγχάνεται με την κινητοποίηση όλων των απαραίτητων διαθέσιμων πόρων. Επιχειρηματικότητα είναι η προσεκτική ανάλυση (πως, από ποιον και με τι επιπτώσεις) της διαδικασίας ανακάλυψης ευκαιριών, της αξιολόγησης και αξιοποίησης τους ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

6 Το Παιδαγωγικό Μοντέλο για την Εισαγωγή Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας
Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο δεν περιορίζεται μόνο σε βιβλία αλλά και ηλεκτρονικό (web) υλικό προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή στους συμμετέχοντες. Το υλικό, τα βιβλία και η μεθοδολογία βασίζονται στις θεωρίες της επιχειρηματικότητας και κατευθύνεται στο να κατανοήσουν οι φοιτητές στο πως ανιχνεύουν, αξιολογούν και αξιοποιούν επιχειρηματικές ευκαιρίες, πως διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους περιορισμένους πόρους που διαθέτουν και τελικά πως θα δημιουργήσουν ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό σχήμα. Το παιδαγωγικό μοντέλο προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία Αξιοποιείται παιδαγωγικά και τεχνολογικά η μεθοδολογία των «Εικονικών Επιχειρήσεων». ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

7 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θεωρητικό Υπόβαθρο ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

8 Γιατί Διδάσκουμε και Θεωρία
α) Οι φοιτητές είναι απίθανο να συναντήσουν στην ζωή τους όλες τις καταστάσεις που περιγράφονται στα μαθήματα επιχειρηματικότητας. Συνεπώς θα πρέπει να είναι πολύ περισσότερο προετοιμασμένοι από την πραγματικότητα που θα συναντήσουν β) Η ύπαρξη μιας διαδικασίας εκπαίδευσης η οποία αντιστοιχεί σε ένα θεωρητικό πλαίσιο προσδιορίζει πολύ ευκολότερα τους εκπαιδευτικούς στόχους και την κατεύθυνση ενός προγράμματος επιχειρηματικότητας γ) Η διδασκαλία αυτοτελών ιδανικών καταστάσεων στους φοιτητές, χωρίς την αναφορά σε κάποιο μοντέλο ή θεωρία μπορεί να τους αποθαρρύνει, διότι αναδεικνύει αφενός το «τυχαίο» στις επιλογές του επιχειρηματία ή το ταλέντο που τον διακρίνει. δ) Μελετώντας συνεχώς μελέτες περιπτώσεων συνηθισμένων επιχειρήσεων που «πέτυχαν», θα βγάλουμε από το εκπαιδευτικό σύστημα προβλέψιμους επιχειρηματίες οι οποίοι θα επιτύχουν μέτρια κοντά στο μέσο όρο αποτελέσματα. ε) Το μεγάλο ποσοστό αποτυχίας που εμφανίζουν οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει να αναγκάσει τους φοιτητές να μελετήσουν όλα τα θεωρητικά ρεύματα που επεξηγούν την επιχειρηματικότητα, ώστε όταν κάποια στιγμή πρέπει να λάβουν αποφάσεις σε δύσκολες καταστάσεις ή να κάνουν προβλέψεις να μην νοιώθουν ότι πάσχουν από γνωστικό έλλειμμα ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

9 Το Εκπαιδευτικό Πακέτο του Μαθήματος
 Εγχειρίδιο Διδασκαλίας Μελέτες Περιπτώσεων (Case Studies)  Διδασκαλία Μαθημάτων Δράσεις Καθοδήγησης(Σχήματα Mentoring) Εικονικές Επιχειρήσεις (Business Game Simulator) Βραβεία επιχειρηματικότητας-Διαγωνισμός Αξιολόγηση & παρακολούθηση ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

10 Στόχοι του Μαθήματος Επιχειρηματικότητα (1)
Το προτεινόμενο σχέδιο για την εισαγωγή μαθήματος επιχειρηματικότητας στο επίπεδο των γνώσεων στοχεύει σε θέματα όπως: Η προετοιμασία του επιχειρηματία για την δημιουργία μιας επιχείρησης Η διαδικασία ανεύρεσης και αξιολόγησης επιχειρηματικών ευκαιριών Η δημιουργία εκμετάλλευση και προστασία καινοτομιών στα πλαίσια της επιχείρησης Η επιλογή των κατάλληλων κλάδων για την υλοποίηση Επιχειρηματικών Ευκαιριών Η εισαγωγή της Διοίκησης Ποιότητας σε ένα Επιχειρηματικό Εγχείρημα Απλά εργαλεία χρηματοοικονομικής διαχείρισης Λογιστική Πρακτική Θέματα Προώθησης Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου Διαδικασίες Έναρξης και Λειτουργίας μιας νέας Επιχείρησης Επιχειρηματικότητα και Ελληνική Κοινωνία ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

11 Στόχοι του Μαθήματος Επιχειρηματικότητα (2)
Το προτεινόμενο Σχέδιο επιχειρηματικότητας στοχεύει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων καθώς και γενικών δεξιοτήτων των φοιτητών όπως: Τεχνικές Οικονομικού Προγραμματισμού Υλοποίηση Επιχειρηματικών Εγχειρημάτων Τεχνικές Αξιολόγησης Επιχειρηματικών Ευκαιριών Χρήση Λογισμικού υποστηρικτικού στις επιχειρηματικές αποφάσεις Ανάπτυξη της επιχειρηματικής αντίληψης Επιχειρηματική διαίσθηση Δημιουργική σκέψη προς νέα προϊόντα – υπηρεσίες ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

12 Στόχοι του Μαθήματος Επιχειρηματικότητα (3)
Το προτεινόμενο Σχέδιο επιχειρηματικότητας στοχεύει στην αλλαγή παλαιών και την δημιουργία νέων στάσεων του εκπαιδευτικού πληθυσμού απέναντι στο θέμα της επιχειρηματικότητας. Να αλλάξει η αντίληψη των φοιτητών απέναντι την επιχειρηματικότητα. Να αντιμετωπιστεί ευνοϊκότερα από την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία η έννοια της επιχειρηματικότητας Να αντιληφθούν οι φοιτητές την επιχειρηματικότητα ως μια σημαντική εναλλακτική επιλογή. Να δημιουργηθεί μια «κουλτούρα» επιχειρηματικότητας τα αποτελέσματα της οποίας θα διαχέονται στην κοινωνία. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

13 Επιχειρηματικό Portal (http://learningsupport.elke.uoa.gr)
Πρόσβαση σε χρήσιμο Υλικό Business Games Υπηρεσίες e-Consulting Εκπαίδευση E-Learning Προμήθεια e-books Διεθνή Βιβλιογραφία Άρθρα Λεξιλόγιο Όρων Συζητήσεις Επικοινωνία ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

14 Εικονικές Επιχειρήσεις (1)
Προσομοιωμένες συνθήκες επιχειρηματικού και εργασιακού περιβάλλοντος, Μέθοδοι και διαδικασίες της αγοράς εργασίας Ενίσχυση της επαγγελματικής και επιχειρηματικής τους νοοτροπίας. Οι μαθητές με την βοήθεια των καθηγητών τους υποδύονται ρόλους Οι μαθητές υπεύθυνοι για μια επιχείρηση σε πλήρη εικονική λειτουργία ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

15 Εικονικές Επιχειρήσεις (2)
Εκπαιδευτικές Τεχνικές Δημιουργία Εκπαιδευτικού Λογισμικού Υποστηρικτική Τεχνολογία Εκπαιδευτικό Σενάριο Ύπαρξη Περιόδων Αξιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

16 Λογισμικό Εικονικών Επιχειρήσεων
Χρήστες Τεστ Επιχειρηματικό Σχέδιο Περιγραφή Ρόλων Κλάδος Ειδήσεις Λήψη Αποφάσεων Ευρετήριο Όρων Οδηγίες Κατάταξη ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

17 Αποτελέσματα Α’ Περιόδου (2003-2005)
Αριθμός Τμημάτων: 5 Αριθμός Φοιτητών: 632 Εικονικές Επιχειρήσεις: 86 Επιχειρηματικά Σχέδια: 146 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

18 Αποτελέσματα Α’ Περιόδου Εφαρμογής (Ποιοτικά)
Το υλικό που ήδη έχει δημιουργηθεί είναι το εξής: Γενικό εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της επιχειρηματικότητας. Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό μελετών περιπτώσεως. Ειδικό λογισμικό για την υποστήριξη των εικονικών επιχειρήσεων. Η «Επιχειρηματική Πύλη» ένα ολοκληρωμένο portal. Οργανωμένο σύστημα καθοδήγησης των φοιτητών (e-mentoring). ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

19 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Στόχοι Β΄Περιόδου Σκοπός μας είναι να γίνει η εισαγωγή του μαθήματος Επιχειρηματικότητα και στα υπόλοιπα 25 τμήματα του ΕΚΠΑ. Να δημιουργηθεί εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό μελετών περίπτωσης για τα αντίστοιχα τμήματα. Να δημιουργηθούν 25 ηλεκτρονικές εικονικές επιχειρήσεις για τα αντίστοιχα τμήματα. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

20 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Συνοπτική Παρουσίαση Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: 1/3/ /8/2007 Αριθμός φοιτητών που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα: φοιτητές Αριθμός Επιχειρηματικών Βραβείων: 60 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

21 Φοιτητές Επιχειρηματικότητας
Υποψιασμένος Περίεργος Αποφασισμένος Γενναίος Ενθουσιώδης ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google