Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Διερεύνηση Προσωπικών Αξιών Οικονόμου Ανδρέας Γεωργιάδης Μιχάλης Μενεξές Γεώργιος 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας Αλεξανδρούπολη, Μάιος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Διερεύνηση Προσωπικών Αξιών Οικονόμου Ανδρέας Γεωργιάδης Μιχάλης Μενεξές Γεώργιος 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας Αλεξανδρούπολη, Μάιος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Διερεύνηση Προσωπικών Αξιών Οικονόμου Ανδρέας Γεωργιάδης Μιχάλης Μενεξές Γεώργιος 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας Αλεξανδρούπολη, Μάιος 2010 29/5/2010Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

2 Αξίες Όσα πράγματα (ή ιδιότητες, ή θεσμούς, ή αρχές ζωής ή λειτουργίες...) οι άνθρωποι τα θεωρούν σημαντικά για τη ζωή τους ή ζηλευτά και επιθυμούν να τα αποκτήσουν (ή να τα πρεσβεύουν και να τα εφαρμόζουν στη ζωή τους...) αυτά ονομάζουν αξίες και διακηρύσσουν ή αποδέχονται ότι αυτά «αξίζουν τον κόπο» για να αποκτηθούν και να υπηρετούν τη ζωή, για να την κάνουν πιο ευχάριστη ή σεβαστή. 29/5/20102Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

3 Οι αξίες των εκπαιδευτικών και η σημασία τους Το αξιακό σύστημα που διέπει την προσωπικότητα του εκπαιδευτικού αποτελεί το υπόβαθρο, πάνω στο οποίο δια- μορφώνονται οι στάσεις του και από το οποίο τροφοδοτούνται οι «διαθέσεις» που μπορεί να αποβούν αρνητικοί ή θετικοί παράγοντες για τη μαθησιακή ανάπτυξη των μαθητών του. 29/5/20103Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

4 Τα ερευνητικά ερωτήματα Τα βασικά ερωτήματα στα οποία επιχειρείται να δοθεί απάντηση μέσα από αυτή την έρευνα αφορούν: α) το στάδιο της προσωπικής και ηθικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών β) τη συμβατότητα των προσωπικών αξιών των εκπαιδευτικών με τους σκοπούς του εκπαιδευτικού συστήματος, και γ) τη χρήση των ευρημάτων από τους φορείς της έρευνας, τους διδάσκοντες στο ΕΠΠΑΙΚ και τους συντάκτες των προγραμμάτων σπουδών του. 29/5/20104Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

5 Το ερωτηματολόγιο (1) Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο για τη διερεύνησης αξιών που κατασκευάστηκε με βάση το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιεί το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Florida για τις ανάγκες του Στρατηγικού Σχεδιασμού του για τη Νέα Χιλιετία (http://www.fiu.edu/~pie/docs/msp052802/ mspdocwhole010603.doc)http://www.fiu.edu/~pie/docs/msp052802/ mspdocwhole010603.doc 29/5/20105Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

6 Το ερωτηματολόγιο (2) Αποτελείται από έναν κορμό 80 αξιών που αναφέρονται με μια ή δυο λέξεις, σε κάθε μια από τις οποίες καλούνται οι ερωτώμενοι να επιλέξουν πόσο σημαντική τη θεωρούν με βάση πεντάβαθμη κλίμακα: καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ, πάρα πολύ. Επίσης, υπάρχουν ερωτήσεις για το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τον αριθμό των παιδιών και την προϋπηρεσία. Τέλος, υπάρχει ερώτηση επιλογής από τον κατάλογο των 5 σημαντικότερων αξιών. 29/5/20106Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

7 Το δείγμα Τα υποκείμενα της έρευνας ήταν οι σπουδαστές του ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ που βρίσκονταν στο τελευταίο στάδιο της επαγγελματικής τους προετοιμασίας ως εκπαιδευτικών. Απάντησαν συνολικά 95 σπουδαστές: 54 γυναίκες (56,84%) και 41 άνδρες (43,16 %). 29/5/20107Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

8 Στατιστική Ανάλυση (Ι) Για τη διερεύνηση της δομής του συστήματος των προσωπικών αξιών των σπουδαστών της ΑΣΠΑΙΤΕ, εφαρμόστηκε η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες με ορθογώνια περιστροφή των παραγοντικών αξόνων. Η αξιοπιστία, με την έννοια της εσωτερικής συνέπειας των παραγοντικών δομών, ελέγχθηκε και αξιολογήθηκε με βάση την τιμή α του Cronbach. 29/5/20108Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

9 Στατιστική Ανάλυση (ΙI) Για την ανάπτυξη τυπολογίας των σπουδαστών, εφαρμόστηκε η ιεραρχική ανάλυση σε συστάδες. Ως μέτρο ανομοιότητας των σπουδαστών χρησιμοποιήθηκε το τετράγωνο της Ευκλείδειας απόστασης και ως μέθοδος σχηματισμού συστάδων το κριτήριο Ward. Οι αναλύσεις έγιναν με το στατιστικό πακέτο SPSS 15.0. 29/5/20109Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

10 Οι πιο σημαντικές αξίες (2010) ΑξίεςΜ.Ο.ΑξίεςΜ.Ο. 01. Αγάπη4,960. Φιλία4,6 57. Υγεία4,963. Αξιοπρέπεια4,6 19. Ελευθερία4,866. Γέλιο4,6 25. Εσωτερική αρμονία4,748. Προσωπική ανάπτυξη4,5 70. Έρωτας4,756. Τιμιότητα4,5 09. Αυτοεκτίμηση4,765. Αυτοπραγμάτωση4,5 15. Δικαιοσύνη4,669. Εμπιστοσύνη4,5 18. Ειρήνη4,676. Σεξουαλική ζωή4,5 36. Οικογένεια4,680. Χιούμορ4,5 29/5/201010Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

11 Οι λιγότερο σημαντικές αξίες ΑξίεςΜ.Ο. 17. Δύναμη3,5 33. Κύρος3,5 37. Ομαδική εργασία3,5 43. Περιπέτεια3,5 46. Πρόκληση3,5 20. Εμφάνιση3,4 62. Αμφισβήτηση3,4 16. Διπλωματία3,3 40. Παράδοση3,3 44. Πίστη - Θρησκεία3,3 50. Σημαία3,3 54. Συντήρηση3,0 07. Ανταγωνισμός2,7 29/5/201011Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

12 Κορυφαίες Αξίες 1 ης Επιλογής 2010 Αξία Ποσοστό % Υγεία 28,4 Αγάπη 23,2 Οικογένεια 10,5 Αυτοπραγμάτωση 8,4 29/5/201012Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

13 13 Ο πυρήνας των αξιών 2007 -πρώτη επιλογή- ΑξίαΣυχνότητα% Υγεία3134,4 Αγάπη2527,8 Οικογένεια1617,8 29/5/2010Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

14 Κορυφαίες Αξίες 2 ης Επιλογής 2010 Αξία Ποσοστό % Αγάπη 22,1 Υγεία 10,5 Οικογένεια 8,48,4 Δικαιοσύνη 7,47,4 29/5/201014Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

15 15 Ο πυρήνας των αξιών 2007 -δεύτερη επιλογή- ΑξίαΣυχνότητα% Οικογένεια2831,5 Αγάπη1921,3 Ελευθερία1213,5 29/5/2010Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

16 Κορυφαίες Αξίες 3 ης Επιλογής 2010 ΑξίαΠοσοστό % Οικογένεια 11,6 Αγάπη 9,59,5 Ελευθερία 9,59,5 Υγεία 8,48,4 29/5/201016Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

17 17 Ο πυρήνας των αξιών 2007 -τρίτη επιλογή- ΑξίαΣυχνότητα% Αγάπη1618,0 Οικογένεια1314,6 Ειρήνη1112,4 29/5/2010Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

18 Κορυφαίες Αξίες 4 ης Επιλογής 2010 ΑξίαΠοσοστό % Ελευθερία 8,48,4 Υγεία 8,48,4 Οικογένεια 7,47,4 Δικαιοσύνη 4,24,2 29/5/201018Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

19 ΑξίαΠοσοστό % Χιούμορ 11,6 Αυτοπραγμάτωση 8,48,4 Έρωτας 7,47,4 Εσωτερική Αρμονία 5,35,3 Κορυφαίες Αξίες 5 ης Επιλογής 2010 29/5/201019Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

20 Πρώτος παράγοντας Cronbach's α = 0.96 61. Αλληλεγγύη 11. Βοήθεια προς τους άλλους 77. Συναδελφικότητα 15. Δικαιοσύνη 37. Ομαδική εργασία 58. Υπευθυνότητα 26. Ευγένεια 72. Κατανόηση 78. Φιλαλήθεια 10. Αυτοέλεγχος 71. Θετικότητα 09. Αυτοεκτίμηση 29/5/201020Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

21 Δεύτερος Παράγοντας Cronbach's α = 0.84 43. Περιπέτεια 46. Πρόκληση 59. Φαντασία 29. Θάρρος 13. Δημιουργικότητα 30. Ικανότητα 62. Αμφισβήτηση 17. Δύναμη 02. Αισθητική 05. Ανεξαρτησία 67. Διεκδίκηση 68. Δυνατότητα αλλαγών 29/5/201021Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

22 Τρίτος Παράγοντας Cronbach’s α = 0.79 41. Πατρίδα 55. Τάξη 44. Πίστη - Θρησκεία 50. Σημαία 51. Σταθερότητα 40. Παράδοση 04. Αναγνώριση 54. Συντήρηση 33. Κύρος 24. Εργασία 23. Επίτευξη 36. Οικογένεια 29/5/201022Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

23 Ανάλυση συστάδων Ward method Η ανάλυση έδωσε τρεις συστάδες: Σ1 (24 άτομα, 30,5%) Σ2 (54 άτομα, 56,8 %) Σ3 (12 άτομα, 12,6%) 29/5/201023Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

24 Ανάλυση συστάδων 29/5/201024Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

25 Ανάλυση συστάδων 29/5/201025Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

26 Συσχέτιση Συστάδων και Παραγόντων F1F2F3 Σ1 -.60-1.06.00 Σ2.26.50.44 Σ3.28.30-1.98 Total.00 R2R2 0.1610.5000.613 p <0.001 29/5/201026Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

27 Δεύτερη συστάδα (Σ2) Η ομάδα αυτή είναι η πολυπληθέστερη. Παρουσιάζει «υψηλό σκορ» και στους τρεις άξονες αξιών. Συνδυάζει προτίμηση προς τη συλλογικότητα, το «επιχειρείν» και το ρίσκο, αλλά επιλέγει σε μεγάλο βαθμό τη συντηρητική προοπτική. Θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως αυτοί που βλέπουν τις ικανότητες του «επιχειρείν» σε μια τεχνοκρατική διάσταση, απογυμνωμένες από την κοινωνική προοπτική τους και τη δημοκρατική διάσταση ως στοιχείο της γενικότερης προόδου. 29/5/201027Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

28 Σ2 Το γεγονός ότι επιλέγουν αξίες που ανήκουν στην κατηγορία της συλλογικότητας, καθιστά την παρουσία τους και την προβολή των απαιτήσεών τους πιο δυναμική. Η οικονομική κρίση που περιορίζει τις επαγγελματικές προοπτικές των υποψήφιων εκπαιδευτικών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εκδήλωση μιας συμπεριφοράς που χαρακτηρίζεται από άμβλυνση της κοινωνικής ευαισθησίας και όξυνση των σκληρύνσεων. Η αλληλεγγύη επιδεικνύεται μεταξύ των μελών της ομάδας που έχουν τις ίδιες ικανότητες, ενώ έλλειψη ανοχής επιδεικνύεται σε όσους δεν τις διαθέτουν. 29/5/201028Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

29 Σ2 Η οικονομική κρίση συντείνει στο να συμπεριφέρονται τα μέλη αυτών των «προσοντούχων» ομάδων με τις συντηρητικές πλευρές της συνείδησή τους. Το δεδομένο ότι στην πλειονότητά της (2:1) αυτή η ομάδα αποτελείται από γυναίκες, που είναι ίσως πιο ευάλωτη μερίδα του πληθυσμού σε περίοδο κρίσης, μάλλον επιτείνει την εκδήλωση αυτής της συμπεριφοράς. 29/5/201029Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

30 Σ2 Οι υποθέσεις αυτές με βάση τα στοιχεία της παρούσης έρευνας ενισχύονται και από τα βιώματα του εκπαιδευτικού προσωπικού της ΑΣΠΑΙΤΕ που αποκόμισαν από τη συμπεριφορά μερίδας σπουδαστών, αλλά βρίσκονται και σε αναλογία με τις γενικότερες πολιτικές συγκλίσεις που αναπτύσσονται αυτήν την περίοδο. 29/5/201030Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

31 Πρώτη συστάδα (Σ1) Δεν παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά της συλλογικότητας ούτε του επιχειρείν, ενώ σε ό,τι αφορά την συντήρηση κινείται στο μέσο όρο. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η ομάδα των «λουφαδόρων», που αποκρύπτεται και δεν εκτίθεται. Δεν μπαίνει στις συγκρούσεις και στις αντιθέσεις. Δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 29/5/201031Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

32 Τρίτη συστάδα (Σ3) Η ομάδα αυτή φορτώνει και στους τρεις άξονες, ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί ως η «προοδευτική» και «ανοικτή», αλλά είναι η πιο ολιγάριθμη. Το γεγονός αυτό ίσως μπορεί να ερμηνευτεί από το ότι το σύνολο των μελών αυτής της ομάδας δεν έχει καμία οικογενειακή δέσμευση. 29/5/201032Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

33 Το προφίλ των συστάδων 2007 Σ3 (53): επιλέγουν αξίες που ταξινομήθηκαν υψηλά και συνδέονται με υψηλό βαθμό επιζήτησης προσωπικής ασφάλειας (είχαν προϋπηρεσία και σχεδόν βέβαιη απορρόφηση στην επαγγελματική δομή της εκπαίδευσης: δημοσιοϋπαλληλικό ιδανικό). Σ2 (32): επιλέγουν αξίες που συνδέονται με εσωστρέφεια και εσωτερική ισορροπία Σ1 (10): διακρίνονται από αρνητισμό και παραίτηση. Συνδυάζουν αφενός την επιζήτηση κοινωνικού μηχανισμού ασφάλειας με μια αρνητική στάση στις διανθρώπινες σχέσεις και με χαμηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης 29/5/201033Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

34 Συμπεράσματα - Προτάσεις Επαναλαμβάνεται και το 2010, η γενική τάση της επιζήτησης ασφάλειας μέσω ανάπτυξης αμυντικών μηχανισμών εσωτερικών και εξωτερικών. Όμως το 2007 κυρίαρχη ήταν συστάδα στην οποία επιλέγονταν οι αξίες της ασφάλειας που βρίσκονταν σε απόσταση από το επιχειρείν και την ανάληψη ρίσκου. Η προώθηση καινοτομικής αντίληψης και νοοτροπίας ήταν προτεραιότητα για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Τώρα (2010), σε ό,τι αφορά την κυρίαρχη συστάδα, με δεδομένο ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δεν επιλέγονται με κριτήριο την προϋπηρεσία, αλλά αποκλειστικά με τα ακαδημαϊκά προσόντα, εξηγεί το ότι τα μέλη που την αποτελούν διαθέτουν ένα υψηλότερο βαθμό αυτοπεποίθησης – αυτοεκτίμησης: ευνοϊκή στάση απέναντι στην ανάληψη ρίσκου και χρήση δημιουργικών προσεγγίσεων. 29/5/201034Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

35 Συμπεράσματα - Προτάσεις Όμως, αυτή η στάση φαίνεται να συνδυάζεται με την αντίληψη ότι πρέπει να διασφαλιστεί όχι από ένα ανοικτό πλαίσιο κοινωνικής - πολιτικής οργάνωσης, αλλά μέσα από την αυταρχική επιβολή. Οι όροι της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης φαίνεται ότι λειτουργούν ως παράγοντες με συνάφεια προς την στάση αυτή. Οι συνθήκες του πλαισίου μάλλον αποτελούν εμπόδιο για ολοκλήρωση της προσωπικής ανάπτυξης. Οι εκπαιδευτές του ΕΠΠΑΙΚ θα πρέπει ίσως να δώσουν έμφαση σε εκείνα τα στοιχεία του προγράμματος, μέσα από τα οποία μπορεί να αναπτυχθούν θετικές κοινωνικές στάσεις και συμπεριφορές. 29/5/201035Επικοινωνία: anoiko@gmail.com

36 Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 29/5/2010Επικοινωνία: anoiko@gmail.com36


Κατέβασμα ppt "1 Διερεύνηση Προσωπικών Αξιών Οικονόμου Ανδρέας Γεωργιάδης Μιχάλης Μενεξές Γεώργιος 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας Αλεξανδρούπολη, Μάιος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google