Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Διδασκοντες: Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Χρυσάνθη Σκουμπουρδή, Λέκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου

2 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Στόχος –Τρόπος εργασίας & Αξιολόγησης - Πρόγραμμα Ερευνητικά ερωτήματα – μεθοδολογία Πεδία γνωστικής προσέγγισης Η σχολική μονάδα σαν τομή δυο τρόπων σκέψης που αποκλίνουν

3 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Στόχος του σεμιναρίου: ερευνητικός με βιβλιογραφική ή πειραματική βάση δεδομένων Τρόπος εργασίας: συμμετοχικός και συνεργατικός (επιλογή θέματος και ομάδες εργασίας) Τρόπος αξιολόγησης:συνεχής, διαμορφωτικός: συμμετοχή, προφορική παρουσίαση και γραπτή αναφορά. Πρόγραμμα συναντήσεων

4 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Στόχος –Τρόπος εργασίας & Αξιολόγησης - Πρόγραμμα Ερευνητικά ερωτήματα – μεθοδολογία Πεδία γνωστικής προσέγγισης Η σχολική μονάδα σαν τομή δυο τρόπων σκέψης που αποκλίνουν

5 Ερευνητικά ερωτήματα – μεθοδολογία
Εκπαιδευτική μηχανική Προσδιορισμός εκπαιδευτικής μονάδας Προσδιορισμός εκπαιδευτικής μηχανικής Γνωστικές προσεγγίσεις Θέματα εργασιών

6 Εκπαιδευτική μηχανική
Εργαλεία θεωρητικής κατασκευής εκπαιδευτικής μονάδας: προς τα μέσα, προς τα έξω Εργαλεία διάγνωσης συγκεκριμένης πραγματικότητας: μέσα και έξω Σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση

7 Ερευνητικά ερωτήματα – μεθοδολογία
Εκπαιδευτική μηχανική Προσδιορισμός εκπαιδευτικής μονάδας Προσδιορισμός εκπαιδευτικής μηχανικής Γνωστικές προσεγγίσεις Θέματα εργασιών

8 Προσδιορισμός εκπαιδευτικής μονάδας
Παγκοσμιοποίηση: νέες τεχνολογίες επικοινωνίας, συγκοινωνίας, πληροφοριών, υπολογισμών: Πλανητική σκέψη-τοπική δράση Ανάγνωση-γραφή- συλλογισμός:Γράμμα, αριθμός, σχήμα, εικόνα, σύμβολο, αναπαράσταση από τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα στην εκπαιδευτική μονάδα-δίκτυο Νέοι τρόποι και πεδία αντίληψης, ερμηνείας, οργάνωσης, => νέοι στόχοι, μέσα, υλικά

9 Ερευνητικά ερωτήματα – μεθοδολογία
Εκπαιδευτική μηχανική Προσδιορισμός εκπαιδευτικής μονάδας Προσδιορισμός εκπαιδευτικής μηχανικής Γνωστικές προσεγγίσεις Θέματα εργασιών

10 Προσδιορισμός εκπαιδευτικής μηχανικής
Οι νέες ανάγκες κατάρτισης, γνώσεων, ικανοτήτων που θα πρέπει να αναπτυχθούν Σε διαφορικούς πληθυσμούς με διαφορετικές προελεύσεις, αντιλήψεις,προσδοκίες, στόχους, αντιστάσεις, συμπεριφορές Με την παρέμβαση εκπαιδευτικών με ποικιλία επαγγελματικών προφιλ Με χρήση πολλαπλότητας επικοινωνιακών μέσων, εκπαιδευτικού υλικού, εργαλείων ελέγχου ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ??

11 Ερευνητικά ερωτήματα – μεθοδολογία
Εκπαιδευτική μηχανική Προσδιορισμός εκπαιδευτικής μονάδας Προσδιορισμός εκπαιδευτικής μηχανικής Γνωστικές προσεγγίσεις Θέματα εργασιών

12 Γνωστικές προσεγγίσεις
Διεπιστημονική μελέτη της κατασκευής και της χρησιμοποίησης της γνώσης Μελέτη κατασκευής λογισμών (συλλογισμών και υπολογισμών), εκφράσεων και ρόλου των αλληλεπιδράσεων Μεταφορά μοντέλων για το υποκείμενο στο σύστημα

13 Ερευνητικά ερωτήματα – μεθοδολογία
Εκπαιδευτική μηχανική Προσδιορισμός εκπαιδευτικής μονάδας Προσδιορισμός εκπαιδευτικής μηχανικής Γνωστικές προσεγγίσεις Θέματα εργασιών

14 Θέματα εργασιών Θα εντοπίσουμε καταστάσεις δυσλειτουργίας επαναλαμβανόμενες σε καταρχήν διαφορετικές μονάδες Θα προσδιορίζουμε κοινά και διαφορετικά χαρακτηριστικά Θα ερμηνεύουμε και θα μελετούμε αλληλεπιδράσεις Θα εντάσσουμε στο σχεδιασμό δράσεις πρόβλεψης

15 Θέματα εργασιών Απουσίες, βίαιες συμπεριφορές εκπαιδευομένων
καταμερισμός εργασιών εκπαιδευτικού προσωπικού Ρόλος οικογένειας Ρόλος τύπου, μμε, κοινής γνώμης Σχέσεις Εκπαιδευτικής μονάδας με άλλες τοπικές θεσμικές συγκροτήσεις Σχολική αποτυχία και Εσωτερική δικτύωση εκπαιδευτικής μονάδας Ειδικοί πληθυσμοί Διοικητικό- εκπαιδευτικό έργο, εξοπλισμός, υλικό Προσαρμοσμένο Εκπαιδευτικό υλικό

16 Πηγές για τις εργασίες Ελληνική βιβλιογραφία:κατηγοριοποίηση, σύνθεση, συσχέτιση με προσεγγίσεις μας Διεθνής βιβλιογραφία: το ίδιο Εμπειρικά στοιχεία: επιλογή, συλλογή, κωδικοποίηση, επεξεργασία, ερμηνευτική συσχέτιση με προσεγγίσεις μας Επίσημα στοιχεία: το ίδιο

17 Ερευνητικά ερωτήματα – μεθοδολογία
Εκπαιδευτική μηχανική Προσδιορισμός εκπαιδευτικής μονάδας Προσδιορισμός εκπαιδευτικής μηχανικής Γνωστικές προσεγγίσεις Θέματα εργασιών

18 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Στόχος –Τρόπος εργασίας & Αξιολόγησης - Πρόγραμμα Ερευνητικά ερωτήματα – μεθοδολογία Πεδία γνωστικής προσέγγισης Η σχολική μονάδα σαν τομή δυο τρόπων σκέψης που αποκλίνουν

19 Πεδία Γνωστικής Προσέγγισης Εκπαιδευτικής Μηχανικής
Σχέσεις με τη διαδικασία Λήψης αποφάσεων Η επίδραση των Τ.Π.Ε. στη λήψη αποφάσεων Μεταβολές εννοιολογικών αντιλήψεων Διαχείριση των μεταβολών Εφαρμογή στη σχολική μονάδα

20 Σχέσεις με λήψη αποφάσεων
Προϋποθέτει Την επιλογή του είδους των πληροφοριών που θα πρέπει να συλλεχθούν Την επιλογή του τρόπου συλλογής τους Την επιλογή του τρόπου συσχέτισης και επεξεργασίας τους Την επιλογή του τρόπου και του χρόνου διατύπωσης των συμπερασμάτων Αποκτά ηθική νομιμοποίηση από Συσχετισμός δυνάμεων Σύστημα αξιών που διαπνέει το σύστημα

21 Πεδία Γνωστικής Προσέγγισης Εκπαιδευτικής Μηχανικής
Σχέσεις με τη διαδικασία Λήψης αποφάσεων Η επίδραση των Τ.Π.Ε. στη λήψη αποφάσεων Μεταβολές εννοιολογικών αντιλήψεων Διαχείριση των μεταβολών Η εφαρμογή

22 Η επίδραση των Τ.Π.Ε. στη λήψη αποφάσεων
Αλλοιώνει την πρόσληψη του συστήματος αξιών Ακυρώνει την ισχύ του

23 Αλλοίωση στην πρόσληψη αξιών
Η προσομοίωση της πραγματικότητας Αντιστρέφει τον χρόνο Επαναφέρει το πριν Εναλλάσσει το πριν με το μετά Δημιουργούνται λανθασμένες αναπαραστάσεις της πραγματικότητας Γίνεται διαφορετική ιεράρχηση ιδεών αφού όλα θεωρούνται ότι είναι δήθεν αναστρέψιμα

24 Η επίδραση των Τ.Π.Ε. στη λήψη αποφάσεων
Αλλοιώνει την πρόσληψη του συστήματος αξιών Ακυρώνει την ισχύ του

25 Ακύρωση ισχύος του συστήματος αξιών
Η επικοινωνιακή κυριαρχία των ψευδών αναπαραστατικών συστημάτων Ακυρώνει την επικοινωνιακή δύναμη των τοπικών γλωσσών Ακυρώνει την σημασία της παραδοσιακής ηθικής στη λήψη αποφάσεων Ακυρώνει την σημασία της παραδοσιακής ηθικής στην υιοθέτηση συμπεριφορών (π.χ.στο σύστημα των διεθνών σχέσεων ακυρώνεται η αξία του διεθνούς δικαίου)

26 Η επίδραση των Τ.Π.Ε. στη λήψη αποφάσεων
Αλλοιώνει την πρόσληψη του συστήματος αξιών Ακυρώνει την ισχύ του

27 Πεδία Γνωστικής Προσέγγισης Εκπαιδευτικής Μηχανικής
Σχέση με Λήψη αποφάσεων Η επίδραση των Τ.Π.Ε. στη λήψη αποφάσεων Μεταβολές εννοιολογικών αντιλήψεων Διαχείριση των μεταβολών Η εφαρμογή

28 Η δημιουργία του προβλήματος Η μοντελοποίηση του
Μεταβολές εννοιολογικών αντιλήψεων: αντίληψη χώρου, χρόνου, διαδικασιών, εννοιών Η δημιουργία του προβλήματος Η μοντελοποίηση του

29 Η δημιουργία του προβλήματος
Ιστορική εξέλιξη του χωροχρόνου Στην αρχή υπήρχαν οι ομογενείς λόγοι (πχ μήκος/μήκος, …, μαθητής «τεμπελάκος»/άλλον ή σεαυτόν Επήλθε ο βιασμός του λόγου και ανακαλύφθηκαν οι ετερογενείς λόγοι (ταχύτητα, …, καλός στα μαθηματικά/ με τα αρχαία) Σήμερα μετρούμε τα φαινόμενα με βάση τις μεταβολές τους (ρυθμός ανάπτυξης, βελτίωσης, …) Το παιδί καλείται να διαχειριστεί τον προσωπικό του χωροχρόνο προσπαθώντας να διατηρηθεί σε ισορροπία με πρόσωπα και θεσμούς Όμως η ταχύτητα εσωτερικής λειτουργίας των δομών που επιβάλλεται από τις Τ.Π.Ε. δημιουργεί ζητήματα ΗΘΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ διότι δεν συνοδεύεται από αντίστοιχες ταχύτητες στην λήψη αποφάσεων

30 Η δημιουργία του προβλήματος Η μοντελοποίηση του
Μεταβολές εννοιολογικών αντιλήψεων: αντίληψη χώρου, χρόνου, διαδικασιών, εννοιών Η δημιουργία του προβλήματος Η μοντελοποίηση του

31 Το μοντέλο του προβλήματος είναι μια πολυπαραγοντική εξίσωση
Σύστημα με μόνιμη παθογένεια Σύστημα σε εποχική κρίση Σύστημα αντίρροπο με το πλαίσιο αναφοράς του Ψυχοπαθολογική προσωπικότητα Αποκλίνουσα συμπεριφορά Δυσκολία Προσαρμογής ΗΘΙΚΗ

32 Η δημιουργία του προβλήματος Η μοντελοποίηση του
Μεταβολές εννοιολογικών αντιλήψεων: αντίληψη χώρου, χρόνου, διαδικασιών, εννοιών Η δημιουργία του προβλήματος Η μοντελοποίηση του

33 Πεδία Γνωστικής Προσέγγισης Εκπαιδευτικής Μηχανικής
Σχέση με Λήψη αποφάσεων Η επίδραση των Τ.Π.Ε. στη λήψη αποφάσεων Μεταβολές εννοιολογικών αντιλήψεων Διαχείριση των μεταβολών Η εφαρμογή

34 Διαχείριση των μεταβολών
Προαπαιτείται: η κατανόηση των εννοιών Γνωστική επάρκεια Νοητική πειθαρχία Πνευματική τόλμη η ερμηνεία των εξελικτικών μηχανισμών που οδηγούν στις έννοιες αυτές

35 Διαχείριση των μεταβολών
Απαιτούνται: Η αξιωματική αποδοχή του γεγονότος ότι οι Τ.Π.Ε. ρυθμίζουν και διαχειρίζονται καλύτερα αγαθά και υπηρεσίες όταν εντάσσονται σε συγκεκριμένες μορφές οργάνωσης και παραγωγής της θεωρίας Η καλλιέργεια νέου τύπου επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων αντίληψης, οι οποίες εν συνεχεία επιβραβεύονται στην εργασία και φέρουν στο υποκείμενο την ΗΘΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ Η απομάκρυνση της λήψης αποφάσεων από παραδοσιακές ηθικές προδιαγραφές. Η παράμετρος της ηθικής δηλαδή θα πρέπει να δημιουργηθεί μέσα από τις διαδικασίες μάθησης δηλαδή μέσα από το σχολείο Η σύνδεση των κυρίαρχων παιδαγωγικών αντιλήψεων με κοινωνικές πρακτικές και πνευματικές δραστηριότητες των μαθητώνΤο σχολείο οφείλει να μάθει τους νέους να ελέγχουν, να δομούν να διαμορφώνουν μοντέλα και να σχηματοποιούν προβλήματα και προγράμματα

36 Διαχείριση μεταβολών Στο νέο περιβάλλον:
Απαιτούνται άλλου τύπου γνώσεις και δεξιότητες για το υποκείμενο Διαμορφώνονται νέου τύπου «κοινές αξίες» που δεν αναφέρονται αποκλειστικά στα βιώματα και την φαντασιακή δομή της «κοινότητας» αλλά σε μια μικτή, βιωματική, φαντασιακή και εικονική αίσθηση του περιβάλλοντος Η μάθηση νοείται σαν σύνθετη νοητική και τεχνική δραστηριότητα του μαθητή που συναρτάται Με τα γνωστικά αντικείμενα την κατασκευή των οποίων οφείλει να διευκολύνει Με τις λειτουργίες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με τις ήδη γνωστές έννοιες που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν Με τις τεχνικές διαδικασίες χρήσης του εκπαιδευτικού προϊόντος

37 Διαχείριση μεταβολών Το παιδαγωγικό σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει μια αρκετά λεπτή ισορροπία μεταξύ γνωστικού περιεχομένου και τεχνολογικής διαχείρισης ώστε να διαρθρώνει δημιουργικά την εσωτερική δομή της επιστήμης με την δομή της τεχνολογικής διαδικασίας

38 Διαχείριση μεταβολών Για να μπορέσει το υποκείμενο να εξισορροπήσει στο αντιληπτικό του πεδίο πρέπει να κατανοήσει πολλούς τύπους αλήθειας Επιστημονική αλήθεια Εμπειρική επαλήθευση Τεκμηρίωση στον ωκεανό των σελίδων και των προσομοιώσεων

39 Πεδία Γνωστικής Προσέγγισης Εκπαιδευτικής Μηχανικής
Σχέση με Λήψη αποφάσεων Η επίδραση των Τ.Π.Ε. στη λήψη αποφάσεων Μεταβολές εννοιολογικών αντιλήψεων Διαχείριση των μεταβολών

40 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Στόχος –Τρόπος εργασίας & Αξιολόγησης - Πρόγραμμα Ερευνητικά ερωτήματα – μεθοδολογία Πεδία γνωστικής προσέγγισης Εφαρμογή στη σχολική μονάδα

41 Η σχολική μονάδα σαν τομή δυο τρόπων σκέψης που αποκλίνουν
Εσωτερικές διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας για παραγωγή γνώσης Εξωτερικές θεωρήσεις της μάθησης και ιεραρχικής αξιολόγησης της γνώσης

42 Εσωτερικές διαδικασίες μάθησης
Εξέλιξη από μονοδιάστατες σε συστημικές έννοιες ανάλυσης της φαινομενολογίας της μάθησης τη σημασία της ζώνης εξισορρόπησης του υποκειμένου στην αναπτυξιακή γνωστική του πορεία Παθολογία σχέσεων μεταξύ οικογένειας-σχολείου-κοινότητας

43 Τρεις αντιλήψεις Κλασσική αντίληψη Σχεσιοδυναμική αντίληψη
Ολιστική αντίληψη

44 Κλασσική αντίληψη Μονοδιάστατα χαρακτηριστικά υποκειμένου ή γνωστικού αντικειμένου Αντίληψη ανεπαρκής Λειτουργεί σήμερα σε επίσημες και χρηματοδοτούμενες δράσεις (ειδικοί πληθυσμοί, καινοτόμα μαθήματα)

45 Τρεις αντιλήψεις Κλασική αντίληψη Σχεσιοδυναμική αντίληψη
Ολιστική αντίληψη

46 Σχεσιοδυναμική αντίληψη
Μεταδοτικότητα, απόδοση, επίδοση, …(όλα τα δυνατά ζεύγη) «Αποθέωση των δεξιοτήτων», τεστ γνώσεων Μαθητές των ιδιωτικών σχολείων (κριτήρια εγγραφής), αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, σύστημα των εθνικών εξετάσεων επιλογής

47 Τρεις αντιλήψεις Κλασική αντίληψη Σχεσιοδυναμική αντίληψη
Ολιστική αντίληψη

48 Ολιστική αντίληψη (το σύνολο των υποσυνόλων)
Οι σχέσεις αλληλο-εξαρτώνται Αδύνατο να επιμερίσεις σε υπο-προβλήματα Δεν υπάρχει ουδετερότητα του παρατηρητή- αξιολογητή

49 Η στιγμιαία απόφαση του διδάσκοντα δεν είναι τυχαία ούτε συμπεριφοριστική δεξιότητα
Η απάντηση του μαθητή Συνδυασμός μιας λογικής επεξεργασίας αναπαραστάσεων Ενός προσωπικού βιώματος της σχέσης του συστήματος οικογένεια με το σύστημα σχολείο

50 Τρεις αντιλήψεις Κλασική αντίληψη Σχεσιοδυναμική αντίληψη
Ολιστική αντίληψη

51 Επομένως… Η συμπτωματολογία είναι απλά δείκτης λειτουργιών και όχι αιτία Οι διδακτικές (μη) παρεμβάσεις έχουν μακροχρόνιες συνέπειες

52 Η εγκυρότητα της αξιολόγησης και της λήψης αποφάσεων ταυτίζεται
Με τη πολυεστιακή προσέγγιση Ανάλογη συνθετική τεκμηρίωση

53 Εσωτερικές διαδικασίες μάθησης
Εξέλιξη από μονοδιάστατες σε συστημικές έννοιες ανάλυσης της φαινομενολογίας της μάθησης τη σημασία της ζώνης εξισορρόπησης του υποκειμένου στην αναπτυξιακή γνωστική του πορεία Παθολογία σχέσεων μεταξύ οικογένειας-σχολείου-κοινότητας

54 Πως συμβαίνει η μάθηση;
Συνεχής αλληλεπίδραση νοητικής ανάπτυξης με εξωτερικές επιδράσεις Ικανότητα αυτορύθμισης μετά από μια κατάσταση ρήξης

55 Ικανότητα αυτορύθμισης μετά από μια κατάσταση ρήξης
Ενδογενής αλλά όχι έμφυτος Περιέχει το πλέγμα σχέσεων που οδηγεί στη κατανόηση Είναι μια διαδρομή νοητικών κατασκευών που διαπερνά τα δύσκολα φίλτρα των σχέσεων

56 Είναι μια διαδρομή νοητικών κατασκευών που διαπερνά τα δύσκολα φίλτρα των σχέσεων με:
Γονείς Συμμαθητές Δασκάλους Συμβολική γλώσσα Αναλυτικό πρόγραμμα Εφαρμογές Φοβίες Αυτοεικόνα Αυτοεκτίμηση Επικοινωνιακές δεξιότητες Ικανότητα επίλυσης προβλήματος

57 Πως συμβαίνει η μάθηση;
Συνεχής αλληλεπίδραση νοητικής ανάπτυξης με εξωτερικές επιδράσεις Ικανότητα αυτορύθμισης μετά από μια κατάσταση ρήξης

58 Συνεχής αλληλεπίδραση νοητικής ανάπτυξης με εξωτερικές επιδράσεις
Η σχέση υποκείμενου και περιβάλλοντος είναι ανισοβαρής Η επιτυχία της αλληλεπίδρασης εξαρτάται από τη διαδρομή του υποκειμένου στη ζώνη αυτορύθμισης Η ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

59 Πως συμβαίνει η μάθηση;
Συνεχής αλληλεπίδραση νοητικής ανάπτυξης με εξωτερικές επιδράσεις Ικανότητα αυτορύθμισης μετά από μια κατάσταση ρήξης

60 Στη βάση αυτή θα προδιοριστούν σε επίπεδο σχολικής μονάδας
Οι γνωστικοί στόχοι Οι επιμερισμένοι μαθησιακοί και διδακτικοί στόχοι Οι τεχνικές της αξιολόγησης Οι τεχνικές του εκπαιδευτικού σχεδιασμού

61 Η σχολική μονάδα σαν τομή δυο τρόπων σκέψης που αποκλίνουν
Εσωτερικές Διαδικασίες Μάθησης και παραγωγής γνώσης Εξωτερικές Θεωρήσεις της μάθησης και ιεραρχική αξιολόγηση της γνώσης

62 Εξωτερικές Θεωρήσεις της μάθησης και ιεραρχικής αξιολόγησης της γνώσης
Εξέλιξη της κοινωνικής προβληματικής για το σχολείο Σημερινή αμηχανία- σύγχυση και μείωση προσδοκιών σε γενικό επίπεδο Ταυτόχρονη αύξηση προσδοκιών και απαξίωση σε τοπικό επίπεδο

63 Εξέλιξη της κοινωνικής προβληματικής για το σχολείο
Ένταξη όλων (Διαφωτισμός) Εσωτερική διαλογή ταξικής αναπαραγωγής (Μαρξισμός) Σύνδεση με απασχόληση (νέοι στόχοι) Βία και εγκληματικότητα (νέα φαινόμενα) Αποκλεισμοί κοινωνικών ομάδων Διαρροή μαθητικού πληθυσμού Διαλογή πριν την σχολειοποίηση

64 Εξωτερικές Θεωρήσεις μάθησης και ιεραρχικής αξίας της γνώσης
Εξέλιξη της κοινωνικής προβληματικής για το σχολείο Σημερινή αμηχανία- σύγχυση και μείωση προσδοκιών σε γενικό επίπεδο Ταυτόχρονη αύξηση προσδοκιών και απαξίωση σε τοπικό επίπεδο

65 Σημερινή αμηχανία- σύγχυση και μείωση προσδοκιών σε γενικό επίπεδο
Εθνικοί Στόχοι για την εκπαίδευση (9,12 ή 14 χρόνια;) Εκπαίδευση-Αγαθό ή προϊόν Διαδικασίες παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών; Από τη μη αποδοχή παράλληλων δομών στην Αμφισβήτηση κύρους των Κρατικών δομών Αξιολόγηση διοικούντων ή εκπαιδευτικών;

66 Θεωρήσεις της μάθησης Εξέλιξη της κοινωνικής προβληματικής για το σχολείο Σημερινή αμηχανία- σύγχυση και μείωση προσδοκιών σε γενικό επίπεδο Ταυτόχρονη αύξηση προσδοκιών και απαξίωση σε τοπικό επίπεδο

67 Ταυτόχρονη αύξηση προσδοκιών και απαξίωση σε τοπικό επίπεδο
Χρόνο-απασχόληση μαθητών, «δημιουργική»; Αμφισβήτηση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και αποδοχή υψηλών διδάκτρων παράλληλων δομών Παιδαγωγική ενδυνάμωση ή διοικητικές αξιολογικές κρίσεις πρωταγωνιστών ;

68 Εξωτερικές Θεωρήσεις της μάθησης και αξίας της γνώσης
Εξέλιξη της κοινωνικής προβληματικής για το σχολείο Σημερινή αμηχανία- σύγχυση και μείωση προσδοκιών σε γενικό επίπεδο Ταυτόχρονη αύξηση προσδοκιών και απαξίωση σε τοπικό επίπεδο

69 Η σχολική μονάδα σαν τομή δυο τρόπων σκέψης που αποκλίνουν
Εσωτερικές Διαδικασίες Μάθησης και παραγωγής γνώσης Εξωτερικές Θεωρήσεις της μάθησης και ιεραρχικής αξιολόγησης της γνώσης

70 Στη βάση αυτή η στοχοθεσία είναι συνάρτηση
Της αυξανόμενης απόστασης μεταξύ της διοχετευόμενης αντίληψης για ένα «εξυπηρετικό άρα κλειστό» σχολείο-διδακτήριο και Της αντίληψης που θα μπορούσε να παραχθεί από τα νέα επιστημονικά εργαλεία για ένα «μαθησιακό άρα ανοικτό» σχολείο.

71 Σε τι κατηγορίες θα μπορούσαν να είναι οι στόχοι (άρα και δείκτες αξιολόγησης) της σχολικής μονάδας;

72 Κατηγορία εσωτερικών διαδικασιών και παιδαγωγικού κλίματος
Κατηγορία υπηρεσιών προσβασιμότητας στη σχολική μονάδα Κατηγορία διαχείρισης σχέσεων με οικογένεια Κατηγορία διαχείρισης σχέσεων με κοινότητα και πληθυσμιακή ποικιλία περιοχής Σχέσεις εκπαιδευτικής με διοικητική κοινότητα


Κατέβασμα ppt "ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google