Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΣΔΠΠΣ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Αθήνα 29-03-2014 « Ανάπτυξη χαρακτηριστικών ποιότητας σε Διαπολιτισμικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΣΔΠΠΣ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Αθήνα 29-03-2014 « Ανάπτυξη χαρακτηριστικών ποιότητας σε Διαπολιτισμικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΣΔΠΠΣ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Αθήνα 29-03-2014 « Ανάπτυξη χαρακτηριστικών ποιότητας σε Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο στο κριτήριο «Δεδομένα και Αποτελέσματα» ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΟΥ Κοινωνιολόγος, εκπαιδευτικός Δ.Ε, MΕd, MSc Υποψ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

2 Σκοπός εισήγησης Η παρουσίαση έρευνας, οποία επιχειρεί να αποτυπώσει τα χαρακτηριστικά Ποιότητας των Τάξεων Υποδοχής του 2 ου Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού

3 Ερευνητικά ερωτήματα Ποια είναι η υφιστάμενη κατάστασης της Οργάνωσης και Διοίκησης των Τ.Υ. στο 2ο Γ.Δ.Ε.Ε. σχετικά με την ύπαρξη δράσεων και πολιτικών για την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας; Σε ποιο βαθμό συναντώνται τα χαρακτηριστικά Δ.Ο.Π. στις Τ.Υ.; Επιμέρους Η επάρκεια και ποιότητα των διαθέσιμων μέσων και πόρων Οι χρησιμοποιούμενες Εκπαιδευτικές Τεχνικές, τα Μέσα Διδασκαλίας και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Τ.Υ. Τα Βιβλία/Συγγράμματα Η αναλογία προσωπικού/μαθητών, η σχέση εργασίας, οι σπουδές και η προϋπηρεσία των υπηρετούντων Τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα: φοίτηση-ροή-διαρροή, επίδοση και πρόοδος μαθητών Τ.Υ. Παρέχει ευκαιρίες για ατομική και κοινωνική ανάπτυξη; Ποιό τύπο σχολείου επιλέγουν οι μαθητές μετά το Γυμνάσιο;

4 Μεθοδολογία Έρευνας Μελέτη περίπτωσης & Ανάλυση Περιεχομένου Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης των στοιχείων Ερευνητικά δεδομένα Εκθέσεις Λειτουργίας Τ.Υ.& Εκθέσεις Λειτουργίας Σχ. 2008-2009: 28/42, 2009-2010: 27/56, 2010-2011: 22/42 H έρευνα στηρίχθηκε στο 55,7% του αναμενόμενου δείγματος των Εκθέσεων Λειτουργίας Τ.Υ. Πλαίσιο αναφοράς Οι «Δείκτες ποιότητας εκπαιδευτικού έργου (Σολομών, 1999)» σχετικά με τα «Δεδομένα & τα Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα»

5 Θεματικές Περιοχές & Δείκτες Ποιότητας Εκπαιδευτικού Έργου (Σολομών)

6

7

8

9

10

11

12 Οικονομικοί πόροι-Συμπεράσματα

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Εγγεγραμμένοι και φοιτούντες μαθητές στις Τ.Υ. την τριετία Α/Α Σχ. Έτος Εγγεγραμμένα αγόρια Προσήλθαν στις εξετάσεις Εγγεγραμμένα κορίτσια Προσήλθαν στις εξετάσεις Σύνολο εγγεγραμμένων μαθητών Τ.Υ. Σύνολο μαθητών που προσήλθαν στις εξετάσεις Σύνολο μαθητών σχολείου 12008-2009232028275147173 22009-2010302934306459183 32010-2011222012 3432142 ΣΥΝΟΛΟ75697469149138498

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Βασικά Συμπεράσματα 1) Ένα σύνολο δράσεων (Προγράμματα) και πολιτικών (νομικό πλαίσιο, θεσμοθέτηση φορέων) από την κεντρική διοίκηση αναδεικνύουν χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν σε τέτοιο βαθμό ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα των διαπολιτισμικών σχολείων. 2) Αρκετά χαρακτηριστικά ποιότητας στη λειτουργία και διοίκηση του σχολείου (στους άξονες «Δεδομένα» και «Αποτελέσματα») σχετικά με την Οργάνωση και Διοίκηση των Τάξεων Υποδοχής στο 2ο Γ.Δ.Ε.Ε.

33 Μεγάλη ποικιλία γλωσσών και πολιτισμών 1. Διαθέσιμα Μέσα-Πόροι Κτίριο: μικρό σε καλή κατάσταση αλλά με ελλείψεις Κτίριο Οικονομικοί Πόροι: οι Δαπάνες αφορούν Σχ, επιτροπή, ενοίκιο, μεταφορά: μέσο κατά κεφαλήν κόστος 2.153,63 € & συνολικό κόστος τριετίας 1.067.023 € Οικονομικοί Πόροι 2. Προγράμματα Σπουδών/ΒιβλίαΠρογράμματα Σπουδών/Βιβλία Χρόνος έναρξης: καθυστέρηση Εκπαιδευτικές Τεχνικές: ποικιλία Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας: ποικιλία Βιβλία: χρήση άλλων εγχειριδίων 3. Προσωπικό Σχολείου Ι. Καθηγητές: μ.ο. 2 καθηγητές/μαθητή Τ.Υ., 14/28 είναι οργανικά ανήκοντες, 16/28 έχουν βασικό πτυχίο, 14/28 έχουν προϋπηρεσία κάτω από 15 χρόνια ΙΙ. Διοικητικό: δεν υπάρχει, 1 καθαρίστρια & φύλακας, Ψυχολόγος

34 4. Εκπαιδευτικά Επιτεύγματα τριετίας 1.Φοίτηση-Ροή-Διαρροή: 149 εγγεγραμμένοι, 138 προσήλθαν στις εξετάσεις, 7% μαθητική διαρροή, 48% κορίτσια και 52% αγόρια, 26% παιδιά μεγαλύτερης ηλικίαςΦοίτηση 2. Επίδοση-Πρόοδος: Προσήλθε στις Εξετάσεις: 52% των αγοριών, 49% κοριτσιών, Απορρίφθηκε-Παραπέμφθηκε: 24% αγοριών, 21% κοριτσιών Αρίστευσαν: 12% κοριτσιών και 3% αγοριών Εξετάσεις Σεπτεμβρίου: προσήλθαν: 11% αγόρια και 8% κορίτσια

35 5. Ατομική και Κοινωνική Ανάπτυξη Μαθητών Βιωματικές Δραστηριότητες ι Περιοχές-Τομείς Κατηγορίες Περιεχομένου Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Indie: ………………………………………………………………....…Α.Δ. Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας :……………………………………………………………Α.Δ. Πρόγραμμα με Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού Θεατρική Αγωγή..…………………………………………… Ανθρώπινα Δικαιώματα (9 αναφορές) Περιβαλλοντικές Δραστηριότητες:…………………………………..…Περιβάλλον (6 αναφορές) Δραστηριότητες εντός Σχολείου ιι Δραστηριότητες εντός Σχολείου ιι (ι & ιι 67 δραστηριότητες) Συνήγορος Παιδιού Ημερίδες…………………………………………Επαγγελματικός Προσανατολισμός (16 αναφορές) Γιορτές Χορωδία Απονομή Αναμνηστικών Δραστηριότητες εκτός Σχολείου ιιι Δραστηριότητες εκτός Σχολείου ιιι (47 δραστηριότητες) Εκ. Επισκέψεις:...............................Περιβάλλον (10 αναφορές), Επίσκεψη Μουσεία (9 αναφορές) Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Συμμετοχή σε Φεστιβάλ Έκδοση Βιβλίων/Φυλλαδίων Διακρίσεις/Βραβεύσεις ΣΥΝΟΛΟ 114 θέματα 6. Κατευθύνσεις Μαθητών Το 78% 2 ο ΓΕΛ.Δ.Ε.Ε., 8% ΕΠΑΛ, 7% ΓΕΛ, 7% επαναπατρισμό

36 Τα αδύνατα σημεία της πολιτικής

37

38 Τα δυνατά σημεία του Σχολείου

39 Προτάσεις Περεταίρω μελέτη ερευνητικών δεδομένων Προσδιορισμός χαρακτηριστικών των μαθητών, ώστε να διαμορφωθούν οι στόχοι της Δ.Ε. Σύνδεση των στόχων του διαπολιτισμικού σχολείου με τις σημερινές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των μαθητών Α.Π. απαλλαγμένα από τον εθνοκεντρισμό και τη μονοπολιτισμικότητα Έρευνα και (αυτό)αξιολόγηση των Τ.Υ., αλλά και των Διαπολιτισμικών Σχολείων Γνήσιος διάλογος ανάμεσα στην εκπαιδευτική κοινότητα και την πολιτεία Δυνατότητα άσκησης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής Τι πολίτη θέλουμε;

40 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΣΔΠΠΣ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Αθήνα 29-03-2014 « Ανάπτυξη χαρακτηριστικών ποιότητας σε Διαπολιτισμικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google