Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

                       Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου - Μια προσέγγιση Γεωργία Κούμα ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Σεμινάρια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "                       Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου - Μια προσέγγιση Γεωργία Κούμα ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Σεμινάρια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1                        Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου - Μια προσέγγιση Γεωργία Κούμα ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Σεμινάρια Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2012

2 Ενότητα: Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό του
Ενότητα: Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό του Τρόπος σχεδιασμού και οργάνωσης της Ενότητας: Βασικά ερωτήματα Από πού και με ποια κριτήρια θα επιλέξουμε τα κείμενα (αυθεντικά) και άλλο εκπαιδευτικό υλικό; Ποια η στοχοθεσία μου; Πού θα δώσουμε έμφαση; Πώς θα καλλιεργήσω όλες τις γλωσσικές δεξιότητες (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση, γραπτή έκφραση); Πώς θα οργανώσω και θα ιεραρχήσω το υλικό μας; Ποιες μεθόδους και τεχνικές θα χρησιμοποιήσω; Πώς θα επεξεργασθούμε τα κείμενα; Πώς θα μελετήσουμε συγκριτικά τα κείμενα; Ποια μορφοσυντακτικά φαινόμενα θα μελετήσουμε και με ποιους τρόπους; Τι είδους δραστηριότητες θα οργανώσουμε; Πώς θα αξιολογήσω τους/τις μαθητές/τριές μου; Πώς θα αξιολογηθώ - αυτοαξιολογηθώ; Εν κατακλείδι, πώς θα γίνω πιο αποτελεσματικός/ή εκπαιδευτικός; (μεγιστοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων)

3 Ενότητα: Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό του
Ενότητα: Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό του Από πού και με ποια κριτήρια θα επιλέξουμε τα κείμενα; Από διάφορες πηγές: σχολικό εγχειρίδιο Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου, έκδ. ΟΕΔΒ, Ενότητα 10 Από άλλες πηγές έντυπου, ψηφιακού και προφορικού λόγου, που παράγονται σε ποικίλες επικοινωνιακές συνθήκες (επιλογή εκπαιδευτικού / συναπόφαση εκπαιδευτικού και μαθητών/τριών).

4 Ενότητα: Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό του
Ενότητα: Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό του Επιλέγουμε φωτογραφικό υλικό, DVD, video, ιστοσελίδες Στην επιλογή του υλικού λαμβάνουμε υπόψη και: το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών/τριών της τάξης μας τις γλωσσικές τους ανάγκες τα ενδιαφέροντά τους.

5 Ενότητα: Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό του
Ενότητα: Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό του 2. Ποια η στοχοθεσία μας; Πού θα δώσουμε έμφαση; Να συνοικοδομήσουμε πρακτικές που θα κάνουν τους/τις μαθητές/τριές μας κριτικά εγγράμματα υποκείμενα. Να καλλιεργήσουμε, να διευρύνουμε και να εμπλουτίσουμε τη γνώση και τη διαίσθηση που έχουν ήδη οι μαθητές/ τριές μας ως προς τη γλώσσα. Να σχεδιάσουμε τη γλωσσική διδασκαλία με τρόπο που να αποτελεί φυσιολογική συνέχεια αυτού που γίνεται εκτός σχολείου.

6 Ενότητα: Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό του
Ενότητα: Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό του Επιπρόσθετα, επιδιώκουμε οι μαθητές: Να κατανοήσουν τα κείμενα και να συνειδητοποιήσουν τις αξίες κάθε τόπου με τον πολιτισμό και την ιδιαιτερότητά του. Να εντοπίσουν στα κείμενα τις δευτερεύουσες προτάσεις και να αναγνωρίσουν τις λειτουργίες τους. Να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τη δομή και τη λειτουργία της υποτακτικής σύνδεσης και των συνδέσμων που χρησιμοποιούνται. Να ασκηθούν στη σωστή χρήση των σημείων στίξης. Να αντιληφθούν ότι η γλώσσα είναι κοινωνικό προϊόν και στοιχείο ταυτότητας.

7 Ενότητα: Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό του
Ενότητα: Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό του 2. Ποια η στοχοθεσία μας; Πού θα δώσουμε έμφαση; Δίνουμε έμφαση: Στην εξοικείωση και εξάσκηση στη συνανάγνωση Στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου (το δίκτυο των συγγραφικών πρακτικών που δημιουργείται σε μια τάξη δεν νοείται ως ανεξάρτητο από τα αναγνωστικά γεγονότα που δημιουργήθηκαν – τι κείμενα διάβασαν οι μαθητές/τριες και με ποιο τρόπο τα επεξεργάστηκαν).

8 Ενότητα: Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό του
Ενότητα: Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό του 3. Πώς θα οργανώσω και θα ιεραρχήσω το υλικό μας; - Αξιοποίηση πηγών έντυπου, ψηφιακού και προφορικού λόγου που παράγεται σε ποικίλες επικοινωνιακές συνθήκες. - Οι δράσεις μας να απηχούν την παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού.

9 Ενότητα: Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό του
Ενότητα: Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό του 4. Πώς θα επεξεργασθούμε τα κείμενα; Ανάγνωση του καθενός ξεχωριστά. «Συνανάγνωσή τους»: εντοπισμός του τρόπου που μέσα από τα γλωσσικά στοιχεία, τη γραμματική, το λεξιλόγιο και του τρόπου οργάνωσης των πληροφοριών κατασκευάζονται οι διάφορες οπτικές θέασης των πραγμάτων. Επισήμανση ομοιοτήτων – διαφορών. Αξιοποίηση των επιμέρους σημειωτικών τρόπων που συνθέτουν ένα πολυτροπικό κείμενο για την κατανόηση ή/και τη δόμηση ρητών ή υπόρρητων νοημάτων. Η διδασκαλία της γλώσσας συναρτάται άμεσα με το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον των μαθητών/τριών.

10 Ενότητα: Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό του
Ενότητα: Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό του 5. Πώς θα μελετήσουμε συγκριτικά τα κείμενα; Ανάγνωση – σύγκριση κειμένων Διατύπωση – οργάνωση σχολίων με βασικούς άξονες/δεξιότητες: το πλαίσιο επικοινωνίας τη γλωσσική και νοηματική δομή την κοινωνική πράξη την αξιολόγηση. Επαναδιατύπωση του κειμένου με βάση την επιλογή ενός άξονα/μιας δεξιότητας.

11 Ενότητα: Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό του
Ενότητα: Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό του 6. Ποιο μορφοσυντακτικό φαινόμενο θα μελετήσουμε; Την παρατακτική και υποτακτική σύνδεση των προτάσεων, το ασύνδετο σχήμα. Τους συνδέσμους που χρησιμοποιούμε σε κάθε περίπτωση. Τα είδη των δευτερευουσών προτάσεων (απλή αναγνώριση).

12 Ο/Η συγγραφέας: Πώς τοποθετείται απέναντι στις πληροφορίες που μεταδίδει; Πώς συνομιλεί με τον αναγνώστη; Τον εμπλέκει στο κείμενο και στα όσα παρουσιάζει ή αποστασιοποιείται από τον αναγνώστη; Οικοδομεί σχέσεις εξουσίας με τον αναγνώστη ή όχι; Με ποιο τρόπο συνδέει ένα σύνολο εκφωνημάτων και τρόπων μετάδοσης νοημάτων (γλωσσικών και οπτικών); Με ποιο τρόπο γλωσσικό και οπτικό κείμενο (αν υπάρχει) συνεργάζονται και συλλειτουργούν για να μεταδώσουν νοήματα;

13 Βασικές θέσεις της θεωρίας του Halliday
Ας θυμηθούμε ότι: Η γλώσσα εκλαμβάνεται ως ένα σύνολο επιλογών. Οι επιλογές αυτές δεν είναι τυχαίες, αλλά ιδεολογικά καθορισμένες, και οικοδομούν διαφορετικές αναπαραστάσεις της πραγματικότητας. Η γλώσσα προσφέρει επιλογές με τις οποίες κατασκευάζουμε διαφορετικές οπτικές του κόσμου.

14 Έγραψαν… Halliday: Η γλώσσα μαθαίνεται πιο εύκολα, όταν χρησιμοποιείται ενεργητικά, παρά όταν προσφέρεται σαν ένα σύνολο από αποκομμένες προτάσεις ή ασκήσεις. Wittgenstein: Παραλληλίζει τη γλώσσα με το παίξιμο παιγνιδιών, των οποίων οι κανόνες μαθαίνονται και εκδηλώνονται παίζοντάς τα πραγματικά. Gannon: Τα παιδιά εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, όταν χρησιμοποιούν τη γλώσσα συχνά για θέματα που είναι σημαντικά γι΄ αυτά, σε ποικίλες περιστάσεις.

15 Έγραψαν… G. Wells: Συνειδητοποιεί κανείς περισσότερο τη δύναμη και τα όρια της γραπτής γλώσσας καθώς, κατά τη διαδικασία σύνταξης ενός κειμένου, παλεύει με λέξεις και νοήματα, είτε για να αποδώσει λεπτές εννοιολογικές αποχρώσεις, είτε για να δώσει ακριβή περιγραφή πραγμάτων ή για να αναπτύξει ένα συλλογισμό με λογική συνοχή. Γ. Μπαμπινιώτης: «Δεν είναι απλό εργαλείο η γλώσσα. Είναι ο πολιτισμός μας, είναι η ιστορία μας, είναι η σκέψη μας, είναι η νοοτροπία μας, είναι η ταυτότητά μας. Πάνω από όλα η γλώσσα είναι αξία».

16 Διδακτικό υλικό για την Ενότητα: Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό του
Κείμενα λογοτεχνικά, επιστημονικά, χρηστικά, πολυτροπικά. Κείμενα διαφορετικά, γιατί εξυπηρετούν διαφορετικές επικοινωνιακές λειτουργίες το καθένα. Όλα εντάσσονται ως μέρη στο όλον και συνδέονται λειτουργικά μεταξύ τους και με τις δραστηριότητες που αναθέτουμε στους/στις μαθητές/τριές μας να κάνουν στην τάξη ή στο σπίτι.

17 Διδακτικό υλικό για την Ενότητα Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό του
Διαρρύθμιση αίθουσας: Γωνιά έντυπου υλικού Γωνιά Η/Υ Γωνιά οπτικής παρακολούθησης/ακρόασης Τρεις γωνιές – τρεις ομάδες μαθητών/τριών, μικτής ικανότητας. Ανάλογα με τον αριθμό τους, χωρίζω σε υποομάδες.

18 Α΄ Ομάδα: Γωνιά έντυπου υλικού
Ι. Κείμενα: Νεοελληνική Γλώσσας – Α΄ Γυμνασίου, έκδ. ΟΕΔΒ: Κείμενο 1 Μάνη (σελ. 150) Κείμενο 2 [Οι ξέγνοιαστες μέρες] (σελ. 151) ΙΙ. Κείμενο: Η περιγραφή της εκκλησίας του Αγίου Ηρακλειδίου, Άγιος Ιωάννης ο Λαμπαδιστής, εκδ. Θεομόρφου, 2010, ανατύπωση)

19 Α΄ Ομάδα: Δραστηριότητες
1. Αφού διαβάσετε προσεκτικά τα δύο κείμενα του βιβλίου και το φωτοτυπημένο κείμενο Περιγραφή της εκκλησίας του Αγίου Ηρακλειδίου , να απαντήσετε στα πιο κάτω ερωτήματα: α) Τι είδους κείμενο είναι το καθένα: χρηστικό; έντυπου δημοσιογραφικού λόγου; επιστημονικό; λογοτεχνικό; β) Να κατηγοριοποιήσετε τις πληροφορίες του κάθε κειμένου (π.χ. φύση, ιστορία, αρχιτεκτονική…. ) γ) Να υπογραμμίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις των κειμένου Μάνη και [Οι ξέγνοιστες μέρες] και να αναγνωρίσετε το είδος τους. Γιατί οι συγγραφείς χρησιμοποιούν σ΄ αυτά τα σημεία του κειμένου αυτές τις δευτερεύουσες προτάσεις; δ) Να διαβάσετε τις δύο πρώτες παράγραφους του κειμένου Περιγραφή της εκκλησίας του Αγίου Ηρακλειδίου και να προσπαθήσετε να συνδέσετε με υποτακτική σύνδεση (δευτερεύουσες προτάσεις) τις προτάσεις, ή με άλλους

20 Α΄ Ομάδα: Δραστηριότητες
συνδέσμους τις υπάρχουσες ήδη δευτερεύουσες προτάσεις. (π.χ. Ο σημερινός ναός του Αγίου Ηρακλειδίου, ο οποίος κτίστηκε στα τέλη του 10ου αιώνος, αποτελεί τυπικό δείγμα βυζαντινής αρχιτεκτονικής). ε) Το κείμενο Περιγραφή της εκκλησίας του Αγίου Ηρακλειδίου είναι πολυτροπικό. Πώς δένει (λειτουργικά) το γραπτό κείμενο και το φωτογραφικό υλικό; 2. Σε ποιο από τα τρία κείμενα εντοπίζετε το υποκειμενικό στοιχείο; Να υποστηρίξετε τη θέση σας με αποσπάσματα από το κείμενο. 3. Μπορείτε να βρείτε κάποιες ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των τριών κειμένων, ως προς τη γλώσσα και το ύφος; 4.Να γράψετε επιστολή σε ένα/μια φίλο/η σας, αντλώντας πληροφορίες από ένα από τα τρία κείμενα.

21 Β΄ Ομάδα: Γωνιά Η/Υ Στο διαδίκτυο (μηχανή αναζήτησης): Γεφύρι του Τζιελέφου/Μνημείο Γεφύρι του Τζιελέφου, Πάφος – trivago.gr/ ΣΤΟ ΓΙΟΦΥΡΙ ΤΟΥ ΤΖΙΕΛΕΦΟΥ Στο διαδίκυο (μηχανή αναζήτησης): Tzelefos Bridge – Γεφύρι του Τζέλεφου (βίντεο) ή R0wGAw0w To Γεφύρι του Τζελεφού, περ. Μαθητοβολές, Γυμνασίου Κοκκινοχωρίων Πάνου Ιωάννου, σχ. xρ – 2011 (σελ.74 – 75).

22 Β΄ Ομάδα: Δραστηριότητες
Αφού διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο για το Γεφύρι του Τσελεφού (περ. Μαθητοβολές) και το κείμενο από το blog (Γεφύρι του Τζιελέφου/Μνημείο Γεφύρι του Τζιελέφου, Πάφος – trivago.gr) να τα αντιπαραβάλετε με βάση τους πιο κάτω άξονες: α)Σε ποιους απευθύνεται το κάθε κείμενο; β) Με ποιο τρόπο αξιοποιεί το κάθε κείμενο τις πληροφορίες; γ) Να σχολιάσετε τη γλώσσα και το ύφος τους. δ) Να επισημάνετε σημαντικές πληροφορίες που περιέχονται στα κείμενα. ε) Να εξετάσετε το ρόλο των εκφραστικών μέσων στη δόμηση συγκεκριμένων νοημάτων. στ) Ποιο από τα δυο κείμενα σας άρεσε περισσότερο; Γιατί;

23 Β΄ Ομάδα: Δραστηριότητες
2. Να παρακολουθήσετε το βίντεο της ιστοσελίδας που σας έχει δοθεί (http://youtube.com/watch?v=vDGR0wGAw0w) (Tzelefos Bridge – Γεφύρι του Τζέλεφου) και να γράψετε ένα σενάριο (παραγωγή γραπτού λόγου). 3. Να βάλετε λεζάντες στις φωτογραφίες που θα βρείτε στο blog (μηχανή αναζήτησης: Γεφύρι του Τζιελέφου/Μνημείο Γεφύρι του Τζιελέφου, Πάφος – trivago.gr/ ΣΤΟ ΓΙΟΦΥΡΙ ΤΟΥ ΤΖΙΕΛΕΦΟΥ/φωτογραφίες Σε κάποιες λεζάντες να χρησιμοποιήσετε και δευτερεύουσες προτάσεις.

24 Γ΄ Ομάδα: Γωνιά οπτικής παρακολούθησης / ακρόασης
Βίντεο (DVD): Πολυπολιτισμική Κύπρος – Ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή Παραγωγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (αφήγηση: 26΄ - προβάλλονται στην τάξη τα πρώτα 6΄)

25 Γ΄ Ομάδα: Γωνιά οπτικής παρακολούθησης και ακρόασης
Αφού παρακολουθήσετε προσεκτικά τα πρώτα 6΄ της ταινίας, να καταγράψετε τα κύρια σημεία ( π.χ. α) Κύπρος: σταυροδρόμι Ανατολή και Δύσης- πολυπολιτισμική Κύπρος β) συνέπειες παγκοσμιοποιημένης οικονομίας; γ)παλαιότερα γεωργικά κοινωνία δ)…) Για ποιο σκοπό, πιστεύετε, ετοιμάστηκε η ταινία; Ποιοι θα ενδιαφερθούν να τη δουν/ακούσουν; Ποιοι κειμενικοί τύποι χρησιμοποιούνται; Πώς δομείται ο λόγος μέσα από γραμματικές και λεξιλογικές δομές (π.χ. τρόπος σύνδεσης προτάσεων; τρόπος οργάνωσης πληροφοριών; συνοχή; ενεργητική/παθητική φωνή; λεξιλόγιο; λεξική πυκνότητα; λόγος προσχεδιασμένος; ύφος; Εικόνα, ήχος, λόγος συλλειτουργούν;) Ποιαν άποψη σχηματίζει ο θεατής/ακροατής για την Κύπρο (ταυτότητα τόπου);

26 Γ΄ Ομάδα: Γωνιά οπτικής παρακολούθησης και ακρόασης
6. Να αξιολογήσετε το απόσπασμα της ταινίας που παρακολουθήσατε με κριτήριο το περιεχόμενο, τη μορφή και τη λειτουργία του λόγου και της εικόνας. 7. Να περιγράψετε, σε μια παράγραφο, ένα τοπίο που σας άρεσε, χρησιμοποιώντας και τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις, με όποια σειρά θέλετε: πανοραμική θέα, περιβαλλοντική συνείδηση, επιβλητικό, φυσική ομορφιά, γαλήνιο, βραχώδες έδαφος, ευωδίες Να χρησιμοποιήσετε και δευτερεύουσες προτάσεις. ( έκταση εργασίας: 60 – 70 λέξεις.)

27 Μορφοσυντακτικά φαινόμενα
Μορφοσυντακτικά φαινόμενα Προτάσεις: Κύριες και Δευτερεύουσες Σύνδεση προτάσεων Τα είδη των συνδέσμων που χρησιμοποιούμε στην υποτακτική σύνταξη. Ο ρόλος των σημείων στίξης στο λόγο. (Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Χατζησαββίδης Σ., Χατζησαββίδου, Α. (2011) έκδ. ΟΕΔΒ, σελ ) ασύνδετο σχήμα παρατακτική σύνδεση υποτακτική σύνδεση

28 Δραστηριότητες για όλες τις Ομάδες
Ακολουθούν ποικίλες δραστηριότητες (12). Μπορείτε να επιλέξετε κάποιες από αυτές για να γίνουν στην τάξη ή να τις αναθέσετε ως κατ΄ οίκον εργασία στους/στις μαθητές/τριές σας (διαφοροποίηση ανάλογα με το επίπεδο ή υπόβαθρο του/της μαθητή/τριας). Καλόν είναι να υπάρχει δυνατότητα επιλογής από τους/τις μαθητές/τριές σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε άλλες δραστηριότητες που θα ανταποκρίνονται περισσότερο στις ιδιαιτερότητες των μαθητών/τριών σας.

29 Δραστηριότητες για όλες τις Ομάδες (1)
Ι. Να περιγράψεις λεπτομερώς τη ζωγραφιά (τι απεικονίζει στο κέντρο, τι γύρω – γύρω, τα χρώματα, το μέγεθος των απεικονιζομένων). ΙΙ. Ποια στοιχεία από την Ιστορία της Κύπρου επιλέγει ο μικρός ζωγράφος; Σε ποια ιστορική περίοδο ανήκει το καθένα από αυτά; ΙΙΙ. Ποιο μήνυμα/Ποια μηνύματα μας στέλλει ο μικρός ζωγράφος; Να δικαιολογήσεις την άποψή σου. IV. Σου αρέσει αυτή η ζωγραφιά; Να δικαιολογήσεις τη θέση σου. V. Να φτιάξεις μια αφίσα που θα ήθελες να αναρτηθεί σε πινακίδα του σχολείου σου με την ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. από την Κύπρο το β΄ εξάμηνο του 2012. (Περιοδικό Γυμνασίου Παραλιμνίου Ακριτική Έπαλξη, 2010 – 11)

30 Δραστηριότητες για όλες τις Ομάδες (2)
Αφού διαβάσεις προσεκτικά το κείμενο με τίτλο Καιρός (που ετοιμάστηκε στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. το β΄ εξάμηνο του 2012) στο 23_gr/cyp23_gr?OpenDocument ή σε φωτοτυπία, α) να υπογραμμίσεις τις τρεις (3) δευτερεύουσες προτάσεις που υπάρχουν στο κείμενο β)να αναγνωρίσεις το είδος τους.

31 Το κείμενο: Καιρός Με μέσο όρο 326 μέρες ηλιοφάνειας ετησίως, η Κύπρος έχει τις ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες για να απολαύσει κανείς τη φύση και να ασχοληθεί με υπαίθριες δραστηριότητες. Το κλίμα του νησιού είναι Μεσογειακό, με ζεστά και ξηρά καλοκαίρια από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο και ήπιους χειμώνες από το Νοέμβριο μέχρι το Μάρτιο. Η άνοιξη και το φθινόπωρο είναι σχετικά σύντομα με ποικίλες και ξαφνικές αλλαγές του καιρού να παρατηρούνται το Νοέμβριο και τον Απρίλιο. Οι καταιγίδες και οι θύελλες είναι σπάνια φαινόμενα, ωστόσο χιονοπτώσεις παρατηρούνται σε υψόμετρο άνω των μέτρων, κυρίως στα βουνά. Η μέση ετήσια βροχόπτωση ανέρχεται στα 500 mm, ενώ μεγάλες περίοδοι ξηρασίας αποτελούν σύνηθες φαινόμενο. Μετεωρολογική Υπηρεσία

32 Δραστηριότητες για όλες τις Ομάδες (2)
Αφού διαβάσεις προσεκτικά τις 5 πρώτες παραγράφους του κειμένου με τίτλο Το γνωρίζατε; (που ετοιμάστηκε στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. το β΄ εξάμηνο του 2012) στο _gr/cyp23_gr?OpenDocument ή σε φωτοτυπία, να επιλέξεις τέσσερις (4) προτάσεις και: α) να τις συνδέσεις παρατακτικά. β) να τις συνδέσεις υποτακτικά (να επιλέξεις 4 διαφορετικούς υποτακτικούς συνδέσμους).

33 Το κείμενο: Το γνωρίζατε;
Πως ολόκληρη η Κύπρος ήταν κάποτε βυθισμένη στη θάλασσα. Τεκτονικές κινήσεις την έσπρωξαν στην επιφάνεια και τώρα αποτελεί ένα από τα ελάχιστα μέρη στο κόσμο όπου οι γεωλόγοι μπορούν να μελετήσουν το βυθό της θάλασσας στην επιφάνεια του εδάφους. Μια περιοχή της Λευκωσίας ονομάζεται Αθαλάσσα, που σημαίνει χωρίς θάλασσα. Εκεί κάποιος μπορεί να συναντήσει απολιθωμένα κοχύλια σε πέτρες στο έδαφος. Τα πρώτα σημάδια ανθρώπινης παρουσίας στο νησί χρονολογούνται από το π.Χ. Ένα από τα παλαιότερα ευρήματα της νεολιθικής περιόδου αποτελεί ο ανακατασκευασμένος οικισμός της Χοιροκοιτίας. Η πιο κοντινή απόδειξη της ειδικής σχέσης μεταξύ των ανθρώπων και των γάτων βρέθηκε κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στον αρχαίο νεολιθικό οικισμό του Σκυλλουρόκαμπου. Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φώς ένα τάφο ενός τριαντάχρονου χωρικού που πέθανε πριν από χιλιάδες χρόνια και ο σκελετός ενός γάτου εντοπίστηκε σε απόσταση λιγότερη από δυο πόδια μακριά του. Περίφημη για το χαλκό της στην αρχαιότητα, η Κύπρος, πιθανό να έδωσε στο μέταλλο τη λατινική του ονομασία, cuprum. Η λατρεία της Αφροδίτης, της αρχαίας ελληνικής μυθολογικής, θεότητας του έρωτα και της ομορφιάς, εντοπίζεται στην Κύπρο. Άνθρωποι έρχονταν από μακριά για να πάρουν μέρος στους εορτασμούς προς τιμήν της. Σήμερα, μια σύγχρονη εκδοχή εκείνων των λατρευτικών συνηθειών αποτελούν οι γιορτές των Ανθεστηρίων.

34 Δραστηριότητες για όλες τις Ομάδες (3)
3. Να οργανωθεί συζήτηση στρογγύλης τραπέζης στην τάξη (παραγωγή προφορικού λόγου), με θέμα: Σας παρουσιάζω τον τόπο μου/ τη γειτονιά μου/την περιοχή μου. Η αίθουσα να διαρρυθμιστεί ανάλογα. Μικρή ομάδα μαθητών/τριών (4 – 6) να παρουσιάσει ο καθένας/η καθεμιά με σειρά τον τόπο τους/την περιοχή τους σε συνεχή λόγο - ενδεικτικός χρόνος 4΄ – 5΄ για τον/την καθένα/καθεμιά. (Άξονες παρουσίασης: τοποθεσία, ονομασία, πρόσβαση, ιστορία του τόπου, μνημεία, εστιατόρια/ταβέρνες, ήθη και έθιμα, ασχολίες κατοίκων, προσωπικότητες, επιτεύγματα, γλωσσικές ιδιαιτερότητες κ.ά.). Ένας/μια μαθητής/τρια να συντονίσει τη Συζήτηση. Τόσο οι εισηγητές/τριες όσο και τα υπόλοιπα παιδιά μπορούν να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ο/Η Συντονιστής/στρια κλείνει τη συζήτηση ανακεφαλαιώνοντας.

35 Δραστηριότητες για όλες τις Ομάδες (4)
4. Να οργανωθεί ενδοτμηματικός διαγωνισμός με θέμα: Παρουσιάζω ένα μνημείο της πόλης μου/του χωριού μου/της γειτονιάς μου (παραγωγή προφορικού λόγου). Ο διαγωνισμός μπορεί να είναι προαιρετικός. Τριμελής επιτροπή από παιδιά της τάξης να επιλέξουν, και να βραβεύσουν, την καλύτερη παρουσίαση. Τα παιδιά της τάξης και ο /η καθηγητής/τρια συναποφασίζουν τους όρους του παιγνιδιού.

36 Δραστηριότητες για όλες τις Ομάδες (5)
Να σχολιάσεις (προφορικά) τις πιο κάτω εικόνες: (Τι απεικονίζουν; Ποιοι οι αίτιοι αυτής της κατάστασης; Γιατί συμπεριφέρονται έτσι; Συμφωνείς με τις πράξεις τους; Εσύ τι εισηγείσαι; Πώς μπορείς να υλοποιήσεις τις εισηγήσεις σου;) υλοποιήσεις τις εισηγήσεις σου;)

37 Δραστηριότητες για όλες τις Ομάδες (6)
Να υποδυθείτε το ρόλο του/της ξεναγού και να ξεναγήσετε τους συμμαθητές/τριές σας στον τόπο καταγωγής ή διαμονής σας, μέσα σε 10΄περίπου. Μπορείτε να προσκομίσετε χάρτες, φωτογραφικό υλικό, ψηφιακό υλικό, μικρά ενθύμια ή ό,τι άλλο πιστεύετε πως θα συμβάλει στην επιτυχή ξενάγηση μέσα στην τάξη. Στα πλαίσια εκδρομής ή άλλης δραστηριότητας του σχολείου σας να αναλάβετε εσείς να ξεναγήσετε μικρές ομάδες μαθητών/τριών και καθηγητών/τριών σας. Να ετοιμάσετε αφίσα με τα πιο χαρακτηριστικά αξιοθέατα της περιοχής σας με στόχο να πληροφορήσετε τους άλλους, χρησιμοποιώντας όποια υλικά θέλετε, που θα συνοδεύεται με λεζάντα ή ένα σχόλιο, και να την αναρτήσετε σε πινακίδες της τάξης/του σχολείου σας. Να αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του σχολείου σας ενημερωτική αφίσα με τα πιο χαρακτηριστικά αξιοθέατα της περιοχής σας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των πολυμέσων (εφέ, ήχος κ.ά.)

38 Δραστηριότητες για όλες τις Ομάδες (7)
Μέσα από την Ενότητα Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό του έχετε νιώσει ποικίλα συναισθήματα. Μπορείτε να τα εξωτερικεύσετε και να τα μοιραστείτε με τους/τις συμμαθητές/τριές και τους/τις καθηγητές/τριές σας: ζωγραφίζοντας φτιάχνοντας γελοιογραφίες ή σκίτσα γράφοντας στίχους μελοποιώντας τους στίχους σας επιλέγοντας οποιονδήποτε άλλο τρόπο εσείς επιθυμείτε!

39 Δραστηριότητες για όλες τις Ομάδες (8)
1 α ) Να περιγράψεις την πιο κάτω γελοιογραφία (50 – 60 λέξεις). β) Ποια συναισθήματα σου προκαλεί αυτή η γελοιογραφία; Μπορείς να τα δικαιολογήσεις;

40 Δραστηριότητες για όλες τις Ομάδες (11)
Γλωσσικά παιχνίδια Να φτιάξετε ακροστιχίδα επιλέγοντας μια από τις πιο κάτω λέξεις: φιλική, φιλόξενος, γραφικό Να βάλετε σε σειρά τις πιο κάτω φράσεις/προτάσεις: ____ στην εντός των τειχών Λευκωσία ____περπατώντας στην οδό Λήδρας ____βλέπω πρώτα τα βενετσιάνικα τείχη της ____ χαζεύω τους ανθρώπους που μιλούν αλλιώτικα ____μπαίνοντας στην παλιά πόλη ____στο βάθος δεσπόζει η εκκλησία της Φανερωμένης ____συναντώ πολλά μικρομάγαζα και μικροπωλητές.

41 Δραστηριότητες για όλες τις Ομάδες (12)
Γλωσσικά παιχνίδια: 3. Χωρίζεται η τάξη σε δύο Ομάδες: Μαθητές/τριες από την Α΄ Ομάδα λένε μια κύρια πρόταση και μαθητές/τριες από τη Β΄ Ομάδα τη συμπληρώνουν (αυθόρμητα) με μια δευτερεύουσα. Παράδειγμα: Α΄ Ομάδα Β΄ Ομάδα Χιόνισε στο Τρόοδος, επειδή μας επηρέασε χαμηλό βαρομετρικό. Ταξίδεψα στις χιονισμένες Άλπεις, για να κάνω σκι. Διαβάζω εφημερίδα, όταν έχω ελεύθερο χρόνο. Περπατούσα τόσο γρήγορα, ώστε στο τέλος λαχάνιασα!

42 Δραστηριότητες για όλες τις Ομάδες (13)
Γλωσσικά παιχνίδια: 4. Να συνθέσετε ένα λίμερικ. Μπορείτε να δώσετε στους μαθητές/τριές σας το β΄ στίχο, δηλαδή μια δευτερεύουσα πρόταση, ως βοήθεια. (Τα λίμερικ είναι πεντάστιχα ποιηματάκια, που συνδυάζουν το λογικό με το παράλογο. Ο α΄ στίχος παρουσιάζει τον πρωταγωνιστή, ο β΄ περιγράφει μια ιδιότητα ή ενέργειά του, οι γ΄, δ΄ και ε΄ στίχοι περιγράφουν τι έκανε ο πρωταγωνιστής. Ο ε΄ στίχος περιέχει ένα επίθετο για τον πρωταγωνιστή. Συνήθως ομοιοκαταληκτούν οι στίχοι α΄, β΄, ε΄ και γ΄,δ΄). Παράδειγμα: Παλικάρι απ΄ την Κρήτη που πηδούσε σαν κατσίκι χόρευε κάτω απ΄ την ελιά και μάζευε φύλλα πολλά παράξενο παιδί από την Κρήτη.

43 Δραστηριότητες για όλες τις Ομάδες (14)
Μπορούν να αξιοποιηθούν οι εργασίες/δραστηριότητες των σχολικών εγχειριδίων για την Ενότητα 10: Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου, έκδ. ΟΕΔΒ (έκδ. Δ΄2009), (σελ. 149 – 161) Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου, Τετράδιο Εργασιών, έκδ. ΟΕΔΒ, (σελ. 73 – 79).


Κατέβασμα ppt "                       Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου - Μια προσέγγιση Γεωργία Κούμα ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Σεμινάρια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google