Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επανάληψη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επανάληψη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 επανάληψη

2 Επανάληψη με όσο Όσο συνθήκη επανάλαβε εντολές Τέλος_επανάληψης
Όσο συνθήκη επανάλαβε εντολές Τέλος_επανάληψης συνθήκη αληθής εντολές (πράξεις) Πως δουλεύει: Όσο η συνθήκη είναι αληθής εκτελούνται οι εντολές Αν η συνθήκη γίνει ψευδής η επανάληψη σταματά ψευδής

3 Επανάληψη με αρχή_επανάληψης
Αρχή_επανάληψης εντολές Μέχρις_ότου συνθήκη εντολές (πράξεις) συνθήκη ψευδής Πως δουλεύει: Οι εντολές εκτελούνται όσο η συνθήκη είναι ψευδής Αν η συνθήκη γίνει αληθής η επανάληψη σταματά αληθής

4 Επανάληψη με Για Για i από αρχική τιμή μέχρι τελική τιμή με_βήμα Ν εντολές Τέλος_επανάληψης Πως δουλεύει: Εκχωρείται στο i αρχική τιμή Όσο το i είναι μικρότερο ή ίσο από την τελική_τιμή εκτελούνται οι εντολές Το i αυξάνεται κάθε φορά κατά Ν (αν το βήμα είναι 1 παραλείπεται)

5 Διαφορές των 3 εντολών επανάληψης
Όσο Η συνθήκη βρίσκεται στην αρχή Αν η συνθήκη είναι αληθής εκτελούνται οι εντολές Όταν η συνθήκη γίνει ψευδής σταματά η επανάληψη Αν η συνθήκη είναι από την αρχή ψευδής οι εντολές δεν εκτελούνται ποτέ Αρχή επανάληψης Η συνθήκη βρίσκεται στην τέλος Αν η συνθήκη είναι ψευδής εκτελούνται οι εντολές Όταν η συνθήκη γίνει αληθής σταματά η επανάληψη Η επανάληψη (ο βρόγχος) θα εκτελεστεί τουλάχιστον μία φορά Για Χρησιμοποιείται μόνο όταν γνωρίζουμε το πλήθος των επαναλήψεων Η συνθήκη είναι πάντα το i <= τελική τιμή Όσο το i <= τελική τιμή συνεχίζεται η επανάληψη

6 Το αντίθετο δε μπορεί να συμβεί
Προσοχή ! Μία επανάληψη με την εντολή ΓΙΑ μπορεί να λυθεί και με τις εντολές ΟΣΟ ή ΑΡΧΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Το αντίθετο δε μπορεί να συμβεί

7 Με τη χρήση της εντολής ΟΣΟ
Να γραφεί αλγόριθμος που να εμφανίζει τους αριθμούς από 1 έως 100. Αλγόριθμος παράδειγμα_1 i  1 Όσο i <=100 επανάλαβε Εμφάνισε i i  i + 1 Τέλος_επανάληψης Τέλος παράδειγμα_1 Με τη χρήση της εντολής ΟΣΟ

8 Με τη χρήση της εντολής ΑΡΧΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Να γραφεί αλγόριθμος που να εμφανίζει τους αριθμούς από 1 έως 100. Αλγόριθμος παράδειγμα_1 i  1 Αρχή_επανάληψης Εμφάνισε i i  i + 1 Μέχρις_ότου i > 100 Τέλος παράδειγμα_1 Με τη χρήση της εντολής ΑΡΧΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

9 Να γραφεί αλγόριθμος που να εμφανίζει τους αριθμούς από 1 έως 100.
Αλγόριθμος παράδειγμα_1 Για i από 1 μέχρι 100 Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης Τέλος παράδειγμα_1 Με τη χρήση της εντολής ΓΙΑ Προφανώς η ΓΙΑ είναι η καταλληλότερη για την άσκηση αυτή

10 Αλγόριθμος παράδειγμα_2 Διάβασε x Αρχή_επανάληψης Εμφάνισε x
Να γραφεί αλγόριθμος που να διαβάζει ένα άγνωστο πλήθος θετικών αριθμών και να εμφανίζει τον κάθε αριθμό. Μόλις δοθεί αριθμός όχι θετικός ο αλγόριθμος να σταματά Αλγόριθμος παράδειγμα_2 Διάβασε x Όσο x > 0 επανάλαβε Εμφάνισε x Τέλος_επανάληψης Τέλος παράδειγμα_2 Αλγόριθμος παράδειγμα_2 Διάβασε x Αρχή_επανάληψης Εμφάνισε x Μέχρις_ότου x < 0 Τέλος παράδειγμα_2 Αυτή η άσκηση δε λύνεται με την εντολή επανάληψης ΓΙΑ, αφού δε γνωρίζουμε το πλήθος των επαναλήψεων

11 Αλγόριθμος: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΛΑ ΡΩΣΙΚΑ
Κλασικός τρόπος 45 x 19 405 855 Στον υπολογιστή 45 19 90 9 180 4 360 2 720 1 Άθροισμα: 855


Κατέβασμα ppt "Επανάληψη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google