Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Ορισμός Καυστήρες ονομάζουμε, τις συσκευές εκείνες που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και τους αναγκαίους αυτοματισμούς για: Την προσαγωγή της απαιτούμενης ποσότητας καυσίμου. Την ανάμειξη του καυσίμου με τον απαραίτητο ατμοσφαιρικό αέρα, για να καεί. Την ανάφλεξη του καυσίμου. Τον έλεγχο της καύσης. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

2 ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

3 τη προετοιμασία του πετρελαίου προς καύση. την έναυση του καυσίμου.
Ένας καυστήρας πετρελαίου είναι ένα σύνολο εξαρτημάτων και οργάνων που σκοπό έχουν: τη προετοιμασία του πετρελαίου προς καύση. την έναυση του καυσίμου. τη παροχή του αέρα για την επιτέλεση της καύσης. την κατεύθυνση της φλόγας προς την εστία καύσης. τον έλεγχο της φλόγας. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

4 Έτσι σε κάθε καυστήρα πετρελαίου διακρίνουμε τα παρακάτω συστήματα :
Σύστημα παροχής καυσίμου Σύστημα παροχής αέρα Σύστημα έναυσης Σύστημα ελέγχου και αυτοματισμού ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

5 Σύστημα παροχής καυσίμου.
Περιλαμβάνει: Τον κινητήρα (μοτέρ). Την αντλία πετρελαίου. Το μπεκ ή ακροφύσιο ψεκασμού. Την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου. Τον σωλήνα πετρελαίου ή ράβδο μπεκ. Το κόμπλερ της αντλίας Τον προθερμαντήρα πετρελαίου ( όταν υπάρχει ). ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

6 Σύστημα παροχής αέρα. Περιλαμβάνει: Τον κινητήρα (μοτέρ).
Τον κορμό ή σώμα ή κέλυφος. Τον ανεμιστήρα ή φτερωτή. Την κεφαλή ή μπούκα ή φλογοσωλήνα. Τον διασκορπιστήρα ή αναμικτήρα ή στροβιλιστή. Το τάμπερ αέρα. Το ρυθμιστικό του αέρα ( της θέσης της ράβδου μπεκ ). ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

7 Σύστημα ανάφλεξης. Περιλαμβάνει: Τον μετασχηματιστή .
Τα ηλεκτρόδια ή σπινθηριστές ή αναφλεκτήρες. Τα καλώδια υψηλής τάσης. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

8 Σύστημα ελέγχου και αυτοματισμού.
Περιλαμβάνει: Τον προγραμματιστή ή εγκέφαλο ή ηλεκτρονικό. Την βάση του προγραμματιστή. Το φωτοκύτταρο ή φωτοαντίσταση. Την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

9 ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Κεφαλή ή μπούκα ή φλογοσωλήνας.
Στροβιλιστής ή αναμικτήρας . Ράβδος μπεκ. Ηλεκτρόδια ανάφλεξης. Καλώδια υψηλής τάσης. Κινητήρας. Φλάντζα στήριξης Κορμός ή σώμα Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα.. Ανεμιστήρας ή φτερωτή. Σωληνάκι πετρελαίου . Αναρρόφηση αέρα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

10 1. Κορμός καυστήρα. Αποτελείται από το κέλυφος του ανεμιστήρα και τις επιφάνειες στήριξης των διαφόρων εξαρτημάτων. Η σχεδίαση του κελύφους είναι πολύ σημαντική γιατί από τη διαμόρφωση του εξαρτάται ο έντονος στροβιλισμός του αέρα κατά την είσοδο του στη μπούκα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

11 2. Κινητήρας καυστήρα. Είναι ένας ηλεκτρικός κινητήρας, μονοφασικός ή τριφασικός ο οποίος κινεί τη φτερωτή του αέρα και την αντλία πετρελαίου με την οποία συνδέεται μέσω κόμπλερ από πλαστικό υλικό.  Στους μονοφασικούς κινητήρες συναντάμε πυκνωτή εκκίνησης, ενώ οι τριφασικοί είναι συνήθως εξοπλισμένοι με ρελέ θερμικής προστασίας. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

12 3.Φτερωτή καυστήρα ή ανεμιστήρας.
Ο ανεμιστήρας στερεώνεται πάνω στον άξονα του κινητήρα. Η φτερωτή στους πιεστικούς καυστήρες είναι φυγοκεντρικού τύπου. Σκοπός του είναι να διοχετεύσει μέσω της μπούκας την απαιτούμενη ποσότητα αέρα προς καύση του πετρελαίου. Επίσης δημιουργεί μέσα στο θάλαμο καύσης την πίεση που χρειάζεται για την υπερνίκηση των αντιστάσεων του λέβητα. Η πίεση που μπορεί να σηκώσει ο ανεμιστήρας ονομάζεται κατάθλιψη του καυστήρα και πρέπει να είναι κατά 20 % μεγαλύτερη από την αντίθλιψη του λέβητα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

13 4.Μετασχηματιστής καυστήρα.
Ο μετασχηματιστής αυξάνει την τάση του ρεύματος της πόλης από τα 220 σε τάση V με σκοπό τη δημιουργία σπινθήρα στα ηλεκτρόδια, για την ανάφλεξη του μείγματος πετρελαίου αέρα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

14  5.Αντλία πετρελαίου.    Η αντλία είναι σημαντικότατο κομμάτι του συστήματος παροχής καυσίμου σε ένα πιεστικό καυστήρα πετρελαίου θέρμανσης. Είναι συνήθως γραναζωτή και συνδέεται με τον κινητήρα μέσω πλαστικού κόμπλερ. Η αποστολή της αντλίας είναι : Άντληση επαρκούς ποσότητας καυσίμου από τη δεξαμενή πετρελαίου. Φιλτράρισμα του πετρελαίου. Αύξηση της πίεσης του καυσίμου στα 10 – 14 bar για την επίτευξη του επιθυμητού διασκορπισμού. Επιστροφή του καυσίμου που περίσσεψε στη δεξαμενή. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

15 Σε κάθε αντλία διακρίνομε τις παρακάτω υποδοχές.
Εισαγωγής πετρελαίου. Επιστροφής πετρελαίου. Παροχής πετρελαίου προς μπέκ. Υποδοχή εφαρμογής μανομέτρου. Υποδοχή εφαρμογής υποπιεσομέτρου. Ρυθμιστής πίεσης. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

16 Αντιστοιχίες αντλιών Εισαγωγή καύσιμου. Επιστροφή καυσίμου.
Παροχή καυσίμου. Ρύθμιση πίεσης. Η πίεση ψεκασμού μετράται σε bar ενώ η υποπίεση αναρρόφησης σε m H2O. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

17 By – Pass Η υψομετρική διαφορά που μπορεί να έχει η αντλία από τη δεξαμενή εξαρτάται από το μήκος και τη διάμετρο των σωλήνων του καυσίμου. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η δεξαμενή να είναι χαμηλότερα από 3,5 μέτρα και ψηλότερα από 4 μέτρα. Για την δεύτερη περίπτωση αν υπάρχει ανάγκη τοποθέτηση της δεξαμενής ψηλότερα από 4 μέτρα θα πρέπει η τροφοδοσία της αντλίας να γίνει με ένα σωλήνα αφού προηγουμένως έχει ενεργοποιηθεί το εσωτερικό By – Pass . Οι αντλίες παραδίνονται από το εργοστάσιο για δισωλήνια τροφοδοσία. Μπορούν όμως να μεταβληθούν και σε μονοσωλήνια τροφοδοσία αφαιρώντας την βίδα By - Pass από το εσωτερικό της επιστροφής πετρελαίου και ταπώνοντας την επιστροφή. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

18 Σε κάθε αντλία υπάρχει βέλος που υποδεικνύει τη φορά περιστροφής
Σε κάθε αντλία υπάρχει βέλος που υποδεικνύει τη φορά περιστροφής. Χαρακτηρίζομε αριστερόστροφη ή δεξιόστροφη μια αντλία κοιτώντας τη φορά περιστροφής της από τη πλευρά του άξονα της. Ηλεκτρομαγνητική πετρελαίου Εξαέρωση κάνομε σε μια αντλία ξεβιδώνοντας ελαφρά την βίδα Ρ (υποδοχής μανομέτρου ) . Κάτω από το καπάκι της αντλίας ή σε ξεχωριστή υποδοχή ( αντλίες Damfoss ) υπάρχει φίλτρο πετρελαίου το οποίο πρέπει να καθαρίζεται κατά τη συντήρηση.    Επίσης υπάρχει μια βίδα για τη ρύθμιση της πίεσης, που γυρνώντας την δεξιά αυξάνουμε την πίεση του πετρελαίου, ενώ γυρνώντας την αριστερά τη μειώνουμε. Σε πολλές αντλίες είναι ενσωματωμένη η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου. Ρύθμιση πίεσης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

19 6.Ηλεκτρονικό καυστήρα.   Το σύστημα αυτοματισμού του καυστήρα φροντίζει για τον συντονισμό των διαφόρων συστημάτων του καυστήρα καθώς και για την ασφαλή του λειτουργία. Η καρδιά και το μυαλό του συστήματος αυτοματισμού είναι ο ηλεκτρονικός καύσης ή σε συντομία « το ηλεκτρονικό » Πολλές φορές ονομάζεται και προγραμματιστής ή και εγκέφαλος του καυστήρα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

20 Τα εξαρτήματα με τα οποία το ηλεκτρονικό συνεργάζεται και συντονίζει είναι:
Το μοτέρ που κινεί τον ανεμιστήρα παροχής αέρα και την αντλία καυσίμου. Την ή τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες παροχής καυσίμου. Το σύστημα έναυσης του καυσίμου, που αποτελείται από τον μετασχηματιστή τους σπινθηριστές και τα καλώδια υψηλής τάσης. Το φωτοκύτταρο για τον έλεγχο της καύσης. Λυχνία – μπουτόν bloco ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

21 Σε κάθε ηλεκτρονικό καυστήρα είναι αποτυπωμένο το σχέδιο σύνδεσης των συνεργαζομένων εξαρτημάτων. Το ηλεκτρονικό συνεργάζεται με τα παρακάτω εξαρτήματα και συσκευές. Τον κινητήρα που κινεί τον ανεμιστήρα και την αντλία παροχής καυσίμου. Τον μετασχηματιστή που στέλνει υψηλή τάση στους σπινθηριστές. Η τάση στον μετασχηματιστή διαρκεί για περίπου 10 sec μέχρι να αναφλεγεί το καύσιμο. Μετά την έναρξη της καύσης ο σπινθηρισμός σταματάει. Αν δεν υπάρξει φλόγα, το ηλεκτρονικό σταματάει την λειτουργία του καυστήρα και ανάβει η λυχνία του BLOCO . Την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου η οποία ανοίγει μόλις τελειώσει ο χρόνος του προαερισμού και κλείνει με το σταμάτημα της λειτουργίας του καυστήρα. Το φωτοκύτταρο. Ελέγχει συνεχώς για την ύπαρξη φλόγας. Αν δεν δει φλόγα μέσα 12 sec κατά την έναρξη της λειτουργίας , ή αν η φλόγα σβήσει, μπλοκάρει τον καυστήρα για λόγους ασφαλείας. Μ : κινητήρας ΕV: ηλεκτρομαγνητική FR: φωτοκύτταρο TR: μετασχηματιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

22 7.Βάση ηλεκτρονικού.  Η βάση του ηλεκτρονικού έχει τους ακροδέκτες που χρειάζονται για την σύνδεση των οργάνων και συσκευών που συνεργάζονται και ελέγχονται από το ηλεκτρονικό. Επίσης φέρει τους ακροδέκτες για την σύνδεση του ουδετέρου, της γείωσης και της τάσης τροφοδότησης του καυστήρα.,    Το ηλεκτρονικό στερεώνεται στην βάση με ένα σύστημα ελασμάτων ή με βίδες, και οι ακροδέκτες του ηλεκτρονικού κουμπώνουν στους ακροδέκτες της βάσης. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

23  8.Μπεκ. Το μπεκ ή ακροφύσιο, είναι το τελευταίο εξάρτημα που βρίσκεται το πετρέλαιο πριν εγκαταλείψει το καυστήρα και καεί. Η αποστολή του είναι να προετοιμάζει το πετρέλαιο για να καεί με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Δηλαδή να καεί τέλεια, προκειμένου να μας δώσει το μέγιστο της θερμικής ενέργειας που μπορεί. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ψεκαστεί σε λεπτότατα σταγονίδια για να επιτευχθεί μίγμα πετρελαίου – αέρα όσο γίνεται πιο ομοιογενές. Αυτή είναι η αποστολή του μπεκ και είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Γι αυτό ακριβώς θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με το χειρισμό του και την επιλογή του. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

24 Χειρισμός του μπεκ Λόγω της σημασίας του θα πρέπει :
Να το μεταφέρουμε πάντα στη συσκευασία του. Να μη το αποσυναρμολογούμε για να το καθαρίσουμε αλλά να το αντικαθιστούμε. Να μη το πιάνουμε με βρώμικα χέρια. Να τηρούμε την απόσταση από τα ηλεκτρόδια στα πλαίσια που ορίζει ο κατασκευαστής, διότι αν δημιουργείται σπινθήρας μεταξύ μπεκ και ηλεκτροδίου το μπεκ θα καταστραφεί. Να τηρούμε την απόσταση μεταξύ μπεκ και στροβιλιστή που δίνει ο κατασκευαστής του καυστήρα, γιατί αν η καύση διεξάγεται πολύ κοντά στο μπεκ, ενδέχεται να βουλώσει ή να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά ψεκασμού του. Να προσέχουμε κατά το βίδωμα και το σφίξιμο πάνω στη ράβδο μπεκ ώστε να μη το αφήνουμε χαλαρό και έχουμε διαρροή καυσίμου, ή να μη το σφίγγουμε πολύ με κίνδυνο να καταστρέψουμε τις βόλτες του. Η αντικατάσταση του  μπεκ θα πρέπει να γίνεται δύο γερμανικά κλειδιά. Ένα 16άρι για το μπεκ και ένα για να κρατάμε κόντρα τη ράβδο μπεκ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

25 Τα μπεκ τυποποιούνται με βάση :
Την παροχή του πετρελαίου σε USG/H ( γαλόνια ανά ώρα ) όταν η πίεση του καυσίμου είναι 7 bar. Τη γωνία ψεκασμού του καυσίμου σε μοίρες. Τον τρόπο που κατανέμονται τα σταγονίδια στο κώνο ψεκασμού. ΤΡΟΠΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΠΕΚ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

26 9.Φωτοκύταρο.   Το φωτοκύτταρο ή φωτοαντίσταση, Στηρίζει τη λειτουργία του στη ιδιότητα του θειούχου καδμίου, στο φως να παρουσιάζει μικρή αντίσταση ενώ στο σκοτάδι η αντίσταση να αυξάνεται. Το φωτοκύτταρο τοποθετείται κατά τρόπο που να κοιτά προς τη φλόγα. Οι λειτουργίες του είναι οι παρακάτω : Αν κατά την εντολοδότηση του καυστήρα βλέπει φως ενημερώνει το ηλεκτρονικό και ο καυστήρας δεν ξεκινά, γιατί μπορεί να είναι η πόρτα του λέβητα ανοικτή, ή το φωτοκύτταρο ή ο καυστήρας να μην είναι τοποθετημένα στη θέση τους, με κίνδυνο ατυχήματος. Αν κατά την εκκίνηση του καυστήρα και μετά το άνοιγμα της ηλεκτρομαγνητικής πετρελαίου περάσουν μερικά δευτερόλεπτα ( 7 – 15 ) και δεν δει φως, πάλι ο καυστήρας μπλοκάρει. Επίσης θα μπλοκάρει τον καυστήρα αν ενώ λειτουργεί κανονικά η φλόγα σβήσει. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

27 10.Ηλεκτρόδια έναυσης.   Τα ηλεκτρόδια ή σπινθηριστές ή αναφλεκτήρες, είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινο σύρμα με μεγάλη αντοχή στη θερμοκρασία. Στηρίζονται σε μόνωση πορσελάνης που πρέπει να διατηρείται καθαρή από αιθάλη που είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού. Ο κάθε κατασκευαστής σχεδιάζει το ηλεκτρόδια του με τρόπο που, συνεργαζόμενα με τη μπούκα και το στροβιλιστή, να εξυπηρετούν την απρόσκοπτη έναυση του καυσίμου. Η θέση τους είναι πολύ σημαντική, και θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή κατά τη τοποθέτηση τους. Τα ηλεκτρόδια με τον στροβιλιστή και το μπέκ αποτελούν την φλογοκεφαλή του καυστήρα της οποίας η θέση μέσα στη μπούκα παίζει μεγάλο ρόλο στην καλή λειτουργία του καυστήρα όπως θα δούμε παρακάτω. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

28 11.Η μπούκα.  Ονομάζεται και κεφαλή ή φλογοσωλήνας. Προσαρμόζεται πάνω στον κορμό του καυστήρα και οδηγείται σε αυτή όλος ο αέρας που εισάγει ο ανεμιστήρας. Μέσα στη μπούκα τοποθετείται η φλογοκεφαλή η οποία αποτελείται από τη ράβδο μπεκ, το μπεκ, το διασκορπιστήρα και τα ηλεκτρόδια. Το άκρο της μπούκας διαμορφώνεται με τρόπο που να επηρεάζεται η κατανομή του αέρα της καύσης. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

29 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΑ ΣΤΗ ΜΠΟΥΚΑ
Παρατηρούμε ότι ο αέρας που έρχεται από τον ανεμιστήρα χωρίζεται σε δυο ρεύματα το ένα περνάει ανάμεσα στη μπούκα και τον στροβιλιστή και ονομάζεται περιφερειακός αέρας και το άλλο περνάει από τη κεντρική τρύπα του στροβιλιστή και ονομάζεται κεντρικός αέρας. Βέβαια ένα μικρό μέρος αέρα περνά από τις σχισμές του στροβιλιστή, ονομάζεται αέρας στροβιλισμού ή περιδίνησης και δεν τον λαμβάνουμε υπ όψη μας κατά την ρύθμιση του καυστήρα. Αντίθετα το ποσοστό ( ο λόγος ) του περιφερειακού αέρα σε σχέση με τον κεντρικό είναι καθοριστικός για τη καλή λειτουργία κάθε καυστήρα. Το ποσοστό αυτό το καθορίζει η θέση της φλογοκεφαλής σε σχέση με τη μπούκα. Το ζητούμενο είναι η ταχύτητα του κεντρικού αέρα να είναι τέτοια που η καύση να διεξάγεται σε συγκεκριμένη απόσταση από το μπεκ, εξασφαλίζοντας έτσι σταθερή φλόγα. Αυτό επιτυγχάνεται κινώντας τη φλογοκεφαλή μπρος – πίσω αφήνοντας μικρότερο ή μεγαλύτερο άνοιγμα για τον περιφερειακό αέρα. Κίνηση φλογοκεφαλής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

30 Όταν ο κεντρικός αέρας έχει μεγάλη ταχύτητα η φλόγα απομακρύνεται πολύ από τη κεφαλή και σβήνει.
Αν ο κεντρικός αέρας έχει μικρή ταχύτητα η καύση διεξάγεται πολύ κοντά στο μπεκ και στο στροβιλιστή με αποτέλεσμα εναποθέσεις στερεών και βούλωμα του μπεκ και των εγκοπών του στροβιλιστή. Στη διπλανή εικόνα φαίνονται παραδείγματα ανοιγμάτων περιφερειακού αέρα σε σχέση με την παροχή του καυσίμου. Παρατηρούμε ότι αυξανομένης της παροχής του καυσίμου αυξάνεται το άνοιγμα του περάσματος του περιφερειακού αέρα. Πολλά τεχνικά έντυπα καυστήρων αναφέρουν την θέση της φλογοκεφαλής ανάλογα με την παροχή του καυσίμου που θα δουλέψει ο καυστήρας. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

31 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΛΟΓΟΚΕΦΑΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

32 12.Ο διασκορπιστήρας ( στροβιλιστής ).
12.Ο διασκορπιστήρας ( στροβιλιστής ). Ο στροβιλιστής στηρίζεται πάνω στη ράβδο μπεκ του καυστήρα, βρίσκεται μέσα στην μπούκα και σε μικρή απόσταση μπροστά από το Μπεκ. Την απόσταση αυτή τη καθορίζει ο κατασκευαστής του καυστήρα. Οι στροβιλιστές φέρουν λοξές εγκοπές ώστε ο αέρας που περνά απ αυτές να υφίσταται έντονη περιδίνηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ταχεία ανάμειξη του αέρα με το νέφος του πετρελαίου και την επίτευξη τέλειας καύσης. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

33 13.Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου.
  13.Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου. Η βαλβίδα αυτή είναι ενσωματωμένη στην αντλία ή βρίσκεται στο σωλήνα πετρελαίου μεταξύ αντλίας και μπεκ. Διακόπτει την παροχή πετρελαίου προς το μπεκ όταν ο καυστήρας δεν λειτουργεί. Εντολοδοτείται από το ηλεκτρονικό του καυστήρα. Κατά την εκκίνηση του καυστήρα ανοίγει με χρονική καθυστέρηση, ώστε ο κινητήρας να έχει αναπτύξει πλήρως τις στροφές του και να έχει μεσολαβήσει κάποιος χρόνος προαερισμού του λέβητα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

34 14.Φλάντζα στήριξης καυστήρα.
Είναι μια μεταλλική πλάκα διαμορφωμένη κατάλληλα για να στηρίζει τον καυστήρα πάνω στο λέβητα. Φέρει δύο φλάντζες αμιάντου προς εξασφάλιση της απαιτούμενης στεγανότητας. Το υλικό κατασκευής της είναι συνήθως το αλουμίνιο και κατασκευάζεται με χύτευση. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

35 15.Ράβδος μπεκ (σωλήνας πετρελαίου).
Είναι ένας χάλκινος σωλήνας που στο ένα άκρο του βρίσκεται ο προσαρμογέας μπεκ ο οποίος φέρει θηλυκό σπείρωμα για να βιδώνει το μπεκ. Στο άλλο του άκρο φέρει σπείρωμα συνήθως 3/8΄΄ για να βιδώσει ο σωλήνας που φέρνει το πετρέλαιο από την αντλία. Στη ράβδο μπεκ υπάρχει σύστημα συγκράτησης των ηλεκτροδίων ανάφλεξης καθώς και του στροβιλιστή. Υπάρχει σύστημα μετακίνησης της ράβδου μπεκ κατά μήκος της μπούκας. Με τη μετακίνηση αυτή ρυθμίζουμε την ποσότητα του αέρα που θα περάσει μέσα από τον διασκορπιστήρα (κεντρικός αέρας ) και την ποσότητα που θα περάσει γύρω από αυτόν (περιφερειακός αέρας ). ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

36 Αποτελούνται από χάλκινα σύρματα με ισχυρή μόνωση.
 16.Καλώδια υψηλής τάσης. Αποτελούνται από χάλκινα σύρματα με ισχυρή μόνωση. Συνδέουν μετασχηματιστή με ηλεκτρόδια και φέρουν κατάλληλους ακροδέκτες. Μεταφέρουν το ρεύμα υψηλής τάσης από τον μετασχηματιστή στα ηλεκτρόδια.  17.Πυκνωτής. Το πυκνωτή τον συναντάμε μόνο σε μονοφασικούς κινητήρες. Είναι προσαρμοσμένος πάνω στο μοτέρ. Ο ρόλος του εξαντλείται στο ξεκίνημα του μοτέρ. Αν πάθει βλάβη ο πυκνωτής το μοτέρ δεν ξεκινά και το ηλεκτρονικό μπλοκάρει.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

37 18.Τάμπερ αέρα. Το τάμπερ του αέρα έχει ένα μηχανισμό με το οποίο ρυθμίζουμε το άνοιγμα του, καθορίζοντας έτσι τη ποσότητα του αέρα που θα εισαχθεί στο λέβητα προς καύση. Μπορεί να είναι μηχανικό ή αυτόματο (υδραυλικό). Τα αυτόματα τάμπερ παραμένουν κλειστά όσο ο λέβητας δεν λειτουργεί και ανοίγουν με ένα υδραυλικό έμβολο το οποίο ενεργοποιείται με τη πίεση που δημιουργεί η αντλία στο πετρέλαιο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

38 Το να κλείνει το τάμπερ όταν ο καυστήρας δε λειτουργεί, συντελεί στην οικονομία του καυσίμου, διότι ο ελκυσμός της καμινάδας δεν μπορεί να δημιουργήσει ρεύμα αέρος στο λέβητα μέσω του ανοίγματος του καυστήρα και έτσι να κρυώσει ο λέβητας γρηγορότερα.    Συχνά και τα μηχανικά τάμπερ κλείνουν με την βαρύτητα, παράγοντας ανάλογα αποτελέσματα με τα αυτόματα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

39 20. Προθερμαντήρας πετρελαίου.
Τον συναντάμε σε ορισμένους τύπους καυστήρων. Είναι μια μικρή αντίσταση προσαρμοσμένη στη ράβδο μπεκ στο σημείο που βιδώνει το μπεκ. Συνδέεται με τέσσερα καλώδια με το ηλεκτρονικό του καυστήρα. Τα δύο καλώδια είναι για την αντίσταση και τα άλλα δύο για ένα ενσωματωμένο θερμοστατικό διακόπτη. Σκοπός του είναι να θερμάνει το πετρέλαιο, για να γίνεται πιο λεπτόρρευστο και να μπορεί να ψεκάζεται καλύτερα επιτυγχάνοντας σταθερή ποιότητα καύσης ανεξάρτητα από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Πριν από κάθε ξεκίνημα του καυστήρα μεσολαβούν λίγα λεπτά για να φθάσει το πετρέλαιο στην επιθυμητή θερμοκρασία ψεκασμού, και ο θερμοστατικός διακόπτης να δώσει εντολή εκκίνησης. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

40 21.Κάλυμμα καυστήρα. Δεν το συναντάμε σε όλους τους καυστήρες. Σκοπός του είναι να προστατεύει τα εξαρτήματα του καυστήρα από κτυπήματα. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο πλαστικό ή από λαμαρίνα. Συχνά στο εσωτερικό του καλύμματος τοποθετείται και ηχοαπορροφητικό υλικό για τη μείωση του θορύβου από τη λειτουργία του καυστήρα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

41 Στο παρακάτω σχέδιο μπορείτε να διακρίνετε πολλά από τα περιγραφέντα εξαρτήματα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

42 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Για να αρχίσει να λειτουργεί ο καυστήρας πρέπει να συμβούν κατά σειρά τα παρακάτω:  Να πάει φάση, η οποία προηγουμένως θα έχει περάσει από υδροστάτη καυστήρα (που τον ρυθμίζουμε στους 90 o C ) και από τον υδροστάτη ασφαλείας που είναι προρυθμισμένος στους 110 ο C. Το ηλεκτρονικό δίνει εντολή στο μοτέρ που αρχίζει να περιστρέφεται και μαζί του περιστρέφεται η φτερωτή και η αντλία πετρελαίου. Σε καυστήρες με προθέρμανση η εκκίνηση του μοτέρ γίνεται με καθυστέρηση μερικών λεπτών μέχρι το πετρέλαιο να φθάσει σε θερμοκρασία ψεκασμού. Το ηλεκτρονικό δίνει εντολή στο μετασχηματιστής και σπινθήρας δημιουργείται στα ηλεκτρόδια. Περνάνε μερικά δευτερόλεπτα ( 7 μέχρι 15 ανάλογα με τον καυστήρα) και ανοίγει η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου. Έτσι φθάνει καύσιμο στο μπεκ, ψεκάζεται αναμειγνύεται με τον αέρα και αναφλέγεται από τον σπινθήρα των ηλεκτροδίων. Το φωτοκύτταρο βλέπει το φως της φλόγας, μειώνεται η ηλεκτρική του αντίσταση και με αυτό το τρόπο ενημερώνει το ηλεκτρονικό ότι όλα βαίνουν καλώς. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα Το ηλεκτρονικό διακόπτει το ρεύμα προς το μετασχηματιστή και ο σπινθήρας σταματά ενώ η καύση συνεχίζεται κανονικά.. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

43 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ   Προκειμένου να επιλέξουμε τον κατάλληλο καυστήρα για ένα λέβητα θα πρέπει να γνωρίζουμε: Την ισχύ του λέβητα σε Kcal/h ή σε KW . Τον βαθμό απόδοσης του λέβητα. Την αντίθλιψη του λέβητα σε mbar ή σε mm ΥΣ. Την κατάθλιψη του καυστήρα σε mbar ή σε mm ΥΣ. Την παροχή του καυστήρα σε Kg/h. Την θερμογόνο δύναμη του καυσίμου. Για το πετρέλαιο είναι Kcal/kg , στους υπολογισμούς για ευκολία Kcal/kg. 1 KW = 861 Kcal/h ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

44 Άλλα σημεία που πρέπει να προσέχουμε κατά την επιλογή του καυστήρα είναι:
Το μήκος της μπούκας. Η μπούκα δεν πρέπει να είναι κοντύτερη από το πάχος της πόρτας του λέβητα, πρέπει δε να μπαίνει μέσα στο θάλαμο καύσης περίπου 1 cm. Τη διάμετρο της μπούκας, ώστε το κενό ανάμεσα στη μπούκα και την οπή της πόρτας του λέβητα να είναι όσο το δυνατό μικρότερο. Αν το κενό αυτό είναι μεγάλο θα πρέπει να το καλύψουμε γεμίζοντάς το με κατάλληλο πυρίμαχο υλικό. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

45 1 mbar = 10 mm Η2Ο 1 bar = 1000 mbar = 1Αtm
ΑΝΤΙΘΛΙΨΗ - ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ   Αντίθλιψη λέβητα ονομάζουμε την αντίσταση που αντιμετωπίζουν τα καυσαέρια για να κάνουν τη διαδρομή από το θάλαμο καύσης μέχρι τη καμινάδα.    Η αντίθλιψη του λέβητα μετριέται σε mbar ή σε mm Η2Ο (χιλιοστά υδάτινης στήλης). Για ευκολία : 1 mbar = 10 mm  Η2Ο   1 bar = 1000 mbar = 1Αtm Κατάθλιψη καυστήρα ονομάζουμε τη πίεση του αέρα, που μπορεί να δημιουργήσει ο ανεμιστήρας του καυστήρα, μέσα στον θάλαμο καύσης του λέβητα για την υπερνίκηση της αντίθλιψης του λέβητα. Μόνο όταν η κατάθλιψη είναι μεγαλύτερη από την αντίθλιψη επιτυγχάνεται σωστή ροή καυσαερίων προς τη καμινάδα και απροβλημάτιστη λειτουργία του συστήματος.    Η κατάθλιψη του καυστήρα πρέπει να είναι περίπου 20% μεγαλύτερη από την αντίθλιψη του λέβητα. Μετριέται και αυτή σε mbar ή mm Η2Ο (χιλιοστά υδάτινης στήλης). ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

46 Παράδειγμα: Λέβητας ισχύος Q = 45.000 Kcal/h
  Βαθμός απόδοσης λέβητα: n = 0,9 (90%)   Αντίθλιψη λέβητα: h = 1,8 mbar   Θερμογόνος δύναμη πετρελαίου: H = Kcal/Kg    Απαιτείται κατάθλιψη: 1, % = 2,16 mbar, ή 21,5 mm Η2Ο. Και παροχή καυσίμου: q = / 0.9 X = 5 Kg / h Από το παρακάτω διάγραμμα καυστήρων επιλέγουμε το καυστήρα ST 133 K. Παρατηρούμε ότι την απαιτούμενη παροχή q = 5 Kgr/h, μπορεί να μας τη δώσει και ο μικρότερος καυστήρας ST 120 KA, αλλά η κατάθλιψη του στα 5 κιλά είναι μόλις 6 mm H2O, ενώ ο καυστήρας που επιλέξαμε έχει κατάθλιψη 24 mm H2O, η οποία υπερκαλύπτει την απαιτούμενη κατάθλιψη των 21,5 mm H2O, για τον συγκεκριμένο λέβητα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google