Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή (Περιβαλλοντικες επιπτώσεις) Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια αυξανόμενη αναγνώριση της επίδρασής μας στο περιβάλλον εξαιτίας του τρόπου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή (Περιβαλλοντικες επιπτώσεις) Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια αυξανόμενη αναγνώριση της επίδρασής μας στο περιβάλλον εξαιτίας του τρόπου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή (Περιβαλλοντικες επιπτώσεις) Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια αυξανόμενη αναγνώριση της επίδρασής μας στο περιβάλλον εξαιτίας του τρόπου ζωής μας, ενώ η ανάγκη να υιοθετήσουμε μια πιο βιώσιμη προσέγγιση όσον αφορά τις καταναλωτικές μας συνήθειες αναγνωρίζεται ως ένα θέμα εξαιρετικής σημασίας. Η τάση αυτή αφορά τους βιομηχανικούς τομείς οι οποίοι επηρεάζουν τις καταναλωτικές συνήθειες και ειδικά την ηλεκτρονική βιομηχανία, όπου οι μικρής διάρκειας κύκλοι ζωής και η ταχέως αναπτυσσομένη τεχνολογία έχουν οδηγήσει σε αυξανόμενους όγκους ηλεκτρονικών αποβλήτων (e-waste) όπως είναι ο απορριφθείς ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Η πλειοψηφία αυτών των στοιχείων καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής. Ωστόσο, η μερική ανακυκλωσιμότητά τους λόγω της υλικής τους σύνθεσης (συνδυασμός διαφόρων μετάλλων όπως χαλκού, αλουμινίου και ατσαλιού, προσκείμενα, καλυμμένα ή αναμειγμένα με διαφόρων τύπων πλαστικά και κεραμικά) μαζί με τους αναπόφευκτους περιορισμούς στους χώρους ταφής, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη τεχνικών ανάκτησης για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησή τους, αναδυκνείοντας και τη σημαντικότητα της ανακύκλωσης των e-waste όχι μόνο από τη σκοπιά της διαχείρισης αποβλήτων αλλά και από τη πλευρά της ανάκτησης πολύτιμων Υλικών. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια αυξανόμενη αναγνώριση της επίδρασής μας στο περιβάλλον εξαιτίας του τρόπου ζωής μας, ενώ η ανάγκη να υιοθετήσουμε μια πιο βιώσιμη προσέγγιση όσον αφορά τις καταναλωτικές μας συνήθειες αναγνωρίζεται ως ένα θέμα εξαιρετικής σημασίας. Η τάση αυτή αφορά τους βιομηχανικούς τομείς οι οποίοι επηρεάζουν τις καταναλωτικές συνήθειες και ειδικά την ηλεκτρονική βιομηχανία, όπου οι μικρής διάρκειας κύκλοι ζωής και η ταχέως αναπτυσσομένη τεχνολογία έχουν οδηγήσει σε αυξανόμενους όγκους ηλεκτρονικών αποβλήτων (e-waste) όπως είναι ο απορριφθείς ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Η πλειοψηφία αυτών των στοιχείων καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής. Ωστόσο, η μερική ανακυκλωσιμότητά τους λόγω της υλικής τους σύνθεσης (συνδυασμός διαφόρων μετάλλων όπως χαλκού, αλουμινίου και ατσαλιού, προσκείμενα, καλυμμένα ή αναμειγμένα με διαφόρων τύπων πλαστικά και κεραμικά) μαζί με τους αναπόφευκτους περιορισμούς στους χώρους ταφής, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη τεχνικών ανάκτησης για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησή τους, αναδυκνείοντας και τη σημαντικότητα της ανακύκλωσης των e-waste όχι μόνο από τη σκοπιά της διαχείρισης αποβλήτων αλλά και από τη πλευρά της ανάκτησης πολύτιμων Υλικών.

2 2.1. Υφιστάμενη κατάσταση 2.1. Υφιστάμενη κατάσταση Η παγκόσμια παραγωγή e-waste εκτιμάται σε 20-50 Μt/έτος (UNEP, 2006), το 1-3% της εκτιμώμενης Η παγκόσμια παραγωγή e-waste εκτιμάται σε 20-50 Μt/έτος (UNEP, 2006), το 1-3% της εκτιμώμενης παγκόσμιας παραγωγής αστικών αποβλήτων (1636 Μt, OECD, 2008 και Cobbing, 2008). Οι ΗΥ, τα παγκόσμιας παραγωγής αστικών αποβλήτων (1636 Μt, OECD, 2008 και Cobbing, 2008). Οι ΗΥ, τα κινητά τηλέφωνα και οι τηλεοράσεις θα συνεισφέρουν 5.5 Μt το 2010 και θα ανέλθουν σε 9.8 Μt το κινητά τηλέφωνα και οι τηλεοράσεις θα συνεισφέρουν 5.5 Μt το 2010 και θα ανέλθουν σε 9.8 Μt το 2015. Στις πλουσιότερες χώρες τα e-waste θα συνεισφέρουν το 8% του όγκου των αστικών αποβλήτων 2015. Στις πλουσιότερες χώρες τα e-waste θα συνεισφέρουν το 8% του όγκου των αστικών αποβλήτων (Widmer et al., 2005). Η συνεισφορά κάθε ηλεκτρονικού είδους στην ετήσια παραγωγή e-waste, E (Widmer et al., 2005). Η συνεισφορά κάθε ηλεκτρονικού είδους στην ετήσια παραγωγή e-waste, E (kg/έτος) εξαρτάται από τη μάζα του κάθε ηλεκτρονικού είδους, M (kg), την ποσότητα (αριθμός) που (kg/έτος) εξαρτάται από τη μάζα του κάθε ηλεκτρονικού είδους, M (kg), την ποσότητα (αριθμός) που κυκλοφορεί, N, και τη μέση διάρκεια ζωής του, L (έτη). κυκλοφορεί, N, και τη μέση διάρκεια ζωής του, L (έτη). L E = MN (1) E = MN (1) Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (ΗΥ) με μέση διάρκεια ζωής 3 έτη (Betts, 2008), συμβάλλουν σε Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (ΗΥ) με μέση διάρκεια ζωής 3 έτη (Betts, 2008), συμβάλλουν σε σημαντικότερο βαθμό στο συνολικό ρεύμα των e-waste σε σχέση με τα ψυγεία και τις ηλεκτρικές σημαντικότερο βαθμό στο συνολικό ρεύμα των e-waste σε σχέση με τα ψυγεία και τις ηλεκτρικές κουζίνες που έχουν μέση διάρκεια ζωής 10-12 years. Ο Πίνακας 3 συνοψίζει μερικά είδη e-waste με κουζίνες που έχουν μέση διάρκεια ζωής 10-12 years. Ο Πίνακας 3 συνοψίζει μερικά είδη e-waste με τις μάζες τους και την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής τους. τις μάζες τους και την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής τους.

3 Πιο συγκεκριμένα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ποσότητες των e-waste αυξάνονται με ρυθμό 3- 5% Πιο συγκεκριμένα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ποσότητες των e-waste αυξάνονται με ρυθμό 3- 5% ανά έτος (Hischier et al., 2005), με ρυθμό 3-πλάσιο των αστικών στερών αποβλήτων. Την περίοδο ανά έτος (Hischier et al., 2005), με ρυθμό 3-πλάσιο των αστικών στερών αποβλήτων. Την περίοδο 1990-1999 οι παραγόμενες ποσότητες στις 15 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU-15) ήταν 1990-1999 οι παραγόμενες ποσότητες στις 15 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU-15) ήταν περίπου 3.3-3.6 kg/κάτοικο, ενώ οι εκτιμώμενες ποσότητες για τη δεκαετία 2000-2010 κυμαίνονται περίπου 3.3-3.6 kg/κάτοικο, ενώ οι εκτιμώμενες ποσότητες για τη δεκαετία 2000-2010 κυμαίνονται μεταξύ 3.9-4.3 kg/κάτοικο (Widmer et al., 2005). Με τη χρήση της εξίσωσης (1) η Ελβετία εκτιμάται μεταξύ 3.9-4.3 kg/κάτοικο (Widmer et al., 2005). Με τη χρήση της εξίσωσης (1) η Ελβετία εκτιμάται ότι παράγει 9 kg/άτομο/έτος(Sinha-Khetriwal et al., 2005) οι Ευρωπαίοι 14 kg/άτομο/έτος (Goosey, ότι παράγει 9 kg/άτομο/έτος(Sinha-Khetriwal et al., 2005) οι Ευρωπαίοι 14 kg/άτομο/έτος (Goosey, 2004), με τη συνολική παραγωγή από την EU-15 να φθάνει τους 5.5 Μt/έτος, και των EU-27 τα 8.3- 2004), με τη συνολική παραγωγή από την EU-15 να φθάνει τους 5.5 Μt/έτος, και των EU-27 τα 8.3- 9.1 Μt/έτος (Huisman, 2007). Οι ΗΠΑ παρήγαγαν περίπου 2.6 Μt (Cobbing, 2008), ενώ η Κίνα 2.5 Μt 9.1 Μt/έτος (Huisman, 2007). Οι ΗΠΑ παρήγαγαν περίπου 2.6 Μt (Cobbing, 2008), ενώ η Κίνα 2.5 Μt (Liu et al., 2006) το 2005. Δεδομένα για φτωχότερες χώρες δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, πάντως η Ινδία (Liu et al., 2006) το 2005. Δεδομένα για φτωχότερες χώρες δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, πάντως η Ινδία και η Ταϊλάνδη εκτιμάται ότι παρήγαγαν 0.3 και 0.1 Μt e-waste το 2007 (Cobbing, 2008). και η Ταϊλάνδη εκτιμάται ότι παρήγαγαν 0.3 και 0.1 Μt e-waste το 2007 (Cobbing, 2008). Σύμφωνα με άλλον υπολογισμό βασισμένο στην εξίσωση (1), στον Πίνακα 3 και σε δεδομένα Σύμφωνα με άλλον υπολογισμό βασισμένο στην εξίσωση (1), στον Πίνακα 3 και σε δεδομένα (παλαιότητας 6 ετών) για το συνολικό αριθμό ΗΥ (0.78 δισεκατομμύρια μονάδες), κινητών (παλαιότητας 6 ετών) για το συνολικό αριθμό ΗΥ (0.78 δισεκατομμύρια μονάδες), κινητών τηλεφώνων (3.4 δισεκατομμύρια μονάδες), σταθερών τηλεφώνων (1.2 δισεκατομμύρια μονάδες), τηλεφώνων (3.4 δισεκατομμύρια μονάδες), σταθερών τηλεφώνων (1.2 δισεκατομμύρια μονάδες), τηλεοράσεων (1.4 δισεκατομμύρια μονάδες), και ραδιόφωνων (2.5 δισεκατομμύρια μονάδες), η τηλεοράσεων (1.4 δισεκατομμύρια μονάδες), και ραδιόφωνων (2.5 δισεκατομμύρια μονάδες), η συνολική παραγωγή ανέρχεται σε 11.7 Μt/έτος (Robinson, 2009). Επίσης λαμβάνοντας υπόψη την συνολική παραγωγή ανέρχεται σε 11.7 Μt/έτος (Robinson, 2009). Επίσης λαμβάνοντας υπόψη την παλαιότητα των δεδομένων και το γεγονός ότι οι σχετικά μεγάλης μάζας ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, παλαιότητα των δεδομένων και το γεγονός ότι οι σχετικά μεγάλης μάζας ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, κλιματιστικά, κτλ.) δεν συμπεριλαμβάνονται στον παραπάνω υπολογισμό εκτιμάται ότι οι συνολικές κλιματιστικά, κτλ.) δεν συμπεριλαμβάνονται στον παραπάνω υπολογισμό εκτιμάται ότι οι συνολικές ποσότητες e-waste θα είναι σημαντικά μεγαλύτερες. Αν ληφθεί επίσης υπόψη και η αύξηση του ποσότητες e-waste θα είναι σημαντικά μεγαλύτερες. Αν ληφθεί επίσης υπόψη και η αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά περίπου 20% τα τελευταία 6 έτη, δικαιολογείται η προαναφερθείσα εκτίμηση παγκόσμιου ΑΕΠ κατά περίπου 20% τα τελευταία 6 έτη, δικαιολογείται η προαναφερθείσα εκτίμηση των 20-50 Μt/έτος (UNEP, 2006). των 20-50 Μt/έτος (UNEP, 2006).

4 Μελλοντικές τάσεις στην παραγωγή e-waste Η παγκόσμια παραγωγή e-waste θα αλλάζει με την ανάπτυξη της οικονομίας και των διαθέσιμων Η παγκόσμια παραγωγή e-waste θα αλλάζει με την ανάπτυξη της οικονομίας και των διαθέσιμων τεχνολογιών. Για κάθε χώρα, ο συνολικός αριθμός των ΗΥ και άλλων ειδών που είναι εν δυνάμει ewaste τεχνολογιών. Για κάθε χώρα, ο συνολικός αριθμός των ΗΥ και άλλων ειδών που είναι εν δυνάμει ewaste συσχετίζεται με το ΑΕΠ της χώρας συσχετίζεται με το ΑΕΠ της χώρας H αυξανόμενη οικονομική ανάπτυξη θα έχει ως συνέπεια και την H αυξανόμενη οικονομική ανάπτυξη θα έχει ως συνέπεια και την μεγαλύτερη παραγωγή e-waste. Αντίθετα, εκτιμάται ότι συγκεκριμένες αλλαγές στην τεχνολογία και μεγαλύτερη παραγωγή e-waste. Αντίθετα, εκτιμάται ότι συγκεκριμένες αλλαγές στην τεχνολογία και τις καταναλωτικές συνήθειες θα μειώσουν την παγκόσμια παραγωγή e-waste, διότι οι καταναλωτές θα τις καταναλωτικές συνήθειες θα μειώσουν την παγκόσμια παραγωγή e-waste, διότι οι καταναλωτές θα στρέφονται π.χ. περισσότερο σε φορητές λύσεις ΗΥ με μέσο βάρος 1-3 kg αντί των 25 kg του στρέφονται π.χ. περισσότερο σε φορητές λύσεις ΗΥ με μέσο βάρος 1-3 kg αντί των 25 kg του σταθερού υπολογιστή, οι σταθεροί υπολογιστές συνήθως εφοδιάζονται με οθόνες LCD (Liquid Crystal σταθερού υπολογιστή, οι σταθεροί υπολογιστές συνήθως εφοδιάζονται με οθόνες LCD (Liquid Crystal Display) αντί των παλαιότερων CRT (Cathode Ray Tube). Display) αντί των παλαιότερων CRT (Cathode Ray Tube).

5 Δυνητικά περιβαλλοντικά προβλήματα συνδεδεμένα με τα e-waste Δυνητικά περιβαλλοντικά προβλήματα συνδεδεμένα με τα e-waste Η χημική σύνθεση των e-waste εξαρτάται από το είδος και την ηλικία του απορριπτόμενου Η χημική σύνθεση των e-waste εξαρτάται από το είδος και την ηλικία του απορριπτόμενου ηλεκτρονικού αντικειμένου. Συνήθως κυριαρχούν διάφορα κράματα μετάλλων, ιδιαίτερα Cu, Al, και ηλεκτρονικού αντικειμένου. Συνήθως κυριαρχούν διάφορα κράματα μετάλλων, ιδιαίτερα Cu, Al, και Fe συνδεδεμένα, καλυμμένα ή αναμεμιγμένα με διάφορα πλαστικά ή κεραμικά υλικά. Στον Πίνακα 4 Fe συνδεδεμένα, καλυμμένα ή αναμεμιγμένα με διάφορα πλαστικά ή κεραμικά υλικά. Στον Πίνακα 4 παρατίθενται οι διάφορες ουσίες-στοιχεία-ρυπαντές που συνδέονται με τα e-waste. Μερικές από αυτές παρατίθενται οι διάφορες ουσίες-στοιχεία-ρυπαντές που συνδέονται με τα e-waste. Μερικές από αυτές όπως τα βαρέα μέταλλα χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρονικών ειδών, ενώ άλλες όπως οι όπως τα βαρέα μέταλλα χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρονικών ειδών, ενώ άλλες όπως οι Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAHs) παράγονται από την καύση σε χαμηλές Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAHs) παράγονται από την καύση σε χαμηλές θερμοκρασίες των e-waste. Η καύση του μονωτικού πλαστικού των καλωδίων που λαμβάνει χώρα σε θερμοκρασίες των e-waste. Η καύση του μονωτικού πλαστικού των καλωδίων που λαμβάνει χώρα σε ανοικτά βαρέλια παράγει 100 φορές περισσότερες διοξίνες από την καύση των οικιακών ανοικτά βαρέλια παράγει 100 φορές περισσότερες διοξίνες από την καύση των οικιακών απορριμμάτων (Gullett et al., 2007). απορριμμάτων (Gullett et al., 2007). Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια παραγωγή e-waste είναι περίπου 20Μt, οι συνολικές ποσότητες των Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια παραγωγή e-waste είναι περίπου 20Μt, οι συνολικές ποσότητες των διαφόρων ρυπαντών που εμπεριέχονται στο ρεύμα των e-waste σε μεγάλο διαφόρων ρυπαντών που εμπεριέχονται στο ρεύμα των e-waste σε μεγάλο ποσοστό καταλήγουν στους χώρους ταφής ή στα κέντρα ανακύκλωσης επηρεάζοντας το ευρύτερο ποσοστό καταλήγουν στους χώρους ταφής ή στα κέντρα ανακύκλωσης επηρεάζοντας το ευρύτερο περιβάλλον ή/και τη δημόσια υγεία. Έτσι πάρα τη σημαντική ανακύκλωση, τα e-waste είναι υπεύθυνα περιβάλλον ή/και τη δημόσια υγεία. Έτσι πάρα τη σημαντική ανακύκλωση, τα e-waste είναι υπεύθυνα για 5000 t Cu που εκλύονται ετήσια στο περιβάλλον (Bertram et al., 2002). Τα PBDEs για 5000 t Cu που εκλύονται ετήσια στο περιβάλλον (Bertram et al., 2002). Τα PBDEs (Polybrominated diphenyl ethers) είναι επιβραδυντικά καύσης που καταλήγουν τελικά στο περιβάλλον (Polybrominated diphenyl ethers) είναι επιβραδυντικά καύσης που καταλήγουν τελικά στο περιβάλλον και επειδή είναι λιπόφιλες ενώσεις βιοσυσωρεύονται σε ζωντανούς οργανισμούς (Deng et al., 2007), και επειδή είναι λιπόφιλες ενώσεις βιοσυσωρεύονται σε ζωντανούς οργανισμούς (Deng et al., 2007), ενώ τα απορριπτόμενα ψυγεία και κλιματιστικά περιέχουν CFCs (Chlorofluorocarbons) που ενώ τα απορριπτόμενα ψυγεία και κλιματιστικά περιέχουν CFCs (Chlorofluorocarbons) που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος όταν στο μέλλον οι CFCs διαφύγουν από το χώρο ταφής των ewaste καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος όταν στο μέλλον οι CFCs διαφύγουν από το χώρο ταφής των ewaste (Scheutz et al., 2004). (Scheutz et al., 2004).

6 Τα παραπάνω προβλήματα διογκώνονται αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η μεγαλύτερη ποσότητα των Τα παραπάνω προβλήματα διογκώνονται αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η μεγαλύτερη ποσότητα των e-waste δεν ανακυκλώνεται διότι τα διάφορα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά είδη απορρίπτονται μαζί με e-waste δεν ανακυκλώνεται διότι τα διάφορα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά είδη απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα και δεν υφίστανται καμιά επιπλέον κατεργασία (Ladou and Lovegrove, 2008). οικιακά απορρίμματα και δεν υφίστανται καμιά επιπλέον κατεργασία (Ladou and Lovegrove, 2008). Από την ποσότητα που συλλέγεται προς ανακύκλωση το 80% περίπου εξάγεται σε χώρες όπως η Κίνα, Από την ποσότητα που συλλέγεται προς ανακύκλωση το 80% περίπου εξάγεται σε χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, το Πακιστάν, το Βιετνάμ, οι Φιλιππίνες, η Μαλαισία, η Νιγηρία, η Γκάνα, κτλ. (Schmidt, η Ινδία, το Πακιστάν, το Βιετνάμ, οι Φιλιππίνες, η Μαλαισία, η Νιγηρία, η Γκάνα, κτλ. (Schmidt, 2006). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διαχείρισή τους σε πολύ πιο χαλαρά περιβαλλοντικά πλαίσια με 2006). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διαχείρισή τους σε πολύ πιο χαλαρά περιβαλλοντικά πλαίσια με αυξημένες επιπτώσεις για το περιβάλλον και τους απασχολουμένους στις συγκεκριμένες αυξημένες επιπτώσεις για το περιβάλλον και τους απασχολουμένους στις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως η Greenpeace καταγγέλλουν αυτή την «κρυφή δραστηριότητες. Μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως η Greenpeace καταγγέλλουν αυτή την «κρυφή ροή» των e-waste (Cobbing, 2008 ροή» των e-waste (Cobbing, 2008

7 Περιβαλλοντική ρύπανση από τη διάθεση και την ανακύκλωση των e-waste Περιβαλλοντική ρύπανση από τη διάθεση και την ανακύκλωση των e-waste Η πλειοψηφία των e-waste οδηγείται σε χώρους (υγειονομικής) ταφής. Η εφαρμογή της κατάλληλης Η πλειοψηφία των e-waste οδηγείται σε χώρους (υγειονομικής) ταφής. Η εφαρμογή της κατάλληλης για την περίπτωση δοκιμής TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) κατέδειξε ότι τα ewaste για την περίπτωση δοκιμής TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) κατέδειξε ότι τα ewaste που συναποτίθενται σε χώρους ταφής αστικών αποβλήτων δεν προκαλούν την παραγωγή που συναποτίθενται σε χώρους ταφής αστικών αποβλήτων δεν προκαλούν την παραγωγή στραγγισμάτων με συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων πάνω από τα περιβαλλοντικά όρια (Spalvins et στραγγισμάτων με συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων πάνω από τα περιβαλλοντικά όρια (Spalvins et al.,2008). Παρόλα αυτά το κοκτέιλ χημικών που προέκυψε ως στράγγισμα μετά από τη δοκιμή TCLP al.,2008). Παρόλα αυτά το κοκτέιλ χημικών που προέκυψε ως στράγγισμα μετά από τη δοκιμή TCLP από διάφορα ηλεκτρονικά είδη ήταν τοξικό σε υδρόβιους οργανισμούς (Dagan et al. 2007). Επίσης η από διάφορα ηλεκτρονικά είδη ήταν τοξικό σε υδρόβιους οργανισμούς (Dagan et al. 2007). Επίσης η συνηθισμένη πρακτική της συμπίεσης των e-waste πριν ή κατά τη διάθεσή τους σε χώρους ταφής συνηθισμένη πρακτική της συμπίεσης των e-waste πριν ή κατά τη διάθεσή τους σε χώρους ταφής μπορεί να αυξήσει τους όγκους στραγγισμάτων εξαιτίας της διατάραξης των διαφόρων μερών των μπορεί να αυξήσει τους όγκους στραγγισμάτων εξαιτίας της διατάραξης των διαφόρων μερών των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και για το λόγο αυτό προτείνεται και η «τσιμεντοποίηση» (cement ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και για το λόγο αυτό προτείνεται και η «τσιμεντοποίηση» (cement solidification) των e-waste που αυξάνει το pH και μειώνει τη ροή των υδατικών διαλυμάτων στα solidification) των e-waste που αυξάνει το pH και μειώνει τη ροή των υδατικών διαλυμάτων στα αποτιθεμένα απόβλητα (Niu and Li, 2007). Η καύση πριν την διάθεση σε χώρους ταφής αυξάνει την αποτιθεμένα απόβλητα (Niu and Li, 2007). Η καύση πριν την διάθεση σε χώρους ταφής αυξάνει την κινητικότητα των βαρέων μετάλλων τα οποία περιέχονται σε κυκλώματα καλυμμένα από πλαστικό κινητικότητα των βαρέων μετάλλων τα οποία περιέχονται σε κυκλώματα καλυμμένα από πλαστικό πλέγμα και για το λόγο αυτό ενώ δεν είναι βιοδιαθέσιμα μετά από έκπλυση, απελευθερώνονται στην πλέγμα και για το λόγο αυτό ενώ δεν είναι βιοδιαθέσιμα μετά από έκπλυση, απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα κατά την καύση τους. ατμόσφαιρα κατά την καύση τους. Συνοψίζοντας τα παραπάνω, επιβάλλεται ο διαχωρισμός του ρεύματος των ηλεκτρονικών αποβλήτων Συνοψίζοντας τα παραπάνω, επιβάλλεται ο διαχωρισμός του ρεύματος των ηλεκτρονικών αποβλήτων από τα υπόλοιπα στερεά απόβλητα και η ανακύκλωσή τους για την ανάκτηση πολύτιμων πρώτων υλών από τα υπόλοιπα στερεά απόβλητα και η ανακύκλωσή τους για την ανάκτηση πολύτιμων πρώτων υλών και βασικών μετάλλων. Το σύστημα διαχείρισης χρειάζεται να είναι ορθολογικά σχεδιασμένο έτσι και βασικών μετάλλων. Το σύστημα διαχείρισης χρειάζεται να είναι ορθολογικά σχεδιασμένο έτσι ώστε οι περιβαλλοντικές ωφέλειες από την συλλογή, μεταφορά, διαχείριση και οι οικονομικές ώστε οι περιβαλλοντικές ωφέλειες από την συλλογή, μεταφορά, διαχείριση και οι οικονομικές ωφέλειες από την ανάκτηση να μην αντισταθμίζονται από τις απαιτούμενες καταναλώσεις πόρων και ωφέλειες από την ανάκτηση να μην αντισταθμίζονται από τις απαιτούμενες καταναλώσεις πόρων και ενέργειας για τη λειτουργία του συστήματος. ενέργειας για τη λειτουργία του συστήματος.


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή (Περιβαλλοντικες επιπτώσεις) Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια αυξανόμενη αναγνώριση της επίδρασής μας στο περιβάλλον εξαιτίας του τρόπου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google