Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1. 2 Η Ομάδα Μας Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας  Έμπειρη Ερευνήτρια  Συντονιστής Εκπαιδευτικός  Ονόματα Μαθητριών Νικολέτα Χριστοδούλου Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1. 2 Η Ομάδα Μας Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας  Έμπειρη Ερευνήτρια  Συντονιστής Εκπαιδευτικός  Ονόματα Μαθητριών Νικολέτα Χριστοδούλου Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1

2 2 Η Ομάδα Μας Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας  Έμπειρη Ερευνήτρια  Συντονιστής Εκπαιδευτικός  Ονόματα Μαθητριών Νικολέτα Χριστοδούλου Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Frederic Θωμάς Ιωάννου Καθηγητής Πληροφορικής Κωνσταντινίδου Φλωρεντία Κωνσταντίνου Πέτρος Κωνσταντάκη Δήμητρα Χατζηπαρασκευά Χριστίνα

3 3 Περιεχόμενα Της Παρουσίασης  Πως Γεννήθηκε Η Ιδέα;  Τα Ερευνητικά Ερωτήματα  Τρόποι Διερεύνησης Βασικών Ερωτημάτων  Περιορισμοί Της Έρευνας  Επεξεργασία και Ανάλυση των Δεδομένων

4 4 Περιεχόμενα Της Παρουσίασης  Τα Αποτελέσματα Της Έρευνας  Συμπεράσματα Από την Έρευνα  Συνεργασία της Ομάδας  Διάχυση της Παρεχόμενης Γνώσης  Δεξιότητες Που Αποκτήθηκαν

5 5 H Ιδέα για την Έρευνα EUROQUIZΗΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝ

6 6 Τι Μένει??? Προεδρία της ΕΕ Ημέρα της Ευρώπης Ημέρα γλωσσών Στόχος της σχολικής χρονιάς 2012 -2013, αφιερωμένος στην Ευρώπη Έκθεση για την Ευρώπη Διαγωνισμός Euroquiz

7 7 Τα Ερευνητικά Ερωτήματα 1. Την εξακρίβωση αν οι συμμαθητές μας κατέχουν και σε ποιο βαθμό, στοιχειώδεις γνώσεις γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση 2. Διερεύνηση αν είναι σε θέση και μπορούν να βρουν πληροφορίες, και πώς, για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και για τα οποία πιθανόν να έχουν άγνοια και θα θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους 3. Την εξακρίβωση της στάσης τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. απάθεια και αδιαφορία ή άγνοια ή μελέτη, συμμετοχή και ενδιαφέρον) και των λόγων για τους οποίους ενδεχομένως να τηρούν τη συγκεκριμένη στάση.

8 8 Διερεύνηση των Βασικών Ερωτημάτων Δημιουργία τεσσάρων εργαλείων

9 9 EUROMERAQUIZ 1. Το quiz φτιάχτηκε στην γλώσσα προγραμματισμού Microsoft Visual Basic σε συνδυασμό με το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, Microsoft Access 2. Οι ερωτήσεις του παιγνιδιού ήταν παρμένες από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ, από υλικό που πήραμε από τα γραφεία του Europe Direct στη Λάρνακα κλπ.

10 EUROMERAQUIZ 4. Διερεύνηση και των τριών βασικών ερωτημάτων. 5. Αποτελείται από 60 ερωτήσεις και χωρίζεται σε τρεις ενότητες  Δημογραφικά στοιχεία  30 ερωτήσεις σε στυλ ερωτηματολογίου  28 ερωτήσεις (21 + 7) για το τεστ γνώσεων (Όλες οι ερωτήσεις εξέταζαν βασικές – στοιχειώδης γνώσεις) 10 Demo EUROMERAQUIZ

11 Διαδραστικός χάρτης – Ιστοσελίδα τύπου WIKI  Ιστοσελίδα τύπου WiKi  Οι μαθητές αυτόβουλα και διαδραστικά κλήθηκαν να βρουν και να προσθέσουν πληροφορίες σε θέματα Ευρώπης  Ιδέα από Wikipedia- Euromera Wiki (euromera.wikia.com) 11

12 Ιστοσελίδα τύπου WIKI 12

13 Διαδραστικός χάρτης 13

14 Βίντεο  Απογοητευτικά αποτελέσματα που πήραμε από το quiz  Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό adobe after effects  Ανάδειξη των ιστορικών, γλωσσικών αλλά και φυσικών συνδέσεων της Κύπρου με την ΕΕ 14

15 15 Περιορισμοί της Έρευνας  Μόνο στο Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας  Μόνο στους συμμαθητές μας της Γ’ Λυκείου.  Ο αριθμός των ερωτήσεων κυρίως στην ενότητα του τεστ γνώσεων στο quiz  Διαδραστικός χάρτης και ιστοσελίδα τύπου wiki, σε μία διδακτική περίοδο 45 λεπτών.  Δεν υπήρχε τρόπος να ελέγξουμε την προέλευση του υλικού που πήραμε από το wiki και το χάρτη. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ήταν από μαθητές οι οποίοι είχαν ψηλά αποτελέσματα στο quiz ή αν ήταν αποτέλεσμα καθολικής προσπάθειας και συμμετοχής.

16 16 Επεξεργασία και Ανάλυση των Δεδομένων  Τα δεδομένα από το EUROMERAQUIZ περάστηκαν και αναλύθηκαν στο Λογισμικό SPSS  Όλο το υλικό από το διαδραστικό χάρτη και την ιστοσελίδα, αξιολογήθηκε και κατηγοριοποιήθηκε.

17 Αποτελέσματα EUROMERAQUIZ  Ενότητα Ερωτηματολογίου  Χαρακτηρίζονται από έντονο αρνητισμό, αδιαφορία και απάθεια!  Ενότητα Τεστ Γνώσεων  ΚΑΝΕΝΑΣ μαθητής δεν απάντησε σωστά και στις 28 ερωτήσεις  Δύο μόνο απάντησαν ορθά σε 25  Μέσος όρος επιτυχίας 55% (περίπου 15 ερωτήσεις ανά μαθητή)  13 ερωτήσεις με ποσοστό αποτυχίας πάνω από 50% 17

18 18 Ενότητα Ερωτηματολογίου

19 19 Ενότητα Ερωτηματολογίου 19 Μαθητές

20 20 Ενότητα Ερωτηματολογίου Ενδιαφέρον πολύ πιο κάτω από 40%

21  Ερώτηση με το πιο ψηλό ποσοστό αποτυχίας! 21 Ενότητα Τεστ Γνώσεων 86% - 60 Μαθητές

22  Ερώτηση με το πιο ψηλό ποσοστό Επιτυχίας! 22 Ενότητα Τεστ Γνώσεων 91,4% - 64 Μαθητές

23  Δημιουργία πολλών νέων κατηγοριών  Προσθήκη μεγάλης ποσότητας υλικού  H συντριπτική πλειοψηφία των καινούριων πληροφοριών που έχουν προστεθεί είναι ορθές και έγκυρες.  Προσθήκη ρατσιστικών σχόλιων καθώς επίσης και προσωπικές θέσεις και αντιλήψεις. 23 Αποτελέσματα Ιστοσελίδας, Euromera Wiki

24 24 Αποτελέσματα Ιστοσελίδας, Euromera Wiki

25 Αποτελέσματα Από Διαδραστικό Χάρτη 25

26 26 Συμπεράσματα  Από τη μια το έντονο ενδιαφέρον του υπουργείου και της πολιτείας να προωθήσει και να καλλιεργήσει ευρωπαϊκή συνείδηση και από την άλλη οι μαθητές να κοιτάζουν με αδιαφορία και απάθεια.  Έχουν επίγνωση αυτής της άγνοιας τους δεν κάνουν τίποτα για να το διορθώσουν.  Η επιλογή του euromeraquiz ως εργαλείου συλλογής πληροφοριών, αντί του κλασσικού ερωτηματολογίου, τη θεωρούμε ως ιδιαίτερα επιτυχημένη και αποτελεσματική.

27 27 Συμπεράσματα  Τεράστιο ενδιαφέρον στη διάδραση με το wiki και το διαδραστικό χάρτη. Αυτό φαίνεται και από την ποσότητα του υλικού που έχουμε μαζέψει.  Αν και μεγάλο μέρος αυτής της πληροφορίας προέρχεται από αντιγραφή υφιστάμενων πηγών, εντούτοις χαρακτηρίζεται από εγκυρότητα και αναδεικνύει για άλλη μια φορά, πως όταν υπάρχουν κατάλληλα εργαλεία, ο μαθητής μπορεί να αποδώσει με αξιόλογα αποτελέσματα ακόμη και σε τομείς που πιθανόν να μην τον ενδιαφέρουν άμεσα ή και καθόλου.

28 28 Συμπεράσματα  Ο ρόλος που διαδραμάτισε η μνημονιακή σύμβαση της Κύπρου, για την αρνητική στάση.  Το βίντεο αντικατέστησε την αδιαφορία με τον ενθουσιασμό. Κύπρος και Ευρώπη συμβαδίζουν μέσα στο πέρασμα του χρόνου σε δρόμους κοινούς και παράλληλους και όχι μακρινούς και ξένους. Δρόμοι που συνδέονται με κοινά στοιχεία: ιστορία, γεωγραφία, γλώσσα.

29 29 Διάχυση της Παρεχόμενης Γνώσης  Μαθητές (Μέσα από το παιχνίδι, Ανάρτηση Αποτελεσμάτων στην Πινακίδα Ανακοινώσεων του σχολείου)  Καθηγητές (Παρουσίαση των αποτελεσμάτων)  Έμπειρη Ερευνήτρια  Ανάρτηση αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου  Παρουσίαση της Έρευνας σε αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

30 30 Δεξιότητες Που Αποκτήθηκαν  Ερευνητική Εμπειρία  Συγγραφή Έρευνας  Ομαδικό Πνεύμα –Συνεργασία  Πειθαρχία (Αυστηρή τήρηση Χρονοδιαγραμμάτων)  Αναζήτηση, μελέτη και σωστή καταγραφή βιβλιογραφίας  Εκμάθηση Λογισμικού Επεξεργασίας Δεδομένων SPSS  Εκμάθηση επιπρόσθετων χαρακτηριστικών της Visual Basic απαραίτητες για το EUROMERAQUIZ To Βίντεο

31 31 Τέλος Παρουσίασης


Κατέβασμα ppt "1. 2 Η Ομάδα Μας Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας  Έμπειρη Ερευνήτρια  Συντονιστής Εκπαιδευτικός  Ονόματα Μαθητριών Νικολέτα Χριστοδούλου Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google