Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Λογισμικό της Εκπαίδευσης Κωστής Οικονομίδης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Λογισμικό της Εκπαίδευσης Κωστής Οικονομίδης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Λογισμικό της Εκπαίδευσης Κωστής Οικονομίδης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

2 Να εισηγηθεί για βασικές προτάσεις ή χαρακτηριστικά ή σχέδια δράσεων σχετικών με το λογισμικό στην εκπαίδευση (και ειδικότερα με το εκπαιδευτικό λογισμικό). Οι προτάσεις αφορούν:  Θέματα γενικότερης στρατηγικής του ΥπΕΠΘ αναφορικά με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση.  Θεσμικές παρεμβάσεις που απαιτούνται σε θέματα εκπαιδευτικού λογισμικού.  Παιδαγωγικά θέματα αναφορικά με το εκπαιδευτικό λογισμικό και το ψηφιακό υλικό στο Διαδίκτυο (Internet).  Τεχνικές κατευθύνσεις και προδιαγραφές για το λογισμικό της εκπαίδευσης.  Συγκεκριμένες δράσεις στα πλαίσια του Ε.Σ. του ΥπΕΠΘ για την ΚτΠ ώστε να εξειδικευθούν στη συνέχεια σε συγκεκριμένα έργα. Στόχος της εισήγησης

3 Ως «Λογισμικό της Εκπαίδευσης» θεωρήθηκε οποιοδήποτε λογισμικό θα μπορούσε να υπάρχει στους υπολογιστές των σχολείων:  Λογισμικό συστήματος (π.χ., Linux, Windows).  Εφαρμογές γραφείου (π.χ., φυλλομετρητής (browser), πελάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail client), επεξεργαστής κειμένου (π.χ., StarOffice Writer, MS Word), επεξεργαστής λογιστικών φύλλων (π.χ., StarOffice Calc, MS Excel), εφαρμογή ζωγραφικής).  Εκπαιδευτικό λογισμικό και ψηφιακό περιεχόμενο (θεματικά εστιασμένα εργαλεία, εκπαιδευτικά περιβάλλοντα πολυμέσων, εκπαιδευτικές δραστηριότητες με αξιοποίηση ΤΠΕ). Λογισμικό της εκπαίδευσης

4 1.Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στην Ελλάδα.  Εκπαιδευτικό λογισμικό και ψηφιακό περιεχόμενο (από έργα της Ενέργειας «Οδύσσεια» του ΕΠΕΑΕΚ, από άλλα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΕΑΕΚ/ΥπΕΠΘ, από εταιρείες μέλη του ΣΕΠΕ).  Θεσμικό πλαίσιο και διαδικασία αξιολόγησης. 2.Αποτύπωση της διεθνούς εμπειρίας.  Θέματα εκπαιδευτικού λογισμικού και περιεχομένου.  ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα) λογισμικό της εκπαίδευσης. Μεθοδολογία

5 3.Πραγματοποίηση μεμονωμένων παρουσιάσεων της εμπειρίας, των απόψεων, των θέσεων και των προτάσεων από 19 εμπλεκόμενους φορείς. 4.Κατάθεση γραπτών προτάσεων από 2 φορείς. 5.Πραγματοποίηση συλλογικής εκδήλωσης παρουσιάσεων στην οποία συμμετείχαν 24 εταιρείες μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και η Επιτροπή Ψηφιακού Περιεχομένου του ΣΕΠΕ. 6. Συγκέντρωση συμπληρωματικού υλικού (π.χ., TCO models από τις εταιρείες Apple, Microsoft και SUN, ενδεικτικό κόστος των έργων και επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού). Μεθοδολογία (συνέχεια)

6  Αναγνώριση και της τεχνολογικής διάστασης στην εκπαιδευτική πολιτική.  Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την ανάπτυξη, υποστήριξη και παιδαγωγική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού και του Διαδικτύου.  Άμβλυνση του ψηφιακού χάσματος.  Αξιοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με τις αναδυόμενες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Ενεργοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας στην ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου.  Εκπόνηση μελέτης για την εξειδίκευση της πολιτικής για το ψηφιακό περιεχόμενο. Συμπεράσματα και προτάσεις – Θέματα γενικότερης στρατηγικής

7  Θεσμοθέτηση διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης ψηφιακού περιεχομένου που προορίζεται για σχολική χρήση.  Ρύθμιση αρμοδιοτήτων σε σχέση με το λογισμικό της εκπαίδευσης. Συμπεράσματα και προτάσεις – Θεσμικές παρεμβάσεις

8  Ορισμός παιδαγωγικών προδιαγραφών για το λογισμικό.  Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ.  Εξέλιξη του Προγράμματος Σπουδών ώστε να ενταχθούν οι ΤΠΕ στην καθημερινή διδακτική πράξη. Συμπεράσματα και προτάσεις – Παιδαγωγικά θέματα

9  Ενθάρρυνση της ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Να προτιμούνται λύσεις ΕΛ/ΛΑΚ, όπου αυτό είναι εφικτό, για το λογισμικό της εκπαίδευσης. Οι κύριοι λόγοι είναι: χαμηλό κόστος, πολλαπλασιαστικά οφέλη, τόνωση της ανταγωνιστικότητας.  Τήρηση συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.  Ανάπτυξη λογισμικού με βάση εργαλεία και τεχνολογικά πρότυπα που είναι ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα και εξασφαλίζουν την επεκτασιμότητα (upgradability) και επαναχρησιμοποιησιμότητα (reusability) δομών και λογισμικού.  Παροχή της δυνατότητας διανομής του λογισμικού και του συνοδευτικού υλικού (π.χ., εγχειρίδια) μέσα από το Διαδίκτυο. Οι αλλαγές, τροποποιήσεις, ανανεώσεις του λογισμικού να γίνονται κύρια μέσω Διαδικτύου. Συμπεράσματα και προτάσεις – Τεχνικές κατευθύνσεις και προδιαγραφές

10  Άμεση αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων (ενημέρωση υπηρεσιακά όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας, έναρξη λειτουργίας της «Εκπαιδευτικής Πύλης του ΥπΠΕΘ», άμεσο έργο δημιουργίας εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από την εκπαιδευτική κοινότητα αξιοποιώντας ήδη διαθέσιμα εκπαιδευτικά πακέτα, μεθοδική διάχυση εκπαιδευτικού λογισμικού)  Εκπόνηση μελέτης αναφορικά με το εκπαιδευτικό λογισμικό και το ψηφιακό περιεχόμενο στο Διαδίκτυο.  Ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού λογισμικού και αξιοποίηση του υπάρχοντος. Συμπεράσματα και προτάσεις – Συγκεκριμένες δράσεις

11 Η εισήγηση, οι παρουσιάσεις, οι γραπτές προτάσεις καθώς και όλο το πληροφοριακό υλικό φιλοξενούνται προσωρινά από το Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. http://www.noc.uth.gr/edu-sw Υλικό της εισήγησης

12 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Λογισμικό της Εκπαίδευσης Κωστής Οικονομίδης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Κατέβασμα ppt "ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Λογισμικό της Εκπαίδευσης Κωστής Οικονομίδης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google