Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στοιχεία Σχεδίασης Γραφικών Β. Λούμος. Βασικά Σχήματα Εικόνες Αντικείμενα Γεωμετρία & Θέση Αντικειμένων Συναρτήσεις Αναπαράστασης Σημείο & Ευφύγραμμο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στοιχεία Σχεδίασης Γραφικών Β. Λούμος. Βασικά Σχήματα Εικόνες Αντικείμενα Γεωμετρία & Θέση Αντικειμένων Συναρτήσεις Αναπαράστασης Σημείο & Ευφύγραμμο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στοιχεία Σχεδίασης Γραφικών Β. Λούμος

2 Βασικά Σχήματα Εικόνες Αντικείμενα Γεωμετρία & Θέση Αντικειμένων Συναρτήσεις Αναπαράστασης Σημείο & Ευφύγραμμο Τμήμα Κύκλος & Έλλειψη Κωνικές Τομές & Splines

3 Συντεταγμένες - Σύστημα Αναφοράς Συντεταγμένες οθόνης Απόλυτες & Σχετικές Συντεταγμένες

4 Παγκόσμιο Σύστημα Συντεταγμένων σε Δύο Διαστάσεις

5 Συναρτήσεις Αναπαράστασης Σημείου

6 Συναρτήσεις Αναπαράστασης Ευθείας

7 Αλγόριθμοι Σχεδίασης Γραμμών

8 Οι Εξισώσεις της Ευθείας 1/2

9 Οι Εξισώσεις της Ευθείας 2/2

10 Ο Αλγόριθμος DDA (Digital Differential Analyser)

11 Ο Αλγόριθμος του Bresenham για την Ευθεία 1/2

12 Ο Αλγόριθμος του Bresenham για την Ευθεία 2/2

13 Εφαρμογή του Αλγορίθμου 1/2 1. Καθορισμός των δύο άκρων του ευθυγράμμου τμήματος 2. Χαρακτηρισμός του αριστερού άκρου ως (x 0,y 0 ) και σχεδίαση του πρώτου σημείου 3. Υπολογισμός των σταθερών Δx, Δy, 2Δy & 2Δy-2Δx καθώς και 4. της αρχικής τιμής της παραμέτρου Ρ 0 =2Δy-Δx

14 Εφαρμογή του Αλγορίθμου 2/2 5.Για κάθε x k κατά μήκος της γραμμής, αρχίζοντας από k=0, γίνεται ο επόμενος έλεγχος: –Αν Ρ k <0, το επόμενο pixel που σχεδιάζεται είναι το (x k +1, y k ) & Ρ k+1 =Ρ k +2Δy –Αλλιώς, το επόμενο pixel είναι το (x k +1, y k +1) & Ρ k+1 =Ρ k +2Δy-2Δx 6.Επαναλαμβάνουμε το βήμα 5γ για Δx-1 φορές

15 Παράδειγμα Εφαρμογής 1/2 Έστω ότι θέλουμε να σχεδιάσουμε το ευθύγραμμο τμήμα με αρχή στο (20,10) & τέλος στο (30,18) Η κλίση της γραμμής είναι 0,8 & Δx=10, Δy=8 Η αρχική τιμή της παραμέτρου ελέγχου είναι P 0 =2Δy-Δχ=6 και τα βήματα για το υπολογισμό των ακόλουθων τιμών της παραμέτρου είναι 2Δy=16, 2Δy-2Δx=-4

16 Παράδειγμα Εφαρμογής 2/2 Αρχίζοντας από το σημείο (x 0,y 0 )=(20,10) οι ακόλουθες θέσεις των pixels είναι:

17 Αλγόριθμοι Σχεδίασης Κύκλων Ιδιότητες των Κύκλων

18 Ο Αγόριθμος του Μεσαίου Σημείου για τον Κύκλο Συνάρτηση ελέγχου

19 Εφαρμογή του Αλγορίθμου 1. Καθορισμός των τιμών της ακτίνας r, του κέντρου (x c,y c ) και, 2. Kαθορισμός του αρχικού σημείου στο (x 0,y 0 )=(0,r) για κύκλο με κέντρο στο (0,0), 3. Υπολογισμός της αρχικής τιμής της παραμέτρου p 0 =5/4 - r

20 Εφαρμογή του Αλγορίθμου 4.Για κάθε θέση x k αρχίζοντας από k=0, γίνεται ο ακόλουθος έλεγχος Εάν p k <0 το επόμενο pixel στο κύκλο με κέντρο το (0,0) είναι το (x k +1,y k ) & p k+1 =p k +2x k+1 +1 Αλλιώς, το επόμενο pixel είναι το (x k +1,y k - 1) & p k+1 =p k +2x k+1 +1-2y k+1 όπου 2x k+1 =2x k +2 & 2y κ+1 =2y k -2

21 Εφαρμογή του Αλγορίθμου 5. Καθορισμός των συμμετρικών σημείων στα άλλα ογδοη-μόρια του κύκλου 6. Μεταφορά κάθε υπολογισμένου pixel με θέση (x,y) στον κύκλο με κέντρο στο (xc,yc) και σχεδιασμός των σημείων (x+xc,y+yc) 7. Επανάληψη των τριών τελευταίων βημάτων μέχρι x>=

22 Παράδειγμα Εφαρμογής 1/2 Έστω κύκλος με ακτίνα r = 10. Εντοπίζουμε τα κατάλληλα pixels με χρηση του αλγορίθμου μεσαίου σημείο για το πρώτο ογδοη-μόριο του πρώτου τεταρτημόριου, από x=0 έως x=y Η αρχική τιμή της παραμέτρου είναι p 0 =1- r = -9 Για το κύκλο με κέντρο στο (0,0) και αρχικό σημείο (x 0,y 0 )=(0,10) οι αρχικές τιμές για τον υπολογισμό της παραμέτρου ελέγχου είναι 2x 0 =0, 2y 0 =20 Εφαρμόζοντας την επαναληπτική σχέση βρίσκουμε τις τιμές του επόμενου πίνακα

23 Παράδειγμα Εφαρμογής 2/2

24 Αλγόριθμοι Σχεδίασης Έλλειψης 1/2 Ιδιότητες της Έλλειψης

25 Αλγόριθμοι Σχεδίασης Έλλειψης 2/2

26 Ο Αλγόριθμος Μεσαίου Σημείου στην Έλλειψη

27


Κατέβασμα ppt "Στοιχεία Σχεδίασης Γραφικών Β. Λούμος. Βασικά Σχήματα Εικόνες Αντικείμενα Γεωμετρία & Θέση Αντικειμένων Συναρτήσεις Αναπαράστασης Σημείο & Ευφύγραμμο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google