Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Π. Ε

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Π. Ε"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Π. Ε
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Σχολικό Έτος

2 ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΕΙΝΑΙ :
Δραστηριότητες που αποσκοπούν στην πνευματική ανάπτυξη των μαθητών , στη δημιουργική τους έκφραση και στη στενότερη σύνδεση του σχολείου με την εξωσχολική πραγματικότητα, ώστε αυτοί να συλλέξουν μέσα από ομαδικές εργασίες πάσης φύσεως πληροφορίες για τον εαυτό τους και το περιβάλλον

3 ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Επιδιώξεις - Σκοποί Σχεδιασμός Θεματικοί Άξονες
Έγκριση Υποχρεώσεις Υπευθύνων Συνεργασίες Δράσεις Διάρκεια Συμμετοχή εκπαιδευτικών Παρουσίαση Προγραμμάτων διευκολύνσεις

4 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...
...πρέπει να έχει διευκολυντική διάσταση. Η πρωτοβουλία πρέπει να δίνεται στους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να λειτουργούν σαν πηγή πληροφοριών παρά σαν κριτές.

5 Επιδιώξεις και σκοποί προγραμμάτων «Α.Σ»
Επιδιώξεις και σκοποί προγραμμάτων «Α.Σ» Στήριξη των μαθητών στα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους. Διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία των μαθητών. Να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής μέσω της ενεργητικής και βιωματικής μάθησης Έμφαση στην εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων στο περιβάλλον της αληθινής ζωής. Να πάρουν αποφάσεις υπεύθυνες οι οποίες θα σχετίζονται με τις προτεραιότητες και τις ανάγκες τους. Σύνδεση της σχολικής εργασίας με τους στόχους σταδιοδρομίας των μαθητών.

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ Οι μαθητές μαθαίνουν: να συνεργάζονται, να αναλαμβάνουν ευθύνες, να έχουν ανοικτή διαπροσωπική επικοινωνία, να αναπτύσσουν ερευνητικές δεξιότητες, να είναι οργανωτικοί, να παίρνουν πρωτοβουλίες, να επιλύουν προβλήματα, να τονώνουν την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή τους, να μπαίνουν στη θέση του άλλου, να αναπτύσσουν κριτική αντίληψη, να εκφράζονται και να απελευθερώνουν το συναίσθημα τους. Αισθάνονται πρωταγωνιστές, δημιουργοί και παραγωγοί αυθεντικής γνώσης

7 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων και οι υπεύθυνοι ΚΕΣΥΠ ενημερώνουν τους Διευθυντές και τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών μονάδων, για τις δυνατότητες ανάπτυξης και τη μεθοδολογία εφαρμογής προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια ο Διευθυντής, σε ειδική παιδαγωγική συνεδρίαση, ενημερώνει σχετικά τους εκπαιδευτικούς.

8 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

9 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Ο καθηγητής: Ενημερώνεται για τα προγράμματα Α.Σ. (νομοθεσία, διαδικασίες ….) Ζητά την έγκριση του Διευθυντή Βρίσκει πιθανό συνεργάτη Αναζητά μαθητές ως υποψήφια μέλη της ομάδας Επιλέγει το θέμα μαζί με τους μαθητές Ζητά τη βοήθεια του Υπευθύνου ΣΕΠ αν το κρίνει απαραίτητο Συμπληρώνει την αίτηση υποβολής προγράμματος Ζητά από το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου του την έγκριση του προγράμματος Υποβάλλει το πρόγραμμα στο ΚΕΣΥΠ για διαδικασία έγκρισης

10 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο καθηγητής: συγκεντρώνει όλους τους μαθητές τους ενημερώνει για τη αξία των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας, τονίζει ότι τα προγράμματα τους βοηθούν να αναπτύξουν δεξιότητες πολύ χρήσιμες για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, τους παρέχουν τη δυνατότητα να πάρουν αποφάσεις που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία τους και οι οποίες είναι ανάλογες με τα προσωπικά τους κριτήρια, τις προτεραιότητες και τις ιεραρχήσεις.

11 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αναλάβουν την υλοποίηση προγράμματος συγκροτούν εθελοντική μαθητική ομάδα, η οποία μπορεί να αποτελείται:  από το σύνολο των μαθητών ενός σχολικού τμήματος  από ομάδα μαθητών /τριών διαφορετικών τμημάτων ή τάξεων  από μαθητές του σχολείου σε συνεργασία με μαθητές άλλου σχολείου.

12 Όταν συγκροτηθεί η ομάδα αρχικά γίνεται: Συζήτηση Προβληματισμός
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ - ΑΝΑΓΚΩΝ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Όταν συγκροτηθεί η ομάδα αρχικά γίνεται: Συζήτηση Προβληματισμός Ανάπτυξη πρωτοβουλιών

13 ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Ο καθηγητής βοηθά προτείνοντας έναν ενδεικτικό κατάλογο θεμάτων, αλλά η τελική απόφαση για την επιλογή του θέματος ανήκει στους μαθητές

14 Θεματικοί άξονες: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ/ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

15 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΗΣ
Θεματικοί άξονες: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΗΣ Ανάπτυξη στρατηγικών για τη λήψη Αποφάσεων, Απόκτηση δεξιοτήτων για τη διαχείριση του Άγχους, Διαχείριση του χρόνου και των προκλήσεων της μαθητικής ζωής, Καλλιέργεια Θετικής αυτοεκτίμησης, Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις προσωπικές, κοινωνικές και ακαδημαϊκές σχέσεις, Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος, Τρόποι αναζήτησης απασχόλησης, Παρουσία & συμπεριφορά σε μια συνέντευξη επιλογής, Ενεργός πολίτης - Εθελοντισμός, Προκαταλήψεις – στερεότυπα, Θετικά πρότυπα στη σύγχρονη κοινωνία, Εντοπισμός και αξιοποίηση πηγών πληροφόρησης, Σύγχρονες μορφές της πληροφορίας και επικοινωνίας.

16 Θεματικοί άξονες: ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ/ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Περιγραφές επαγγελμάτων (Επαγγελματικές Μονογραφίες), Επαγγέλματα που χάνονται, Επαγγέλματα που αναπτύσσονται, Ισότητα ευκαιριών απασχόλησης, Ισότητα των δύο φύλων, Εργασία και Άτομα με αναπηρία, Νέοι και ανεργία, Πράσινα επαγγέλματα, Πράσινη Επιχειρηματικότητα, Βιολογικές Μονάδες Καλλιέργειας, Αγροτουριστικές Μονάδες, Ευέλικτες Μορφές Απασχόλησης.

17 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Θεματικοί άξονες: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Εκπαιδευτικά συστήματα στην Ελλάδα και Ευρώπη (Γυμνάσιο – ΓΕΛ – ΕΠΑΛ – ΟΑΕΔ - ΙΕΚ – ΤΕΙ – ΑΕΙ - ΕΑΠ), Εκπαιδευτικές επιλογές – Επαγγελματικές προοπτικές Δρόμοι μετά το Γυμνάσιο, Δια Βίου Μάθηση & Κατάρτιση, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Εκπαίδευση ενηλίκων, Σχολεία 2ης Ευκαιρίας.

18 ΣΠΟΥΔΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Θεματικοί άξονες: ΣΠΟΥΔΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Επαγγελματικά δικαιώματα εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Διαπολιτισμική επικοινωνία/Ρατσισμός, ο ΣΕΠ σε χώρες της Ευρώπης, Κινητικότητα μαθητών – φοιτητών στην Ε.Ε., Επαγγελματική κινητικότητα, Αναγνώριση τίτλων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων.

19 Θεματικοί άξονες: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας, Από τη σύλληψη μιας ιδέας μέχρι το στήσιμο μιας επιχείρησης, Ανάλυση των χαρακτηριστικών μιας επιχείρησης στην πόλη μου, Επιχειρήσεις που χάνονται, Βιωσιμότητα επιχειρήσεων στη σύγχρονη κοινωνία, Δομή και Οργάνωση Επιχειρήσεων, Ενεργός συμμετοχή των μαθητών στο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι με βάση τις αρχές της αειφορίας, Η ευθύνη της επιχείρησης προς το κοινωνικό σύνολο.

20 Θεματικοί άξονες: ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας που εντάσσονται στο έτος του Ενεργού Πολίτη.

21 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιλαμβάνει: τον τίτλο, τα υποθέματα,
τους στόχους, το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, τις ενδεχόμενες συνεργασίες, τα πεδία σύνδεσης με τα αναλυτικά προγράμματα, το ημερολόγιο προγραμματισμού δραστηριοτήτων και τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών και για τη δευτεροβάθμια τα ονοματεπώνυμα και των μαθητών που θα συμμετέχουν. Στη συνέχεια, συμπληρώνεται με τις πληροφορίες αυτές «Σχέδιο υποβολής προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων».

22 ΕΓΚΡΙΣΗ Τα συμπληρωμένα σχέδια εγκρίνονται από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή των σχολικών μονάδων, σε περίπτωση συνεργασίας σχολείων, και στη συνέχεια υποβάλλονται στους Υπευθύνους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ΚΕΣΥΠ), προκειμένου οι τελευταίοι να εισηγηθούν την έγκρισή τους στην Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων.

23 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΩΝ - ΣΤΟΧΩΝ
Σκοπός: Ευρεία έννοια, μακροπρόθεσμα επιτεύξιμη, γενικότερη των στόχων. Στόχοι: Σειρά από μικρά, σταδιακά βήματα τα οποία «κτίζονται» το ένα πάνω στο άλλο και οδηγούν στον τελικό σκοπό.

24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Σχεδιασμός Φάσεις προγράμματος Χρονοδιάγραμμα Ανάθεση εργασιών Συλλογή υλικού Σύνθεση Συμπεράσματα

25 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Κατασκευή ερωτηματολογίου Συνεντεύξεις Επιτόπια παρατήρηση Ανταλλαγή πληροφοριών – εμπειριών από ειδικούς επιστήμονες ή εκπροσώπους φορέων σε θέματα Αγωγής Σταδιοδρομίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο Επικοινωνία με την τοπική κοινωνία (σχολική επιτροπή, γονείς, Δήμος, επαγγελματικοί φορείς) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) Παιχνίδια συνεργασίας Θεατρικά παιχνίδια

26 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Παιχνίδια ρόλων και προσομοίωσης Έρευνα (ατομική – ομαδική) Καταιγισμός ιδεών Συνθετική δημιουργική εργασία (τα θέματα να εξετάζονται από όλες τις οπτικές γωνίες) Ομαδικές εργασίες Portfolio Αποδελτίωση εντύπων Ημερολόγια Δημιουργία περιοδικών Συζητήσεις σε ομάδες Βιβλιογραφία

27 ΑΛΛΗΛΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ Οι υποομάδες κατά τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος ανταλλάσσουν απόψεις, προβληματίζονται, επανατοποθετούνται εάν υπάρχουν παρεκκλίσεις. Στην τελευταία συνάντηση διαμορφώνουν την οριστική μορφή του προγράμματος. Ο καθηγητής λειτουργεί κυρίως ως εμψυχωτής και καθοδηγητής παρέχοντας βοήθεια όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

28 Συνεργασίες κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων «Α.Σ.»
Συνεργασίες κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων «Α.Σ.» με τα κατά τόπους ΚΕΣΥΠ, με φορείς εκπαίδευσης, με φορείς απασχόλησης, με φορείς πρόνοιας, με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κ.α.

29 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Μπορεί να έχει τη μορφή: Έντυπου υλικού Οπτικοακουστικού υλικού (CD-ROM, Video) Έκθεσης με posters και φωτογραφίες Περιοδικού Διάλεξης Ραδιοφωνικής - Τηλεοπτικής εκπομπής

30 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Διαρκής σ΄ όλο το στάδιο εκπόνησης του προγράμματος από μαθητές και συντονιστή, μέσω τήρησης ημερολογίου Τελική μετά τη σύνθεση της εργασίας για να φανεί αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι, μέσω αυτοαξιολόγησης Μέσω ερωτηματολογίου από το κοινό που παρακολούθησε το πρόγραμμα

31 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
Οι Υπεύθυνοι/νες και ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας ελέγχουν την υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων.

32 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Μετά την ολοκλήρωση ο Διευθυντής ενημερώνει εγγράφως τον/τους Υπεύθυνο/ους Σχολικών Δραστηριοτήτων και τους Υπευθύνους ΚΕΣΥΠ για την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων του σχολείου. Χορηγείται Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος με τις υπογραφές του Διευθυντή Εκπ/σης και του Υπευθύνου ΚΕΣΥΠ.

33 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς για όλες τις Σχολικές Δραστηριότητες ορίζεται ημέρα/ημέρες παρουσίασης- προβολής των προγραμμάτων (γιορτές μαθητικής δημιουργίας) σε τοπικό επίπεδο. H παρουσίαση των υλοποιημένων προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας μπορεί να γίνει είτε αυτόνομα στο πλαίσιο των γενικότερων εκδηλώσεων του σχολείου, είτε να συμπεριληφθεί στις δραστηριότητες των «Ημερών Σταδιοδρομίας», στις σχολικές μονάδες και στο διήμερο παρουσίασης-προβολής των προγραμμάτων του σχολείου.

34 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
να παρακολουθούν την ομαλή και με ενεργό παρουσία των συμμετεχόντων εξέλιξη των προγραμμάτων, να υποστηρίζουν και να αξιολογούν τα υλοποιούμενα προγράμματα ευθύνης τους και μετά από σχετική έγκριση από την αρμόδια Διεύθυνση (ΣΕΠΕΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ., να οργανώνουν επιμορφωτικές συναντήσεις, σεμινάρια, ημερίδες, καθώς και να επιμορφώνουν κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικούς, που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων.

35 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
τμήματα Πανεπιστημίων, Σχολικούς Συμβούλους, ΚΠΕ (προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), ΟΤΑ, Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Αρχεία, μη κυβερνητικούς φορείς, ειδικούς επιστήμονες, επαγγελματίες κ.α.

36 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
μπορεί να είναι τουλάχιστον 5 μήνες για τη Δ/θμια ΩΡΑΡΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Μετά το πέρας των μαθημάτων. Για κάθε πρόγραμμα διατίθεται εβδομαδιαίως ένα δίωρο, (αναγράφεται στο πρακτικό, υποβάλλεται)

37 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υλοποιεί έως δύο (2) προγράμματα, εκ των οποίων το ένα ως αναλαμβάνων. Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα 1-4 εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένου του αναλαμβάνοντος. Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα.

38 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Για κάθε πρόγραμμα δικαιολογούνται μέχρι δυο ώρες συμπλήρωσης ωραρίου. Η συμπλήρωση αφορά τον/την εκπαιδευτικό που αναλαμβάνει πρόγραμμα ή εναλλακτικά δύο εκπαιδευτικούς του προγράμματος, εφόσον το επιτρέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα και το δυναμικό του σχολείου. Για συμμετοχή σε σχολικές δραστηριότητες το ανώτατο όριο συμπλήρωσης ωραρίου ορίζεται σε δύο ώρες για κάθε εκπαιδευτικό.

39 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Η υποβολή σχεδίων των προγραμμάτων πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι Παρασκευή 29 Νοεμβρίου στην τοπική Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

40 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

41 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΦΕΚ 1341 τ.Β΄/16-10-01, ΥΑ Γ2/5088/1-10-01)
ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Από 1 έως 3 ημέρες στις εξής περιόδους: Την πρώτη εβδομάδα έναρξης του σχ. έτους, το Σεπτέμβριο Την τελευταία εβδομάδα πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων Την τελευταία εβδομάδα πριν τις διακοπές του Πάσχα

42 ΠΟΙΟΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΉ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΟΙΟΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΉ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Επιμορφωμένος καθηγητής ΣΕΠ Όποιος εμπλέκεται στην υλοποίηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το ΣΕΠ

43 ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) Εκπαιδευτικές διέξοδοι (Γενικό Λύκειο. ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ) Επαγγελματικές δυνατότητες των μαθητών (σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό επίπεδο) Οι επαγγελματίες ενημερώνουν τους μαθητές.

44 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ Εκθεσιακό υλικό (posters, φυλλάδια, προγράμματα σπουδών, αφίσες κ.λπ.) Προβολές (video, ηλεκτρονικές προβολές κλπ) Ενημερωτικές συναντήσεις με γονείς – μαθητές – καθηγητές Ημερίδες για την εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία Παρουσίαση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας που συνδέονται με τους πιο πάνω άξονες και έχουν υλοποιηθεί στο σχολείο Πρόσκληση επαγγελματικών και εκπαιδευτικών φορέων

45 ΚΕΣΥΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Για παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής – Επαγγελματικού Προσανατολισμού, κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να επισκέπτεται το Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) τις ώρες λειτουργίας του, ή μετά από επικοινωνία και συνεννόηση με τους Υπεύθυνους ΣΕΠ στα τηλέφωνα: & και στο Το Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων λειτουργεί στη διεύθυνση: Ανεξαρτησίας 146Α (κτίριο Γεωργίου Σταύρου), ΤΚ 45444, Ιωάννινα Οι ενδιαφερόμενοι/ες επίσης μπορούν, για έγκυρη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση σε θέματα Συμβουλευτικής - Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΥ.Ε.Π.) και γενικότερα του εκπαιδευτικού χώρου, να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΚΕ.ΣΥ.Π. :

46 για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Οι Σύμβουλοι ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Σας ευχαριστούμε


Κατέβασμα ppt "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Π. Ε"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google