Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η εποχή του Αυγούστου 27 π. Χ - 14 μ. Χ. Μετά τη ναυμαχία στο Άκτιο Οκταβιανός Αύγουστος Ενίσχυση κεντρικής εξουσίας Ενίσχυση ειρήνη ασφάλεια ΟΧΙ δικτάτορας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η εποχή του Αυγούστου 27 π. Χ - 14 μ. Χ. Μετά τη ναυμαχία στο Άκτιο Οκταβιανός Αύγουστος Ενίσχυση κεντρικής εξουσίας Ενίσχυση ειρήνη ασφάλεια ΟΧΙ δικτάτορας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η εποχή του Αυγούστου 27 π. Χ - 14 μ. Χ

2 Μετά τη ναυμαχία στο Άκτιο Οκταβιανός Αύγουστος Ενίσχυση κεντρικής εξουσίας Ενίσχυση ειρήνη ασφάλεια ΟΧΙ δικτάτορας Σύγκλητος  όλα τα αξιώματα: ύπατος ύπατος ανθύπατος ανθύπατος δήμαρχος δήμαρχος ιμπεράτορ (ανωτ. στρ. αρχηγός) ιμπεράτορ (ανωτ. στρ. αρχηγός) princeps (1 ος πολίτης του κράτους) princeps (1 ος πολίτης του κράτους) μέγιστος αρχιερεύς (ανωτ. θρ. αρχηγός) μέγιστος αρχιερεύς (ανωτ. θρ. αρχηγός) Σύγκλητος  όλα τα αξιώματα: ύπατος ύπατος ανθύπατος ανθύπατος δήμαρχος δήμαρχος ιμπεράτορ (ανωτ. στρ. αρχηγός) ιμπεράτορ (ανωτ. στρ. αρχηγός) princeps (1 ος πολίτης του κράτους) princeps (1 ος πολίτης του κράτους) μέγιστος αρχιερεύς (ανωτ. θρ. αρχηγός) μέγιστος αρχιερεύς (ανωτ. θρ. αρχηγός) Συμβούλιο αυτοκράτορα συμβουλευτικό σώμα  βοήθεια στην άσκηση της εξουσίας Συμβούλιο αυτοκράτορα συμβουλευτικό σώμα  βοήθεια στην άσκηση της εξουσίας διατήρηση υψηλής εποπτείας διατήρηση υψηλής εποπτείας διοίκησης διοίκησης εξωτερικής πολιτικής εξωτερικής πολιτικής στρατιωτικών ζητημάτων στρατιωτικών ζητημάτων διαχείριση επιμέρους θεμάτων  ιππείς & διαχείριση επιμέρους θεμάτων  ιππείς & συγκλητικούς συγκλητικούς αυστηρές προϋποθέσεις για είσοδο στις 2 τάξεις : αυστηρές προϋποθέσεις για είσοδο στις 2 τάξεις : ηθική ακεραιότητα ηθική ακεραιότητα εκπλήρωση στρ. θητείας εκπλήρωση στρ. θητείας μεγάλη περιουσία μεγάλη περιουσία διοίκηση επαρχιών μαζί με σύγκλητο : διοίκηση επαρχιών μαζί με σύγκλητο : Αύγουστος  στρ. διοικητές παραμεθόριων Αύγουστος  στρ. διοικητές παραμεθόριων & προβληματικών περιοχών & προβληματικών περιοχών Σύγκλητος  ανθύπατοι στις υπόλοιπες Σύγκλητος  ανθύπατοι στις υπόλοιπες επαρχίες επαρχίες εκτελεστική εξουσία  διοικητικοί αξιωματούχοι εκτελεστική εξουσία  διοικητικοί αξιωματούχοι = επαγγελματίες υπάλληλοι = επαγγελματίες υπάλληλοι αναγέννηση γεωργίας αναγέννηση γεωργίας επαναφορά παλαιών αυστηρών ηθών επαναφορά παλαιών αυστηρών ηθών εξωραϊσμός Ρώμης με οικοδομήματα εξωραϊσμός Ρώμης με οικοδομήματα τίτλος του Αυγούστου ( σεβαστός με θεϊκές ιδιότητες ) τίτλος του Αυγούστου ( σεβαστός με θεϊκές ιδιότητες ) Γιάννης Παπαδόπουλος Φιλόλογος

3 κατάλυση δημοκρατίας χωρίς την παραμικρή αντίδραση κατάλυση δημοκρατίας χωρίς την παραμικρή αντίδραση Γιάννης Παπαδόπουλος Φιλόλογος

4 Αύγουστος  όλες οι εξουσίες στο πρόσωπό τουΑύγουστος  όλες οι εξουσίες στο πρόσωπό του μοναρχικό πολίτευμα = Ηγεμονία (Principatus)μοναρχικό πολίτευμα = Ηγεμονία (Principatus) 1 ος πολίτης  βασιλιάς (+σύγκλητος +στρατός)1 ος πολίτης  βασιλιάς (+σύγκλητος +στρατός) δυαρχία εξουσιών = 1 ος πολίτης +σύγκλητος  προστριβέςδυαρχία εξουσιών = 1 ος πολίτης +σύγκλητος  προστριβές διαδοχή = κληρονομική (οριζόταν από τον αυτοκράτορα με τη σύμφωνη γνώμη της συγκλήτου) διαδοχή = κληρονομική (οριζόταν από τον αυτοκράτορα με τη σύμφωνη γνώμη της συγκλήτου) Αύγουστος  όλες οι εξουσίες στο πρόσωπό τουΑύγουστος  όλες οι εξουσίες στο πρόσωπό του μοναρχικό πολίτευμα = Ηγεμονία (Principatus)μοναρχικό πολίτευμα = Ηγεμονία (Principatus) 1 ος πολίτης  βασιλιάς (+σύγκλητος +στρατός)1 ος πολίτης  βασιλιάς (+σύγκλητος +στρατός) δυαρχία εξουσιών = 1 ος πολίτης +σύγκλητος  προστριβέςδυαρχία εξουσιών = 1 ος πολίτης +σύγκλητος  προστριβές διαδοχή = κληρονομική (οριζόταν από τον αυτοκράτορα με τη σύμφωνη γνώμη της συγκλήτου) διαδοχή = κληρονομική (οριζόταν από τον αυτοκράτορα με τη σύμφωνη γνώμη της συγκλήτου) στρατός = στήριγμα του μονάρχηστρατός = στήριγμα του μονάρχη στρατός = φύλακας συνόρων & προστάτης του αυτοκράτοραστρατός = φύλακας συνόρων & προστάτης του αυτοκράτορα το μεγαλύτερο μέρος  στα επικίνδυνα σύνορα:το μεγαλύτερο μέρος  στα επικίνδυνα σύνορα: ΕυφράτηςΕυφράτης ΔούναβηςΔούναβης ΡήνοςΡήνος στη Ρώμη  9 μονάδες x 1000 στρ. (πραιτώριο)στη Ρώμη  9 μονάδες x 1000 στρ. (πραιτώριο) πραιτωριανοί = πιστοί στον αυτοκράτορα, μεγάλη δύναμη  ανέβαζαν & κατέβαζαν αυτοκράτορεςπραιτωριανοί = πιστοί στον αυτοκράτορα, μεγάλη δύναμη  ανέβαζαν & κατέβαζαν αυτοκράτορες ο στρατός την εποχή του Αυγούστου μόλις που επαρκούσε για τη φύλαξη των τεράστιων συνόρων της αυτοκρατορίας (4000 χλμ.)ο στρατός την εποχή του Αυγούστου μόλις που επαρκούσε για τη φύλαξη των τεράστιων συνόρων της αυτοκρατορίας (4000 χλμ.) στρατός = στήριγμα του μονάρχηστρατός = στήριγμα του μονάρχη στρατός = φύλακας συνόρων & προστάτης του αυτοκράτοραστρατός = φύλακας συνόρων & προστάτης του αυτοκράτορα το μεγαλύτερο μέρος  στα επικίνδυνα σύνορα:το μεγαλύτερο μέρος  στα επικίνδυνα σύνορα: ΕυφράτηςΕυφράτης ΔούναβηςΔούναβης ΡήνοςΡήνος στη Ρώμη  9 μονάδες x 1000 στρ. (πραιτώριο)στη Ρώμη  9 μονάδες x 1000 στρ. (πραιτώριο) πραιτωριανοί = πιστοί στον αυτοκράτορα, μεγάλη δύναμη  ανέβαζαν & κατέβαζαν αυτοκράτορεςπραιτωριανοί = πιστοί στον αυτοκράτορα, μεγάλη δύναμη  ανέβαζαν & κατέβαζαν αυτοκράτορες ο στρατός την εποχή του Αυγούστου μόλις που επαρκούσε για τη φύλαξη των τεράστιων συνόρων της αυτοκρατορίας (4000 χλμ.)ο στρατός την εποχή του Αυγούστου μόλις που επαρκούσε για τη φύλαξη των τεράστιων συνόρων της αυτοκρατορίας (4000 χλμ.)

5 Γιάννης Παπαδόπουλος Φιλόλογος

6


Κατέβασμα ppt "Η εποχή του Αυγούστου 27 π. Χ - 14 μ. Χ. Μετά τη ναυμαχία στο Άκτιο Οκταβιανός Αύγουστος Ενίσχυση κεντρικής εξουσίας Ενίσχυση ειρήνη ασφάλεια ΟΧΙ δικτάτορας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google