Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

What is myth? grk 101, ch6 civ. ὅ τε Θησεὺς καὶ οἱ ἑταῖροι ἀφικνοῦνται εἰς τὴν Κρήτην.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "What is myth? grk 101, ch6 civ. ὅ τε Θησεὺς καὶ οἱ ἑταῖροι ἀφικνοῦνται εἰς τὴν Κρήτην."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 what is myth? grk 101, ch6 civ

2 ὅ τε Θησεὺς καὶ οἱ ἑταῖροι ἀφικνοῦνται εἰς τὴν Κρήτην

3 οἱ μαθηταὶ ἀφικνοῦνται εἰς τὸ διδασκαλεῖον

4 Middle Voice Endings basic endingsω-verbsε-contractα-contract indicative -μαιφέρ-ομαιποι-οῦμαιτιμ-ῶμαι (“I estimate the penalty”) -σαιφέρ-ει /-ῃ (from φέρ- ε-σαι) ποι-εῖ /-ῇ τιμ-ᾷ -ταιφέρ-εταιποι-εῖταιτιμ-ᾶται -μεθαφερ-όμεθαποι-ούμεθατιμ-ώμεθα -σθεφέρ-εσθεποι-εῖσθετιμ-ᾶσθε -νταιφέρ-ονταιποι-οῦνταιτιμ-ῶνται imperative -σοφέρ-ου (from φέρ-ε- σο) ποι-οῦτιμ-ῶ (!!) -σθεφέρ-εσθεποι-εῖσθετιμ-ᾶσθε infinitve -σθαιφέρ-εσθαιποι-εῖσθαιτιμ-ᾶσθαι

5 Reading Responses Myth as –Entertainment –Exemplary moral/social truth  (Ideology?) –Identity Instructive (like fables) –Compare exemplary myth (Oral) shared history – Compare myth as identity – Sharing as bonding Explanation (aetiology) – Historical background  Compare opening of Herodotus History – Bigger themes

6 Quiz Quote νόμος μὲν πάντα κρατύνει (muthos, logos, nomos)

7 Concepts μῦθος (muthos) –Homer (circa 750 BCE)  Speech, (authoritative) utterance –Thucydides (circa 420 BCE)  (False/entertaining) tale λόγος (logos) –Homer (circa 750 BCE)  Tale, story, entertaining account –Thucydides (circa 420 BCE)  Speech, oration  Reasoned discourse  Logic, reason, analysis

8 Greek myth/muthos in … Homer (fl. 710 BCE) –Examples, parallels, illustrations Thucydides (fl. 410 BCE) –Falsehood, entertainment Aristotle –(Dramatic) plot Moderns… –aetiology –ideology The Making of Pandora

9 β -Grammar Oral Quiz: Contract Middles basic endingsω-verbsε-contractα-contract indicative -μαιφέρ-ομαιποι-οῦμαιτιμ-ῶμαι -σαιφέρ-ει /-ῃ (from φέρ-ε-σαι) ποι-εῖ /-ῇ τιμ-ᾷ -ταιφέρ-εταιποι-εῖταιτιμ-ᾶται -μεθαφερ-όμεθαποι-ούμεθατιμ-ώμεθα -σθεφέρ-εσθεποι-εῖσθετιμ-ᾶσθε -νταιφέρ-ονταιποι-οῦνταιτιμ-ῶνται imperative -σοφέρ-ου (from φέρ- ε-σο) ποι-οῦτιμ-ῶ (!!) -σθεφέρ-εσθεποι-εῖσθετιμ-ᾶσθε infinitve -σθαιφέρ-εσθαιποι-εῖσθαιτιμ-ᾶσθαι

10 Uses of Dative τῇ Μυρρίνῃ τὸ δεῖπνον παρέχω ἔστι τῷ Δικαιοπόλιδι ἄροτρον αὐτουργός τις (“a farmer”), Δικαιόπολις ὀνόματι, ἄροτρον ἔχει ὁ Δικαιόπολις ἀρότρῳ ἀροτρεύει (“plows”—verb) τὸν ἀγρόν ὁ Θησεὺς (ἐν) τῇ δεξιᾷ (χειρὶ) ξίφος (sword, acc. neuter DO) ἔχει τῇ ὑστεραίᾳ (ἡμέρᾳ), ὁ Θησεὺς τὸν Μινώταυρον ἀποκτείνει ἕπομαι τῷ Θησεῖ ἡγοῦμαι τοῖς ἑταίροις


Κατέβασμα ppt "What is myth? grk 101, ch6 civ. ὅ τε Θησεὺς καὶ οἱ ἑταῖροι ἀφικνοῦνται εἰς τὴν Κρήτην."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google