Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ορισμός

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ορισμός"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ορισμός
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ορισμός Αποτελούν προτάσεις που περιγράφουν κυρίως: την επιθυμητή (αναμενόμενη) συμπεριφορά μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αναμένεται η εμφάνιση της συμπεριφοράς αυτής και τα κριτήρια με τα οποία θα ελέγξουμε την επίτευξη ή όχι του σκοπού ή στόχου.

2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ απλό παράδειγμα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ απλό παράδειγμα Οι μαθητές να είναι σε θέση: να διακοσμούν 10 κεριά σύμφωνα με το σχέδιο Α, ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ σε 6 ώρες, σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς εργασίας, ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ με 2 κεριά ως μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό κεριών που χρήζουν διορθώσεων. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ διευκρινήσεις - είδη
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ – GOALS Εκφράζουν τις αξίες μιας συγκεκριμένης χώρας, οριοθετούν τους γενικούς προσανατολισμούς του εκπαιδευτικού συστήματος ως όλου, έχουν κοινωνική διάσταση. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ – AIMS Αναφέρονται σε μέρος (-η) του εκπαιδευτικού συστήματος. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (ΣΚΟΠΟΙ) – OBJECTIVES Αναφέρονται στα αποτελέσματα που προκαθορίζονται και αναμένονται να προκύψουν από την εφαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ – TARGETS Αναφέρονται σε μικρές εκπαιδευτικές οντότητες (π.χ. διδακτική ενότητα)

4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ταξινόμηση
Κατά Bloom ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΝΩΣΗ αναφέρω, περιγράφω, ονομάζω, διατυπώνω ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Μετάφραση Ερμηνεία Προέκταση διασαφηνίζω διευρύνω μετατρέπω επεξηγώ διαφοροποιώ προσδιορίζω προεκτείνω προβλέπω γενικεύω ΕΦΑΡΜΟΓΗ εφαρμόζω, επιλύω ΑΝΑΛΥΣΗ διακρίνω, επιλέγω ΣΥΝΘΕΣΗ συνθέτω, ταξινομώ, κατατάσσω, συνδυάζω ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ αξιολογώ, συγκρίνω, διακρίνω, επιλέγω ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ αισθάνομαι, βιώνω, ικανοποιούμαι, απολαμβάνω, αρέσω ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ μετρώ, απεικονίζω, συναρμολογώ, κατασκευάζω

5 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ενδεικτικά) ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 3 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


Κατέβασμα ppt "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ορισμός"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google