Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

EPICT-ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ EPICT-esperides EUROPEAN PEDAGOGICAL INFORMATION AND COMPUTER TECHNOLOGIES ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "EPICT-ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ EPICT-esperides EUROPEAN PEDAGOGICAL INFORMATION AND COMPUTER TECHNOLOGIES ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 EPICT-ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ EPICT-esperides EUROPEAN PEDAGOGICAL INFORMATION AND COMPUTER TECHNOLOGIES ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

2 EPICT-ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης εκπαιδευτικών. Στόχοι του προγράμματος: Ικανοί να σχεδιάζουμε και να κατασκευάζουμε εκπαιδευτικές εφαρμογές με χρήση εργαλείων ανάπτυξης περιβαλλόντων μάθησης Να αναπτύσσουμε σχέδια μαθήματος προσεγγίζοντας τη διδασκαλία- μάθηση διαθεματικά - ενιοποιητικά Να αναπτύσσουμε εμπειρίες και δεξιότητες επιστημονικού- συνεργατικού πειραματισμού Να δοκιμάζουμε στην πράξη και να εξασκούμε νέους διδακτικούς ρόλους Να αναπτύσσουμε συνεργατικές, κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

3 EPICT-ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ  Να σχεδιάζουμε, να πραγματοποιούμε και να αξιολογούμε εκπαιδευτικές εφαρμογές  Να αναπτύσσουμε κριτικές στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στους ιδεολογικούς μύθους (κοινωνικό-πολιτισμικό-πολιτικό πλαίσιο)  Να λειτουργούμε ως εισηγητές καινοτομιών  Να λειτουργούμε ως πολλαπλασιαστές της εκπαίδευσης που λάβαμε

4 EPICT-ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ Ομάδες εργασίας - συνεργασίας Συμμετέχουμε σε ομάδα τριών ατόμων Η ομάδα μας αποτελείται από εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου Παραδίδουμε εννιά (9) συνολικά εργασίες Αντιστοιχούν στις Ενότητες ( 5 υποχρεωτικές + 4 προαιρετικές) Αποτελούν προϊόν ομαδικής δουλειάς και συνεργασίας και εφαρμόζονται στη διδακτική πράξη

5 EPICT-ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ Βασική αρχή Ενεργή συμμετοχή όλων – ομαδική εργασία Συμμετέχουμε ενεργά ως ξεχωριστά άτομα και ομάδες Συνεργαζόμαστε για την αξιοποίηση των παρεχόμενων γνώσεων και δεξιοτήτων στην τάξη Στηρίζουμε τη μαθητοκεντρική διδασκαλία

6 EPICT-ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 προαπαιτούμενη ενότητα θεωρητικής & παιδαγωγικής- προσέγγισης 5 υποχρεωτικές ενότητες (modules) 9 ενότητες από τις οποίες επιλέγονται οι 4 (ενότητες επιλογής)

7 EPICT-ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Το βασικό κείμενο (εισαγωγή, θεωρητική ανάλυση). Συμπληρωματικό υλικό: Άρθρα, μελέτες περιπτώσεων, παραδείγματα «καλής πρακτικής», κλπ. Ασκήσεις: εξοικείωση με τις ΤΠΕ και βελτίωση δεξιοτήτων χρήσης τους. Εργασίες που υποδεικνύουν βασικές παιδαγωγικές εφαρμογές που σχετίζονται με το αντικείμενο της ενότητας. Εγχειρίδια και οδηγούς χρήσης των ΤΠΕ. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

8 EPICT-ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ Πώς ξεκινάμε… Εισαγωγικές συναντήσεις σεμιναριακού χαρακτήρα Μελέτη επιμορφωτικού υλικού (θεωρία, ασκήσεις, υποστηρικτικά κείμενα)

9 EPICT-ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ Πού και πώς εργαζόμαστε… http://epict.lrf.gr/el2/ Συνεργασία (on-line) με τον εκπαιδευτή (ρόλος εκπαιδευτή) Συνεργασία ενδοομαδική (της ομάδας μας) Συνεργασία διομαδική (ανάμεσα σε ομάδες)

10 EPICT-ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ Στο τέλος κάθε ενότητας… Υποβολή καινοτομικού διδακτικού σεναρίου με την αξιοποίηση του εργαλείου της κάθε ενότητας Μελέτη/έκθεση των αποτελεσμάτων της αξιοποίησης των εργαλείων της ενότητας στην τάξη μας

11 EPICT-ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ Διάρκεια του Προγράμματος επιμόρφωσης Φεβρουάριος 2006– τέλη Δεκεμβρίου 2006 300 - 400 ώρες εργασίας (ανάλογα με τις ανάγκες μας ως ενήλικες)


Κατέβασμα ppt "EPICT-ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ EPICT-esperides EUROPEAN PEDAGOGICAL INFORMATION AND COMPUTER TECHNOLOGIES ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google