Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η μέθοδος project στη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο Εκπαιδευτική Συνάντηση Ρόδος, Γενάρης 09.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η μέθοδος project στη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο Εκπαιδευτική Συνάντηση Ρόδος, Γενάρης 09."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η μέθοδος project στη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο Εκπαιδευτική Συνάντηση Ρόδος, Γενάρης 09

2 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ιστορικά … Ο πρώτος σαφής ορισμός και λεπτομερής περιγραφή της μεθόδου δόθηκαν από τον W. H. Kilpatrick στο κείμενό του "The Project Method". Ο Kilpatrick (1925) χαρακτήρισε το project ως μια «πηγαία- εσωτερική σκόπιμη ενέργεια» (hearty purposeful act). Η ελευθερία της δράσης αποτελούσε το θεμελιώδες συστατικό για την προαγωγή της ανεξαρτησίας, της ευθυκρισίας και της υπευθυνότητας, που χαρακτηρίζουν τους ελεύθερους δημοκρατικούς πολίτες. Ο πρώτος σαφής ορισμός και λεπτομερής περιγραφή της μεθόδου δόθηκαν από τον W. H. Kilpatrick στο κείμενό του "The Project Method". Ο Kilpatrick (1925) χαρακτήρισε το project ως μια «πηγαία- εσωτερική σκόπιμη ενέργεια» (hearty purposeful act). Η ελευθερία της δράσης αποτελούσε το θεμελιώδες συστατικό για την προαγωγή της ανεξαρτησίας, της ευθυκρισίας και της υπευθυνότητας, που χαρακτηρίζουν τους ελεύθερους δημοκρατικούς πολίτες.

3 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τι είναι Τεχνική διδασκαλίας Τεχνική διδασκαλίας Κάτω από τη θεωρία του (κοινωνικού) εποικοδομισμού: Η μάθηση είναι μια σύνθετη επεξεργασία, όπου ο μαθητής συμμετέχει ενεργά στην κατασκευή και συγκρότηση της γνώσης. Κάτω από τη θεωρία του (κοινωνικού) εποικοδομισμού: Η μάθηση είναι μια σύνθετη επεξεργασία, όπου ο μαθητής συμμετέχει ενεργά στην κατασκευή και συγκρότηση της γνώσης. μετατοπίζει το ενδιαφέρον από το τι (δηλωτική μάθηση) στο πώς (διαδικαστική μάθηση) αναδεικνύοντας τη σημασία του «μαθαίνω πώς να μαθαίνω». μετατοπίζει το ενδιαφέρον από το τι (δηλωτική μάθηση) στο πώς (διαδικαστική μάθηση) αναδεικνύοντας τη σημασία του «μαθαίνω πώς να μαθαίνω».

4 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παιδαγωγική αξία Στις μέρες μας προτείνεται η ολιστική μελέτη των αντικειμένων με βασική επιδίωξη την ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας, τη δημιουργική αντιμετώπιση των προβλημάτων, τη μείωση των εξειδικευμένων γνώσεων (βλ και διαθεματικότητα) και τη συσχέτιση της διδασκαλίας με τις πραγματικές καταστάσεις της ζωής. Ως νέος στόχος της εκπαίδευσης προτείνεται η παροχή ευκαιριών στους μαθητές να εμβαθύνουν και να διαμορφώσουν μεταγνωστικές σκέψεις και στάσεις, που θα εφαρμόσουν στην καθημερινή τους ζωή. Ο στόχος αυτός είναι εφικτός για μαθητές κάθε «γνωσιακού επιπέδου», αφού όλοι μπορούν να βελτιωθούν σε κάποιες δεξιότητες.

5 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Οι βασικές αρχές εφαρμογής της μεθόδου Η έμφαση δίδεται κυρίως στη διαδικασία και όχι στο περιεχόμενο της μάθησης. Η έμφαση δίδεται κυρίως στη διαδικασία και όχι στο περιεχόμενο της μάθησης. Η επιλογή του θέματος προς διερεύνηση προκύπτει από τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών και σχετίζεται με πραγματικές καταστάσεις ζωής. Η επιλογή του θέματος προς διερεύνηση προκύπτει από τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών και σχετίζεται με πραγματικές καταστάσεις ζωής. Ο καθορισμός των στόχων, του σχεδιασμού, της εφαρμογής και του ελέγχου αποτελεί πρωταρχικά ευθύνη των ίδιων των μαθητών. Ο καθορισμός των στόχων, του σχεδιασμού, της εφαρμογής και του ελέγχου αποτελεί πρωταρχικά ευθύνη των ίδιων των μαθητών. Οι μαθητές αποκτούν ερευνητική αυτονομία και μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν μέσα από ενεργητικές και συμμετοχικές δραστηριότητες. Οι μαθητές αποκτούν ερευνητική αυτονομία και μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν μέσα από ενεργητικές και συμμετοχικές δραστηριότητες. Η μέθοδος συνδυάζει γνωστικούς, συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς στόχους, ενώ προάγει την ενοποίηση της γνώσης από διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Η μέθοδος συνδυάζει γνωστικούς, συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς στόχους, ενώ προάγει την ενοποίηση της γνώσης από διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Καλλιεργούνται στάσεις και συμπεριφορές που συμβάλλουν θετικά στην ευαισθητοποίηση και κοινωνικοποίηση των μαθητών Καλλιεργούνται στάσεις και συμπεριφορές που συμβάλλουν θετικά στην ευαισθητοποίηση και κοινωνικοποίηση των μαθητών

6 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πώς αξιολογείται η μέθοδος; Ο Newmann (1998) προτείνει τρία κριτήρια με τα οποία αξιολογείται η μέθοδος project: χτίσιμο πάνω στις προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες εμπλουτίζονται χτίσιμο πάνω στις προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες εμπλουτίζονται η σε βάθος (είναι πράγματι σε βάθος?) κατανόηση και όχι η επιφανειακή προσέγγιση των φαινομένων η σε βάθος (είναι πράγματι σε βάθος?) κατανόηση και όχι η επιφανειακή προσέγγιση των φαινομένων η αξία της αποκτηθείσας γνώσης εκτός του στενού πλαισίου της εκπαίδευσης, αξία που αναδεικνύεται μέσα από τις δεξιότητες ζωής που αποκτούν οι μαθητές. η αξία της αποκτηθείσας γνώσης εκτός του στενού πλαισίου της εκπαίδευσης, αξία που αναδεικνύεται μέσα από τις δεξιότητες ζωής που αποκτούν οι μαθητές.

7 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στάδια Αναζήτηση και διερεύνηση της θεματικής ενότητας (πώς) Αναζήτηση και διερεύνηση της θεματικής ενότητας (πώς) Σχεδιασμός της δράσης (χώρος- χρόνος-ομάδες-εφικτό-λάθη) Σχεδιασμός της δράσης (χώρος- χρόνος-ομάδες-εφικτό-λάθη) Διεξαγωγή των δραστηριοτήτων (διαφοροποιημένη διδασκαλία- βιωματικότητα) Διεξαγωγή των δραστηριοτήτων (διαφοροποιημένη διδασκαλία- βιωματικότητα) Αξιολόγηση (τι-πώς) και παρουσίαση των αποτελεσμάτων Αξιολόγηση (τι-πώς) και παρουσίαση των αποτελεσμάτων

8 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ο ρόλος του εκπ/κού διευκολυντής, σχεδιαστής και σύμβουλος μάθησης διευκολυντής, σχεδιαστής και σύμβουλος μάθησης από την ατομική στη συλλογική μορφή εργασίας. από την ατομική στη συλλογική μορφή εργασίας. επεμβαίνει όταν οι μαθητές χρειάζονται βοήθεια επεμβαίνει όταν οι μαθητές χρειάζονται βοήθεια διαμεσολαβεί ώστε να "επιλυθούν τα προβλήματα" και να επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι διαμεσολαβεί ώστε να "επιλυθούν τα προβλήματα" και να επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι “επιτρέπει” στους μαθητές να κάνουν και λάθη τα οποία κατόπιν αξιοποιούνται “επιτρέπει” στους μαθητές να κάνουν και λάθη τα οποία κατόπιν αξιοποιούνται παρακινεί και προκαλεί θέτοντας ερωτήματα - όταν και όπου χρειάζεται- ενισχύοντας τους μαθητές στο να αναζητήσουν τρόπους για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που συναντούν. παρακινεί και προκαλεί θέτοντας ερωτήματα - όταν και όπου χρειάζεται- ενισχύοντας τους μαθητές στο να αναζητήσουν τρόπους για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που συναντούν.

9 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ πρακτικά ο εκπαιδευτικός προετοιμάζει σχολαστικά τη μαθησιακή διαδικασία, αλλά μπορεί να δεχθεί και σημαντικές αποκλίσεις αν εκεί οδηγεί η ομάδα προετοιμάζει σχολαστικά τη μαθησιακή διαδικασία, αλλά μπορεί να δεχθεί και σημαντικές αποκλίσεις αν εκεί οδηγεί η ομάδα Παραμένει κατά το δυνατόν στο παρασκήνιο, αξιολογώντας όσα λειτουργούν και όσα δε λειτουργούν Παραμένει κατά το δυνατόν στο παρασκήνιο, αξιολογώντας όσα λειτουργούν και όσα δε λειτουργούν Είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή για να δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που εγείρονται και αφορούν τη διεκπεραίωση του project Είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή για να δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που εγείρονται και αφορούν τη διεκπεραίωση του project Ενθαρρύνει τους μαθητές να μαθαίνουν μόνοι τους και να διαμορφώνουν οι ίδιοι τις απαντήσεις στα ερωτήματά τους Ενθαρρύνει τους μαθητές να μαθαίνουν μόνοι τους και να διαμορφώνουν οι ίδιοι τις απαντήσεις στα ερωτήματά τους Ενισχύει τους μαθητές να αυτο-αξιολογούν τη δουλειά και τις εμπειρίες τους Ενισχύει τους μαθητές να αυτο-αξιολογούν τη δουλειά και τις εμπειρίες τους Διευκολύνει την ανάκληση των ξεχασμένων-αδρανών γνώσεων και αναπτύσσει με τους μαθητές την τεχνική που βασίζεται στην πρακτική εμπειρία Διευκολύνει την ανάκληση των ξεχασμένων-αδρανών γνώσεων και αναπτύσσει με τους μαθητές την τεχνική που βασίζεται στην πρακτική εμπειρία Αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα συνεργασίας, οργάνωσης των θεμάτων, της ομάδας και της μεθοδολογίας, που η ομάδα υιοθετεί μέσα από συζητήσεις που εγκαινιάζει Αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα συνεργασίας, οργάνωσης των θεμάτων, της ομάδας και της μεθοδολογίας, που η ομάδα υιοθετεί μέσα από συζητήσεις που εγκαινιάζει

10 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γι’ αυτό ο εκπαιδευτικός Καλείται να αναπτύξει για τον εαυτό του δεξιότητες ευελιξίας, αυτοσχεδιασμού και εμπιστοσύνης απέναντι στην αβεβαιότητα. Η πολυπλοκότητα και οι απαιτήσεις που συνεπάγονται αυτά τα νέα καθήκοντα, αντισταθμίζονται, ωστόσο, από το αίσθημα της δημιουργικότητας και την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, που αποτελούν τελικά το κέρδος που ο ίδιος έχει να αποκομίσει και ταυτόχρονα προσφέρει στους μαθητές του, μέσα από την εμπλοκή στη διαδικασία υλοποίησης των project. Η επικοινωνιακή ικανότητα του εκπαιδευτικού και η νέα ικανότητα που του ζητείται στη διαχείριση ομάδων επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου

11 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τα οφέλη της μεθόδου για τον μαθητή ικανότητα συγκέντρωσης σε μια εργασία που του έχει ανατεθεί ικανότητα συγκέντρωσης σε μια εργασία που του έχει ανατεθεί ικανότητα να κατανοεί και να εφαρμόζει συγκεκριμένες οδηγίες ικανότητα να κατανοεί και να εφαρμόζει συγκεκριμένες οδηγίες ικανότητα συνεργασίας με άλλους ικανότητα συνεργασίας με άλλους ικανότητα να ολοκληρώνει ένα σχέδιο εργασίας ικανότητα να ολοκληρώνει ένα σχέδιο εργασίας ικανότητα διαχείρισης - οργάνωσης του χρόνου ικανότητα διαχείρισης - οργάνωσης του χρόνου ανάπτυξη κριτικού πνεύματος ανάπτυξη κριτικού πνεύματος δημιουργικότητα δημιουργικότητα ικανότητα να αυτοδιορθώνεται ικανότητα να αυτοδιορθώνεται αποδοχή-ανοχή της διαφορετικότητας του καθενός αποδοχή-ανοχή της διαφορετικότητας του καθενός ικανότητα αναζήτησης και αξιολόγησης πληροφοριών ικανότητα αναζήτησης και αξιολόγησης πληροφοριών ικανότητα να παρουσιάζει ένα έργο ικανότητα να παρουσιάζει ένα έργο ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και συνειδητοποίησης της προσωπικής του αξίας ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και συνειδητοποίησης της προσωπικής του αξίας

12 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Συνοψίζοντας η μέθοδος project θεωρείται ότι βελτιώνει την ποιότητα της διδασκαλίας καθώς δημιουργεί ένα ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα και εμπειρίες, που δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να αξιοποιήσει το υφιστάμενο δυναμικό του, αλλά και να το επεκτείνει προς την κατεύθυνση της συνολικής του ανάπτυξης.

13 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πρόταση Δημιουργία λήμματος σε wiki Δημιουργία λήμματος σε wiki Δημιουργία blog με συγκεκριμένο περιεχόμενο Δημιουργία blog με συγκεκριμένο περιεχόμενο Αξιοποίηση των υπηρεσιών του web2. Γιατί;

14 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γιατί Οικεία – ελκυστικά -ευέλικτα εργαλεία ΣυνεργατικότηταΔιαδραστικότητα Πληροφορικός-κριτικός αλφαβητισμός Διευκολύνουν τη διαθεματικότητα Δυναμική εξέλιξη Ευρύτερη σχολική εμπλοκή Κοινωνικό ίχνος

15 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ειδικότερα για τα wikis Καθένας μπορεί να συμμετέχει στη σύνταξη-διόρθωση Καθένας μπορεί να συμμετέχει στη σύνταξη-διόρθωση Ευκολία στην εκμάθηση και στη χρήση Ευκολία στην εκμάθηση και στη χρήση Εξοικονόμηση χρόνου στην ανανέωση του περιεχομένου Εξοικονόμηση χρόνου στην ανανέωση του περιεχομένου Δυνατότητα δυναμικής συνεργασίας Δυνατότητα δυναμικής συνεργασίας Το λογισμικό κρατάει στοιχεία για κάθε τροποποίηση που γίνεται και η επαναφορά σε προηγούμενη έκδοση αποτελεί απλή διαδικασία Το λογισμικό κρατάει στοιχεία για κάθε τροποποίηση που γίνεται και η επαναφορά σε προηγούμενη έκδοση αποτελεί απλή διαδικασία Διευρύνει την πρόσβαση στις διαδικτυακές εκδόσεις και για χρήστες με περιορισμένες τεχνολογικές γνώσεις Διευρύνει την πρόσβαση στις διαδικτυακές εκδόσεις και για χρήστες με περιορισμένες τεχνολογικές γνώσεις Το wiki δεν έχει προκαθορισμένη δομή –είναι ένα ευέλικτο εργαλείο για μεγάλο εύρος εφαρμογών Το wiki δεν έχει προκαθορισμένη δομή –είναι ένα ευέλικτο εργαλείο για μεγάλο εύρος εφαρμογών Υπάρχει ποικιλία από ανοικτού κώδικα λογισμικό wiki Υπάρχει ποικιλία από ανοικτού κώδικα λογισμικό wiki Ο εκπαιδευτικός μπορεί εύκολα να ιχνηλατήσει τις παρεμβάσεις των μαθητών στο wiki παρακολουθώντας έτσι τη γνωστική τους εξέλιξη Ο εκπαιδευτικός μπορεί εύκολα να ιχνηλατήσει τις παρεμβάσεις των μαθητών στο wiki παρακολουθώντας έτσι τη γνωστική τους εξέλιξη

16 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βήμα1 - Εισαγωγή Συζήτηση-παρουσίαση για τα νέα μέσα έκφρασης του web2 Συζήτηση-παρουσίαση για τα νέα μέσα έκφρασης του web2 Καταγραφή ιδεών για αξιοποίηση Καταγραφή ιδεών για αξιοποίηση Τι προτείνουν συνήθως Τι προτείνουν συνήθως Η μέχρι τώρα χρήση του wiki Η μέχρι τώρα χρήση του wiki

17 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βήμα2 - Οργάνωση Επιλογή θέματος (από απλό ορισμό μέχρι μια διαθεματική έννοια) Επιλογή θέματος (από απλό ορισμό μέχρι μια διαθεματική έννοια) Προετοιμασία εκπαιδευτικού (λογαριασμός κλπ) Προετοιμασία εκπαιδευτικού (λογαριασμός κλπ) Χρονικό πλάνο (3 ώρες – 3 μήνες) Χρονικό πλάνο (3 ώρες – 3 μήνες) Ομάδες Ομάδες Συμβόλαιο για το πώς θα δουλέψουν-αξιολογηθούν Συμβόλαιο για το πώς θα δουλέψουν-αξιολογηθούν Περιγραφή του τελικού στόχου Περιγραφή του τελικού στόχου

18 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πιθανά θέματα - λήμματα ένας ορισμός από το μάθημα της πληροφορικής (πχ ψηφιακό-αναλογικό) ή από άλλα θεματικά πεδία, αν αποφασιστεί η διαθεματική διάχυση (πχ ιστορία των υπολογιστικών μηχανών, των τηλεφώνων κλπ). ένας ορισμός από το μάθημα της πληροφορικής (πχ ψηφιακό-αναλογικό) ή από άλλα θεματικά πεδία, αν αποφασιστεί η διαθεματική διάχυση (πχ ιστορία των υπολογιστικών μηχανών, των τηλεφώνων κλπ). Μπορεί επίσης να είναι μια ευρύτερη έννοια (πχ ψηφιακή επικοινωνία, ιοί υπολογιστών, πνευματική ιδιοκτησία στο διαδίκτυο, εικόνα και διαδίκτυο, μηχανές αναζήτησης, επικοινωνία στο διαδίκτυο, το σχολείο μου, η πόλη μου κλπ) Μπορεί επίσης να είναι μια ευρύτερη έννοια (πχ ψηφιακή επικοινωνία, ιοί υπολογιστών, πνευματική ιδιοκτησία στο διαδίκτυο, εικόνα και διαδίκτυο, μηχανές αναζήτησης, επικοινωνία στο διαδίκτυο, το σχολείο μου, η πόλη μου κλπ)

19 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βήμα3 - Σχεδιασμός Χρειάζεται πριν την έναρξη της εργασίας των ομάδων, μια χαρτογράφηση της δόμησης της έννοιας-λήμμα που θα αναρτηθεί, προαιρετικά με χρήση Cmap Tools. Η διαδικασία αυτή έχει μεγάλη παιδαγωγική αξία γιατί υποστηρίζει τους παρακάτω στόχους, ώστε ο μαθητής να μπορεί να: Εντοπίζει και να αναδεικνύει το σημαντικό Εντοπίζει και να αναδεικνύει το σημαντικό Ιεραρχεί και δομεί τα «συστατικά» στοιχεία κάθε έννοιας Ιεραρχεί και δομεί τα «συστατικά» στοιχεία κάθε έννοιας Διατυπώνει τις σχέσεις που συνδέουν τα επιμέρους στοιχεία της έννοιας Διατυπώνει τις σχέσεις που συνδέουν τα επιμέρους στοιχεία της έννοιας

20 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βήμα4 – Η κάθε ομάδα Αναλαμβάνει το λήμμα ή το τμήμα λήμματος που της αναλογεί Αναλαμβάνει το λήμμα ή το τμήμα λήμματος που της αναλογεί Διατυπώνει με βάση λέξεις κλειδιά, τον μέγιστο δυνατό αριθμό ερωτήσεων που να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερες πλευρές του θέματος και τις απαντά από ποικίλες πηγές: σχολικού/ών εγχειριδίου/ων, προτεινόμενων πηγών και του διαδικτύου. (αναλυτική διαδικασία, στην οποία η προηγηθείσα, ηλεκτρονική ή μη, χαρτογράφηση προσφέρει σημαντική βοήθεια. Δεν συνηθίζεται από τη συμβατική εκπαιδευτική πράξη, και διαθέτει ιδιαίτερη παιδαγωγική αξία) πχ για το λήμμα οθόνη: Τι είναι, που χρησιμοποιείται, πώς λειτουργεί, πώς εξελίχθηκε, τα είδη της κλπ Διατυπώνει με βάση λέξεις κλειδιά, τον μέγιστο δυνατό αριθμό ερωτήσεων που να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερες πλευρές του θέματος και τις απαντά από ποικίλες πηγές: σχολικού/ών εγχειριδίου/ων, προτεινόμενων πηγών και του διαδικτύου. (αναλυτική διαδικασία, στην οποία η προηγηθείσα, ηλεκτρονική ή μη, χαρτογράφηση προσφέρει σημαντική βοήθεια. Δεν συνηθίζεται από τη συμβατική εκπαιδευτική πράξη, και διαθέτει ιδιαίτερη παιδαγωγική αξία) πχ για το λήμμα οθόνη: Τι είναι, που χρησιμοποιείται, πώς λειτουργεί, πώς εξελίχθηκε, τα είδη της κλπ Συνθέτει και καταγράφει ένα κείμενο το οποίο θα αποτελέσει και το εν δυνάμει υλικό προς ανάρτηση Συνθέτει και καταγράφει ένα κείμενο το οποίο θα αποτελέσει και το εν δυνάμει υλικό προς ανάρτηση

21 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βήμα5 – η σύνθεση Μέσα στο εξ αρχής καθορισμένο χρονικό διάστημα όλες οι ομάδες πρέπει να τελειώσουν και να «καταθέσουν» στο κοινό τραπέζι, (ένα διαμοιραζόμενο αρχείο επεξεργασίας κειμένου ή ένα πραγματικό τραπέζι στο κέντρο του σχολικού εργαστηρίου όπου συγκεντρώνεται η τάξη ως ενιαία πλέον ομάδα), το υλικό τους. Εκεί γίνεται η παρουσίαση, η αλληλο- αξιολόγηση και τελικά η σύνθεση σε ένα «αρθρωτό» κείμενο με ενιαίο ύφος. Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί κατόπιν την κάθε ομάδα ώστε να αναρτηθούν σταδιακά όλα τα τμήματα του λήμματος/λήμματα.

22 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Οι στόχοι που υπηρετούνται έχουν γνωστικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Οι μαθητές: ασκούνται στο να αναλύουν μια έννοια στα βασικά δομικά της στοιχεία, εντοπίζοντας λέξεις-κλειδιά ασκούνται στο να αναλύουν μια έννοια στα βασικά δομικά της στοιχεία, εντοπίζοντας λέξεις-κλειδιά ασκούνται στη διαμόρφωση και διατύπωση ορισμών ασκούνται στη διαμόρφωση και διατύπωση ορισμών αναπτύσσουν κριτική ικανότητα καθώς μαθαίνουν να ιεραρχούν, αναδεικνύοντας τα σημαντικότερα αναπτύσσουν κριτική ικανότητα καθώς μαθαίνουν να ιεραρχούν, αναδεικνύοντας τα σημαντικότερα αναπτύσσουν γλωσσικές και επικοινωνιακές ικανότητες μέσω της ενιαίας διαμόρφωσης κειμένων αναπτύσσουν γλωσσικές και επικοινωνιακές ικανότητες μέσω της ενιαίας διαμόρφωσης κειμένων δουλεύοντας σε ομάδες αναπτύσσουν κοινωνικές ικανότητες σεβασμού του έτερου, ανεκτικότητας, διαχείρισης συγκρούσεων, σύνθεσης των απόψεων, συλλογικής υπευθυνότητας δουλεύοντας σε ομάδες αναπτύσσουν κοινωνικές ικανότητες σεβασμού του έτερου, ανεκτικότητας, διαχείρισης συγκρούσεων, σύνθεσης των απόψεων, συλλογικής υπευθυνότητας μέσω της παρουσίασης του έργου της ομάδας και της αλληλοαξιολόγησης αναπτύσσουν ικανότητες αυτοπαρουσίασης, διατύπωσης γνώμης, επιχειρηματολογίας, ανοχής/αποδοχής της αρνητικής κριτικής μέσω της παρουσίασης του έργου της ομάδας και της αλληλοαξιολόγησης αναπτύσσουν ικανότητες αυτοπαρουσίασης, διατύπωσης γνώμης, επιχειρηματολογίας, ανοχής/αποδοχής της αρνητικής κριτικής

23 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ο εκπαιδευτικός Ο ρόλος του εκπαιδευτικού οφείλει να περιλαμβάνει μια γνωσιακή πλευρά που αφορά κυρίως την οργάνωση της δόμησης της σκέψης των μαθητών και τη διαχείριση των πηγών, αλλά και μια σοβαρή κοινωνική πλευρά που έχει να κάνει με τη διαχείριση των ομάδων και των διεργασιών που γίνονται μέσα σ’ αυτές.

24 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παράπλευρα ενδεχόμενα οφέλη Τα βήματα μπορούν να υλοποιηθούν από τους μαθητές μέσω μιας ιστοεξερεύνησης (web quest), που ο εκπαιδευτικός έχει εκ των προτέρων κατασκευάσει, την οποία μπορεί περισσότερες από μία φορές να αξιοποιεί ως εργαλείο οργάνωσης και καθοδήγησης της εργασίας των μαθητών του. Τα βήματα μπορούν να υλοποιηθούν από τους μαθητές μέσω μιας ιστοεξερεύνησης (web quest), που ο εκπαιδευτικός έχει εκ των προτέρων κατασκευάσει, την οποία μπορεί περισσότερες από μία φορές να αξιοποιεί ως εργαλείο οργάνωσης και καθοδήγησης της εργασίας των μαθητών του. Το τελικό υλικό-προϊόν της εργασίας των μαθητών που θα αναρτηθεί στο wiki, μπορεί να αναρτηθεί και ως σύνδεσμος στην ιστοσελίδα ή σε blog του σχολείου (αν υπάρχουν) ή/και να αποτελέσει αφορμή για να κληθούν οι μαθητές και άλλων τμημάτων και τάξεων της σχολικής μονάδας να το δουν, αλλά και να συνεισφέρουν με προσθήκες, αλλαγές κλπ στη δυναμική επέκτασή του. Το τελικό υλικό-προϊόν της εργασίας των μαθητών που θα αναρτηθεί στο wiki, μπορεί να αναρτηθεί και ως σύνδεσμος στην ιστοσελίδα ή σε blog του σχολείου (αν υπάρχουν) ή/και να αποτελέσει αφορμή για να κληθούν οι μαθητές και άλλων τμημάτων και τάξεων της σχολικής μονάδας να το δουν, αλλά και να συνεισφέρουν με προσθήκες, αλλαγές κλπ στη δυναμική επέκτασή του.

25 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μέθοδος οργάνωσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ.doc ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ.doc ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ.doc ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ.doc ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.doc ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.doc ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.doc ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.doc portfolio ΟΜΑΔΩΝ.doc portfolio ΟΜΑΔΩΝ.doc portfolio ΟΜΑΔΩΝ.doc portfolio ΟΜΑΔΩΝ.doc

26 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Χρήσιμοι σύνδεσμοι http://musicstorytelling.blogspot.com/ http://musicstorytelling.blogspot.com/ http://musicstorytelling.blogspot.com/ http://www.olaypoelegxo.blogspot.com/ http://www.olaypoelegxo.blogspot.com/ http://www.olaypoelegxo.blogspot.com/ http://36dimotiko.blogspot.com/2008/05/2007- 2008_25.html http://36dimotiko.blogspot.com/2008/05/2007- 2008_25.html http://36dimotiko.blogspot.com/2008/05/2007- 2008_25.html http://36dimotiko.blogspot.com/2008/05/2007- 2008_25.html Χρήσεις ιστολογίων στην εκπαίδευση Ημερολόγια εργασίας, αναστοχασμού, έρευνας, π. χ. RUOCT – University of Brighton RUOCT – University of Brighton RUOCT – University of Brighton Παραγωγή γραπτής κριτικής, δημοστιογραφικών κειμένων, δημιουργική γραφή, π.χ. Tipperary Institute Tipperary InstituteTipperary Institute Ομαδοσυνεργατική μάθηση, π.χ. UCD Blogging Course UCD Blogging CourseUCD Blogging Course Δημοσιοποίηση γνώμης, π.χ. Summa Cum Laude Summa Cum LaudeSumma Cum Laude Επαγγελματική κατάρτιση, π.χ. O ’ Reilly Radar, Weblogg - ed O ’ Reilly RadarWeblogg - edO ’ Reilly RadarWeblogg - ed Προσωπικό ημερολόγιο Εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ διδασκόντων & διδασκομένων, π.χ. UCD Science & Research Librarians UCD Science Research LibrariansUCD Science Research Librarians


Κατέβασμα ppt "Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η μέθοδος project στη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο Εκπαιδευτική Συνάντηση Ρόδος, Γενάρης 09."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google