Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΕΠΙΣΗΜΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΕΠΙΣΗΜΕΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΕΠΙΣΗΜΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΕΠΙΣΗΜΕΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΕΠΙΣΗΜΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΕΠΙΣΗΜΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ L19 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ L19 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Οι νέες καινοτομίες  ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Αξιολόγηση ανεπίσημης μάθησης.  ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Ρόλοι και ευθύνες του ατόμου – ευκαιρίες και απειλές

4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Οι νέες καινοτομίες Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τις καινοτομίες που «συλλαμβάνονται» στις ανεπίσημες τοποθετήσεις και συνήθως ορίζονται ως ανεπίσημη μάθηση Τ α ζητήματα που θα πρέπει να εξετασθούν για να κατανοηθεί καλύτερα η ανεπίσημη μάθηση είναι τα ακόλουθα: *Πως προσδιορίζεται -αξιολογείται- αναγνωρίζεται η ανεπίσημη μάθηση. *Πως προσδιορίζεται -αξιολογείται- αναγνωρίζεται η ανεπίσημη μάθηση. *Πως οι προμηθευτές και οι συμμέτοχοι αναμιγνύονται σ΄ αυτήν. *Πως οι προμηθευτές και οι συμμέτοχοι αναμιγνύονται σ΄ αυτήν.

5 Ποικιλομορφία διαδικασιών αναγνώρισης Σε όλη την Ευρώπη τα κράτη μέλη αναπτύσσουν μεθοδολογίες για να αναγνωρίσουν, αξιολογήσουν και να προσδιορίσουν την ανεπίσημη μάθηση. Ο Jens Bjornavold προτείνει την καινοτόμο αξιολόγηση της ανεπίσημης μάθησης με την αξιολόγηση δύο κριτηρίων: *Το επίπεδο που λειτουργεί(εθνικά, Ευρωπαϊκά επιχειρησιακά κτλ) *Το επίπεδο που λειτουργεί(εθνικά, Ευρωπαϊκά επιχειρησιακά κτλ) *Ο βαθμός της ένταξης τους στη βασική εκπαίδευση και το σύστημα κατάρτισης *Ο βαθμός της ένταξης τους στη βασική εκπαίδευση και το σύστημα κατάρτισης Η ποιότητα είναι επίσης σημαντική αφού πρέπει να εξασφαλίζει την αξιοπιστία και την ισχύ των μέτρων.Αυτά τα ζητήματα πρέπει να απασχολούν άτομα επιχειρήσεις και ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και τις δημόσιες αρχές.

6 Η εμφάνιση νέων συνεργασιών Οι νέες συνεργασίες αναφέρονται συχνά ως χρήσιμες για τη δημιουργία της καινοτομίας. Σαν νέες συνεργασίες μπορούμε να αναφέρουμε τα τοπικά και περιφερειακά δίκτυα των ΜΜΕ. Οι συνεργασίες αυτές θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν για νέα πειράματα, ενέργειες και κατευθύνσεις για τη δια βίου μάθηση. Τα ΜΜΕ παίζουν σημαντικό ρόλο όντας η σπονδυλική στήλη της οικονομικής ζωής. Στον τομέα της εκπαίδευσης & κατάρτισης παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες. Ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας ζητώντας υπαλλήλους με εξειδικευμένες ικανότητες και δεξιότητες. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε με την πρόσληψη νέων ατόμων που έχουν προσφάτως αποφοιτήσει, είτε με την εκπαίδευση στις καινούργιες τεχνολογίες των ήδη υπαρχόντων υπαλλήλων Αυτό οδηγεί στη ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Αυτό οδηγεί στη ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

7 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Αξιολόγηση της ανεπίσημης μάθησης. Τα ζητήματα: Σε αντίθεση με την επίσημη μάθηση που αξιολογούνται συγκεκριμένοι στόχοι, στην ανεπίσημη υπάρχει μια απέραντη ποικιλία στόχων και εκβάσεων. Αυτό έχει ένα αρνητικό & ένα θετικό στοιχείο *Αρνητικό στοιχείο: Οδηγεί παρείσφρηση της μέτρησης και της δοκιμής στις κοινωνικές περιοχές. *Θετικό στοιχείο: Δίνει την πρόσβαση σε μία απέραντη δεξαμενή της γνώσης και της ικανότητας που μόνο περιθωριακά άτομα μένουν απέξω.

8 Νέες μεθοδολογικές κατευθύνσεις στην αξιολόγηση Οι προσεγγίσεις αξιολόγησης μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο λειτουργούν π.χ Η μεθοδολογία θα είναι διαφορετική σε ένα Ευρωπαϊκό απ΄ότι σε ένα εθνικό. *Ευρωπαϊκή Κάρτα Δεξιοτήτων: Όργανο που μπορεί να μετρήσει επίκτητες και ανεπίσημες επίκτητες δεξιότητες και τεχνογνωσία (πρόταση ευρωπαϊκής επιτροπής) Όμως η καθιέρωση των κοινών σημείων αναφοράς και των κατάλληλων ορισμών των περιοχών ικανότητας δεν έχουν πλήρως λυθεί. *Bilan de competences (νόμος στη Γαλλία-εκπαιδευτική άδεια 24 ωρών ως 3 μερών) : Στόχος είναι να καταλάβουν οι υπάλληλοι τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες, τις ικανότητες και να διευκολύνει τα επαγγελματικά- εκαιπαιδευτικά τους σχέδια και τις καινοτομίες.

9 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Ρόλοι και ευθύνες του ατόμου. Ευκαιρίες και απειλές Κοινωνία της γνώσης –μια μεταβαλλόμενη οικονομικά ζωή: Η παγκοσμιοποίηση, η διεθνοποίηση και η τεχνολογική πρόοδος αλλάζουν γρήγορα τους όρους για τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη. Υπάρχουν πολλές δυνάμεις πίσω από αυτές τις αλλαγές. Η έκρηξη της γνώσης, η απελευθέρωση του εμπορίου είναι μερικά παραδείγματα. «Η γνώση είναι το περιεχόμενο και η πληροφορία το μέσο» Δηλαδή το περιεχόμενο οδηγεί την αλλαγή που διευκολύνεται από το μέσο. Επειδή η γνώση παράγεται συνεχώς η αρχική μόρφωση ακόμα και η μόρφωση σε πανεπιστημιακό επίπεδο πολλές φορές δεν επαρκεί. Έτσι οδηγούμαστε στην δια βίου μάθηση (παράδειγμα επιχειρήσεων). Ερώτηση: Τι συμβαίνει όμως με την χρηματοδότηση για, την υποδομή και τις νέες τεχνολογίες σχετικά με τη δια βίου εκπαίδευση ;

10 Απάντηση *Χρηματοδότηση: Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η εκπαίδευση είναι δωρεάν. Στη Σουηδία μάλιστα μάλιστα τα άτομα που εντάσσονται στη δια βίου εκπαίδευση υπόκεινται σε φορολογικές ελαφρύνσεις. *Υποδομή: Στις περισσότερες ευρωπαϊκές υπάρχουν ειδικά κέντρα μάθησης που επιτελούν λειτουργίες όπως :  Παρέχουν συμβουλές σε άτομα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις  Βοηθούν με την αξιολόγηση και την αναγνώριση  Προγενέστερα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τις εκπαίδευσης *Νέες τεχνολογίες-Ηλεκτρονική μάθηση: Η ευέλικτη μάθηση με ποσά και μορφές διαδυκτίου συχνά θεωρούνται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανακάλυψη της ατομικής δια βίου μάθησης Σημαντική προϋπόθεση είναι τα άτομα να έχουν μια καλή πρόσβαση στο διαδίκτιο και η παιδαγωγική ποιότητα να βελτιωθεί.

11 Συμπεράσματα-Απειλές και ευκαιρίες (1) Η δια βίου μάθηση αναπτύσσεται και τα άτομα παίρνουν περισσότερη ευθύνη για τους εαυτούς τους. Εντούτοις ο όγκος της μάθησης και της διανομής μεταξύ των ατόμων να μην είναι βέλτιστος από κοινωνική ή οικονομική σκοπιά χωρίς τη βοήθεια του κράτους. Μια άλλη προϋπόθεση είναι τα οικονομικά συστήματα που επιτρέπουν στα άτομα να αποφασίζουν μόνα τους Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι που φαίνονται να απειλούν τα άτομα και τα εκπαιδευτικά σχέδια τους:  Ασυμβίβαστες απαιτήσεις από τη δαπάνη εργοδοτών & κοινωνικών αρχών της πολιτικής & κοινωνικής αγοράς εργασίας  Αξιολόγηση και αναγνώριση της αρχικής μάθησης  Ο συνδυασμός τους που καθιστά δύσκολη την πορεία της ενσωμάτωσης των παιδαγωγικών αρχών της δια βίου μάθησης

12 Συμπεράσματα Απειλές και ευκαιρίες (2) Η υψηλή ποιότητα εκμάθησης, τοπική υποδομή, οι μεμονωμένες χρηματοδοτήσεις και οι εύκαμπτες μαθησιακές ευκαιρίες μπορούν να διώξουν αυτούς τους κινδύνους. Αλλά είναι ανάγκη η επιχειρηματική κατάρτιση να υποκινείται για να γίνει όσο το δυνατόν πιο ευρεία και το εκπαιδευτικό σύστημα να ενθαρρύνει για μια αποδοτική οικονομική υποστήριξη για τη δια βίου μάθηση.


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΕΠΙΣΗΜΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΕΠΙΣΗΜΕΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google