Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Δράση 7. Σύνδεση σχολείου και κοινότητας Υποδράση 7.2. Ανάπτυξη πλαισίου συνεργασίας σχολείου με κοινότητες μεταναστών, ΜΚΟ και κοινωνικούς λειτουργούς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Δράση 7. Σύνδεση σχολείου και κοινότητας Υποδράση 7.2. Ανάπτυξη πλαισίου συνεργασίας σχολείου με κοινότητες μεταναστών, ΜΚΟ και κοινωνικούς λειτουργούς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Δράση 7. Σύνδεση σχολείου και κοινότητας Υποδράση 7.2. Ανάπτυξη πλαισίου συνεργασίας σχολείου με κοινότητες μεταναστών, ΜΚΟ και κοινωνικούς λειτουργούς Ενέργεια: Ανάπτυξη Κοινωνικής Δικτύωσης 1

2 2 Κοινωνική δικτύωση Ένα κοινωνικό δίκτυο προσλαμβάνεται ως μια δομή από «κόμβους» (άτομα ή οργανώσεις) συνδεδεμένους με «δεσμούς». Η συνειδητοποίηση του δικτύου επιτυγχάνεται μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των μελών του δικτύου. Τεκμηρίωση, Ανταλλαγή Πληροφόρησης-Κοινές Δράσεις

3 3 Συλλογικότητα Νέου Τύπου (Σ.Ν.Τ.) Ποιοτικό δεδομένο της συλλογικής δράσης αποτελεί η μη ιεραρχική δομή. Η Σ.Ν.Τ. απαντά στη λογική της Νέας Τάξης Πραγμάτων. Η Σ.Ν.Τ. στοχεύει σε: ◦ στήριξη κοινωνικά αποκλεισμένων κατηγοριών, ◦ ευαισθητοποίηση τοπικών και ευρύτερων κοινωνιών και ◦ ανάπτυξη συνεργασιών και εταιρικών σχέσεων με φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα.

4 4 Παράγοντες επιτυχίας της Σ.Ν.Τ. Προκειμένου να επιτευχθεί η Σ.Ν.Τ. χρειάζεται οι μετανάστες/τριες γονείς: να πεισθούν να πεισθούν πως μια συλλογική προσπάθεια αντιμετωπίζει το πρόβλημά τους περισσότερο αποτελεσματικά απ' ότι η ατομική - προσωπική τους προσπάθεια. να κατανοούν να κατανοούν το πεδίο δράσης της Σ.Ν.Τ και το δικό τους ρόλο στην προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων που τους αφορούν. να αντιλαμβάνονται να αντιλαμβάνονται τους στόχους, τις επιδιώξεις, τα χρονοδιαγράμματα και τις στρατηγικές που θα χρησιμοποιηθούν. να επικοινωνούν να επικοινωνούν χωρίς προβλήματα στο εσωτερικό της Συλλογικότητας και να έχουν άμεση και συνεχή πρόσβαση στη ροή των πληροφοριών που τους αφορούν. να συμμετέχουν να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, χάραξη στρατηγικών αλλά και στις προς τα έξω διεργασίες που συντελούνται για τη σύναψη και ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με άλλους τοπικούς - περιφερειακούς κ.λπ. φορείς.

5 5 Κίνδυνοι Δεν είναι λίγες οι φορές που τα εταιρικά σχήματα αποφασίζουν, προγραμματίζουν και υλοποιούν ερήμην των ενδιαφερομένων και αυτό αποτελεί ένα είδος αλαζονείας, όπου προνομιούχοι άνθρωποι αποφασίζουν και σχεδιάζουν για λογαριασμό άλλων μη προνομιούχων, των οποίων συνήθως αγνοούν τις προσδοκίες αλλά και τις ανασφάλειες και τις αβεβαιότητες. Μια τέτοια λογική και πρακτική δεν μπορεί παρά να είναι ξένη προς τις Σ.Ν.Τ.

6 6 Σκοπός των δικτύων ΞΕΝΙΑ ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και σχέσεων δικτύωσης των Σχολικών Μονάδων Παρέμβασης με διάφορους κοινωνικούς φορείς –μεταξύ των οποίων εξέχουσα θέση καταλαμβάνουν οι μεταναστευτικοί. με στόχο την προσφορά βοήθειας και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας Τεκμηρίωση, Ανταλλαγή Πληροφόρησης-Κοινές Δράσεις

7 7 Μ. Κ. Ο. Κοινότητα Μεταναστών Κοινωνικοί Λειτουργοί 7 Σχολικές Μονάδες Παρέμβασης Γονέας Τοπικοί Φορείς

8 8 Μέλη του δικτύου Συντονιστικό Συντονιστικό: ◦ συντονιστής ◦ ένας/μια εκπρόσωπος από κάθε ΠΟΔ Μέλη του δικτύου Μέλη του δικτύου: ◦ σχολικές Μονάδες Παρέμβασης, ◦ σύλλογοι γονέων, ◦ σύλλογοι κοινωνικών λειτουργών, ◦ μεταναστευτικές κοινότητες, ◦ τοπικά ΜΜΕ, ◦ λοιποί κοινωνικοί φορείς, ◦ προσωπικότητες ευαισθητοποιημένες στα θέματα που συνδέονται με την κοινωνική ένταξη των μεταναστών/τριών και παλιννοστούντων/ουσών 8

9 9 9 Συντονιστικό ΠΟΔ Αθήνα Θεσσαλονίκη Δυτική Μακεδονία Αν. Μακεδονία Θράκη ΉπειροςΘεσσαλία Στερεά Ελλάδα Πελοπόννησος Κρήτη Κοιν Λειτουργοί Κοινότητα Θετός γονέας Σχολεία Παράδειγμα δομής δικτύου

10 10 Τεχνικά εργαλεία 1. Για παροχή περιεχομένου ιστοσελίδα της Δράσης 7 ◦ Η ιστοσελίδα της Δράσης 7, για ενημέρωση και ασύγχρονους διαλόγους, 2. Για ασύγχρονη επικοινωνία ◦ google groups ◦ google groups με τίτλο ΞΕΝΙΑ για άμεση ενημέρωση μέσω ομαδικού email, 3. Για σύγχρονη επικοινωνία ◦ κύκλοι ◦ κύκλοι με τίτλο ΞΕΝΙΑ στο google plus για σύγχρονες ηλεκτρονικές συναντήσεις μέσω chat ή/και videoconference. 10 Τεκμηρίωση Ανταλλαγή Πληροφόρησης Κοινές Δράσεις

11 11

12 12 Σκοπός της ιστοσελίδας Η ιστοσελίδα εξυπηρετεί τις ανάγκες για: Δημοσίευση υλικού του δικτύου Σχολιασμό και αξιολόγηση του υλικού αυτού Συζήτηση επί του υλικού αυτού Στόχοι είναι: η δημόσια ηλεκτρονική καταχώρηση του υλικού των ομάδων του έργου ο δημόσιος σχολιασμός του υλικού αυτού 12 Τεκμηρίωση, Ανταλλαγή Πληροφόρησης

13 13 Δομή ιστοσελίδας Είδη χρηστών: διαχειριστής, στέλεχος ΠΟΔ, μέλος και ανώνυμος χρήστης. Καταχωρήσεις πληροφοριών ◦ Γενικά στην ιστοσελίδα: από διαχειριστή και στελέχη ΠΟΔ. ◦ Στο φόρουμ: από όλα τα μέλη Σχολιασμός: γίνεται στο φόρουμ από όλα τα μέλη. Οι ανώνυμοι χρήστες έχουν μόνο δικαίωμα ανάγνωσης. Δικαίωμα διαγραφής μόνο ο διαχειριστής. Χώρος διαλόγου (discussion forum): Όλα τα μέλη μπορούν να ξεκινήσουν ένα topic (πχ απορίες, ή θέμα προς συζήτηση) 13

14 14 Στοιχεία Δράσης 7 Δράση 7.1 Δράση 7.2 Κοινωνική Δικτύωση Διαπολιτισμικός μεσολαβητής Κοινωνικοί λειτουργοί Θετοί γονείς Τοπικοί φορείς Κεντρικοί φορείς και οργανώσεις Δίκτυο ΞΕΝΙΑ Ομάδα ΞΕΝΙΑ Forum ΞΕΝΙΑ Βιντεοδιάσκεψη …….

15 15 Επικοινωνία του δικτύου ΞΕΝΙΑ Τα μέλη του δικτύου επικοινωνούν προκειμένου: Να ανταλλάξουν απόψεις Να συντονίσουν τις ενέργειές τους Να αναζητήσουν βοήθεια Στόχοι είναι: η δημιουργία κύκλου συνεργατών η χρήση κοινού εργαλείου επικοινωνίας και συνεργασίας η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των μελών της ομάδας 15

16 16 Τεχνικά εργαλεία επικοινωνίας Για την Ασύγχρονη επικοινωνία: Προσωπικό email Προσωπικό email. Είναι το email που δηλώνει κάθε μέλος για επικοινωνία μαζί του. Ομαδικό email Ομαδικό email. Γίνεται μέσω της λίστας αποδεκτών που δημιουργήθηκε σε google group με τίτλο network XENIA (http://groups.google.com/group/network-xenia ).http://groups.google.com/group/network-xenia Γραπτοί διάλογοι Γραπτοί διάλογοι. Είναι τα discussion fora που θα δημιουργηθούν στην ιστοσελίδα. Για Σύγχρονη επικοινωνία: Βιντεοδιάσκεψη Βιντεοδιάσκεψη. Είναι τα hangouts μέσω του google plus και μπορούν να συμμετέχουν μέχρι και 10 άτομα (πχ https://plus.google.com/hangouts/extras/talk.google.com/diaskeps i_drasis_7) https://plus.google.com/hangouts/extras/talk.google.com/diaskeps i_drasis_7 Διαμοιρασμός εγγράφων: Κατά τη διάρκεια των σύγχρονων συναντήσεων μπορούν να διαμοιράζονται έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στα google docs 16

17 17 Μεθόδευση ασύγχρονης επικοινωνίας Με ομαδικό email: ◦ Δημιουργούνται google groups: ◦ Τα μέλη του δικτύου προσκαλούνται για συμμετοχή στα groupς ◦ Η επικοινωνία με email πραγματοποιείται μέσω της λίστας της ομάδας Με γραπτούς διαλόγους (discussion forum): ◦ Στο forum της ιστοσελίδας τίθενται ζητήματα επίλυσης προβλήματος, ή αναζήτησης λύσης 17

18 18 Σύγχρονες ηλεκτρονικές συναντήσεις Οι videoconferences πραγματοποιούνται για άμεση βοήθεια και συνεργασία. Οι ώρες συνάντησης ορίζονται κατόπιν τηλεφωνικής ή ασύγχρονης συνεννόησης, για: ◦ Προσωπική επικοινωνία (ένας-προς-έναν), ◦ Ομαδική επικοινωνία (μέχρι 10 ατόμων) Δραστηριότητα της συνάντησης μπορεί να είναι: ◦ Συζήτηση ◦ Από κοινού επεξεργασία εγγράφων ◦ Από κοινού παρακολούθηση video του youtube. 18

19 19 Μεθόδευση σύγχρονων συναντήσεων Επιλογή εργαλείου επικοινωνίας (πχ Skype, google plus, κλπ) Δημιουργία κύκλου επαφών Ρυθμίσεις για τον κάθε κύκλο Πραγματοποίηση δοκιμαστικής συνάντησης Πραγματοποίηση τακτικών συναντήσεων

20 20 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο δίκτυο Να γνωρίσει ◦ τους κόμβους του δικτύου (άτομα και οργανώσεις) ◦ τους τρόπους γεφύρωσης των κόμβων Να συμβάλει στην ανάπτυξη του δικτύου Να μεταφέρει στο δίκτυο την εμπειρία του/της από τη Σ.Μ.Π. προκειμένου: ◦ Να βοηθήσει το δίκτυο ◦ Να πάρει βοήθεια από το δίκτυο

21 21 Σας προσκαλούμε στο δίκτυο ΞΕΝΙΑ Εγγραφείτε στην ιστοσελίδα του έργου (www.diapolis.auth.gr )www.diapolis.auth.gr Εγγραφείτε στην ομάδα (http://groups.google.com/group/network- xenia ).http://groups.google.com/group/network- xenia Δημιουργείστε κύκλους επαφών σας Καταχωρείστε στα fora του προγράμματος Συντονίστε τη δράση σας με διασκέψεις

22 22 Όλοι και όλες μας συμμετέχουμε ως μέλη και ως συντονιστές στα δίκτυα του ΞΕΝΙΑ


Κατέβασμα ppt "1 Δράση 7. Σύνδεση σχολείου και κοινότητας Υποδράση 7.2. Ανάπτυξη πλαισίου συνεργασίας σχολείου με κοινότητες μεταναστών, ΜΚΟ και κοινωνικούς λειτουργούς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google