Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Γενικό Τμήμα Μαθηματικών Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Γενικό Τμήμα Μαθηματικών Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Γενικό Τμήμα Μαθηματικών Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικά Υποστηριζόμενος Μαθησιακός Σχεδιασμός

2 Εφαρμογές Πολυμέσων & Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης e-Learning & multimedia Laboratory Περιεχόμενα Μαθησιακός Σχεδιασμός Το πρότυπο μοντέλο IMS-LD Πως κατασκευάζουμε ένα LD Εργαλεία Μαθησιακού Σχεδιασμού Επίλογος

3 Εφαρμογές Πολυμέσων & Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης e-Learning & multimedia Laboratory Στόχος ….. Τρόποι που θα βοηθούν τους εκπαιδευτικούς, να δημιουργούν σχέδια μαθημάτων που να ταιριάζουν στις ανάγκες των μαθητών, να αξιοποιούν μαθησιακές στρατηγικές και να επιλύουν διδακτικά προβλήματα εύκολα, αποτελεσματικά και γρήγορα, μέσα από γραφικό περιβάλλον ενός εργαλείου. 3

4 Εφαρμογές Πολυμέσων & Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης e-Learning & multimedia Laboratory Δεν αποτελεί μια νέα ιδέα (βλ. πλάνο μαθήματος) Το Learning Design αφορά ένα φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την καλύτερη περιγραφή, κατανόηση, υποστήριξη και καθοδήγηση των παιδαγωγικών πρακτικών και διεργασιών σχεδιασμού. Αφορά, συνεπώς στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται και να ανταποκρίνονται σε νέες προοπτικές, παιδαγωγικές μεθόδους και πρακτικές που απορρέουν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, από τις νέες χρήσεις της τεχνολογίας για υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης. «..The core of LD can be summarized as the view that, when learning, people in specific groups and roles engage in activities using an environment with appropriate resources and services» Rob Koper and Colin Tattersall, creators of EML/IMS Learning Design Μαθησιακός Σχεδιασμός – Εισαγωγή

5 Εφαρμογές Πολυμέσων & Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης e-Learning & multimedia Laboratory Μαθησιακός Σχεδιασμός (Learning Design): “The field of Learning Design seeks to describe the "process" of education - the sequences of activities facilitated by an educator that are often at the heart of small group teaching.” James Dalziel, creator of LAMS. Much of the work on Learning Design focuses on technology to automatically "run" the sequence of student activities (facilitated by the educator via computers), but an activity in a Learning Design could be conducted without technology. Hence, a particular Learning Design may be a mixture of online and face-to-face tasks ("blended learning") or it could be conducted entirely face-to-face with no computers (in this case, the particular Learning Design acts as a standardised written description of the educational process - like a lesson plan). A particular Learning Design is like an educational recipe for a teacher - it describes ingredients (content) and instructions (process). James Dalziel Εισαγωγικές Έννοιες (2)

6 Εφαρμογές Πολυμέσων & Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης e-Learning & multimedia Laboratory Το Learning Design μπορεί:  να κάνει τις δομές της επιθυμητής διδασκαλίας και μάθησης - pedagogy - πιο ορατές και ρητές, προωθώντας έτσι την κατανόηση και το συλλογισμό  να χρησιμεύσει ως μια περιγραφή ή πρότυπο, το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί ή να επαναχρησιμοποιηθεί από άλλο δάσκαλο ώστε να αρμόζει στο δικό του πλαίσιο  να προσθέσει αξία στην οικοδόμηση κοινών αντιλήψεων και επικοινωνίας μεταξύ αυτών που εμπλέκονται στη διαδικασία σχεδιασμού και διδασκαλίας  να συμβάλλει στην προώθηση της δημιουργικότητας Ποιος είναι ο στόχος;

7 Εφαρμογές Πολυμέσων & Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης e-Learning & multimedia Laboratory Η ομάδα σχεδιασμού The Learner Faculty Member/ Content Expert Web Developer Instructional Designer Course Coordinator Graphic ArtistMultimedia Producer

8 Εφαρμογές Πολυμέσων & Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης e-Learning & multimedia Laboratory Ποιο είναι το πρόβλημα; Γενικά ο σχεδιασμός μαθημάτων : 1. Εμπλέκει ανθρώπους από διαφορετικούς τομείς, όπως software developers, εκπαιδευτικούς, content developers, domain experts, instructional designers, web application experts κ.ά., οι οποίοι πρέπει να συνεργάζονται κι επομένως πρέπει να χρησιμοποιούν μία κοινή και κατανοητή γλώσσα στη δημιουργία των μαθημάτων. 2. Εμπεριέχει θέματα παιδαγωγικά, αλληλεπίδρασης και τεχνικά που πρέπει να ληφθούν υπόψη  «πλούσια» η γλώσσα περιγραφής 3. Είναι απαιτητική διαδικασία  Καθοδήγηση σε πρωτόπειρους & δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των σχεδίων μαθήματος

9 Εφαρμογές Πολυμέσων & Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης e-Learning & multimedia Laboratory οι άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα όταν εμπλέκονται ενεργά με το να κάνουν κάτι ( δηλαδή εμπλέκονται σε μια μαθησιακή δραστηριότητα - learning activity) οι μαθησιακές δραστηριότητες μπορεί να τίθενται σε σειρά ή αλλιώτικα να δομούνται προσεκτικά και με συγκεκριμένο σκοπό σε μια μαθησιακή ροή (learning workflow) που οδηγεί σε πιο αποτελεσματική μάθηση θα ήταν πολύ χρήσιμο να είμαστε ικανοί να «καταγράφουμε» τα «learning designs» για να μπορούμε να τα μοιραζόμαστε (sharing) και να τα «επαναχρησιμοποιούμε» (re-use) στο μέλλον Τρεις κεντρικές ιδέες:

10 Εφαρμογές Πολυμέσων & Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης e-Learning & multimedia Laboratory Το Learning Design μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάφορα επίπεδα: από τη δημιουργία μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας μάθησης, μέσα από την αλληλουχία και τη σύνδεση δραστηριοτήτων και πηγών, μέχρι και το ευρύ αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και τα διάφορα επίπεδα του προγράμματος Οι Conole και Jones (2009) εντοπίζουν τρία επίπεδα σχεδιασμού:  Micro, Meso και Macro.  το macro-επίπεδο αναφέρεται στο σχεδιασμό μέχρι και ολόκληρου αναλυτικού προγράμματος σπουδών  το meso-επίπεδο για ομαδοποιήσεις των δραστηριοτήτων ή μπλοκ δραστηριοτήτων (για τις οποίες απαιτούνται εβδομάδες ή μήνες) και  το micro-επίπεδο αναφέρεται στις δραστηριότητες μάθησης (για τις οποίες απαιτούνται λίγες ώρες συνήθως). Επίπεδα Μαθησιακού Σχεδιασμού (1)

11 Εφαρμογές Πολυμέσων & Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης e-Learning & multimedia Laboratory A Unit of Learning (UoL) is a content package (IMS,2004) including an LD and a set of physical resources (content and tools) or their location. Μία «μονάδα μαθήματος» είναι ένα πακέτο που περιέχει ένα σχέδιο μαθήματος και ένα σύνολο από φυσικούς πόρους (εργαλεία και αρχεία) ή την θέση τους σε έναν υπολογιστή. Σύμφωνα με το πρότυπο (Designer’s Guide IMS LD, 2003), τα 3 στάδια δημιουργίας ενός UOL είναι: 1. Ανάλυση του προβλήματος με αφηγηματικό τρόπο 2. Η αφήγηση μεταφράζεται σε ένα UML διάγραμμα δραστηριοτήτων, που αποτελεί τη βάση για το XML LD 3. Δημιουργούνται οι μαθησιακοί πόροι των δραστηριοτήτων & προστίθενται στο LD (COllAGE, Davinia Hernández-Leo, Eloy D. Villasclaras-Fernández, Juan I. Asensio-Pérez, Yannis Dimitriadis) 11 Πρότυπο IMS για τη σχεδίαση μαθημάτων:

12 Εφαρμογές Πολυμέσων & Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης e-Learning & multimedia Laboratory UML για εκπ. σχεδιασμό

13 Εφαρμογές Πολυμέσων & Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης e-Learning & multimedia Laboratory Σχεδίαση Εκπαιδευτικής Δράσης «Έχει τη μορφή της ροής των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και περιγράφει την αλληλεπίδραση των εμπλεκομένων στην Εκπαιδευτική Διαδικασία μεταξύ των και με το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον.» Η θεατρική μεταφορά Παράσταση (Play) Ρόλοι (Roles) Σκηνές (Acts) Πράξεις (Roleparts) Σκηνή (environment)

14 Εφαρμογές Πολυμέσων & Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης e-Learning & multimedia Laboratory Λαμβάνοντας υπόψη κανόνες- συνθήκες στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό If Εκπαιδευτική Περίσταση με Απαιτούμενο επίπεδο αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, ελκυστικότητας, προσβασιμότητας ως προς τους εκπαιδευτικούς Στόχους AND Χαρακτηριστικά των Εκπαιδευομένων, της Τάξης, της Διδασκαλίας και του Μέσου Then Εκπαιδευτική Δράση-Μέθοδος Μια Παράσταση (play) με μία ή περισσότερες διαδοχικές Σκηνές(acts) αποτελούμενες από μία ή περισσότερες Πράξεις που εκτελούνται παράλληλα και λαμβάνοντας υπόψιν μια σειρά από συνθήκες για το καθένα από αυτά With μια συγκεκριμένη πιθανότητα επιτυχίας

15 Εφαρμογές Πολυμέσων & Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης e-Learning & multimedia Laboratory Μέχρι σήμερα υπάρχουν… 1. Γλώσσες εκπαιδευτικού σχεδιασμού (E2ML, coUML, PCeL, PoEML) Σύμβολα και κανόνες (notation) για τη σχεδίαση ενός μαθήματος 2. Εργαλεία σχεδίασης (COMPENDIUM, MOT+, COLLAGE, LAMS, CADMOS) Ηλεκτρονικό περιβάλλον που παρέχει σύμβολα και κανόνες για τη σχεδίαση ενός μαθήματος 3. Οδηγίες σχεδιασμού (scripts, patterns) Σχεδιαστικά χνάρια μαθήματος 15

16 Εφαρμογές Πολυμέσων & Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης e-Learning & multimedia Laboratory Το πρότυπο IMS-LD Νέο πρότυπο (2003) (EML) Educational Modelling Language (1997) Χρήση XML για την περιγραφή Επίπεδα A,B,C [learning design elements here]....

17 Εφαρμογές Πολυμέσων & Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης e-Learning & multimedia Laboratory Παράδειγμα IMS LD

18 Εφαρμογές Πολυμέσων & Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης e-Learning & multimedia Laboratory 18 Σχεδίαση Εκπαιδευτικής μονάδας Βασίζεται σε μοντέλα σχεδίασης Αποτελείται από 2 μέρη: 1. Το στάδιο καθορισμού των μαθησιακών δραστηριοτήτων (learning activities) και αντιστοίχισής τους με τους μαθησιακούς πόρους (learning resources)  Conceptual Design 2. Το στάδιο σχεδιασμού της πλοήγησης μεταξύ των μαθησιακών δραστηριοτήτων  Navigational Design

19 Εφαρμογές Πολυμέσων & Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης e-Learning & multimedia Laboratory Βοηθήματα στον εκπ. σχεδιασμό 19 Επομένως για να σχεδιάσει ένας εκπαιδευτικός ένα μάθημα, μπορεί: 1. Να τo σχεδιάσει χρησιμοποιώντας μία Visual Instructional Design Language σε χαρτί ή σε ηλεκτρονικό περιβάλλον 2. Να το σχεδιάσει χρησιμοποιώντας ένα Learning Design Tool ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΌΧΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ IMS- LD ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ!

20 Εφαρμογές Πολυμέσων & Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης e-Learning & multimedia Laboratory Visual Instructional Design Languages Υπάρχουν οι γλώσσες E2ML, PCeL, coUML, POEML. Σύγκρισή τους σύμφωνα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (A Classification Framework for Educational Modeling Languages in Instructional Design, Luca Botturi et al) : 1. Απαιτήσεις ικανοτήτων από χρήστες (user skills - novice, medium, expertise) 2. Συμβατότητα με τα πρότυπα (formalization (SCORM/IMS CP)) 3. Διαστρωμάτωση (stratification) 4. Επίπεδο Λεπτομέρειας στην απεικόνιση (elaboration) 5. Δυνατότητες απεικόνισης (perspective) 6. Σύστημα απεικόνισης (notation) 20

21 Εφαρμογές Πολυμέσων & Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης e-Learning & multimedia Laboratory Visual Instructional Design Languages Ικανότητες χρηστών Τυποποίησ η Διαστρωμά- τωση Επίπεδο Λεπτομέρειας Δυνατότητες απεικόνισης Σύστημα απεικόνισης E2MLNoviceSemi- formal Flat Conceptual MultipleVisual PCeLMediumSemi- formal Layered Conceptual SingleVisual coUMLMediumSemi- formal Layered Conceptual MultipleVisual POEMLExpertis e FormalLayered Implementati on MultipleVisual 21

22 Εφαρμογές Πολυμέσων & Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης e-Learning & multimedia Laboratory Learning Design Tools Σύγκριση των εργαλείων COMPENDIUM, MOT+, COLLAGE, LAMS, σύμφωνα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1. Απαιτήσεις ικανοτήτων από χρήστες (novice, medium, expertise) 2. Δυνατότητα καθοδήγησης στη σχεδίαση 3. Ύπαρξη έτοιμων design patterns/templates 4. Συμβατότητα με τα πρότυπα (IMS LD level A,B,C) 5. Άνοιγμα και επεξεργασία άλλων IMS LDs 22

23 Εφαρμογές Πολυμέσων & Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης e-Learning & multimedia Laboratory Learning Design Tools User skills GuidanceTemplates- Design Patterns Exports IMS-LD A,B,C Editing of IMS LDs COMPENDI UM Medium-+- - MOT+ Expertise--IMS-LD LEVEL A - COLLAGE Medium+ (no wizard style) +IMS-LD LEVEL A - LAMS Medium--- - 23

24 Εφαρμογές Πολυμέσων & Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης e-Learning & multimedia Laboratory Η CADMOS χρησιμοποιεί το separation of concerns και ξεχωρίζει 2 στάδια στη διαδικασία δημιουργίας των μαθημάτων: 1. Το στάδιο καθορισμού των μαθησιακών δραστηριοτήτων (learning activities) και αντιστοίχισής τους με τους μαθησιακούς πόρους (learning resources)  Conceptual Design 2. Το στάδιο σχεδιασμού της πλοήγησης μεταξύ των μαθησιακών δραστηριοτήτων  Navigational Design 24

25 Εφαρμογές Πολυμέσων & Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης e-Learning & multimedia Laboratory Authoring environment for an online discussion activity Activity sequences stored for re-use and sharing with colleagues Author defines question and resource links Author creates sequence by linking activities Drag and drop activity tools to create sequences Skills needs discussion Link to web resource

26 Εφαρμογές Πολυμέσων & Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης e-Learning & multimedia Laboratory The LAMS Community example - The LAMS Community example - www.lamscommunity.org Select library of lecturers’ sequences Top-rated sequence is ‘creative writing’, then ‘food conservation’

27 Εφαρμογές Πολυμέσων & Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης e-Learning & multimedia Laboratory 27 Κοινότητα Εκπ. Σχεδιαστών http://www.learningdesigns.uow.edu.au/project/index.htm

28 Εφαρμογές Πολυμέσων & Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης e-Learning & multimedia Laboratory CompendiumLD Core icon set Design icon set

29 Εφαρμογές Πολυμέσων & Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης e-Learning & multimedia Laboratory Building a design with Compendium LD Assignment Outcome Stop Task Resource Tool Role Activity

30 Εφαρμογές Πολυμέσων & Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης e-Learning & multimedia Laboratory Ερωτήσεις


Κατέβασμα ppt "Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Γενικό Τμήμα Μαθηματικών Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google