Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΝΟΨΗ (2) ΦΥΣΙΚΗ IV (2013-2014) ● KYMATIKH – OΠTIKH ● ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΚΙΝΗ (T3) Κύματα σε 3 διαστάσεις Κυματική εξίσωση (3D): 12 Επίπεδα κύματα Εξίσωση επιπέδου:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΝΟΨΗ (2) ΦΥΣΙΚΗ IV (2013-2014) ● KYMATIKH – OΠTIKH ● ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΚΙΝΗ (T3) Κύματα σε 3 διαστάσεις Κυματική εξίσωση (3D): 12 Επίπεδα κύματα Εξίσωση επιπέδου:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΝΟΨΗ (2) ΦΥΣΙΚΗ IV (2013-2014) ● KYMATIKH – OΠTIKH ● ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΚΙΝΗ (T3) Κύματα σε 3 διαστάσεις Κυματική εξίσωση (3D): 12 Επίπεδα κύματα Εξίσωση επιπέδου: Εξίσωση επιπέδου κύματος: z x y k θ1θ1 θ2θ2 θ3θ3 x y z k P (x,y,z)

2 ΣΥΝΟΨΗ (2) ΦΥΣΙΚΗ IV (2013-2014) ● KYMATIKH – OΠTIKH ● ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΚΙΝΗ (T3) 1313 Επίπεδα κύματα Κυματοδιάνυσμα: δείχνει τη διεύθυνση διάδοσης και έχει μέτρο 2π/λ Η διαταραχή μπορεί να είναι παλμός ή αρμονικό κύμα Μέτωπα κύματος = ισοφασικές επιφάνειες = γεωμετρικός τόπος σημείων ίσης φάσης Σε υλικά ανισότροπα ή/και ανομοιογενή οι ισοφασικές επιφάνειες δεν ταυτίζονται με τις επιφάνειες σταθερής τιμής της συνάρτησης Φασική ταχύτητα = ρυθμός με τον οποίο κινούνται τα μέτωπα κύματος x y z

3 ΣΥΝΟΨΗ (2) ΦΥΣΙΚΗ IV (2013-2014) ● KYMATIKH – OΠTIKH ● ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΚΙΝΗ (T3) 14 Επίπεδα κύματα = επίπεδo μέτωπο κύματος x y z k συμβολισμός Τιμή της συνάρτησης λ ψ y wikipedia επιφάνειες στις οποίες η φάση είναι τέτοια ώστε

4 ΣΥΝΟΨΗ (2) ΦΥΣΙΚΗ IV (2013-2014) ● KYMATIKH – OΠTIKH ● ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΚΙΝΗ (T3) 1515 Γραμμική πόλωση x y z λ Το κύμα διαδίδεται κατά y Η συνάρτηση μεταβάλλεται στο xy επίπεδο ψ(x,t) y x Το κύμα διαδίδεται κατά y Η συνάρτηση μεταβάλλεται στο yz επίπεδο ψ(y,t) y x Καταστάσεις πόλωσης: Γραμμική, κυκλική, ελλειπτική Κυματική συνάρτηση: βαθμωτή / αριθμητική π.χ. απομάκρυνση τμήματος σχοινιού από τη θέση ισορροπίας διανυσματική π.χ. ένταση ηλεκτρικού πεδίου φωτός

5 ΣΥΝΟΨΗ (2) ΦΥΣΙΚΗ IV (2013-2014) ● KYMATIKH – OΠTIKH ● ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΚΙΝΗ (T3) 16 Σφαιρικά κύματα Λαπλασιανή της κυματικής (3D) εξίσωσης σε σφαιρικές συντεταγμένες ή επιβολή συνθήκης για r=σταθ. Κυματική εξίσωση σε μία διάσταση (x) Κυματοσυνάρτηση ψ΄=rψ 1 1 η rψ ικανοποιεί την Κ.Ε. σε «μία» διάσταση r και εξαρτάται με τον ίδιο τρόπο από την απόσταση r προς οποιαδήποτε διεύθυνση

6 ΣΥΝΟΨΗ (2) ΦΥΣΙΚΗ IV (2013-2014) ● KYMATIKH – OΠTIKH ● ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΚΙΝΗ (T3) 17 Σφαιρικά κύματα Σύγκριση κυματοσυναρτήσεων επίπεδου και σφαιρικού κύματος... συμβολισμός μετώπων κύματος sin(kr-ωt)=σταθ λ Χωρική εξάρτηση wikipedia Χωρο-χρονική εξάρτηση (προβολή σε επίπεδο)

7 ΣΥΝΟΨΗ (2) ΦΥΣΙΚΗ IV (2013-2014) ● KYMATIKH – OΠTIKH ● ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΚΙΝΗ (T3) 17 Σφαιρικά κύματα wikipedia Χωρο-χρονική εξάρτηση (3D) προσέγγιση


Κατέβασμα ppt "ΣΥΝΟΨΗ (2) ΦΥΣΙΚΗ IV (2013-2014) ● KYMATIKH – OΠTIKH ● ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΚΙΝΗ (T3) Κύματα σε 3 διαστάσεις Κυματική εξίσωση (3D): 12 Επίπεδα κύματα Εξίσωση επιπέδου:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google