Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
   ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η τεχνολογία αναφέρεται σε ομάδες φυσικών αντικειμένων π.χ αυτοκίνητα, ηλεκτρικές σκούπες, υπολογιστές Η τεχνολογία αναφέρεται στις ανθρώπινες δραστηριότητες καθώς επίσης και στα αντικείμενα και στις μεταξύ τους σχέσεις που αναπτύσσονται.

3 Η τεχνολογία αναφέρεται στο τι οι άνθρωποι γνωρίζουν όπως και στο τι κάνουν. Η τεχνολογία είναι γνώση. Tέλος η τεχνολογία περιλαμβάνει τη σκόπιμη εφαρμογή της γνώσης, εμπειρίας και πόρων για να δημιουργήσει τις διαδικασίες και τα προϊόντα που θα ικανοποιήσουν ανθρώπινες ανάγκες. Οι ανθρώπινες ανάγκες καθορίζουν την τεχνολογία που αναπτύσσεται και καθορίζουν τον τρόπο εφαρμογής της.

4 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
      ‘Τεχνολογικός ντετερμινισμός’ Η τεχνολογία προσδιορίζεται ως ανεξάρτητος παράγοντας και οι αλλαγές αυτής προκαλούν κατ’ επέκταση κοινωνικές αλλαγές. Σύμφωνα με τον τεχνολογικό ντετερμινισμό, η τεχνολογία εισβάλλει στην κοινωνία από έξω απ’ αυτή και είναι σημαντική αιτία για κοινωνική αλλαγή

5 Κοινωνική διαμόρφωση της τεχνολογίας
Τα χαρακτηριστικά μια κοινωνίας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην απόφαση για το ποιες τεχνολογίες θα υιοθετηθούν ενώ η ίδια τεχνολογία μπορεί να έχει διαφορετικές ‘επιδράσεις’ σε διαφορετικές καταστάσεις. Σε όλο αυτό το κοινωνικό σύστημα έννοιες που έχουν να κάνουν με την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτεία και τη τεχνολογική εξέλιξη, είναι αλληλένδετες.

6 «Τεχνολογικός Interdeterminism»
Τόσο η τεχνολογία, όσο και η κοινωνία έχουν τους δικούς τους στόχους που μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις είναι και αλληλοσυγκρουόμενοι. Η τεχνολογία αν και σημαντικότατη δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα ‘κοινωνικό αντικείμενο’ και υπόκειται σε ερμηνεία, όπως όλα, δεν είναι απλά το ‘μοτέρ της οικονομίας’ αλλά μια μορφή κοινωνικής έκφρασης.

7 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΕΝΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Ολοένα και μεγαλύτερη συγκέντρωση μιας νέου τύπου κοινωνικής δύναμης σε ολοένα λιγότερα χέρια. Με την αυξανόμενη πολυπλοκότητα επιστήμη και τεχνολογία, σταδιακά θεωρούνται λιγότερο υπόλογες -για την άσκηση της δύναμης τους, επικαλούμενες το αίτημα για μεγαλύτερη τεχνική επάρκεια.

8 Ταυτόχρονη και ενιαία απειδίκευση του εργατικού δυναμικού μέσω του αυτοματισμού, και πιο αυστηρές, ιεραρχικές δομές μιας τεχνικά επαρκούς διοίκησης Σύμφωνα με την Arendt και τον Habermas συντελείται σταδιακός περιορισμός των αποδεκτών θεμάτων για “δημόσια συζήτηση” εξαιτίας της μεγαλύτερης έμφασης στην τεχνική πλευρά των πολιτικών ζητημάτων.

9 Μια τρομακτική αύξηση του εύρους της διοικητικής ισχύος στις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής.
Ένας ασυνήθιστος νέος ρόλος της επιστήμης και της τεχνολογίας σε θέματα εθνικής ασφάλειας Πολλές περιοχές της ανθρώπινης ζωής τροποποιούνται για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της τεχνικής επάρκειας.

10 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Θεωρία μη Δημοκρατικής φύσης της Τεχνολογίας Συγκεντρωτικός χαρακτήρας τεχνολογίας Μείωση θέσεων εργασίας Θεωρία Δημοκρατικής φύσης της Τεχνολογίας Τεχνολογίας και κοινωνικοί θεσμοί λειτουργούν με κοινωνική αποδοχή

11 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Η πολιτική φύση της τεχνολογίας θεμελιώνεται πάνω στην άποψη ότι η υιοθέτηση συγκεκριμένων μορφών τεχνολογίας επιδρά και διαμορφώνει τους πολιτικούς και κοινωνικούς θεσμούς σε σχέση με τη δομή των τεχνολογιών. Καθώς επίσης και ότι κοινωνικοτεχνικά συστήματα επηρεάζουν και τροποποιούν τους ίδιους θεσμούς σε σχέση με την επιβίωσή τους στην αγορά

12 ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
Όλη η τεχνολογική πρόοδος έχει μια τιμή. Όταν η τεχνική προσθέτει κάτι από τη μια μεριά, αναγκαστικά αφαιρεί κάτι από την άλλη. Η τεχνολογία και δημιουργεί και επιλύει προβλήματα. Όταν η τεχνολογία εξελίσσεται, το κάνει με το να λύνει έναν αριθμό από προβλήματα και να δημιουργεί άλλα..

13 Τα αρνητική αποτελέσματα δεν μπορούν να διαχωριστούν από τα θετικά
Η θέση μας είναι ότι η τεχνική πρόοδος περιέχει ταυτόχρονα και το καλό και το κακό. Κάθε τεχνική έχει και μη προβλέψιμα αποτελέσματα. Κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα αναμένονται και όντως παίρνονται. Αλλά υπάρχουν πάντα και δευτερεύοντα αποτελέσματα τα οποία δεν αναμένονταν.

14 Αριθμοί και Προβληματισμοί…
Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν παραχθεί περισσότερες πληροφορίες απ’ όσες συνολικά τα προηγούμενα 5000.  Περίπου 1000 βιβλία την ημέρα εκδίδονται παγκοσμίως. Το ποσό των γνώσεων που εκτυπώνεται διπλασιάζεται κάθε οκτώ χρόνια. Καθημερινά δημοσιεύονται παγκοσμίως 7000 επιστημονικά και τεχνικά άρθρα.  Ένας απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης υπολογίζεται ότι έχει δεχθεί τόσες πληροφορίες όσες δεχόταν σε όλη του τη ζωή ένας άνθρωπος πριν από μισό αιώνα. Η υπολογιστική ισχύς διπλασιάζεται κάθε 18 μήνες (νόμος του Moore) και η αποθηκευτική δυνατότητα αυξάνεται συνεχώς.     

15 Η χρήση του υπολογιστή συνδέεται με την ένταξή του σε παγκόσμια δίκτυα επικοινωνίας.
oΠερίπου 800 εκατομμύρια έγγραφα διατίθενται καθημερινά στο διαδίκτυο, ενώ ο αριθμός τους διπλασιάζεται κάθε χρόνο. Τα δύο τρίτα των χρηστών του διαδικτύου αναζητούν κάποια πληροφορία. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που αναζητούν πληροφορίες απογοητεύονται από την αδυναμία εύρεσης της πληροφορίας που αναζητούν. Ολόκληρη η πνευματική παραγωγή του ανθρώπινου πολιτισμού ψηφιοποιείται

16 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ
Πληροφορία είναι: Είδηση, γνώση Το σύνολο των σημάτων, λέξεων, φράσεων Το περιεχόμενο των σημάτων που μεταβιβάζονται Έννοια της κυβερνητικής Γνώση είναι: Ο μετασχηματισμός της πληροφορίας μέσα από διαδικασίες σύγκρουσης, αφομοίωσης και απόρριψης σε συνάρτηση με τις κοινωνικές εμπειρίες και ανάγκες του ατόμου

17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
        ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στο χώρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας η τεχνολογία ορίζεται ως το γνωστικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση πληροφοριών, για βελτίωση του παραδοσιακού τρόπου εργασίας, την επικοινωνία και τέλος για να αυξήσει τις γνώσεις και να βελτιώσει τη μαθησιακή διαδικασία. Η μεγάλη προσφορά του υπολογιστή στην εκπαίδευση είναι όταν λειτουργεί σαν νοητικό εργαλείο και αναπτύσσει την κριτική σκέψη του μαθητή.

18 Ο υπολογιστής λειτουργεί κατά κύριο λόγο ως:
Εργαλείο: Καταργεί εμπόδια χρόνου, τόπου, κόστους. Αυξάνει την αποδοτικότητα του ατόμου Παρέχει πληροφορίες που μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη αντιμετώπιση καταστάσεων Μεταβάλλει τον τρόπο σκέψης

19 Ως Μέσο: Προάγει την κατανόηση σχέσεων αιτίου-αποτελέσματος Παρέχει εμπειρίες Ως Κοινωνικός παράγων: Καθιερώνει κοινωνικές νόρμες Ενεργοποιεί νέες κοινωνικές δυναμικές

20 Ιδιαιτερότητες του υπολογιστή σε σχέση με άλλα γνωστικά εργαλεία:
Παρέχει αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση Οι μαθητές παρακινούνται από τον υπολογιστή και μαθαίνουν να ψάχνουν Ο υπολογιστής βοηθάει το μαθητή να κινηθεί πέρα από τη γνώση και την κατανόηση στην εφαρμογή και την ανάλυση Παρέχει εξατομικευμένο ρυθμό εργασίας, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του μαθητή

21 Εξασφαλίζει πολλαπλές αναπαραστάσεις του γνωστικού μαθησιακού φαινομένου: (μικρόκοσμοι, προσομοιώσεις, μοντελοποιήσεις πειραματισμοί Διόρθωση λαθών, σύνταξης Εκτύπωση Σύνδεση με δίκτυα-υπερμέσα-υπερκείμενα

22 INTERNET:Το δίκτυο των δικτύων
Το Διαδίκτυο δεν είναι μια φυσική ή απτή οντότητα, αλλά ένα γιγάντιο δίκτυο όπου διασυνδέονται αμέτρητα μικρότερα δίκτυα υπολογιστών

23 Πρόσβαση στο δίκτυο

24 ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ INTERNET ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ;
Παγκοσμιότητα Αποκέντρωση/αποτοπικοποίηση Ελευθερία διακίνησης ιδεών,προϊόντων,υπηρεσιών Διάθεση πληροφοριών χωρίς χωροχρονικούς περιορισμούς Διαδραστικότητα, αμεσότητα Ανεξαρτησία

25 Αδυναμίες/μειονεκτήματα
Αδυναμία πρόσβασης από το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού Αδυναμία εύρεσης, επιλογής,αξιολόγησης,αξιοποίησης πληροφοριών εξαιτίας της υπερπροσφοράς Πεδίο παράνομων δραστηριοτήτων ( λογοκλοπή, διακίνηση-εμπορία οργάνων σώματος, όπλων, ναρκωτικών, πορνογραφικού υλικού κλπ) Έλλειψη καθορισμένου πλαισίου σε θέματα που αφορούν: α.την ιδιωτική ζωή, β.την πνευματική ιδιοκτησία, γ.την διαχείριση προσωπικών στοιχείων, δ.την ασφάλεια οικονομικών και προσωπικών συναλλαγών, ε.την λογοκρισία, στ.την επιβολή κυβερνητικού ελέγχου (carnivore, echelon)

26 echelon

27 Δυνητική πραγματικότητα

28 Το μέλλον είναι εδώ; Αύξηση επεξεργαστικής ισχύος Εξέλιξη λογισμικού
Δίκτυα οπτικών ινών Νέα πρωτόκολλα A.I. Εισαγωγή στην εκπαίδευση

29


Κατέβασμα ppt "ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google