Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου Αποστολή / Στόχοι / Εργασίες Ελέγχου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου Αποστολή / Στόχοι / Εργασίες Ελέγχου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου Αποστολή / Στόχοι / Εργασίες Ελέγχου

2 Φιλοσοφία του Εσωτερικού Ελέγχου Διοίκηση Οργανισμού ( Λήψη σωστών και δίκαιων α π οφάσεων ) Ε π ίτευξη στόχων

3 Αποστολή 2/4/2015Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου 3  Συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Διοίκησης του Πανεπιστημίου, προσφέροντάς της, ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη πληροφόρηση, για ανάληψη των κατάλληλων ενεργειών και λήψη ορθών και δίκαιων αποφάσεων

4 Στόχοι 2/4/2015Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου 4  Συμμόρφωση με τους Νόμους / Κανονισμούς / Κανόνες / Εγκυκλίους και Αποφάσεις των Αρμοδίων Σωμάτων  Διασφάλιση των Αρχών της Χρηστής Διοίκησης  Διασφάλιση της αποτελεσματικής αξιοποίησης και διαχείρισης των οικονομικών πόρων  Διασφάλιση και διαφύλαξη των Περιουσιακών Στοιχείων

5 Στόχοι ( συνέχεια ) 2/4/2015Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου 5  Εκτίμηση της αποτελεσματικής λειτουργίας :  Των Εσωτερικών Συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου  Των δικλίδων ασφαλείας  Της διαχείρισης των τομέων υψηλού κινδύνου  Των διαδικασιών διακυβέρνησης

6 Είδη Εργασιών Ελέγχου 2/4/2015Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου 6  Προγραμματισμένες Εργασίες  Εγκρίνονται από την Επιτροπή Ελέγχου του Συμβουλίου  Μη Προγραμματισμένες Εργασίες ( Ειδικές Έρευνες )  Αποφασίζονται από :  Πρόεδρο του Συμβουλίου / Συμβούλιο  Πρύτανη  Εσωτερικό Ελεγκτή

7 Είδη Εργασιών Ελέγχου ( συνέχεια ) 2/4/2015Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου 7  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προς τις Πανεπιστημιακές Αρχές για :  Εσωτερικά συστήματα και διαδικασίες ελέγχου  Νομοθεσία, Κανονισμούς, Κανόνες  Διαχείριση οικονομικών πόρων  Καθημερινής φύσεως διοικητικά και άλλα λειτουργικά θέματα

8 Απολογισμός Εργασιών Ελέγχου για τα Έτη 2009 και 2010 2/4/2015Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου 8 Κατηγορία Θεμάτων 20092010 Α ριθμός Μελετών ή Εκθέσεων Κανονισμοί, Κανόνες, Εγκύκλιοι, Εσωτερικές Διαδικασίες κ.λ.π. 712 Δημόσιες Προσφορές (Έργα Πανεπιστημιούπολης, Αγορές Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Υλικών) 56 Θέματα Προσωπικού – Ακαδημαϊκού & Διοικητικού (Μισθοδοσία, Προσλήψεις, Ανελίξεις κ.λ.π.) 86 Έρευνα (Ερευνητικά Προγράμματα, Έδρες κ.λ.π.)-3 Ειδικές Διερευνήσεις, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες κ.λ.π. 69 Σύνολο2636

9 Ρόλος Επιτροπής Ελέγχου 2/4/2015Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου 9  Συμβουλευτική Επιτροπή Συμβουλίου  Μελετά Εκθέσεις και άλλα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της  Υποβάλλει εισηγήσεις προς το Συμβούλιο

10 Ρόλος Συμβουλίου Πανεπιστημίου 2/4/2015Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου 10  Μελετά τις εισηγήσεις της Επιτροπής Ελέγχου  Αποφασίζει για τα διορθωτικά ή / και άλλα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν

11 Πρόγραμμα Εργασιών Ελέγχου για το Έτος 2011 2/4/2015Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου 11 Προγραμματισμένες Εργασίες  Διοικητικό Προσωπικό ( Άδειες, Ωφελήματα κ. ά )  Διαχείριση Ιδίων Εσόδων ( Μεταπτυχιακά Δίδακτρα κ. λ. π.)  Έργα Πανεπιστημιούπολης ( Κτήριο Αθλητικών Εγκαταστάσεων )  Ερευνητικά Προγράμματα / Δραστηριότητες  Δημόσιες Προσφορές  Περιουσιακά Στοιχεία ( Καταγραφή κ. ά )

12 Πρόγραμμα Εργασιών Ελέγχου για το Έτος 2011 ( συνέχεια ) 2/4/2015Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου 12 Μη Προγραμματισμένες Εργασίες  Ειδικές Έρευνες / Μελέτες  Συμβουλευτικές και Άλλες Υπηρεσίες

13 2/4/2015Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου 13 Ευχαριστώ για την προσοχή σας ! B άκης Ανδρέου Εσωτερικός Ελεγκτής


Κατέβασμα ppt "Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου Αποστολή / Στόχοι / Εργασίες Ελέγχου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google