Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.» 9.5.2012
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Ευαγγελία Καραγιαννίδου επίκ. καθηγήτρια Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» sto-germanofono-xoro «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»

2 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.» 9.5.2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Το ΠΜΣ «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» ιδρύθηκε το 2006 (ΦΕΚ 808/τ.Β΄/ ) κλείνει την 6η χρονιά λειτουργίας του. Δύο Κύκλοι Σπουδών: Α’ Κύκλος: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Β’ Κύκλος: Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΔΔ) «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»

3 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.» 9.5.2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Δύο Κατευθύνσεις: Α’ Κατεύθυνση: Γλωσσολογίας – Διδακτικής Β’ Κατεύθυνση: Λογοτεχνίας – Πολιτισμού Στον Α’ Κύκλο Σπουδών αποφοίτησαν: 22 εγγεγραμμένοι φοιτητές/τριες: 52 Στο Β’ Κύκλο Σπουδών υποψήφιοι διδάκτορες: 17 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»

4 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.» 9.5.2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Α’ Κύκλος Σπουδών: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Διάρκεια σπουδών: 4 εξάμηνα με δυνατότητα παράτασης για 4 ακόμη εξάμηνα (2 αναστολή φοίτησης & 2 παράταση για κατάθεση διπλωματικής). Αριθμός εισακτέων ανά Κατεύθυνση: 7 επτά/έτος (συν υπότροφοι ΙΚΥ), δηλαδή το πολύ = 14 φ/φ (συν υπότροφοι ΙΚΥ) εισάγονται κάθε χρόνο στο ΠΜΣ. «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»

5 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.» 9.5.2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Στόχοι του ΠΜΣ Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με ερευνητικά και μεθοδολογικά εργαλεία, ώστε να συμβάλλουν αυτόνομα στην επιστημονική έρευνα, έμπρακτα στους τομείς, στους οποίους εξειδικεύονται (βλ. παρακάτω). «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»

6 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.» 9.5.2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η μετάδοση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για ποικίλες εφαρμογές στα αντικείμενα Γλωσσολογία, Διδακτική/Μεθοδολογία, Παιδαγωγική, Λογοτεχνία, Μετάφραση, Πολιτισμός. «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»

7 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.» 9.5.2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η απόκτηση δεξιοτήτων για συνεργατικούς τρόπους μάθησης, τη χρήση νέων τεχνολογιών και διά βίου μάθηση. «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»

8 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.» 9.5.2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Κατεύθυνση Γλωσσολογίας – Διδακτικής: Οι φοιτητές/τριες ασχολούνται π.χ. με ανάλυση λόγου (Πραγματολογία/Διδακτική), στα ΜΜΕ, στο σχολείο, της επικοινωνίας στην τάξη, ανάλυση και περιγραφή της Γερμανικής (Γλωσσολογία), ανάλυση και δημιουργία διδακτικού υλικού (Διδακτική) ανάλυση μαθημάτων και διεξαγωγή Μικροδιδασκαλιών (Διδακτική) «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»

9 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.» 9.5.2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. ανάλυση έργων τέχνης και σχεδιασμό διαπολιτισμικών μαθημάτων (Διδακτική) ανάλυση κειμένων (Υπολογιστική Γλωσσολογία/Κειμενογλωσσολογία) Μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση Διαμεσολάβηση (Διδακτική) βαθμολογία και αξιολόγηση (Διδακτική/Παιδαγωγικά) Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας (Διδακτική) Σημασιολογία κ.τ.λ. «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»

10 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.» 9.5.2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Κατεύθυνση Λογοτεχνίας – Πολιτισμού: ανάλυση λογοτεχνικών και άλλων κειμένων (Λογοτεχνία/Πολιτισμός) διεπιστημονικά, συγκριτικά, διαπολιτισμικά, λογοτεχνική μετάφραση (Λογοτεχνία/Πολιτισμός), Μεθοδολογία της Μετάφρασης Γερμανική Φιλοσοφία – Γερμανικός Ιδεαλισμός, Παιδική Λογοτεχνία, κ.τ.λ. «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»

11 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.» 9.5.2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τρόπος εισαγωγής και κριτήρια επιλογής στον Α’ Κύκλο Σπουδών 1. Υποβολή δικαιολογητικών: Αίτηση για ένα από τα δύο προγράμματα ειδίκευσης. Γραπτή αιτιολόγηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (περίπου 300 λέξεις). Βιογραφικό σημείωμα. Αντίγραφο πτυχίου (με επίσημη αναγνώριση, όπου απαιτείται). «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»

12 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.» 9.5.2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας ακόμη γλώσσας πέραν της γερμανικής και ελληνικής. Αν ο υποψήφιος δε διαθέτει τα σχετικά πιστοποιητικά, υποβάλλεται σε κρίση από το Τμήμα. Αντίτυπα δημοσιεύσεων, διπλωματικών εργασιών ή πιστοποιητικά συναφών επιστημονικών δραστηριοτήτων, εφόσον υπάρχουν. Προϋπόθεση: Βαθμός πτυχίου άνω του 7 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»

13 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.» 9.5.2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. 2. Γραπτή εξέταση και προφορική συνέντευξη: Η γραπτή εξέταση και προφορική συνέντευξη διεξάγονται στη γερμανική γλώσσα. Προκαθορισμένη ύλη δεν υπάρχει. Προϋποθέσεις συμμετοχής : «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»

14 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.» 9.5.2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Α. Στην Κατεύθυνση Γλωσσολογίας – Διδακτικής επαρκείς γνώσεις σε βασικές θεωρίες και πρακτικές της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, βασική θεωρητική επιστημονική γνώση αλλά και επαρκής πρακτική κατάρτιση σχετικά με τη διδασκαλία και την εκμάθηση των ξένων γλωσσών/της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας, εξοικείωση με επιστημονικά κείμενα σε σχέση με τα (1) και (2). «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»

15 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.» 9.5.2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Β. Στην Κατεύθυνση Λογοτεχνίας – Πολιτισμού επαρκείς γνώσεις της ιστορίας της γερμανικής λογοτεχνίας, γνώσεις μεθοδολογίας ανάλυσης λογοτεχνικών κειμένων, εξοικείωση με τις βασικές θεωρίες λογοτεχνίας του 20ου αιώνα. «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»

16 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.» 9.5.2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Στόχος της εξέτασης είναι να αξιολογηθούν η ικανότητα κατανόησης και παραγωγής επιστημονικού λόγου στη γερμανική και στην ελληνική γλώσσα, η ικανότητα κριτικής σκέψης των υποψηφίων καθώς και οι δεξιότητες διαχείρισης επιστημονικών θεμάτων σχετικών με τα αντικείμενα της κάθε Κατεύθυνσης. «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»

17 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.» 9.5.2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Στην τελική επιλογή των επιτυχόντων συνυπολογίζονται: Γραπτή εξέταση 40% Βαθμός πτυχίου 10% Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα ειδίκευσης 30% Προφορική συνέντευξη 10% Λοιπά προσόντα (ερευνητικό έργο, δημο- σιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια, επιπλέον ξένη γλώσσα κ.τ.λ.) 10% «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»

18 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.» 9.5.2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Σπουδές (συνολικά 120 ECTS) Στα 3 πρώτα εξάμηνα σπουδών: Προσφέρονται 9 υποχρεωτικά μαθήματα για κάθε Κατεύθυνση ειδίκευσης (από 9 ECTS = 81 ECTS). Μέχρι 30 ECTS: μαθήματα από άλλα ΠΜΣ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφόσον έχει προεγκριθεί η συνάφεια των αντικειμένων. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Επιτρέπονται το πολύ 3 απουσίες ανά μάθημα. Στο 4ο εξάμηνο: εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 ECTS). «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»

19 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.» 9.5.2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Ερευνητικό Σεμινάριο (Kolloquium): Παράλληλα παρακολουθούν οι φ/φ το Ερευνητικό Σεμινάριο της Κατεύθυνσής τους. Πριν τη λήψη του ΜΔΕ κάθε φ/φ πρέπει να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 10 παρουσίες στο Kolloquium, έχει παρουσιάσει τουλάχιστον μία φορά την πρόοδο της εργασίας του/της στο πλαίσιο του Kolloquium (9 ECTS). «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»

20 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.» 9.5.2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Το Kolloquium κάθε Κατεύθυνσης πραγματοποιείται κάθε 2η εβδομάδα. Στο Kolloquium παρουσιάζουν οι φ/φ του ΠΜΣ Α’ και Β’ Κύκλου Σπουδών: τις εργασίες τους, πολλοί προσκεκλημένοι καθηγητές/τριες από τις γερμανόφωνες χώρες αλλά και από Τμήματα Γερμανικής Φιλολογίας από όλον τον κόσμο: έρευνες, εργασίες τους και ερευνητικά προγράμματα. «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»

21 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.» 9.5.2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (ΔΕ): είναι ατομική και το θέμα ορίζεται κατά το 3ο εξάμηνο, εφόσον ο/η φ/φ έχει περάσει τουλάχ. 6 από τα 9 μαθήματα. Έκταση της εργασίας (ΔΕ) και γλώσσα συγγραφής: η έκταση ορίζεται ενδεικτικά σε λέξεις ( σελίδες), συμπεριλαμβάνονται οι υποσημειώσεις, εξαιρούνται όμως η βιβλιογραφία και τα παραρτήματα, γλώσσα συγγραφής: η γερμανική ή η ελληνική. «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»

22 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.» 9.5.2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Παράδοση της εργασίας (ΔΕ) το αργότερο στο 5ο εξάμηνο (παράταση για άλλο 1 εξάμ.). Βαθμολόγηση εντός δύο μηνών από τον/την επιβλέποντα/ουσα και τους 2 συνεπιβλέποντες/ουσες. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τους βαθμούς: της διπλωματικής σε ποσοστό 40% και το Μ.Ο. των μαθημάτων σε ποσοστό 60%. «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»

23 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.» 9.5.2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Β’ Κύκλος Σπουδών: Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΔΔ) Διάρκεια σπουδών: τουλάχιστον 6 εξάμηνα έως το πολύ 12 εξάμηνα με δυνατότητα παράτασης για 2 ακόμη εξάμηνα, μετά από αιτιολογημένη αίτηση. Τρόπος εισαγωγής και κριτήρια επιλογής στο Β’ Κύκλο Σπουδών Υποβολή δικαιολογητικών: «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»

24 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.» 9.5.2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Αίτηση Βιογραφικό σημείωμα Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε ίδια ή συγγενή επιστημονική περιοχή (και από το εξωτερικό, αν υπάρχει επίσημη αναγνώριση) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ΜΔΕ Σύντομο σχέδιο έρευνας (περίπου 5 σελ.) Βεβαίωση επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/τριας Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών Αντίτυπο μεταπτυχιακής εργασίας, τυχόν δημοσιεύσεων, συστατικές επιστολές κ.τ.λ. «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»

25 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.» 9.5.2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η εξέταση της διατριβής και η απονομή του ΔΔ ακολουθεί τις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο. Έκταση της διδακτορικής διατριβής (ΔΔ): δεν πρέπει να υπερβαίνει τις λέξεις ( σελ.) συμπεριλαμβάνονται οι υποσημειώσεις, εξαιρούνται όμως η βιβλιογραφία και τα παραρτήματα. «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»

26 «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Α.Π.Θ.» 17.12.2009
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 1. Μετάφρασης και Διερμηνείας 2. Νεοελληνικές Σπουδές και Πολιτισµός (Ευρωπαϊκός, Βαλκανικός, Ανατολικός) 3. Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισµού «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Α.Π.Θ.»

27 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.» 9.5.2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων του ΠΜΣ «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο»: Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: ως εκπαιδευτικοί: μοριοδότηση για ΜΔΕ και ΔΔ (δεν παίρνουν πια επίδομα) ως διευθυντές σχολικών μονάδων: μοριοδότηση για ΜΔΕ και ΔΔ ως σχολικοί σύμβουλοι: μοριοδότηση για ΜΔΕ και ΔΔ «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»

28 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.» 9.5.2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. ως μεταφραστές λογοτεχνικών και άλλων κειμένων σε εκδοτικούς οίκους ως επιμελητές γερμανικών εκδόσεων σε εκδοτικούς οίκους (π.χ. Hueber Hellas, Grivas Publications, Praxis, Nicolas Vlachos κ.τ.λ.) ως συγγραφείς διδακτικών βιβλίων και άλλων βοηθημάτων της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας στην παραγωγή και επιμέλεια λογοτεχνικών εκδόσεων «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»

29 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.» 9.5.2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. σε ερευνητικά κέντρα, π.χ. στην επεξεργασία γλώσσας στη σύνταξη θεμάτων για πιστοποιητικά γλωσσομάθειας Διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. για θέσεις ΔΕΠ σε ανώτατα ιδρύματα: προϋπόθεση – μεταξύ άλλων – το ΔΔ «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»

30 «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.» 9.5.2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Πληροφορίες σε: Τηλ.: Γραμματεία: Κτίριο Διοίκησης, 2ος όρ. «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»

31 Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας!
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας! Εκ μέρους του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Ευαγγελία Καραγιαννίδου επίκ. καθηγήτρια «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»


Κατέβασμα ppt "«Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες Α.Π.Θ.»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google