Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1. Ποιοτική Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης στην Κύπρο Διαφοροποίηση των μεθόδων διδασκαλίας Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ένταξή τους στη διδασκαλία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1. Ποιοτική Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης στην Κύπρο Διαφοροποίηση των μεθόδων διδασκαλίας Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ένταξή τους στη διδασκαλία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1. Ποιοτική Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης στην Κύπρο Διαφοροποίηση των μεθόδων διδασκαλίας Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ένταξή τους στη διδασκαλία Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών -Σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής (τρόποι με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί η επιμόρφωση) -στη χρήση των Η.Υ. και άλλων πολυμέσων στη διδασκαλία Παναγιώτα Παρασκευά, ΕΔΕ

2 2. Προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο Πίεση για εξασφάλιση αυστηρών ακαδημαϊκών επιπέδων και αποτελεσμάτων Ένταξη των νέων τεχνολογιών στα εκπαιδευτικά προγράμματα Αυξανόμενη πολιτιστική ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού

3 3. Αποτελέσματα προκλήσεων Ανάγκη για ενίσχυση: - των γνώσεων των εκπαιδευτικών - των διδακτικών δεξιοτήτων τους Ανάδυση της έννοιας της συνεχούς, δια βίου επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών

4 4. Χαρακτηριστικά προγραμμάτων επιμόρφωσης Σύγκλιση θεωρίας, πρακτικής και έρευνας Αλληλεπίδραση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς Ανατροφοδότηση των διαφόρων προγραμμάτων επιμόρφωσης

5 5. Η Ευρωπαϊκή προοπτική Μάιος του 2000: «Εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών» ένα ς από τους 16 δείκτες ποιότητας της εκπαίδευσης Ιούνιος 2002: «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών» ένας από τους 15 δείκτες για συμμετοχή στη δια βίου εκπαίδευση Ιούλιος 2003: «Ποσοστό των εκπαιδευτικών και επιμορφωτών σε συνεχόμενη επιμόρφωση» προτάθηκε ως δείκτης για να καταστεί η Ε.Ε η πιο ανταγωνιστική και δυναμική κοινωνία της Γνώσης. Μάρτιος 2005: Στα πλαίσια του στρατηγικού προγράμματος «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» στόχος να γίνει η μάθηση πιο ελκυστική

6 6. Κυπριακός χώρος Η επίσημη επιμόρφωση στην Κύπρο προσφέρεται από: ΠΙΚ -προαιρετικά σεμινάρια στο ΠΙΚ -προαιρετικά σεμινάρια στις σχολικές μονάδες -υποχρεωτικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς που έχουν προαχθεί -προϋπηρεσιακά υποχρεωτικά σεμινάρια

7 7. συνέχεια… Επιθεωρητές (συνέδρια και δειγματικά μαθήματα) -περιφερειακό επίπεδο -επίπεδο σχολικής μονάδας -επίπεδο συνεργασίας με συμβούλους μαθημάτων (Μαθηματικών, Η.Υ. Ειδικών μαθημάτων κ.ά.)

8 8. Ανεπάρκεια στο σχήμα επιμόρφωσης UNESCO, 1997 Χαραλάμπους & Μιχαηλίδου,2001 ΠΟΕΔ, 2004 (Διακινησιακή επιτροπή ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης) Επιτροπή για την Εκπαιδευτική Μεταρρυθμιση,2004

9 9. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Στήριξη των εθνικών προτεραιοτήτων (κρατική πολιτική) Εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών αναγκών των σχολικών μονάδων (σχολική ανάπτυξη και πραγματικότητα) Ανταπόκριση στις αναπτυξιακές ανάγκες των εκπαιδευτικών (προσωπική ανάπτυξη) Προώθηση της μάθησης των μαθητών

10 10. Αποτελέσματα έρευνας Σε ποιες δραστηριότητες επιμόρφωσης συμμετείχαν κατά το σχ.έτος 2004-5: Σεμινάρια Επιθεωρητών 53% (εργάσιμο χρόνο) Συνέδρια 35% (εθελοντική βάση) Σεμινάρια ΠΙΚ, 23% (εθελοντική βάση) ΠΙΚ, Λευκωσία, Ιούνιος 2005

11 11. Θεματικές κατευθύνσεις Κίνητρα μαθητών για μάθηση Χρήση Η.Υ. στη διδασκαλία Ποιότητα στην εκπαίδευση Νέες μέθοδοι και μορφές διδασκαλίας Εκπ. καινοτομίες και νέα εκπ. προγράμματα Άλλα θέματα (διοίκησης, ειδικοτήτων, ειδικής Αγωγής, ξένων γλωσσών, διαπολιτισμική αγωγή, συνεργασία με γονείς)

12 12.Συμμετοχή εκπαιδευτικών Ποιοι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την εμπλοκή των εκπ. σε επιμορφωτικά προγράμματα: Προσωπική ανάγκη για βελτίωση Απόκτηση καλύτερων προσόντων (αναφέρονται πρώτα στο προσωπικό επίπεδο ) Ανάπτυξη της σχολικής μονάδας

13 13.Κίνητρα για συμμετοχή στην επιμόρφωση Μείωση διδακτικού χρόνου Υποτροφίες Σύνδεση με προαγωγές Μισθολογική αύξηση

14 14. Μορφές επιμόρφωσης Εργαστήρια Σειρές μαθημάτων μικρής διάρκειας Ανταλλαγή εμπειριών Συνέδρια Συμβουλευτικές υπηρεσίες και στήριξη στο διδακτικό έργο

15 15. Συμπεράσματα έρευνας 1. Θεσμοθέτηση της επιμόρφωσης των εκπ. σε νομοθετικό πλαίσιο 2. Παροχή της επιμόρφωσης σε εργάσιμο χρόνο 3. Ποικιλία παροχέων και συντονιστικός φορέας 4. Επιμόρφωση με επίκεντρο τη σχολική μονάδα 5. Διασφάλιση ποιότητας 6. Συστηματική διάγνωση επιμ. αναγκών 7. Ποικιλία θεματικών προσανατολισμών

16 16. Συνέχεια... 8. Έμφαση στην εκμάθηση δεξιοτήτων και ανάπτυξη κριτικών εκπαιδευτικών 9. Συστηματική επιμόρφωση για όλους 10.Εναλλακτικές μορφές επαγγ. ανάπτυξης 11.Αποτελεσματικότητα επιμ. και σύνδεση με τη σχολική βελτίωση 12.Μεγιστοποίηση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών

17 17. Εισηγήσεις Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες: - να γίνονται σε εργάσιμο χρόνο - να περιλαμβάνουν τους εκπ της ίδιας σχολικής μονάδας ή περιφέρειας - να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για εφαρμογές στην πράξη

18 18. Επίλογος Υπάρχει αναγκαιότητα αναθεώρησης των υφιστάμενων πρακτικών και προαγωγής ενός σύγχρονου συστήματος συνεχούς ενδ επιμόρφωσης που να προσανατολίζεται τόσο στους παροχείς όσο και στους δέκτες της επιμόρφωσης. Η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών καθίσταται αναγκαίο χαρακτηριστικό της ποιότητας κάθε εκπαιδευτικού συστήματος, αφού οι γνώσεις συνεχώς πολλαπλασιάζονται και η τεχνολογική επανάσταση εισέβαλε στην εκπαίδευση.


Κατέβασμα ppt "1. Ποιοτική Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης στην Κύπρο Διαφοροποίηση των μεθόδων διδασκαλίας Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ένταξή τους στη διδασκαλία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google