Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο υγροβιότο π ος αυτός βρίσκεται στο νομό Ηλείας και ε π ικοινωνεί με το Ιόνιο π έλαγος διαμέσου μικρού σχετικά ανοίγματος, π λάτους π ερί π ου 8 μέτρων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο υγροβιότο π ος αυτός βρίσκεται στο νομό Ηλείας και ε π ικοινωνεί με το Ιόνιο π έλαγος διαμέσου μικρού σχετικά ανοίγματος, π λάτους π ερί π ου 8 μέτρων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο υγροβιότο π ος αυτός βρίσκεται στο νομό Ηλείας και ε π ικοινωνεί με το Ιόνιο π έλαγος διαμέσου μικρού σχετικά ανοίγματος, π λάτους π ερί π ου 8 μέτρων. Εξαιτίας της ε π ικοινωνίας με τη θάλασσα το νερό είναι υφάλμυρο. Το μεγαλύτερο βάθος της λιμνοθάλασσας είναι π ερί π ου 40 εκατοστά και το μικρότερο 30 εκατοστά.. Στην υδροδότηση της λιμνοθάλασσας συμβάλλουν ε π ίσης και οι βροχο π τώσεις.

2 Η βλάστηση της περιοχής του Κοτυχίου Στη λιμνοθάλασσα Κοτυχίου βρίσκουν καταφύγιο και τροφή π ολλές αγριό π α π ιες αλλά και π αρυδάτια π ουλιά ό π ως βουτηχτάρια, νανογλάρονα, τσικνιάδες, φαλαρίδες, αλκυόνες. H μακροχλωριδική σύνθεση της π εριοχής του Κοτυχίου π εριλαμβάνει τα εξής αντι π ροσω π ευτικά είδη : αλμυρίκι, άγρια σ π ανάκια, ήμερος φλωμός, αλειχηνόχορτο, βούρλο, κρίνος της θάλασσας, άσ π ρος κρίνος, αγριοκάλαμος, κάλαμοι, μαχαίρα, ξιφάρα, λάχαρι, αλμυρίκι, κρίθμος, καλιά, θαλασσόχορτο και βρίγκα.

3 ΔΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ Το δάσος της Στροφυλιάς βρίσκεται στα όρια των νομών Αχαΐας και Ηλείας και καταλαμβάνει μια π αραλιακή ζώνη μήκους 14 χλμ. π ερί π ου και με μέσο π λάτος 1500 μ. Η συνολική του έκταση ανέρχεται στα 19.000 στρ. Ανατολικά του βρίσκεται το έλος της Λάμιας, δυτικά το Ιόνιο π έλαγος, βόρεια η λίμνη Πρόκο π ος και νότια η λιμνοθάλασσα Κοτύχι.

4 Βλάστηση Δάσους Στροφίλιας Η συστάδα του Χαλέ π ειου π εύκου καταλαμβάνει το νότιο τμήμα του δάσους, η συστάδα της κουκουναριάς το βόρειο τμήμα και στο μέσον π ερί π ου της έκτασης και π ρος τα βόρεια συναντιέται η βελανιδιά. Σε ορισμένες όμως το π οθεσίες, ό π ως κοντά στα όρια των αμιγών υ π άρχουν μικτές συστάδες με τα τρία είδη. Όσο για τα π ουλιά, μερικά μόνο α π ό τα χαρακτηριστικά π ου θα δούμε και θ ’ ακούσουμε εδώ είναι : ο κούκος, το ξεφτέρι, ο νανόμ π ουφος, ο χουχουριστής, η καρδερίνα, ο φλώρος, ο σ π ίνος, η κουρούνα και η καρακάξα


Κατέβασμα ppt "Ο υγροβιότο π ος αυτός βρίσκεται στο νομό Ηλείας και ε π ικοινωνεί με το Ιόνιο π έλαγος διαμέσου μικρού σχετικά ανοίγματος, π λάτους π ερί π ου 8 μέτρων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google