Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργασία των μαθητών Βασίλη Παπαγεωργιου Ηλία Μαζιανίτη

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργασία των μαθητών Βασίλη Παπαγεωργιου Ηλία Μαζιανίτη"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργασία των μαθητών Βασίλη Παπαγεωργιου Ηλία Μαζιανίτη
Φίλιππου Στεφάνου Γιώργου Μπάφα Κώστα Πήλιου

2 ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ

3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί αναγκαιότητα και ταυτόχρονα προτεραιότητα για την Ελλάδα, αφενός μεν για την εξασφάλιση και προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αφετέρου , για την υιοθέτηση των σχετικών οδηγιών περί περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τομέα αυτό.

4 ΕΠΙΠΤΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Οι επιπτώσεις από την αλόγιστη διάθεση των απορριμμάτων συνοψίζονται στα ακόλουθα: α)αισθητική υποβάθμιση, β)δυσοσμία, γ)εστίες μολύνσεων (έντομα, τρωκτικά), δ)αυτανάφλεξη (εκδήλωση πυρκαγιών), ε)παραγωγή επικίνδυνων αερίων, στ)ρύπανση υδροφόρου ορίζοντα και ζ)πλήγμα στην οικονομία και τον τουρισμό της περιοχής.

5 ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων συνίσταται στα ακόλουθα λειτουργικά στάδια: α)έλεγχο δημιουργίας, β)προσωρινή αποθήκευση, γ)συλλογή, δ)μεταφορά, ε)επεξεργασία και στ)διάθεση, με το βέλτιστο δυνατό τρόπο από πλευράς δημόσιας υγιεινής, οικονομικών, μηχανικής, συντήρησης, αισθητικής και περιβαλλοντικών συνεπειών.

6 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Η βιολογική επεξεργασία βασίζεται στη βιολογική αποδόμηση (συνήθως αερόβια) και τη σταθεροποίηση οργανικών ενώσεων και μικροοργανισμών. Οι διεργασίες αυτές βασίζονται στην βιολογικά παραγόμενη θερμότητα και την επίτευξη υψηλών θερμοκρασιών (50-60 οC). Για την επιτυχή έκβαση της διεργασίας απαιτούνται ειδικές συνθήκες υγρασίας και αερισμού. Το τελικό προϊόν είναι σταθεροποιημένο και είναι κατάλληλο για αποθήκευση και για χρήση ως εδαφοβελτιωτικό .

7 ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ)
Με τον όρο αστικά στερεά απόβλητα εννοούμε όλα τα άχρηστα στερεά απόβλητα των πόλεων.

8 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Ο Βιολογικός Καθαρισμός αφορά στην επεξεργασία λυμάτων, δηλαδή τη διαδικασία μέσω της οποίας διαχωρίζονται οι μολυσματικές ουσίες από το νερό των λυμάτων, με σκοπό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο περιβάλλον χωρίς να το επιβαρύνει και να περιορίζεται η σπατάλη των υδάτων. Η μεταφορά του νερού των λυμάτων στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού γίνεται κατά βάση μέσω των υπονόμων, ή σε ορισμένες περιπτώσεις με ειδικά βυτιοφόρα οχήματα.

9

10 ΤΕΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "Εργασία των μαθητών Βασίλη Παπαγεωργιου Ηλία Μαζιανίτη"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google