Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαστήριο του μαθήματος “Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας”

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαστήριο του μαθήματος “Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας”"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαστήριο του μαθήματος “Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας”
Μέρος 1ο Ανάλυση εικόνας Βάθος χρώματος εικόνας Δυναμική περιοχή χρωμάτων Θόρυβος σε εικόνα Ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier Ανακατασκευή εικόνας από τη φάση Ανακατασκευή εικόνας με τον αναδρομικό αλγόριθμο Ειρήνη Καρύμπαλη Αλεξάνδρα Μαράβα Στέλιος Ράντος

2 Ανάλυση Εικόνας Αρχική Εικόνα, 400´318 Ανάλυση 4:1 Ανάλυση 16:1

3 Ανάλυση Εικόνας Αρχική Εικόνα, 800´1226

4 Ανάλυση Εικόνας Ανάλυση 4:1

5 Ανάλυση Εικόνας Ανάλυση 16:1

6 Ανάλυση Εικόνας Ανάλυση 4:1 Αρχική Εικόνα, 328´438 Ανάλυση 16:1

7 Βάθος Χρώματος Εικόνας
Αρχική Εικόνα, 8bits/pixel Αρχική Εικόνα, 6bits/pixel Αρχική Εικόνα, 4bits/pixel Αρχική Εικόνα, 3bits/pixel

8 Βάθος Χρώματος Εικόνας
Αρχική Εικόνα, 8bits/pixel Αρχική Εικόνα, 6bits/pixel Αρχική Εικόνα, 4bits/pixel Αρχική Εικόνα, 3bits/pixel

9 Δυναμική Περιοχή Τιμών
Σκοτεινή Εικόνα (18,171) (256´256) Φωτεινή Εικόνα (102,255) Τελική Εικόνα (0,255)

10 Δυναμική Περιοχή Τιμών
Σκοτεινή Εικόνα (0,200) (256´256) Γραμμ. Απεικόνιση σε όλη τη Δυναμική Περιοχή (0,255) Σχετικά Φωτεινή Εικόνα (30,255)

11 Λευκός Προσθετικός Θόρυβος
Θόρυβος σε Εικόνες Αρχική Εικόνα Κρουστικός Θόρυβος 25% Λευκός Προσθετικός Θόρυβος (SNR=10db)

12 Υποβάθμιση & Θόρυβος σε Εικόνες
Αρχική Εικόνα Υποβάθμιση Υποβάθμιση +WGN

13 Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (DFT)

14 Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (DFT)
Αρχική Εικόνα Περιστροφή κατά 45° Περιστροφή κατά 90° Λογαριθμική Απεικόνιση

15 Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (DFT)
Λογαριθμική Απεικόνιση

16 Λογαριθμική Απεικόνιση
Ο DFT σε Εικόνες Αρχική Εικόνα Γραμμική Απεικόνιση Λογαριθμική Απεικόνιση

17 Λογαριθμική Απεικόνιση
Ο DFT σε Εικόνες Αρχική Εικόνα Λογαριθμική Απεικόνιση

18 Λογαριθμική Απεικόνιση
Ο DFT σε Εικόνες Αρχική Εικόνα Λογαριθμική Απεικόνιση

19 Λογαριθμική Απεικόνιση DFT
Περιστροφή εικόνας Αρχική Εικόνα Περιστροφή κατά 45° Λογαριθμική Απεικόνιση DFT

20 Ανακατασκευή εικόνας από τη φάση του DFT
Ανακατασκευή από το πλάτος, με φάση=0 Αρχικές Εικόνες Ανακατασκευή από τη φάση, με πλάτος=1

21 Σύνθεση εικόνων Σύνθεση εικόνας από τη φάση της εικόνας 1
και το πλάτος της εικόνας 2 Εικόνα 1 Σύνθεση εικόνας από τη φάση της εικόνας 2 και το πλάτος της εικόνας 1 Εικόνα 2

22 Ανακατασκευή εικόνας από τη φάση με τον αναδρομικό αλγόριθμο
Βήματα αλγορίθμου: Αρχική εκτίμηση του σήματος. Μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε πραγματική ακολουθία με περιοχή υποστήριξης ίδια με αυτή της αρχικής εικόνας. Υπολογισμός του μετασχηματισμό Fourier αυτής της εικόνας (μετά από zero-padding). Αν η φάση είναι ίση με τη φάση της δεδομένης εικόνας, υπολογισμός αντίστροφου μετασχηματισμού Fourier, αλλιώς: Αντικατάσταση της φάσης με τη φάση της δεδομένης εικόνας. (Το μέτρο του μετασχηματισμού Fourier παραμένει το ίδιο.) Υπολογισμός αντίστροφου μετασχηματισμού Fourier. Η ακολουθία που προκύπτει γίνεται ίση με μηδέν έξω από την περιοχή υποστήριξης και αποτελεί μια νέα εκτίμηση της λύσης. Επανάληψη του βήματος 2.

23 Ανακατασκευή εικόνας από τη φάση με τον αναδρομικό αλγόριθμο
Διάγραμμα ροής:

24 Ανακατασκευή εικόνας από τη φάση με τον αναδρομικό αλγόριθμο
Αρχική Εικόνα, 256256 Αρχική Εκτίμηση, (128,128)=255 Μετά από 1 επανάληψη Μετά από 10 επαναλήψεις Μετά από 50 επαναλήψεις Μετά από 200 επαναλήψεις

25 Ανακατασκευή εικόνας από τη φάση με τον αναδρομικό αλγόριθμο
Αρχική Εικόνα, 256256 Αρχική Εκτίμηση, rand(256) Μετά από 1 επανάληψη Μετά από 10 επαναλήψεις Μετά από 50 επαναλήψεις Μετά από 200 επαναλήψεις


Κατέβασμα ppt "Εργαστήριο του μαθήματος “Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας”"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google