Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαστήριο του μαθήματος “Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας” Ειρήνη Καρύμπαλη Αλεξάνδρα Μαράβα Στέλιος Ράντος Μέρος 1ο Ανάλυση εικόνας Βάθος χρώματος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαστήριο του μαθήματος “Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας” Ειρήνη Καρύμπαλη Αλεξάνδρα Μαράβα Στέλιος Ράντος Μέρος 1ο Ανάλυση εικόνας Βάθος χρώματος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαστήριο του μαθήματος “Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας” Ειρήνη Καρύμπαλη Αλεξάνδρα Μαράβα Στέλιος Ράντος Μέρος 1ο Ανάλυση εικόνας Βάθος χρώματος εικόνας Δυναμική περιοχή χρωμάτων Θόρυβος σε εικόνα Ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier Ανακατασκευή εικόνας από τη φάση Ανακατασκευή εικόνας με τον αναδρομικό αλγόριθμο

2 Ανάλυση Εικόνας Αρχική Εικόνα, 400  318 Ανάλυση 4:1 Ανάλυση 16:1

3 Ανάλυση Εικόνας Αρχική Εικόνα, 800  1226

4 Ανάλυση Εικόνας Ανάλυση 4:1

5 Ανάλυση Εικόνας Ανάλυση 16:1

6 Ανάλυση Εικόνας Αρχική Εικόνα, 328  38 Ανάλυση 4:1 Ανάλυση 16:1

7 Βάθος Χρώματος Εικόνας Αρχική Εικόνα, 8bits/pixel Αρχική Εικόνα, 6bits/pixel Αρχική Εικόνα, 4bits/pixel Αρχική Εικόνα, 3bits/pixel

8 Βάθος Χρώματος Εικόνας Αρχική Εικόνα, 8bits/pixel Αρχική Εικόνα, 6bits/pixel Αρχική Εικόνα, 4bits/pixel Αρχική Εικόνα, 3bits/pixel

9 Δυναμική Περιοχή Τιμών Σκοτεινή Εικόνα (18,171) (256  ) Τελική Εικόνα (0,255) Φωτεινή Εικόνα (102,255)

10 Δυναμική Περιοχή Τιμών Σκοτεινή Εικόνα (0,200) (256  ) Γραμμ. Α π εικόνιση σε όλη τη Δυναμική Περιοχή (0,255) Σχετικά Φωτεινή Εικόνα (30,255)

11 Θόρυβος σε Εικόνες Αρχική Εικόνα Λευκός Προσθετικός Θόρυβος (SNR=10db) Κρουστικός Θόρυβος 25%

12 Υποβάθμιση & Θόρυβος σε Εικόνες Αρχική ΕικόναΥ π οβάθμιση +WGN Υ π οβάθμιση

13 Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (DFT) Λογαριθμική Α π εικόνιση Μετ. Fourier

14 Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (DFT) Αρχική Εικόνα Περιστροφή κατά 45  Λογαριθμική Α π εικόνιση Περιστροφή κατά 90 

15 Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (DFT) Λογαριθμική Α π εικόνιση

16 Ο DFT σε Εικόνες Αρχική Εικόνα Λογαριθμική Α π εικόνισηΓραμμική Α π εικόνιση

17 Ο DFT σε Εικόνες Αρχική ΕικόναΛογαριθμική Α π εικόνιση

18 Ο DFT σε Εικόνες Αρχική ΕικόναΛογαριθμική Α π εικόνιση

19 Περιστροφή εικόνας Λογαριθμική Α π εικόνιση DFT Αρχική Εικόνα Περιστροφή κατά 45 

20 Ανακατασκευή εικόνας από τη φάση του DFT Αρχικές Εικόνες Ανακατασκευή α π ό τη φάση, με π λάτος =1 Ανακατασκευή α π ό το π λάτος, με φάση =0

21 Σύνθεση εικόνων Εικόνα 2 Σύνθεση εικόνας α π ό τη φάση της εικόνας 1 και το π λάτος της εικόνας 2 Εικόνα 1 Σύνθεση εικόνας α π ό τη φάση της εικόνας 2 και το π λάτος της εικόνας 1

22 Ανακατασκευή εικόνας από τη φάση με τον αναδρομικό αλγόριθμο Βήματα αλγορίθμου: 1.Αρχική εκτίμηση του σήματος. Μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε πραγματική ακολουθία με περιοχή υποστήριξης ίδια με αυτή της αρχικής εικόνας. 2.Υπολογισμός του μετασχηματισμό Fourier αυτής της εικόνας (μετά από zero- padding). 3.Αν η φάση είναι ίση με τη φάση της δεδομένης εικόνας, υπολογισμός αντίστροφου μετασχηματισμού Fourier, αλλιώς: a.Αντικατάσταση της φάσης με τη φάση της δεδομένης εικόνας. (Το μέτρο του μετασχηματισμού Fourier παραμένει το ίδιο.) b.Υπολογισμός αντίστροφου μετασχηματισμού Fourier. c.Η ακολουθία που προκύπτει γίνεται ίση με μηδέν έξω από την περιοχή υποστήριξης και αποτελεί μια νέα εκτίμηση της λύσης. d.Επανάληψη του βήματος 2.

23 Ανακατασκευή εικόνας από τη φάση με τον αναδρομικό αλγόριθμο Διάγραμμα ροής:

24 Ανακατασκευή εικόνας από τη φάση με τον αναδρομικό αλγόριθμο Αρχική Εικόνα, 256  256 Αρχική Εκτίμηση, (128,128)=255 Μετά α π ό 1 ε π ανάληψη Μετά α π ό 10 ε π αναλήψεις Μετά α π ό 50 ε π αναλήψεις Μετά α π ό 200 ε π αναλήψεις

25 Ανακατασκευή εικόνας από τη φάση με τον αναδρομικό αλγόριθμο Αρχική Εικόνα, 256  256 Αρχική Εκτίμηση, rand(256) Μετά α π ό 1 ε π ανάληψη Μετά α π ό 10 ε π αναλήψεις Μετά α π ό 50 ε π αναλήψεις Μετά α π ό 200 ε π αναλήψεις


Κατέβασμα ppt "Εργαστήριο του μαθήματος “Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας” Ειρήνη Καρύμπαλη Αλεξάνδρα Μαράβα Στέλιος Ράντος Μέρος 1ο Ανάλυση εικόνας Βάθος χρώματος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google