Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΑΝΟΣΙΑ Ανοσία ικανότητα αναγνωρίζει οποιαδήποτε ξένη προς αυτόν ουσία Η ικανότητα του ανθρώπου να αναγνωρίζει οποιαδήποτε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΑΝΟΣΙΑ Ανοσία ικανότητα αναγνωρίζει οποιαδήποτε ξένη προς αυτόν ουσία Η ικανότητα του ανθρώπου να αναγνωρίζει οποιαδήποτε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΑΝΟΣΙΑ Ανοσία ικανότητα αναγνωρίζει οποιαδήποτε ξένη προς αυτόν ουσία Η ικανότητα του ανθρώπου να αναγνωρίζει οποιαδήποτε ξένη προς αυτόν ουσία και να αντιδρά παράγοντας: Εξειδικευμένα κύτταρα Εξειδικευμένα κύτταρα (π.χ λεμφοκύτταρα) Κυτταρικά παράγωγα Κυτταρικά παράγωγα (π.χ αντισώματα) ώστε να την εξουδετερώσει

3 ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΞΩΤΟΞΙΝΕΣ Αντιγόνο ξένη προς αυτόν ουσία προκαλεί την ανοσοβιολογική απόκρισηαντιγόνο Η ξένη προς αυτόν ουσία που προκαλεί την ανοσοβιολογική απόκριση ονομάζεται αντιγόνο και σαν αντιγόνο μπορεί να δράσει: ολόκληρος μικροοργανισμός Ένας ολόκληρος μικροοργανισμός π.χ. ιός ιός, βακτήριο βακτήριο, πρωτόζωο πρωτόζωο,μύκητας Τοξικές ουσίες τοξίνες Τοξικές ουσίες που παράγονται από μικροοργανισμούς π.χ. τοξίνες Eνδοτοξίνες Εξωτοξίνες τμήμα του μικροοργανισμού Ένα τμήμα του μικροοργανισμού π.χ. κυτταρικό τοίχωμα το κυτταρικό τοίχωμα του βακτηρίου ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΑΝΟΣΙΑ

4 Αντιγόνο Αντιγόνο : γύρη Η γύρη φαρμακευτικές ουσίες Διάφορες φαρμακευτικές ουσίες Συστατικά τροφών Κύτταρα ή ορός από άλλα άτομα ή ζώα Καρκινικά κύτταρα Κύτταρα μολυσμένα από ιό ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΑΝΟΣΙΑ

5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Χαρακτηριστικά των μηχανισμών της εσωτερικής ειδικής άμυνας που τους κάνουν να ξεχωρίζουν από εκείνους της μη ειδικής άμυνας Εξειδίκευση Τα προϊόντατης ανοσοβιολογικής απόκρισης Τα προϊόντα της ανοσοβιολογικής απόκρισης: Λεμφοκύτταρα Κύτταρα (π.χ. Λεμφοκύτταρα) αντισώματα Παράγωγα κυττάρων (π.χ. αντισώματα) θα δράσουν μόνο εναντίον του αντιγόνουπου προκάλεσε την παραγωγή τους θα δράσουν μόνο εναντίον του αντιγόνου που προκάλεσε την παραγωγή τους

6 Χαρακτηριστικά των μηχανισμών της εσωτερικής ειδικής άμυνας που τους κάνουν να ξεχωρίζουν από εκείνους της μη ειδικής άμυνας Μνήμη ικανότητα που έχει ο οργανισμόςνα «θυμάται» τα αντιγόνα με τα οποία έχει έλθει σε επαφή Η ικανότητα που έχει ο οργανισμός να «θυμάται» τα αντιγόνα με τα οποία έχει έλθει σε επαφή Σε μια πιθανή δεύτερη έκθεση του οργανισμού στα ίδια αντιγόνα αντιδρά γρηγορότερα και ισχυρότερα Εξουδετερώνει το αντιγόνοστο χρόνο επώασης του Εξουδετερώνει το αντιγόνο στο χρόνο επώασης του Το άτομο δεν νοσεί ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 0 t1 t2 t3 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΜΟΛΥΝΣΗ

7 Αποτελείται από: Τα πρωτογενή λεμφικά όργανα Τα πρωτογενή λεμφικά όργανα: Μυελός των οστών Θύμος αδένας Τα δευτερογενή λεμφικά όργανα Τα δευτερογενή λεμφικά όργανα: Οι λεμφαδένες Ο σπλήνας Οι αμυγδαλές Ο λεμφικός ιστός κατά μήκος του γαστρεντερικού σωλήνα ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

8 ΚΥΤΤΑΡΑ ΤOY ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Είναι κυρίως τα λεμφοκύτταρα που ανήκουν στα λευκά αιμοσφαίρια Είναι κύτταρα μικρά σφαιρικά με πυρήνα και διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες Είναι κύτταρα μικρά σφαιρικά με πυρήνα και διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες: Τ- Λεμφοκύτταρα Παράγονταιστο μυελό των οστών Παράγονται στο μυελό των οστών Ωριμάζουν και διαφοροποιούνται στο θύμο αδένα Β- Λεμφοκύτταρα Παράγονται, ωριμάζουν και διαφοροποιούνται στο μυελό των οστών Στα δευτερογενή λεμφικά όργανα πραγματοποιείται η ανοσολογική απόκριση

9 ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Τ- λεμφοκύτταρα Παράγονται στο μυελό των οστών και ωριμάζουν - διαφοροποιούνται στο θύμο αδένα Βοηθητικά Τ- Λεμφοκύτταρα Ενεργοποιούνται από το εκτεθειμένο στην επιφάνεια των μακροφάγων τμήμα του αντιγόνου Αναγνωρίζουν το εκτεθειμένο στην επιφάνεια των μακροφάγων τμήμα του αντιγόνου Ενεργοποιούν μέσω ουσιών που εκκρίνουν τα Β-λεμφοκύτταρα ή άλλα είδη λεμφοκυττάρων Ενεργοποιούν μέσω ουσιών που εκκρίνουν, τα Β-λεμφοκύτταρα ή άλλα είδη λεμφοκυττάρων

10 ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Τ- Λεμφοκύτταρα Κυτταροτοξικά Τ- Λεμφοκύτταρα Ενεργοποιούνται από τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα και καταστρέφουν κύτταρα Ενεργοποιούνται από τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα και καταστρέφουν κύτταρα: Μολυσμένα από ιό Καρκινικά κύτταρα διοχετεύοντας στο εσωτερικό τους πολύ δραστικά ένζυμα

11 ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Τ- Λεμφοκύτταρα Μνήμης Τ- Λεμφοκύτταρα Παράγονταιμετά την πρώτη έκθεση του οργανισμού σε ένα αντιγόνο Παράγονται μετά την πρώτη έκθεση του οργανισμού σε ένα αντιγόνο Ενεργοποιούνται άμεσα κατά τη δεύτερη ή πολλοστή έκθεση του οργανισμού σε αυτό Ο οργανισμός αντιδρά ταχύτερα και ισχυρότερα Κατασταλτικά Τ- Λεμφοκύτταρα Σταματούν την ανοσοβιολογική απόκριση μετά την επιτυχή αντιμετώπιση του αντιγόνου

12 ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β-λεμφοκύτταρα Παράγονται και ωριμάζουν - διαφοροποιούνται στο μυελό των οστών Συνθέτουν και παρουσιάζουν στην επιφάνεια τους ειδικές πρωτεΐνες τα αντισώματα ή ανοσοσφαιρίνες Κάθε Β-λεμφοκύτταρο διαθέτει αντισώματα αναγνωρίζουν ένα συγκεκριμένο αντιγόνο Κάθε Β-λεμφοκύτταρο διαθέτει αντισώματα που αναγνωρίζουν ένα συγκεκριμένο αντιγόνο που έχει εισέλθει στον οργανισμό και συνδέονται με αυτό Η σύνδεση αυτή έχει ως αποτέλεσμα το Β-λεμφοκύτταρο να διαιρείται διαδοχικά και να παράγονται 2 κατηγορίες κυττάρων Η σύνδεση αυτή έχει ως αποτέλεσμα το Β-λεμφοκύτταρο να διαιρείται διαδοχικά και να παράγονται 2 κατηγορίες κυττάρων:Πλασματοκύτταρα Β-Λεμφοκύτταρα μνήμης

13 ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β-λεμφοκύτταραΠλασματοκύτταρα Παράγουν και εκκρίνουν μεγάλες ποσότητες αντισωμάτων Ίδιων με αυτά που υπήρχαν στην εξωτερική επιφάνεια του Β-λεμφοκυττάρου από το οποίο προήλθαν Β-λεμφοκύτταρα μνήμης Παράγονταιμετά την πρώτη έκθεση του οργανισμού σε ένα αντιγόνο Παράγονται μετά την πρώτη έκθεση του οργανισμού σε ένα αντιγόνο Ενεργοποιούνται άμεσα κατά τη δεύτερη ή πολλοστή έκθεση του οργανισμού σε αυτό Ο οργανισμός αντιδρά ταχύτερα και ισχυρότερα

14 ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ Κάθε αντίσωμα συνδέεται εκλεκτικά με το συγκεκριμένο αντιγόνο που προκάλεσε την παραγωγή του όπως το κλειδί με την κλειδαριά Το μόριο του αντισώματος αποτελείται από: 4 πολυπετιδικές αλυσίδες δύο μεγάλες που ονομάζονται βαριές και 2 μικρές που ονομάζονται ελαφριές Οι πολυπεπτιδικές αλυσίδες ενώνονται μεταξύ τους με ομοιοπολικούς δεσμούς Οι πολυπεπτιδικές αλυσίδες ενώνονται μεταξύ τους με ομοιοπολικούς δεσμούς σχηματίζοντας μια δομή που μοιάζει με σφεντόνα ή με το γράμμα Υ Κάθε αλυσίδα αποτελείται μία σταθερή και μία μεταβλητή περιοχή Κάθε αλυσίδα αποτελείται από μία σταθερή και μία μεταβλητή περιοχή

15 ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ Μεταβλητή περιοχή του αντισώματος Η περιοχή του μορίου του αντισώματος που συνδέεται με το αντιγόνο Η μεταβλητή περιοχή του αντισώματος είναι αποτέλεσμα της διαφορετικής αλληλουχίας των αμινοξέων στις μεταβλητές περιοχές των πολυπεπτιδικών αλυσίδων Στη μεταβλητή περιοχή προσδίδεται ένα συγκεκριμένο σχήμα Στη μεταβλητή περιοχή προσδίδεται ένα συγκεκριμένο σχήμα που καθιστά το αντίσωμα ικανό να συνδέεται με ένα συγκεκριμένο αντιγόνο Σταθερή περιοχή του αντισώματος Το υπόλοιπο τμήμα του αντισώματος είναι ίδιο σε όλα

16 ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ Η σύνδεση αντισώματος – αντιγόνου έχει ως αποτέλεσμα Η σύνδεση αντισώματος – αντιγόνου έχει ως αποτέλεσμα: Την ενεργοποίησητου συμπληρώματος Την ενεργοποίηση του συμπληρώματος Την αδρανοποίηση των παραγόμενων τοξινών Την αναγνώριση του μικροοργανισμού από τα μακροφάγαμε σκοπό την ολοκληρωτική του καταστροφή Την αναγνώριση του μικροοργανισμού από τα μακροφάγα με σκοπό την ολοκληρωτική του καταστροφή

17 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Ανοσοβιολογική απόκριση Η αντίδραση του ανοσοβιολογικού συστήματος στην είσοδο κάθε αντιγόνου Πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση Το αντιγόνο εισέρχεται για πρώτη φορά στον οργανισμό Δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση Το αντιγόνο εισέρχεται για δεύτερη ή πολλοστή φορά στον οργανισμό

18 ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 1ο στάδιο Ενεργοποίηση των βοηθητικών Τ- λεμφοκυττάρων Τα μακροφάγα εγκλωβίζουν και καταστρέφουναντιγόνο που εισέρχεται για πρώτη φορά στον οργανισμό Τα μακροφάγα εγκλωβίζουν και καταστρέφουν το αντιγόνο που εισέρχεται για πρώτη φορά στον οργανισμό Εκθέτουν ένα μέρος του εξωτερική τους επιφάνεια Εκθέτουν ένα μέρος του στην εξωτερική τους επιφάνεια λειτουργώντας ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα Συνδέεται με μια πρωτεΐνη επιφανείας των μακροφάγων χαρακτηριστική για κάθε άτομο αντιγόνο ιστοσυμβατότητας Συνδέεται με μια πρωτεΐνη επιφανείας των μακροφάγων χαρακτηριστική για κάθε άτομο η οποία ονομάζεται αντιγόνο ιστοσυμβατότητας Παρουσιάζουν το αντιγόνο στα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα τα οποία ενεργοποιούνται Παράλληλα παράγονται τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα μνήμης Παράλληλα παράγονται και τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα μνήμης

19 ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 2ο στάδιο της ΧΥΜΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ Ενεργοποίηση των Β-λεμφοκυττάρων εκκρίνουν ουσίες ανάλογα το αντιγόνο που αναγνωρίζουν Τα ενεργοποιημένα βοηθητικά Τ- λεμφοκύτταρα εκκρίνουν ουσίες ανάλογα το αντιγόνο που αναγνωρίζουν: Βακτήριο, Μύκητας, Πρωτόζωο, Ιός, Γύρη, Διάφορες φαρμακευτικές ουσίες, ξένες πρωτεΐνες Αυτές οι ουσίες ενεργοποιούν τα Β-λεμφοκύτταρα τα οποία πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται Αυτές οι ουσίες ενεργοποιούν τα Β-λεμφοκύτταρα τα οποία πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται σε: Πλασματοκύτταρα που εκκρίνουν μεγάλες ποσότητες αντισωμάτων ειδικών για το αντιγόνο που προκάλεσε την παραγωγή τους Β-λεμφοκύτταρα μνήμης που θα ενεργοποιηθούν σε περίπτωση που ο οργανισμός θα εκτεθεί και πάλι στο ίδιο αντιγόνο

20 ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 2ο στάδιο της ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ Ενεργοποίηση των κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων εκκρίνουν ουσίες ανάλογα το αντιγόνο που αναγνωρίζουν Τα ενεργοποιημένα βοηθητικά Τ- λεμφοκύτταρα εκκρίνουν ουσίες ανάλογα το αντιγόνο που αναγνωρίζουν: Κύτταρο μολυσμένο από ιό, καρκινικό κύτταρο, κύτταρο μεταμοσχευμένου ιστού Αυτές οι ουσίες ενεργοποιούν τα κυτταροτοξικά Τ- λεμφοκύτταρα τα οποία πολλαπλασιάζονται Καταστρέφουν τα κύτταρα- στόχους διοχετεύοντας στο εσωτερικό τους δραστικά ένζυμα Παράγονται και τα κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα μνήμης θα ενεργοποιηθούν σε περίπτωση που ο οργανισμός θα εκτεθεί και πάλι στο ίδιο αντιγόνο Παράγονται και τα κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα μνήμης που θα ενεργοποιηθούν σε περίπτωση που ο οργανισμός θα εκτεθεί και πάλι στο ίδιο αντιγόνο

21 ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 3ο στάδιο Ενεργοποίηση των κατασταλτικών Τ- λεμφοκυττάρων Σταματούν την ανοσοβιολογική απόκρισημετά την επιτυχή εξουδετέρωση του αντιγόνου Σταματούν την ανοσοβιολογική απόκριση μετά την επιτυχή εξουδετέρωση του αντιγόνου Σε αυτό βοηθούν και τα προϊόντα της ίδιας της ανοσοβιολογικής απόκρισης

22 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ Το αντιγόνο εισέρχεται για δεύτερη πολλοστή φορά στον οργανισμό Ενεργοποίηση των κυττάρων μνήμης Ξεκινά άμεσα η παραγωγή τεραστίων ποσοτήτων αντισωμάτων που διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην κυκλοφορία Τα αντιγόνα εξουδετερώνονται στο χρόνο επώασης τους και έτσι το άτομο δεν νοσεί Τα αντιγόνα εξουδετερώνονται στο χρόνο επώασης τους πριν προλάβουν να περάσουν στη λοίμωξη που έχουμε και τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας και έτσι το άτομο δεν νοσεί Το άτομο πιθανότατα δεν αντιλαμβάνεται ότι μολύνθηκε

23

24 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ/ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ Το αντιγόνο εισέρχεται για πρώτη φορά στο εσωτερικό του οργανισμού Τα πρώτα αντισώματα παράγονται μετά από σχεδόν 72h Τα πρώτα αντισώματα παράγονται μετά από σχεδόν 72h: Παράγεται ικανοποιητική ποσότητα αντισωμάτων Κυκλοφορούν στο αίμαγια μικρό χρονικό διάστημα Κυκλοφορούν στο αίμα για μικρό χρονικό διάστημα Το αντιγόνο εξουδετερώνεταιόταν έχει περάσει στη φάση της λοίμωξης Το αντιγόνο εξουδετερώνεται όταν έχει περάσει στη φάση της λοίμωξης Ο οργανισμόςνοσεί Ο οργανισμός νοσεί Παράγονται τα κύτταρα μνήμης

25 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ/ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ Το αντιγόνο εισέρχεται για δεύτερη ή πολλοστή φορά στο εσωτερικό του οργανισμού Ενεργοποιούνται άμεσα τα κύτταρα μνήμης και ξεκινά Ενεργοποιούνται άμεσα τα κύτταρα μνήμης και ξεκινά: Άμεση παραγωγή αντισωμάτων Σε τεράστιες ποσότητες Που κυκλοφορούν στο αίμαγια μεγάλο χρονικό διάστημα Που κυκλοφορούν στο αίμα για μεγάλο χρονικό διάστημα Το αντιγόνο εξουδετερώνεταιστο χρόνο επώασης του Το αντιγόνο εξουδετερώνεται στο χρόνο επώασης του Ο οργανισμόςδεν νοσεί και πιθανότατα δεν αντιλαμβάνεται ότι μολύνθηκε Ο οργανισμός δεν νοσεί και πιθανότατα δεν αντιλαμβάνεται ότι μολύνθηκε

26 1γενης & 2γενης ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ

27 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ 1γενή ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ

28 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ 2γενή ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ


Κατέβασμα ppt "ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΑΝΟΣΙΑ Ανοσία ικανότητα αναγνωρίζει οποιαδήποτε ξένη προς αυτόν ουσία Η ικανότητα του ανθρώπου να αναγνωρίζει οποιαδήποτε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google