Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας…... 2 Μελέτη Ιστολογικών Παρασκευασμάτων στο μάθημα της Βιολογίας Ενιαίου Λυκείου ΝΑΞΟΣ 2004.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας…... 2 Μελέτη Ιστολογικών Παρασκευασμάτων στο μάθημα της Βιολογίας Ενιαίου Λυκείου ΝΑΞΟΣ 2004."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας…..

2 2 Μελέτη Ιστολογικών Παρασκευασμάτων στο μάθημα της Βιολογίας Ενιαίου Λυκείου ΝΑΞΟΣ 2004

3 3 Μελέτη Ιστολογικών Παρασκευασμάτων στο μάθημα της Βιολογίας Ενιαίου Λυκείου Συντονιστής Έργου: Μαργαρίτης Γιάννης (Φυσικός, Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Νάξου) Μικροσκόπηση - Φωτογράφηση των παρασκευασμάτων, σχόλια και κείμενα: Κίζη Θέκλα (Κυτταρολόγος PhD, Διευθύντρια του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν. - Κ.Υ. Νάξου) Επεξεργασία στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και κείμενα: Κρητικού Σοφία (Φυσικός MSc, συνεργάτρια Ε.Κ.Φ.Ε. Νάξου)

4 4 Μελέτη Ιστολογικών Παρασκευασμάτων στο μάθημα της Βιολογίας Ενιαίου Λυκείου Με την πρωτοβουλία του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Νάξου δημιουργήθηκε η παρούσα εργασία, με σκοπό την αποσαφήνιση των παρασκευασμάτων βιολογίας των εργαστηρίων των Ενιαίων Λυκείων. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού κρίθηκε απαραίτητη η συνεργασία του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου - Κ Υ Νάξου. Στόχοι της εργασίας αυτής είναι: 1.Να βοηθηθεί ο εκπαιδευτικός μέσω των διαφανειών και των σχετικών σχολίων, στην διδασκαλία και ερμηνεία των παρασκευασμάτων στο εργαστήριο της μικροσκόπησης, καθώς και να εξοικειωθεί με λεπτομέρειες σε μεγαλύτερες μεγεθύνσεις, ώστε να μπορεί να τις μεταφέρει στο μικροσκόπιο. 2.Να μπορεί ο μαθητής να αναζητά και να αναγνωρίζει στο μικροσκόπιο στοιχεία που έχει διδαχθεί από την ύλη της βιολογίας και που προβάλλονται στις διαφάνειες. 3.Να μπορούν να δουν τα παρασκευάσματα σε ηλεκτρονική μορφή και μαθητές σχολείων, που δεν διαθέτουν τα πρωτότυπα παρασκευάσματα ή μικροσκόπιο.

5 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 5 1α.Αίμα ανθρώπου (επίχρισμα) με λευκά και ερυθρά αιμοσφαίρια 4x4x

6 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 6 1β. Αίμα ανθρώπου (επίχρισμα) με λευκά και ερυθρά αιμοσφαίρια Πολυμορφοπύρηνα λευκά αιμοσφαίρια Ερυθρά αιμοσφαίρια Λεμφοκύτταρο 20x

7 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 7 1γ. Αίμα ανθρώπου (επίχρισμα) με λευκά και ερυθρά αιμοσφαίρια 40x

8 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 8 1δ. Αίμα ανθρώπου (επίχρισμα) με λευκά και ερυθρά αιμοσφαίρια 20x

9 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 9 2α. Χρωμοσώματα ανθρώπου (καρυότυπος) με χρώση Giemsa 4x4x

10 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 10 2β. Χρωμοσώματα ανθρώπου με χρώση Giemsa. 40x

11 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 11 3. Καρυότυπος θήλεως με χρώση Giemsa 40x

12 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 12 4. Βακτήρια (+) κατά Gram (επίχρισμα) 4x4x

13 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 13 5. Βακτήρια (-) κατά Gram (επίχρισμα) 4x4x

14 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 14 5α. Βακτήρια (-) και (+) κατά Gram (επίχρισμα) Τα βακτηρίδια και οι κόκκοι προκειμένου να τυποποιηθούν χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : τα Gram (+), δηλαδή όσα χρωματίζονται με βασεόφιλη χρώση και τα Gram (-), όσα μετά από επεξεργασία δεν κατακρατούν την χρώση αυτή.

15 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 15 6α.Διάφορες φάσεις μίτωσης φυτικού οργανισμού (Allium cepa) τομή ρίζας 10x

16 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 16 6β. Διάφορες φάσεις μίτωσης φυτικού οργανισμού (Allium cepa) τομή ρίζας 20x

17 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 17 7α. Τομή όρχεως θηλαστικού 10x

18 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 18 7β. Τομή όρχεως θηλαστικού Διακρίνονται τομές σπερματικών σωληναρίων 20x

19 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 19 Διακρίνεται η βασική στιβάδα των σπερματικών σωληναρίων από τα κύτταρα της οποίας (σπερματογόνια) ξεκινά η διαδικασία της σπερματογένεσης (σπερματοκύτταρα – σπερματίδες – σπερματοζωάρια) 7γ. Τομή όρχεως θηλαστικού 40x

20 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 20 7δ. Τομή όρχεως θηλαστικού Αυλός σπερματικού σωληναρίου με σπερματοζωάρια

21 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 21 8. Σπερματοζωάρια θηλαστικού (επίχρισμα σπέρματος) 10x

22 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 22 9α. Ωοθήκη θηλαστικού (ωάριο) 4x4x

23 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 23 9β. Ωοθήκη θηλαστικού (ωάριο)

24 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 24 9γ. Ωοθήκη θηλαστικού (ωάριο) Μεγέθυνση ωαρίου θυλακιοκύτταρα Πυρήνας ωαρίου 40x

25 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 25 10α. Ωοθυλάκιο θηλαστικού (ωοθήκη) 4x4x

26 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 26 10β. Ωοθυλάκιο θηλαστικού (ωοθήκη) (θυλακιοκύτταρα) 20x

27 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 27 11. Τομή γραμμωτών μυών 4x4x

28 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 28 12α. Εγκέφαλος ανθρώπου. Τομή που δείχνει τη φαιά ουσία Φαιά ουσία Έλικα εγκεφάλου 4x4x

29 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 29 12β. Εγκέφαλος ανθρώπου. Τομή που δείχνει τη φαιά ουσία 20x

30 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 30 12γ. Εγκέφαλος ανθρώπου Νευρικά κύτταρα πυρήνας

31 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 31 13α. Ανθρώπινο νεύρο. Τομή που δείχνει τη λευκή ουσία 4x4x

32 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 32 13β. Ανθρώπινο νεύρο. Τομή που δείχνει τη λευκή ουσία 10x

33 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 33 14α. Συκώτι ανθρώπου. Τομή που δείχνει την δομή του λοβίου 4x4x

34 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 34 14β. Συκώτι ανθρώπου. Τομή που δείχνει την δομή του λοβίου Το ηπατικό αγγείο. Διακρίνεται το αίμα και τα ηπατικά κύτταρα. 40x

35 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 35 Στα ηπατικά κύτταρα το πυρήνιο διακρίνεται έντονο, λόγω της συνεχούς δραστηριότητας τους (αναβολισμός και καταβολισμός των ουσιών). 14γ. Συκώτι ανθρώπου. Τομή που δείχνει την δομή του λοβίου. 40x

36 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 36 15α. Ιστός οστού. Τομή που δείχνει τα συστήματα Άβερς 10x

37 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 37 15β. Ιστός οστού. Τομή που δείχνει τα συστήματα Άβερς Εγκάρσια διατομή οστέινης ουσίας όπου έχει χρησιμοποιηθεί ειδική χρώση για να φαίνονται τα συστήματα Havers. Οι σκούρες κηλίδες είναι οι οστικές κοιλότητες. Κανάλι Άβερς (Havers) Οστικές κοιλότητες

38 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 38 16α. Λεμφαδένημα ανθρώπου με καρκινικά κύτταρα (τομή) 4x4x

39 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 39 16β. Λεμφαδένημα ανθρώπου με καρκινικά κύτταρα (τομή) 40x

40 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 40 17. Μελανωσάρκωμα σε ανθρώπινο δέρμα (τομή). 4x4x

41 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 41 18α. Ανθρώπινος πνεύμονας, τομή με υγιή κύτταρα 4x4x

42 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 42 18β. Ανθρώπινος πνεύμονας, τομή με υγιή κύτταρα Τριχοειδές αγγείο κυψελίδα Ερυθρά αιμοσφαίρια 20x

43 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 43 19α. Ανθρώπινος πνεύμονας, τομή με καρκινικά κύτταρα 4x4x

44 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 44 19β. Ανθρώπινος πνεύμονας, τομή με καρκινικά κύτταρα 20x

45 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 45 19γ. Ανθρώπινος πνεύμονας, τομή όγκου πνεύμονα 10x

46 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 46 20α. Τομή εγκάρσια βλαστού, δικοτυλήδονου φυτού (Erysiphe) 4x4x

47 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 47 20β. Τομή εγκάρσια βλαστού, δικοτυλήδονου φυτού (Erysiphe) 40x

48 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 48 Ευχαριστούμε θερμά : Το Κυτταρολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Νάξου. Την κ. Θέκλα Κίζη για την πολύτιμη βοήθειά της.


Κατέβασμα ppt "1 Αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας…... 2 Μελέτη Ιστολογικών Παρασκευασμάτων στο μάθημα της Βιολογίας Ενιαίου Λυκείου ΝΑΞΟΣ 2004."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google