Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας…..

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας….."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας…..

2 Μελέτη Ιστολογικών Παρασκευασμάτων στο μάθημα της Βιολογίας Ενιαίου Λυκείου
ΝΑΞΟΣ 2004

3 Μελέτη Ιστολογικών Παρασκευασμάτων στο μάθημα της Βιολογίας Ενιαίου Λυκείου
Συντονιστής Έργου: Μαργαρίτης Γιάννης (Φυσικός, Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Νάξου) Μικροσκόπηση - Φωτογράφηση των παρασκευασμάτων, σχόλια και κείμενα: Κίζη Θέκλα (Κυτταρολόγος PhD, Διευθύντρια του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν. - Κ.Υ. Νάξου) Επεξεργασία στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και κείμενα: Κρητικού Σοφία (Φυσικός MSc, συνεργάτρια Ε.Κ.Φ.Ε. Νάξου)

4 Μελέτη Ιστολογικών Παρασκευασμάτων στο μάθημα της Βιολογίας Ενιαίου Λυκείου
Με την πρωτοβουλία του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Νάξου δημιουργήθηκε η παρούσα εργασία, με σκοπό την αποσαφήνιση των παρασκευασμάτων βιολογίας των εργαστηρίων των Ενιαίων Λυκείων . Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού κρίθηκε απαραίτητη η συνεργασία του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου - Κ Υ Νάξου. Στόχοι της εργασίας αυτής είναι: Να βοηθηθεί ο εκπαιδευτικός μέσω των διαφανειών και των σχετικών σχολίων, στην διδασκαλία και ερμηνεία των παρασκευασμάτων στο εργαστήριο της μικροσκόπησης, καθώς και να εξοικειωθεί με λεπτομέρειες σε μεγαλύτερες μεγεθύνσεις, ώστε να μπορεί να τις μεταφέρει στο μικροσκόπιο. Να μπορεί ο μαθητής να αναζητά και να αναγνωρίζει στο μικροσκόπιο στοιχεία που έχει διδαχθεί από την ύλη της βιολογίας και που προβάλλονται στις διαφάνειες. Να μπορούν να δουν τα παρασκευάσματα σε ηλεκτρονική μορφή και μαθητές σχολείων, που δεν διαθέτουν τα πρωτότυπα παρασκευάσματα ή μικροσκόπιο. ΕΚΦΕ ΝΑΞΟΥ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

5 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
1α.Αίμα ανθρώπου (επίχρισμα) με λευκά και ερυθρά αιμοσφαίρια 4x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΕΚΦΕ ΝΑΞΟΥ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

6 1β. Αίμα ανθρώπου (επίχρισμα) με λευκά και ερυθρά αιμοσφαίρια
Πολυμορφοπύρηνα λευκά αιμοσφαίρια Ερυθρά αιμοσφαίρια Λεμφοκύτταρο 20x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΕΚΦΕ ΝΑΞΟΥ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

7 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
1γ. Αίμα ανθρώπου (επίχρισμα) με λευκά και ερυθρά αιμοσφαίρια 40x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

8 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
1δ. Αίμα ανθρώπου (επίχρισμα) με λευκά και ερυθρά αιμοσφαίρια 20x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

9 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
2α. Χρωμοσώματα ανθρώπου (καρυότυπος) με χρώση Giemsa 4x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

10 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
2β. Χρωμοσώματα ανθρώπου με χρώση Giemsa. 40x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

11 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
3. Καρυότυπος θήλεως με χρώση Giemsa 40x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

12 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
4. Βακτήρια (+) κατά Gram (επίχρισμα) 4x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

13 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
5. Βακτήρια (-) κατά Gram (επίχρισμα) 4x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

14 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
5α. Βακτήρια (-) και (+) κατά Gram (επίχρισμα) Τα βακτηρίδια και οι κόκκοι προκειμένου να τυποποιηθούν χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : τα Gram (+), δηλαδή όσα χρωματίζονται με βασεόφιλη χρώση και τα Gram (-), όσα μετά από επεξεργασία δεν κατακρατούν την χρώση αυτή. Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

15 6α.Διάφορες φάσεις μίτωσης φυτικού οργανισμού (Allium cepa) τομή ρίζας
10x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

16 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
6β. Διάφορες φάσεις μίτωσης φυτικού οργανισμού (Allium cepa) τομή ρίζας 20x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

17 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
7α. Τομή όρχεως θηλαστικού 10x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

18 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
7β. Τομή όρχεως θηλαστικού 20x Διακρίνονται τομές σπερματικών σωληναρίων Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

19 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
7γ. Τομή όρχεως θηλαστικού 40x Διακρίνεται η βασική στιβάδα των σπερματικών σωληναρίων από τα κύτταρα της οποίας (σπερματογόνια) ξεκινά η διαδικασία της σπερματογένεσης (σπερματοκύτταρα – σπερματίδες – σπερματοζωάρια) Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

20 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
7δ. Τομή όρχεως θηλαστικού Αυλός σπερματικού σωληναρίου με σπερματοζωάρια Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

21 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
8. Σπερματοζωάρια θηλαστικού (επίχρισμα σπέρματος) 10x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

22 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
9α. Ωοθήκη θηλαστικού (ωάριο) 4x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

23 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
9β. Ωοθήκη θηλαστικού (ωάριο) Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

24 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
9γ. Ωοθήκη θηλαστικού (ωάριο) Πυρήνας ωαρίου θυλακιοκύτταρα 40x Μεγέθυνση ωαρίου Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

25 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
10α. Ωοθυλάκιο θηλαστικού (ωοθήκη) 4x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

26 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
10β. Ωοθυλάκιο θηλαστικού (ωοθήκη) (θυλακιοκύτταρα) 20x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

27 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
11. Τομή γραμμωτών μυών 4x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

28 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
12α. Εγκέφαλος ανθρώπου. Τομή που δείχνει τη φαιά ουσία Φαιά ουσία Έλικα εγκεφάλου 4x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

29 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
12β. Εγκέφαλος ανθρώπου. Τομή που δείχνει τη φαιά ουσία 20x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

30 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
12γ. Εγκέφαλος ανθρώπου Νευρικά κύτταρα πυρήνας Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

31 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
13α. Ανθρώπινο νεύρο. Τομή που δείχνει τη λευκή ουσία 4x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

32 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
13β. Ανθρώπινο νεύρο. Τομή που δείχνει τη λευκή ουσία 10x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

33 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
14α. Συκώτι ανθρώπου. Τομή που δείχνει την δομή του λοβίου 4x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

34 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
14β. Συκώτι ανθρώπου. Τομή που δείχνει την δομή του λοβίου 40x Το ηπατικό αγγείο. Διακρίνεται το αίμα και τα ηπατικά κύτταρα. Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

35 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
14γ. Συκώτι ανθρώπου. Τομή που δείχνει την δομή του λοβίου. 40x Στα ηπατικά κύτταρα το πυρήνιο διακρίνεται έντονο, λόγω της συνεχούς δραστηριότητας τους (αναβολισμός και καταβολισμός των ουσιών). Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

36 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
15α. Ιστός οστού. Τομή που δείχνει τα συστήματα Άβερς 10x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

37 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
15β. Ιστός οστού. Τομή που δείχνει τα συστήματα Άβερς Οστικές κοιλότητες Κανάλι Άβερς (Havers) Εγκάρσια διατομή οστέινης ουσίας όπου έχει χρησιμοποιηθεί ειδική χρώση για να φαίνονται τα συστήματα Havers. Οι σκούρες κηλίδες είναι οι οστικές κοιλότητες. Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

38 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
16α. Λεμφαδένημα ανθρώπου με καρκινικά κύτταρα (τομή) 4x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

39 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
16β. Λεμφαδένημα ανθρώπου με καρκινικά κύτταρα (τομή) 40x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

40 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
17. Μελανωσάρκωμα σε ανθρώπινο δέρμα (τομή). 4x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

41 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
18α. Ανθρώπινος πνεύμονας, τομή με υγιή κύτταρα 4x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

42 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
18β. Ανθρώπινος πνεύμονας, τομή με υγιή κύτταρα κυψελίδα Τριχοειδές αγγείο Ερυθρά αιμοσφαίρια 20x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

43 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
19α. Ανθρώπινος πνεύμονας, τομή με καρκινικά κύτταρα 4x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

44 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
19β. Ανθρώπινος πνεύμονας, τομή με καρκινικά κύτταρα 20x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

45 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
19γ. Ανθρώπινος πνεύμονας, τομή όγκου πνεύμονα 10x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

46 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
20α. Τομή εγκάρσια βλαστού, δικοτυλήδονου φυτού (Erysiphe) 4x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

47 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
20β. Τομή εγκάρσια βλαστού, δικοτυλήδονου φυτού (Erysiphe) 40x Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

48 Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
Ευχαριστούμε θερμά: Το Κυτταρολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Νάξου. Την κ. Θέκλα Κίζη για την πολύτιμη βοήθειά της. Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ


Κατέβασμα ppt "Αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας….."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google