Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η αλματώδης ανάπτυξη της Βιολογίας…., Η απομόνωση ειδικών φορέων που μπορούν να μεταφέρουν γενετικό υλικό από κύτταρο σε κύτταρο ( π.χ. πλασμίδια),

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η αλματώδης ανάπτυξη της Βιολογίας…., Η απομόνωση ειδικών φορέων που μπορούν να μεταφέρουν γενετικό υλικό από κύτταρο σε κύτταρο ( π.χ. πλασμίδια),"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 Η αλματώδης ανάπτυξη της Βιολογίας…., Η απομόνωση ειδικών φορέων που μπορούν να μεταφέρουν γενετικό υλικό από κύτταρο σε κύτταρο ( π.χ. πλασμίδια), Η ανακάλυψη των περιοριστικών ενδονουκλεασών, που είναι βιολογικά «ψαλίδια», δηλαδή κόβουν ένα μόριο DNA σε συγκεκριμένα σημεία, οδήγησαν στην ανάπτυξη της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA. Ανασυνδυασμένο DNA είναι ένα τεχνητό μόριο DNA που περιέχει γονίδια από δυο ή περισσότερους οργανισμούς.

4 Γενετική μηχανική Ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να επεμβαίνει στο γενετικό υλικό και οι τεχνικές με τις οποίες το κάνει αποτελούν την Γενετική Μηχανική. Προφανώς η γενετική μηχανική βασίζεται στην τεχνολογία του ……………………………… Με την σειρά της η γενετική μηχανική βοήθησε: α) στην κατανόηση των μυστηρίων της ζωής και της εξέλιξης στην Γη β) στη βελτίωση της υγείας( εφαρμογές στην Ιατρική) και στον τρόπο διαβίωσης ( εφαρμογές στην γεωργία, κτηνοτροφία) του ανθρώπου

5 Κλώνος-κλωνοποίηση Κλώνος είναι μια ομάδα πανομοιότυπων μορίων, κυττάρων ή οργανισμών. Κλωνοποίηση είναι η διαδικασία κατασκευής κλώνων, δηλαδή ενός κατά προτίμηση μεγάλου αριθμού πανομοιότυπων μορίων, κυττάρων ή οργανισμών. Σκεφθείτε: μια αποικία βακτηρίων αποτελεί ένα κλώνο βακτηρίων; Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με την κλωνοποίηση ενός γονιδίου και γενικά ενός μορίου DNA Σε επόμενο κεφαλαίο θα ασχοληθούμε με την κλωνοποίηση ενός οργανισμού…..

6 Η κλωνοποίηση ενός γονίδιου με την χρήση της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA περιλαμβάνει γενικά τα εξής στάδια: 1.Κατασκευή του ανασυνδυασμένου DNA. Πλασμίδια- φορείς DNA οργανισμού Κόψιμο με την ίδια περιοριστική ενδονουκλεάση + Ανασυνδυασμένα πλασμίδια

7 2.Μεταφορά του ανασυνδυασμένου DNA σε ένα κύτταρο ξενιστή. Η εισαγωγή DNA (ανασυνδυασμένο πλασμίδιο) σε βακτήριο ξενιστή ονομάζεται μετασχηματισμός. Βακτήρια-ξενιστές Ανασυνδυασμένα πλασμίδια +

8 3.Επιλογή και απομόνωση των κυττάρων ξενιστών, από εκείνα που δεν κατόρθωσαν να προσλάβουν το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο μετασχηματισμένα κλώνοι

9 4.Επιλογή ενός βακτηριακού κλώνου που περιέχει το επιθυμητό τμήμα DNA Επιθυμητό τμήμα DNA Βακτηριακός κλώνος που επιλέγεται


Κατέβασμα ppt "Η αλματώδης ανάπτυξη της Βιολογίας…., Η απομόνωση ειδικών φορέων που μπορούν να μεταφέρουν γενετικό υλικό από κύτταρο σε κύτταρο ( π.χ. πλασμίδια),"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google