Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στο Ρωμαϊκό Δίκαιο.  Η προστασία της νομής προηγείται κάθε θεωρητικής διδασκαλίας περί νομής.  Τερέντιος: 161 π.Χ. (στίχος):ένσταση “vi, clam, precario”

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στο Ρωμαϊκό Δίκαιο.  Η προστασία της νομής προηγείται κάθε θεωρητικής διδασκαλίας περί νομής.  Τερέντιος: 161 π.Χ. (στίχος):ένσταση “vi, clam, precario”"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στο Ρωμαϊκό Δίκαιο

2  Η προστασία της νομής προηγείται κάθε θεωρητικής διδασκαλίας περί νομής.  Τερέντιος: 161 π.Χ. (στίχος):ένσταση “vi, clam, precario”  Παραγγέλματα = είδος ασφαλιστικών μέτρων που χορηγεί ο Πραίτωρ.  Προπαρασκευαστικά της κυρίως δίκης.  Προσδιορίζουν ποιος θα είναι ο εναγόμενος στην δίκη διεκδίκησης του πράγματος. Τερέντιος

3  Interdictum uti possidetis (όπως νέμεσθε): αποβλέπει στην προστασία της νομής ακινήτων, αστικών και αγροτικών.  Προστατεύει τον τελευταίο νομέα  Αν η νομή του δεν αποκτήθηκε με βία, λαθραία, κατά παράκληση.  Διπλό: καθένας ισχυρίζεται ότι είναι νομέας  Ο πραίτορας εκδίδει διάταξη με την οποία απαγορεύει τη χρήση βίας για τη μεταβολή της νομής.  Είναι διατηρητικό, αλλά και ανακτητικό αν η νομή αποκτήθηκε κατά τρόπο επιλήψιμο.

4  = «ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ»  Αφορά κινητά πράγματα, αρχικά δούλους, μετά όλα.  Προστατεύει τον διάδικο που τον τελευταίο χρόνο πριν τη διατάραξη άσκησε τη νομή επί περισσότερο χρόνο ανεπίληπτα.  Προσμετρά το χρόνο του δικαιοπαρόχου του.  Είναι διπλό.  Ιουστινιανός: το πράγμα στον τελευταίο ανεπίληπτο νομέα.

5  Interdictum UNDE VI = ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ  Unde vi cottidiana = περί συνήθους (απλής) βίας.  Τέλη 2 ου αι. π.Χ., συχνό στα τέλη της Δημοκρατίας.  Πρέπει να εγερθεί σε ένα χρόνο  Στρέφεται κατά όποιου έδιωξε με τη βία το νομέα από το ακίνητο  Εκτός αν ήταν επιλήψιμος νομέας ο εκδιωχθείς (ένσταση επιλήψιμης νομής)

6  Χρησιμοποιήθηκε ένοπλη βία  Όπλα: και ραβδιά και πέτρες  Δεν χωρεί ένσταση επιλήψιμης νομής  Σύνηθες στα τέλη της Δημοκρατίας  Μπορεί να εγερθεί και μετά το έτος αποβολής  Την μετακλασική περίοδο (Μ. Κων/νος) καταργείται, η βία αντιμετωπίζεται με ποινικά μέτρα.  Επαναφέρεται από Ιουστινιανό

7  Kατά όποιου έλαβε το πράγμα κατά παράκληση (precario) & δεν το αποδίδει


Κατέβασμα ppt "Στο Ρωμαϊκό Δίκαιο.  Η προστασία της νομής προηγείται κάθε θεωρητικής διδασκαλίας περί νομής.  Τερέντιος: 161 π.Χ. (στίχος):ένσταση “vi, clam, precario”"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google