Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μέση Φωνή βαρύτονων ρημάτων Υποτακτική . ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ λύ-ομαι λύ-ει και λύ-  λύ-εται λυ-όμεθα λύ-εσθε λύ-ονται ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ λύ-ωμαι λύ-  λύ-ηται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μέση Φωνή βαρύτονων ρημάτων Υποτακτική . ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ λύ-ομαι λύ-ει και λύ-  λύ-εται λυ-όμεθα λύ-εσθε λύ-ονται ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ λύ-ωμαι λύ-  λύ-ηται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μέση Φωνή βαρύτονων ρημάτων Υποτακτική 

2 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ λύ-ομαι λύ-ει και λύ-  λύ-εται λυ-όμεθα λύ-εσθε λύ-ονται ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ λύ-ωμαι λύ-  λύ-ηται λυ-ώμεθα λύ-ησθε λύ-ωνται

3 ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ  -λυσ-άμην  -λύσ-ω  -λύσ-ατο  -λυσ-άμεθα  -λύσ-ασθε  -λύσ-αντο ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ λύσ-ωμαι λύσ-  λύσ-ηται λυσ-ώμεθα λύσ-ησθε λύσ-ωνται χωρίς αύξηση!

4 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ λέ-λυ-μαι λέ-λυ-σαι λέ-λυ-ται λε-λύ-μεθα λέ-λυ-σθε λέ-λυ-νται ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ λελυμένος,-η,-ον  λελυμένος,-η,-ον  ς λελυμένος,-η,-ον  λελυμένοι,-αι,-α  μεν λελυμένοι,-αι,-α  τε λελυμένοι,-αι,-α  σιν

5 ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ Ενεστώτας-Αόριστος-Παρακείμενος λύ-ωμαι λύ-  λύ-ηται λυ-ώμεθα λύ-ησθε λύ-ωνται λύσ-ωμαι λύσ-  λύσ-ηται λυσ-ώμεθα λύσ-ησθε λύσ-ωνται λελυμένος,-η,-ον  λελυμένος,-η,-ον  ς λελυμένος,-η,-ον  λελυμένοι,-αι,-α  μεν λελυμένοι,-αι,-α  τε λελυμένοι,-αι,-α  σιν

6 Μέση Φωνή βαρύτονων ρημάτων Ευκτική 

7 ΕΥΚΤΙΚΗ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ Ενεστώτας Μέλλων λυ-οί-μην λύ-οι-ο λύ-οι-το λυ-οί-μεθα λύ-οι-σθε λύ-οι-ντο λυσ-οί-μην λύσ-οι-ο λύσ-οι-το λυσ-οί-μεθα λύσ-οι-σθε λύσ-οι-ντο

8 Αόριστος λυσ-αί-μην λύσ-αι-ο λύσ-αι-το λυσ-αί-μεθα λύσ-αι-σθε λύσ-αι-ντο Χρονικός χαρακτήρας σ και –αι αντί –οι του μέλλοντα Χωρίς αύξηση!!! Οριστική:  -λυσ-άμην Ευκτική: λυσ-αί-μην

9 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ λελυμένος,-η,-ον ε  ην λελυμένος,-η,-ον ε  ης λελυμένος,-η,-ον ε  η λελυμένος,-η,-ον ε  η λελυμένοι,-αι,-α ε  ημεν/ ε  μεν λελυμένοι,-αι,-α ε  ητε/ε  τε λελυμένοι,-αι,-α ε  ησαν/ε  εν

10 Μέση Φωνή βαρύτονων ρημάτων Προστακτική 

11 Ενεστώτας ---------------- λύ- λυ- ---------------- λύ- λυ- ή ----------- ου έσθω ---------- εσθε έσθων έσθωσαν

12 Αόριστος ---------------- λ  -σαι λυ-σάσθω ---------------- λύ-σασθε λυ-σάσθων ή λυ-σάσθωσαν -----------

13 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ................................. λέλυ-σο λελύ-σθω.................................. λέλυ-σθε λελύ-σθων ή λελύ-σθωσαν

14 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ αφωνολήκτων το σ,σθ αντικαθίσταται από ξ,ψ-χθ,φθ................................. πέπρα-ξο πεπρά-χθω.................................. πέπρα-χθε πεπρά-χθων ή πεπρά-χθωσαν

15 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ αφωνολήκτων το σ,σθ αντικαθίσταται από ξ,ψ-χθ,φθ................................. γέγρα-ψο γεγρά-φθω.................................. γέγρα-φθε γεγρά-φθων ή γεγρά-φθωσαν


Κατέβασμα ppt "Μέση Φωνή βαρύτονων ρημάτων Υποτακτική . ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ λύ-ομαι λύ-ει και λύ-  λύ-εται λυ-όμεθα λύ-εσθε λύ-ονται ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ λύ-ωμαι λύ-  λύ-ηται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google