Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιλέγοντας Επάγγελμα Αν θες να είσαι ευτυχισμένος για μια ζωή, αγά π α το ε π άγγελμά σου - Κινέζικο Γνωμικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιλέγοντας Επάγγελμα Αν θες να είσαι ευτυχισμένος για μια ζωή, αγά π α το ε π άγγελμά σου - Κινέζικο Γνωμικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιλέγοντας Επάγγελμα Αν θες να είσαι ευτυχισμένος για μια ζωή, αγά π α το ε π άγγελμά σου - Κινέζικο Γνωμικό

2

3 Διάλεξε: Κυνήγι ή Ψάρεμα;

4 Ξέχασε την Ιατρική, ΗΥ, Εκπαίδευση, Επιστήμες!… Τα λεφτά είναι στα Υδραυλικά!! ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

5 Η Διαδικασία Προγραμματισμού της Σταδιοδρομίας Μάθε τον εαυτό σου Διερεύνα τον κόσμο της εργασίας Πάρε αποφάσεις και βάλε στόχους Προγραμμάτισε την εκπαίδευσή σου Φρόντισε στην κατάλληλη στιγμή να αποκτήσεις σχετική εμπειρία Διερεύνα τις επαγγελματικές ευκαιρίες και τις επιλογές σε μεταπτυχιακά και εξειδικεύσεις 6 Βασικά Βήματα :

6 Επιλέγοντας επάγγελμα Πηγές Ατομική Συμβουλευτική Εκθέσεις Επαγγελμάτων Οδηγοί Επαγγελμάτων και Προοπτικών Απασχόλησης Διαγνωστικά Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού Καθηγητές Σπουδαστές Επαγγελματίες

7 Βοήθεια από το Σχολείο και το Σύμβουλο Στην Επιλογή Επαγγέλματος Στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση Στην έρευνα της Αγοράς Εργασίας Στη Δόμηση της Σταδιοδρομίας

8 Διαβάζουμε οδηγούς επαγγελμάτων και έρευνες προοπτικών απασχόλησης. Π.χ. Της Αρχής Ανθρώπινου Δυναμικού στο www.hrdauth.org.cy Σε οδηγούς των ΗΠΑ: the Occupational Outlook Handbook στο www.bls.gov/oco/ www.bls.gov/oco/ Σε οδηγούς της Ευρώπης www.cedefop.europa.eu Ερευνήστε πολλές επιλογές, όχι μόνο μια Ψάχνουμε στους Οδηγούς Επαγγελμάτων στα Βιβλιοπωλεία Συζητούμε με το Σύμβουλο στο σχολείο μας Βρίσκουμε πληροφορίες στο διαδίκτυο Επικοινωνούμε με επαγγελματίες

9 Πληροφορίες : Ε π αγγέλματα και ε π αγγελματικές κατηγορίες Ρυθμό αύξησης και μείωσης Προσφορά και ζήτησης Γιατί είναι Έγκυρες και Έγκριτες π ληροφορίες Τα δεδομένα ανανεώνονται τακτικά Οι έρευνες είναι ε π ιστημονικές Α π ό κρατικούς ή συνεργαζόμενους φορείς

10 1 ος Κανόνας : Επέλεξε Επάγγελμα τα οποίο πραγματικά σου αρέσει. 2 ος Κανόνας : Ερεύνα διεξοδικά και επέλεξε με προσοχή 3 ος Κανόνας : Ότι επιλογή κάνεις, πρέπει να έχει σημασία για εσένα Το χρωστάς στον εαυτό σου να επιλέξεις επάγγελμα το οποίο να δίνει νόημα στη ζωή σου και τη δυνατότητα ανταμοιβής

11 Το να γνωρίζεις τι είναι σημαντικό για σένα θα σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις καλύτερα τι θα ήθελες να κάνεις ε π αγγελματικά στο μέλλον : Να βοηθώ τους άλλους Να έχω κύρος Ψηλό Εισόδημα Ελαστικό Ωράριο

12 Να θυμάστε : Πάντα θα έχετε κά π οιο έλεγχο στην καριέρα σας Όσο π ιο νωρίς α π οδεχτείτε τον π αράγοντα του ρίσκου τόσο π ιο ευ π ροσάρμοστοι και π ετυχημένοι θα είστε στην αλλαγή και τα νέα δεδομένα Τα π τυχία δεν εγγυώνται εργοδότηση Η δια βίου εκ π αίδευση θα είναι μέρος της ζωής σας Όσα π ερισσότερα γνωρίζετε τόσο π ερισσότερο αυξάνεται η ζήτησή σας

13 Τι π ρέ π ει να κάνουμε : Ερευνούμε π ολλούς ε π αγγελματικούς τομείς Εμ π λεκόμαστε ενεργά Παίρνουμε συμβουλές α π ό ε π αγγελματίες στο χώρο Ακολουθούμε τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά μας Τολμούμε να δοκιμάσουμε καινούργια π ράγματα Τι δεν π ρέ π ει να κάνουμε : Να ε π ιλέγουμε ένα ε π άγγελμα με μόνο γνώμονα την ε π αγγελματική α π οκατάσταση Να ε π ιλέξουμε ε π άγγελμα γιατί είναι στη ‘ μόδα ’ ή γιατί θα μας δώσει γόητρο Να μας σ π ρώξει κά π οιος άλλος στην ε π ιλογή ε π αγγέλματος Να υ π οθέτουμε ότι τα ξέρουμε όλα

14 Ενδιαφέροντα Δεξιότητες Κλίσεις Δεξιότητες Ε π ικοινωνίας Εμ π ειρία Οικογένεια Παραδόσεις Προσω π ικότητα Στόχοι Ζωής Ε π αγγελματικές Αξίες

15

16 Κύριος επαγγελματικός τομέας Προτιμώμενο είδος εργασίας Εισοδηματικά κριτήρια/απαιτήσεις Γεωγραφικά κριτήρια/απαιτήσεις Ειδικές Ανάγκες Επιλογή Βιομηχανίας (industry) Το άγχος που συνεπάγεται Ο βαθμός συναναστροφής με κόσμο Εσωτερικού vs Εξωτερικού χώρου Ο βαθμός ανεξαρτησίας/αυτονομίας Ισορροπία μεταξύ δημιουργικότητας και συμβατικότητας Το είδος των ανθρώπων που θα συναναστρεφόμαστε Σωματικές απαιτήσεις Τοπική/Περιφερειακή/ Παγκόσμια Εταιρία Ωφελήματα και άλλες απολαβές Προοπτικές Ανέλιξης Οι εργοδότες Απαραίτητη/συνεχής Κατάρτιση Προοπτικές ανάπτυξης του τομέα απασχόλησης Φήμη της εταιρίας

17 Ε π ιτεύγματα και Εμ π ειρίες Προηγούμενες ηγετικές θέσεις / ικανότητες Δραστηριο π οίηση κατά τη διάρκεια των σ π ουδών Ε π αγγελματικές εμ π ειρίες ( Καλοκαιρινή Εργασία, Το π οθέτηση σε εργασία α π ό το Πανε π ιστήμιο για α π όκτηση εμ π ειρίας κ. α.) Καλές Βαθμολογίες

18

19

20 Οικονομικά, Λογιστικά, Αναλυτές αγοράς, Σύμβουλοι επιχειρήσεων ( Προσωπικοί χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι : Προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη φορολογία, τις επενδύσεις και την ασφάλιση ) Ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων Αειφόρος ανάπτυξη και βιωσιμότητα ( οικολογική πολιτική εταιρίας, διεθνείς κανονισμοί ) Νέες μορφές ενέργειας

21 Υγειονομική περίθαλψη - γήρανση του πληθυσμού, Αποκατάσταση ( Εξειδικευμένοι θεραπευτές, λογοθεραπευτές και φυσικοθεραπευτές ), Οφθαλμολογία, Παθολόγοι και χειρουργοί, Υγιεινή δοντιών ( βοηθοί, τεχνικοί ) Ξένες γλώσσες - Ειδικότερα οι μεταφραστές γλωσσών εκτός της Ευρώπης, όπως της κινεζικής και της αραβικής γλώσσας Ασφάλεια - φρουροί, συστήματα, περίπολοι Διαδίκτυο και Ιστοσελίδες ( ακόμη και social sitter-facebook, twitter) Μηχανικοί Λογισμικού - εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας και cloud computing Κατασκευή αυτοκινήτων

22 ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1. Αναλυτής Αειφόρου Ανάπτυξης 2. Διαχειριστής Πράσινων Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 3. Βιολόγος Διατήρησης 4. Δασολόγος 5. Χημικός Περιβαλλοντολόγος

23 ΒΙΟ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 6. Διαχειριστής αγροκτήματος οργανικής παραγωγής 7. Επιθεωρητής Γεωργικής Παραγωγής 8. Καλλιεργητής ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ / ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 9. Βιο - Μηχανολόγος ( Μιμητές Φύσης ή Bio-Mimicry Engineers) 10. Μηχανικός Ελέγχου Μόλυνσης ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 11. Κατασκευαστής Κτιρίων Ενεργειακής Απόδοσης 12. Περιβαλλοντικός Αρχιτέκτονας 13. « Πράσινος » Σχεδιαστής Εσωτερικού Χώρου

24 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / ΜΟΛΥΝΣΗΣ 14. Σύμβουλος Αποβλήτων / Άχρηστων Υλικών 15. Τοξικολόγος 16. Τεχνικός Ελέγχου Μόλυνσης ΟΙ ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 17. Ειδικός Ανάπτυξης Συστημάτων Αειφόρου Ανάπτυξης 18. Διαχειριστής Ανανεώσιμης Ενέργειας 19. Κλιματολόγος 20. Περιβαλλοντολόγος 21. Μετεωρολόγος 22. Υδρολόγος 23. Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός 24. Αστικός & Περιφερειακός Σχεδιαστής 25. Εμπορικός / Βιομηχανικός Σχεδιαστής 26. Δικηγόρος Περιβαλλοντικού Δικαίου

25 Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτονας - Μηχανικός, Γιατρός, Οδοντίατρος, Φαρμακοποιός, Βιολόγος, Χημικός, Γενετιστής, Χρηματιστής, Ασφαλιστής, Τραπεζικός υπάλληλος, Πιλότος, Ιπτάμενος φροντιστής, Διαιτολόγος, Αστρονόμος, Σεισμολόγος, Τεχνολόγος, Κλωστοϋφαντουργός, Αεροναυπηγός, Δικηγόρος, Δημοσιογράφος, Ψυχολόγος, Πολιτικός επιστήμονας, Κοινωνιολόγος, Δάσκαλος, Εκπαιδευτικός, Φιλόλογος, Θεολόγος, Ιστορικός, Αρχαιολόγος, Γεωγράφος, Λαογράφος, Ανθρωπολόγος, Διεθνολόγος, Μαθηματικός, Φυσικός, Γυμναστής, Νηπιαγωγός, Ηθοποιός, Μουσικός, Σκηνοθέτης, Χορευτής, Θεατρολόγος, Γραφίστας, Διακοσμητής, Ενδυματολόγος, Εικονολήπτης, Ηχολήπτης, Παραγωγός ραδιοφώνου, Μακιγιέρ.

26 MBA MBA Τεχνολογική Διοίκηση PhD ΗΥ Bachelor’s Degree Μηχανική ΗΥ - Προγραμματισμός Master’s Degree Εκπαιδευτική Διοίκηση Master’s Degree Γεωεπιστήμες Bachelor’s Degree ΗΥ Bachelor’s Degree Δεδομένα (Databases)- ΗΥ PhD Bachelor’s Degree Master’s Degree Bachelor’s Degree

27 Master’s Degree Master’s Degree Έρευνα (operations research) Bachelor’s Degree Δίκτυα ΗΥ Bachelor’s Degree Νοσηλευτική Master’s Degree Επιδημιολογία Bachelor’s Degree Bachelor’s Degree Master’s Degree Bachelor’s Degree Ιατρική Τεχνολογία Associate’s Degree Associate’s Degree Θεραπεία Αναπνευστικών Προβλημάτων Bachelor’s Degree Ειδική Εκπαίδευση Associate’s Degree Βοηθός Εργασιοθεραπείας Associate’s Degree Βοηθός Φυσιοθεραπείας Bachelor’s Degree Associate’s Degree

28 Bachelor’s Degree Bachelor’s Degree Εγκληματολογία Associate’s Degree Τεχνολογία Βιοϊατρικής Associate’s Degree Doctor Doctor Ποδιατρική Bachelor’s Degree Bachelor’s Degree Μηχανική Master’s Degree Master’s Degree Ιατρικός Βοηθός Doctor Doctor Φυσιοθεραπεία Bachelor’s Degree Ραδιολογία Master’s Degree Εργασιοθεραπεία Associate’s Degree Βοηθός Οδοντιατρικής Doctor Χειροπρακτική Bachelor’s Degree Master’s Degree Associate’s Degree Doctor

29 Master’s Degree Master’s Degree Λογοπαθολογία Doctor Doctor Ακουολογία Bachelor’s Degree Επικοινωνίες Bachelor’s Degree Αρχιτεκτονική Τοπίου Bachelor’s Degree Περιβαλλοντικές Επιστήμες Bachelor’s Degree Λογιστική Bachelor’s Degree Επιστήμες Γεωπονίας Master’s Degree Εκπαίδευση και Αναλυτικά Προγράμματα Bachelor’s Degree Master’s Degree Bachelor’s Degree Bachelor’s Degree Εργολαβία ( Διοίκηση )-Construction Management Bachelor’s Degree ΄Ερευνα Master’s Degree Βιβλιοθηκονομία Master’s Degree Συμβουλευτική Bachelor’s Degree Master’s Degree

30 Associate’s Degree Associate’s Degree Νεκροτομία (mortuary science) Bachelor’s Degree Κοινωνική Εργασία Bachelor’s Degree Συστήματα Πληροφορίας - ΗΥ Bachelor’s Degree Αγωγή Υγείας Bachelor’s Degree Προπονητική Αθλημάτων Bachelor’s Degree

31 Doctor of Medicine Doctor of Medicine Ιατρική Doctor of Dentistry Οδοντιατρική Χειρουργική Doctor of Φαρμακολογία Doctor of Οπτομετρία Master’s Degree Διοίκηση Υγείας Doctor Κτηνιατρική Doctor of Master’s Degree Doctor

32 Ο μεταναστευτικός χάρτης εργασίας ανασχεδιάζεται, η υδρόγειος σφαίρα γυρίζει με νέες ταχύτητες και οι ευκαιρίες εργασίας αυτή τη φορά εμφανίζονται κυρίως στη Σκανδιναβία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

33 Η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Δανία, η Γαλλία και η Ολλανδία. Η Γερμανία ήταν και το μοναδικό ευρωπαϊκό κράτος που ξεκίνησε το κυνήγι καταρτισμένων εργαζομένων αρκετά πριν λανσαριστεί η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Ήδη η πλειονότητα των γερμανικών εταιριών υπόσχεται τριετή συμβόλαια ακόμα και σε αρχάριους. « Στη Γερμανία βρήκα ένα μέλλον » δηλώνει η 24 χρονη Σίλβια Βενούτι ντι Πασκουάλε από τη Μεσίνα της Σικελίας. Η Σίλβια, η οποία μιλά τρεις γλώσσες, εκτός από τη μητρική της, προσελήφθη ως δόκιμη στο πλαίσιο του γερμανικού προγράμματος dual training στη Δρέσδη και κερδίζει 900 ευρώ τον μήνα, μόνο και μόνο για να μαθητεύσει στην εστίαση !

34 Ποια επαγγέλματα έχουν όμως τη μεγαλύτερη ζήτηση ; Τα φαβορί είναι μηχανολόγοι, προγραμματιστές, πληροφορικοί, γιατροί, νοσοκόμοι, πωλητές και μάγειρες ! Οικονομική Μετανάστευση : Δεν απουσιάζουν ωστόσο και τα ευρωπαϊκά παράδοξα, όπως για παράδειγμα το φαινόμενο των Δανών και των Σουηδών γιατρών που καταφεύγουν για εργασία στη Νορβηγία, με αποτέλεσμα στη Δανία και στη Σουηδία να υπάρχει έλλειψη προσωπικού στη δημόσια υγεία. Όσο για το κίνητρο ; Μάλλον τα 4.500 ευρώ τον μήνα... τόσο για τα ιατρικά επαγγέλματα όσο και για τους ειδήμονες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για τις εταιρίες - κολοσσούς Nokia και Ericsson.

35 Portal Eures : περιλαμβάνει πληροφορίες για την επαγγελματική κινητικότητα, τις τρέχουσες τάσεις, τις προσεχείς εκδηλώσεις.

36 Οι Μεσόγειοι δεν μεταναστεύουν μονάχα προς τον ευρωπαϊκό Βορρά αλλά αλλάζουν και ήπειρο Η Μελβούρνη είχε ανακηρυχθεί πρόσφατα πόλη των μεταναστών, ενώ τα εμιράτα συνεχίζουν να προσελκύουν Ευρωπαίους, παρόλο που το Ντουμπάι δεν θυμίζει πια την πόλη του 2006 μετά το πλήγμα που υπέστη.

37 Το πρόγραμμα Mobipro-EU απευθύνεται σε νέους από χώρες της Ε. Ε. που θέλουν να μαθητεύσουν με αμοιβή σε κάποια γερμανική επιχείρηση με την προοπτική πρόσληψής τους. Βασική προϋπόθεση ; Να είστε 18-35 ετών, δηλωμένος άνεργος. Και φυσικά να μάθετε γερμανικά και να αναγνωριστούν τα πτυχία σας. Ύψος αμοιβής : 818 ευρώ τον μήνα, εκτός από την κάλυψη διάφορων άλλων εξόδων, όπως εκείνα της μετάφρασης εγγράφων, της μετακίνησης και της μετακόμισης. Αν θέλετε να μετοικήσετε λοιπόν στη Γερμανία όπου 33.000 θέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης παραμένουν κενές αυτή τη χρονιά, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.thejobofmylife.de.

38 Νορβηγία : 2.707 Ηνωμένο Βασίλειο : 3.349 Σουηδία : 1.263 Ολλανδία : 2.110 Γερμανία : 4.296 Γαλλία : 2.022 Ελβετία : 1.263 Γερμανία : 4.296

39 « Όταν το ποσοστό εκπατρισθέντων νέων με προσόντα ξεπερνά το 15% με 25%, τότε ο αντίκτυπος είναι αρνητικός για τη χώρα αναχώρησης » υπογραμμίζει ο E. M. Μουχούντ, καθηγητής Οικονομίας του γαλλικού πανεπιστημίου Paris Dauphine. Η ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων στην Ευρώπη ευνοεί τόσο τη φυγή όσο και την επιστροφή. Άλλωστε τα πάντα ρει... καθώς οι χώρες - μαζικοί αποστολείς μεταναστών αλλάζουν ρόλο ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας. Όπως αλλάζουν και τα κράτη - γη της Επαγγελίας.

40

41

42 Έλενα Χατζηγέρου, Σύμβουλος

43 Occupational Outlook Handbook 11_Careers_new.ppt Career Resource Center http://www.careers.org/ Job Hunt http://www.job-hunt.org The Catapult on Job Web http://www.job-hunt.org/ The Riley Guide: Employment Opportunities and Job Resources on the Internet www.rileyguide.com Monster.com http://www.monster.com/ Quintessential Careers http://www.quintcareers. com/index.html http://www.quintcareers. com/index.html

44 www.nycareerzone.org

45


Κατέβασμα ppt "Επιλέγοντας Επάγγελμα Αν θες να είσαι ευτυχισμένος για μια ζωή, αγά π α το ε π άγγελμά σου - Κινέζικο Γνωμικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google