Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γλώσσα Χαρακτηρισμού (Σήμανσης- Μορφοποίησης)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γλώσσα Χαρακτηρισμού (Σήμανσης- Μορφοποίησης)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γλώσσα Χαρακτηρισμού (Σήμανσης- Μορφοποίησης)
H T M L Hyper Text Markup Language Γλώσσα Χαρακτηρισμού (Σήμανσης- Μορφοποίησης) Υπερκειμένου Παπαμανώλη Μαρία

2 Hypertext (Υπερκείμενο)
Μορφή ηλεκτρονικού κειμένου Δεν έχει γραμμικότητα (ακολουθητική – σταθερή μορφή) Τρόπος οργάνωσης της πληροφορίας σε μονάδες (nodes) σχετιζόμενες μεταξύ τους Τμήματα υπογραμμισμένα σύνδεση με άλλους κόμβους υπερσύνδεσμοι (hyperlinks)

3 Γλώσσα HTML Περιγραφική γλώσσα προγραμματισμού
Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σελίδων ιστού (www) Καθορίζει τη λογική οργάνωση ενός αρχείου κειμένων που περιλαμβάνει συνδέσμους Χρήση links – hyperlinks για μεταφορά από μια ιστοσελίδα σε άλλη Χρησιμοποιεί απλές εντολές-ταμπέλες (tags) για τη μορφοποίηση του κειμένου Χρησιμοποιεί απλό text editor Διαδεδομένη και ευέλικτη Η HTML βασίζεται στη γλώσσα SGML (standard generalized markup language) μεγαλύτερο σύστημα επεξεργασίας εγγράφου

4 Εκδόσεις HTML 1990 Ο Tim Berners-Lee στη Γενεύη δημιούργησε το πρωτόκολλο http σηματοδότησε την αρχή του internet οι σελίδες που ήταν η βάση του www ήταν γραμμένες στη γλώσσα HTML (πρώτη έκδοση) 1994 από τον οργανισμό Internet Engineering Task Force πρότυπο HTML 2.0 έκδοση 3.2 (αποδεκτή από Microsoft και Netscape) 1997 έκδοση 4.0 μια παραλλαγή της αρχικής γλώσσας είναι η XΗTML 4.01(δυναμικές εντολές

5 HTML και Internet Κάθε ιστοσελίδα στο Internet είναι αρχείο γραμμένο σε html Η σχεδίαση και η δομή σελίδας οργάνωση : - ιεραρχική δομή - γραμμική δομή Χαρακτηριστικά σελίδων: Σαφήνεια –συντομία Αυτονομία Συμβατότητα γλώσσας για πολλούς browsers Δημοσίευση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο: WED publishing Wizard (Windows)

6 HTML μια δομημένη γλώσσα
<HEAD> <TITLE> This is a title </TITLE> </HEAD> <BODY> Εδώ παρεμβάλλονται οι εντολές της HTML </BODY> </HTML> TAGS

7 Τα tags Ορισμός: Μικρές «εντολές» που ορίζουν την αρχή και το τέλος μιας λειτουργίας (εντολές δήλωσης) Περικλείονται σε σύμβολα μικρότερου & μεγαλύτερου : <εντολή> Όταν το tag κλείνει μια λειτουργία (tag τέλους) περιλαμβάνει και μια κάθετο </εντολή> Συνηθέστερη μορφή: <όνομα tag> επηρεαζόμενο κείμενο</όνομα tag>

8 Ανάλυση των βασικών tags ενός Html αρχείου
<HTML> δήλωση στο browser ότι αρχίζει ένα html έγγραφο - περιέχει κώδικα γραμμένο σε html - ελέγχει τη δομή εγγράφου της σελίδας - όλο το περιεχόμενο της σελίδας βρίσκεται εντός της ετικέτας html -κάθε ετικέτα html εμφωλιασμένη (nested) <HEAD> βασική πληροφορία που αφορούν το έγγραφο /πρόλογος για το υπόλοιπο κείμενο -συχνά όμως δεν εμφανίζεται στο browser -περιέχει την ετικέτα <TITLE> -αμφίπλευρη ετικέτα </HEAD>

9 … <TITLE> - τίτλος εγγράφου αντιστοιχεί στο
περιεχόμενο της σελίδας -εντός της head - χρησιμοποιείται από σελιδοδείκτες (bookmarkers) του φυλλομετρητή -ετικέτα αμφίπλευρη </TITLE> <BODY> κυρίως περιεχόμενο (κείμενο- links) εγγράφου -αμφίπλευρη ετικέτα </BODY> </HTML> δήλωση στο browser ότι τελειώνει ένα html έγγραφο

10 Άλλα χαρακτηριστικά των Tags
Οι ετικέτες δεν εμφανίζονται από τα προγράμματα ανάγνωσης (μόνο από html αρχείο ή από το προέλευση εγγράφου) Συχνά λειτουργούν ως μεταβλητές που παίρνουν τιμές Δίνουν τίτλους στα διάφορα στοιχεία της σελίδας Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων αμφίπλευρες (δηλώνουν αρχή και τέλος κειμένου) Λειτουργούν ως «μονόπλευρες» πχ <title>

11 Δημιουργία HTML ⋆ το όνομα του αρχείου θα πρέπει να έχει επέκταση
(Frontpage Editor, Dreamweaver, WebEdit, HotDog, Home Site, HtmlNotes, WedMatter) προγράμματα που αποθηκεύουν αρχεία κειμένου σε μορφή ASCII. Τέτοια προγράμματα είναι : Notepad, wordpad, write (Windows) Edit (Dos) Vi, emacs, pico (Unix) TeachText (Macintosh) ⋆ το όνομα του αρχείου θα πρέπει να έχει επέκταση .Html ή .htm σε συστήματα dos ή windows που επιτρέπουν τις επεκτάσεις μόνο τριών χαρακτήρων.

12 Text Editor (διορθωτές)
Το περιβάλλον του προγράμματος αυτού περιέχει: Δυνατότητα χειρισμού εγγράφων HTML Εργαλειόμπαρες ενσωμάτωση εντολών Html Εκκίνηση με διαφορετικά πρότυπα (templates) δημιουργία ιστοσελίδων Άμεσος έλεγχος του κώδικα & σχεδίασης της ιστοσελίδας (Internal Viewer) Έλεγχος του κώδικα με εξωτερικούς browser [ Internet Explorer, Netscape Navigator]

13 ΧΗΤΜL Χαρακτηριστικά:
Αποτελεί την υλοποίηση της Html πάνω στην λογική της XML, αυστηρότεροι όροι σύνταξης των tags Συμβατή με όλους τους browsers. Απαραίτητη προϋπόθεση το κενό (space) πριν το σύμβολο “/ ” Δημιουργία «καλοσχηματισμένων» (well formed) εγγράφων Όλες οι τιμές πρέπει να είναι εντός εισαγωγικών <table width= 100%> αλλά <table width= “100%”> Όλα τα ονόματα πρέπει να είναι με μικρά γράμματα <table WIDTH=“100%”> αλλά <table width=“100%”>

14 XHTML Απαγορεύεται η σμίκρυνση <input checked> αλλά <input checked=“checked” /> Το όνομα (name) αντικαθίσταται από το (ID) Πρέπει να υπάρχει δήλωση του τύπου του εγγράφου (<doctype) transitional Εκδόσεις XHTML (1.0): strict

15 Πορεία εμφάνισης Ιστοσελίδας
Αφού πληκτρολογήσουμε το Url (δικτυακή διεύθυνση)… Η ονομαστική διεύθυνση μεταφέρεται ως αίτημα στους servers ( διακομιστές που προσφέρουν σύνδεση στο Internet) O server εντοπίζει την αριθμητική διεύθυνση (IP) που αντιστοιχεί σ’ αυτό το όνομα Ο υπολογιστής διασυνδέεται μ’ αυτό το server και αρχίζουν να μεταφέρονται τα δεδομένα ( δομή σελίδας, περιεχόμενα, εικόνες..) Ο browser συγκεντρώνει τις πληροφορίες και τις μορφοποιεί Στήνει τη σελίδα στην οθόνη (ανάκτηση σελίδας από Web) Browser (φυλλομετρητής) πρόγραμμα ερμηνείας εντολών html (Ιnternet Explorer, opera κ.α

16 Επιπλέον.. Οι φυλλομετρητές (browsers) : λειτουργούν ως μορφοποιητές για την HTML) Διαδικασία : Διαβάζουμε μια σελίδα γραμμένη με την HTML σε ένα browser Ο browser διερμηνεύει τα tags (ετικέτες) της HTML Μορφοποιεί το κείμενο και τις εικόνες στην οθόνη Ωστόσο… Διαφορετικοί browsers σε διάφορους Η/Υ εμφανίζουν με διαφορετικό τρόπο κάθε στοιχείο της σελίδας

17 Μορφοποίηση κειμένου ΦΥΣΙΚA ΣΤΥΛ : <B>, έντονη γραφή (Bold).
<I>, πλάγια γραφή (Italic). <U>, υπογράμμιση. <S>, διακριτή διαγραφή. <BIG>, μεγαλύτερο μέγεθος από το περιβάλλον κείμενο. <SMALL>, μικρότερο μέγεθος από το περιβάλλον κείμενο. <SUB>, δείκτης. <SUP>, εκθέτης. <CENTER> κεντρική στοίχιση <PRE> η μορφοποίηση γίνεται σύμφωνα με τη δομή που δίνεται στο διορθωτή

18 ΛΟΓΙΚΑ ΣΤΥΛ : Τρόπο με τον οποίο το επιλεγμένο κείμενο χρησιμοποιείται από το φυλλομετρητή (όχι το πώς παρουσιάζεται) <EM>κείμενο </EM> (Emphasize) πλάγια (italics) 2.<STRONG>κείμενο </STRONG> έντονα (bold) 3.<CODE> χρήση μη αναλογικής γραμματοσειράς 4.<SAMP> κείμενο παραδείγματος μη αναλογική γραμματοσειρά 5.<KBD> κείμενο για πληκτρολόγηση 6.<VAR> μορφοποίηση μεταβλητής που αντικαθίσταται από τιμή 7.<DFN> μορφοποιεί ορισμούς 8.<CITE> μορφοποιεί ένα σύντομο αποσπάσιμα /παραπομπή

19 ALIGN: παράμετρος που δίνει τη δυνατότητα στοίχισης
ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ (Headings) Ξεχωριστό στυλ σε τμήματα του κειμένου Η HTML περιέχει 6 επίπεδα: <H1> πρώτο επίπεδο</Η1> …. <Η6>έκτο επίπεδο </H6> <H1 ALIGN=CENTRE> στοίχιση στο κέντρο</H1> <H1 ALIGN=LEFT> αριστερή στοίχιση </H1> H1 ALIGN=RIGHT> δεξιά στοίχιση </H1> ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ Ετικέτα <P> Διαχωρισμός παραγράφων (απόσταση) Νεότερες εκδόσεις αμφίπλευρη <P ALIGN=CENTRE> στοίχιση στο κέντρο</P1> <P ALIGN=LEFT> αριστερή στοίχιση </P1> P ALIGN=RIGHT> δεξιά στοίχιση </P1> ALIGN: παράμετρος που δίνει τη δυνατότητα στοίχισης

20 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΧΑΡΑΚΕΣ <HR> οριζόντια γραμμή στη θέση της ιστοσελίδας που εισάγεται (χωρίζει σε τμήματα) Παράμετροι: SIZE (πάχος γραμμής) WIDTH (οριζόντιο πλάτος γραμμής) NOSHADE (απλή γραμμή/ όχι τρισδιάστατη) ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΜΜΗΣ- ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΛΕΞΕΩΝ <BR> Αλλαγή γραμμής Αριστερό περιθώριο επόμενης γραμμής <NOBR> (παραμένει στην ίδια γραμμή) <WBR> (κατάλληλο σημείο διαχωρισμού γραμμής)

21 ΧΡΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ Αλλαγή γραμματοσειράς
<FONT FACE= arial> κείμενο</FONT> Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς <FONTSIZE=n> κείμενο</FONT> ΧΡΩΜΑ Παράμετρος :TEXT=“RGB” (βάση παραγωγής χρώματος/ αριθμός 0-255) Κειμένου <BODYTEXT=κωδικός χρώματος> Τμήμα κειμένου <FONTCOLOR=“RGB”> κείμενο</FONT> Φόντου <BODYBGCOLOR=κωδ.χρ>

22 ΛΙΣΤΕΣ 2. Μη αριθμημένες λίστες (Unordered List)
Λίστα :καταγραφή ομοειδών στοιχείων & χωρίζονται με σαφή και διακριτό τρόπο Μορφοποιήσεις: 1. Αριθμημένες λίστες (Ordered List) <ol> <li>first list item</li> <li>second list item</li> </ol> 2. Μη αριθμημένες λίστες (Unordered List) <ul> </ul> εισαγωγή:με μονόπλευρη ετικέτα <LI> (List Item)

23 ... 3. Λίστες ορισμού ή γλωσσάριου (Definition List) επεξηγήσεις
<dl> <dt>first term</dt> <dd>its definition</dd> <dt>second term</dt> </dl> 4. Φωλιασμένες λίστες (Nested List) ενσωματώνουν στοιχεία από άλλες λίστες

24 Εικόνες Εισαγωγή εικόνας:
<IMG> (μονόπλευρη ετικέτα δήλωσης της εικόνας) <IMG SRC=“ονομα_αρχείου_εικόνας”> (IMaGe SouRCe) παράμετροι: WIDTH καθορισμός πλάτους HEIGHT καθορισμός ύψους ALT (ALTernatne Τag) τίτλος σε εικόνα ALIGN στοίχιση (LEFT,RIGHT,TOP,BOTTOM MIDDLE) <IMG SRC=“panteion-sign.gif” HEIGHT=150 WIDTH=150 ALT=“Σήμα Παντείου” ALIGN=RIGHT> * οι περισσότεροι browsers: JPEG,GIF,PNG (γραφικά)

25 Χρήση εικόνας ως συμβόλου συνδέσμου
<A HREF=http://www.panteion.gr> <IMG SCR= panteionimage.gif”> </A> Φόντο Ιστοσελίδας <BODY BACKGROUND=“picture.gif”> Ένθετες & εξωτερικές εικόνες(inline images) Φορτώνονται αυτόματα μαζί με το κείμενο Μορφοποίηση GIF, GPEG Προγράμματα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας: Adobe Photoshop, Paint Shop Pro, CorelDraw

26 Σύνδεσμοι (links) Σύνδεσμος ενός σημείου μιας σελίδας σημαίνει τη δυνατότητα παραπομπής του Διαδικτύου σε άλλες πηγές πληροφόρησης Σκοπός :επικοινωνία ενός σημείου της html σε άλλο σημείο της ίδιας ή άλλης ιστοσελίδας Η κατασκευή ενός συνδέσμου σε html απαιτεί: Το όνομα αρχείου ή Url που δείχνει ο σύνδεσμος Κείμενο που θα χρησιμοποιηθεί ως ενεργό σημείο (hotspot) τονισμένο στο φυλλομετρητή

27 <A HREF=“filename”>Ενεργό σημείο </A> ετικέτα ανοίγματος σελίδα μετάβασης κείμενο που λειτουργεί ως Link tag κλεισίματος Αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου <A HREF=“MAILTO: address”> Όνομα </A> address:ηλεκτρονική διεύθυνση παραλήπτη Όνομα:παραλήπτη

28 πίνακες <TABLEBORDER> <CAPTIONALIGN=…>….</CAPTION>
<TR> <TH>…</TH>…<TH>…</TH> </TR> <TD>..</TD>…<TD>..</TD> …….. </TABLE> BORDER πλαίσια πίνακα CAPTION κείμενο τίτλου Ετικέτα εισαγωγής πίνακα Τίτλος πίνακα Επικεφαλίδα πίνακα Δεδομένα πίνακα Ετικέτα τέλους πίνακα <TH>περιεχόμενο επικεφαλίδας <TR>περιεχόμενο γραμμών <TD>δεδομένα

29 Άλλες… ΦΟΡΜΕΣ ΣΧΟΛΙΑ (αγνοούνται από τo browser) Επιτρέπει:
Εισαγωγή κειμένου Επιλογές Πλαίσια κειμένου (επιλογή ενός ή περισσότερων στοιχείων ) Πλήκτρα επιλογής (επιλογή ενός στοιχείου) Λίστες επιλογής ΣΧΟΛΙΑ (αγνοούνται από τo browser) <! - -sxolio -- > ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ (Διαφοροποιούνται από το κανονικό κείμενο με εσοχές) <BLOCKQUOTE> ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (υπογραφή, ημερομηνία δημιουργίας, πνευματικά δικαιώματα) <ADDRESS>

30

31 <html> <!--ετικέτα δήλωσης έναρξης html αρχείου--> <head> <!--ετικέτα στην οποία περιέχονται βασικά αρχεία όπως ο τίτλος ή τα scripts --> <meta http-equiv="Content-Language" content="el"> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <!—στοιχεία αρχείου-- > <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253"> <title>ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ</title> <!—τίτλος εγγράφου -- > </head> <body bgcolor="#800000" text="#666666"> <!— bgcolor :καθορίζεται το χρώμα του φόντου της σελίδας (κωδικός χρώματος) & κωδικός χρώματος κειμένου -- > <p align="center"><u><b><font size="6" color="#FFFFFF">ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ</font></b></u></p> <!—δηλώνεται η έναρξη παραγράφου με στοίχιση στο κέντρο όπου τα γράμματα είναι υπογραμμισμένα ,έντονα μέγεθος6 με κωδικό χρώματος ….κείμενο: ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ --> <p align="center"><b><font size="6"><i> </i></font><i><font size="5">ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ <span lang="en-us">: </span>ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ</font></i></b></p> <ul> <li> <p align="center"><font size="5">Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Ψυχολογίας)</font></li> <li> <p align="left"><font size="5" face="Comic Sans MS"><b>Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο  Τεχνολογίας Υπολογιστών</b></font></li> <li> <p align="right"><font size="6"><b>ΤΕΙ Μεσολογγίου</b></font></li> </ul> <ol> <li> <p align="left"><font size="5"><b><i>Ηλεκτρονική Δημοκρατία</i></b></font></li> <li> <p align="left"><font size="5"><b><i>Δυνητική Οργάνωση</i></b></font></li> <li> <p align="left"><font size="5"><b><i>Ηλεκτρονικό Εμπόριο</i></b></font></li> <li> <p align="left"><font size="5"><b><i>Ηλεκτρονική Εκπαίδευση</i></b></font></li> </ol> <p align="left"><font size="5"><b><i><span lang="en-us"> adress:</span>Μαραθωνοδρόμων και Χατζοπούλου 16</i></b></font></p> <p align="left"><font size="5"><b> <a </body> </html>


Κατέβασμα ppt "Γλώσσα Χαρακτηρισμού (Σήμανσης- Μορφοποίησης)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google