Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Διδασκαλία της Αγγλικής σε Μικρά Παιδιά Πράξη «ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Διδασκαλία της Αγγλικής σε Μικρά Παιδιά Πράξη «ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Διδασκαλία της Αγγλικής σε Μικρά Παιδιά Πράξη «ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ» κωδ. MIS 299506, 299512 & 299514

2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΕΑΠ Τέθηκαν οι γλωσσοπαιδαγωγικοί στόχοι που ανταποκρίνονται στη φιλοσοφία και στις αρχές του ΠΕΑΠ, το οποίο: επιδιώκει μέσω της ξένης γλώσσας την ανάπτυξη κοινωνικών γραμματισμών που τα παιδιά έχουν ήδη αναπτύξει στη μητρική τους αποσκοπεί στην καλλιέργεια διαπολιτισμικού ήθους επικοινωνίας προωθεί τη χρήση δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων (γνωσιακών, κινητικών, έκφρασης, συνεργασίας, κτλ.) σέβεται τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών της Α’ και Β’ Δημοτικού

3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Α΄ΦΑΣΗ)  Καθορίστηκαν οι θεματικοί κύκλοι που ενδιαφέρουν τα παιδιά της Α΄και Β΄Δημοτικού (έγινε ταυτόχρονη η εισαγωγή του προγράμματος και στις δύο τάξεις) και ήταν δυνατόν να αξιοποιηθούν γλωσσικά  Οριστικοποιήθηκε η ομάδα δημιουργίας του υλικού (παιδαγωγικοί υπεύθυνοι, εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αντίστοιχες τάξεις και φυσικοί ομιλητές της αγγλικής γλώσσας)  Αποφασίστηκε κάθε δραστηριότητα πριν δοθεί ως υλικό να εφαρμόζεται στην τάξη

4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)  Σταδιακή ανάπτυξη υλικού  Καταγραφή παρατηρήσεων από την εφαρμογή τους στην τάξη  Καταγραφή δυσκολιών στη μεθοδολογική προσέγγιση, στην επιτυχία των γλωσσικών και παιδαγωγικών στόχων ανάλογα με την τάξη (Α’ και Β’) που χρησιμοποιήθηκε το υλικό  Συγκέντρωση παρατηρήσεων που προέκυψαν μετά την αποδελτίωση ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς που εφάρμοσαν το ΠΕΑΠ  Αναμόρφωση δραστηριοτήτων αξιοποιώντας αρκετές προτάσεις των εκπαιδευτικών

5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Γ’ ΦΑΣΗ)  Συγκρότηση 2 ομάδων για την ανάπτυξη υλικού ανά τάξη (Α’ και Β’ Δημοτικού)  Αναλυτικό Πρόγραμμα (Syllabus) ανά τάξη και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που είχαν ήδη εφαρμοστεί  Αναμόρφωση των θεματικών κύκλων, γλωσσικών και παιδαγωγικών στόχων  Δημιουργία υλικού, με παράλληλη πειραματική εφαρμογή στις τάξεις των συγγραφέων

6 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Δ΄ΦΑΣΗ)  Διορθώσεις και αναδιατάξεις για να επιτευχθεί η συστηματική επανάληψη της γλωσσικής «ύλης» και η ποικιλία των παιδαγωγικών δράσεων στην τάξη.  Εκ νέου αναμόρφωση των δραστηριοτήτων με τις προτάσεις και τις υποδείξεις εκπαιδευτικών και εξωτερικών επιστημονικών καθώς και εκπαιδευτικών συνεργατών του ΠΕΑΠ.

7 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Ε’ ΦΑΣΗ)  Δημιουργία εικονιστικού υλικού (καρτέλες και flashcards)  Αναδιάρθρωση του υλικού (σε ψηφιακή μορφή) για την νέα ιστοσελίδα των δραστηριοτήτων του ΠΕΑΠ  Επιμέλεια, εικονογράφηση και γραφιστική επεξεργασία του υλικού για την έκδοσή του σε έντυπη μορφή (Εκπαιδευτικό Πακέτο σε Ντοσιέ) Α’ τάξης), με τίτλο Alpha English.  Δημιουργία ηχητικού υλικού -τραγούδια και ιστορίες που συνοδεύουν τις δραστηριότητες της Α’ τάξης.


Κατέβασμα ppt "Η Διδασκαλία της Αγγλικής σε Μικρά Παιδιά Πράξη «ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google