Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Environment – Quality – Safety – Economy for safety Continuous improvement EPA THESSALY Leonidas Bakouras Commercial Department.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Environment – Quality – Safety – Economy for safety Continuous improvement EPA THESSALY Leonidas Bakouras Commercial Department."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Environment – Quality – Safety – Economy for safety Continuous improvement EPA THESSALY Leonidas Bakouras Commercial Department

2 Περιβάλλον – Ποιότητα – Ασφάλεια - Οικονομία for safety Εντός 2008 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ

3 Περιβάλλον – Ποιότητα – Ασφάλεια - Οικονομία for safety * 27.09.2007 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ Δείκτες Διείσδυσης (συμβόλαια): 27,35 % »»(διαμερίσματα): 24,96 % »»(δυνητικοί πελάτες): 51,88 % Πληθυσμός (συμβόλαια): 113.680

4 Περιβάλλον – Ποιότητα – Ασφάλεια - Οικονομία for safety ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΌ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ 60 ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΝΤΟΣ 90 ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

5 Περιβάλλον – Ποιότητα – Ασφάλεια - Οικονομία for safety Κατά το στάδιο της αυτοψίας, επιλέγεται και προτείνεται η καταλληλότερη: Όδευση του παροχετευτικού αγωγού τοποθέτηση των ερμαρίων φυσικού αερίου (ρυθμιστής πίεσης – μετρητές) εξετάζονται οι ειδικές περιπτώσεις της κάθε οικοδομής αποστάσεις από άλλα δίκτυα προστασία από κρουστικά ή άλλα φορτία κτλ Καλύπτονται οι απαιτήσεις του τεχνικού κανονισμού παροχετευτικών αγωγών και οι ειδικές απαιτήσεις της ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Έτσι διασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια της εγκατάστασης ΑΥΤΟΨΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

6 Περιβάλλον – Ποιότητα – Ασφάλεια - Οικονομία for safety Κατά το στάδιο σύναψης της σύμβασης φυσικού αερίου, παραδίδονται στον πελάτη: τεύχος Γενικών Όρων Συναλλαγών (Γ.Ο.Σ.) στο οποίο συμπεριλαμβάνονται: οι όροι τήρησης κανόνων ασφαλείας, η υπηρεσία άμεσης επέμβασης και αναγγελίας βλαβών και διαρροών ενημερωτικό φυλλάδιο «Το φυσικό αέριο με ασφάλεια» στο οποίο παρέχονται πληροφορίες, διευκρινίσεις και συμβουλές σχετικά με: την ορθολογική χρήση του Φυσικού αερίου τις απαιτήσεις του Κανονισμού για σωστή εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση τις άμεσες ενέργειες σε περίπτωση διαρροής το τηλέφωνο της 24ωρης υπηρεσίας βλαβών της ΕΠΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

7 Περιβάλλον – Ποιότητα – Ασφάλεια - Οικονομία for safety Κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό -Φ.Ε.Κ. 963, Τεύχος 2ο / 15-07-03, “εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar” -Φ.Ε.Κ. 236 τεύχος Β / 26-03-1997 “εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 bar” Κατάθεση Μελέτης –Τεχνικής Έκθεσης  Περιγραφή εγκατάστασης, υπολογισμοί και σχέδια κατασκευής.  Πιστοποιητικά τήρησης των απαιτήσεων του Κανονισμού (εργασίες, υλικά, συσκευές αερίου…)  Πιστοποιητικά των εκτελεσθέντων δοκιμών και ελέγχων,  Πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης για όλη την εγκατάσταση αερίου. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

8 Περιβάλλον – Ποιότητα – Ασφάλεια - Οικονομία for safety Κατά το στάδιο του ελέγχου της εσωτερικής εγκατάστασης, ο μηχανικός της ΕΠΑ: Ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα του φακέλου της μελέτης καυσίμου αερίου Διενεργεί αυτοψία της εσωτερικής εγκατάστασης Η ενεργοποίηση της εγκατάστασης πραγματοποιείται μόνο όταν εξασφαλιστεί η συμφωνία της μελέτης και της αυτοψίας με τις απαιτήσεις του Τεχνικού Κανονισμού Έτσι διασφαλίζεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητα, σύμφωνα με τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

9 Περιβάλλον – Ποιότητα – Ασφάλεια - Οικονομία for safety Αρνητική έκβασηΘετική έκβαση Προσωρινή ενεργοποίηση 30 ημερών Επανέλεγχος  Πιστοποιητικά Ρύθμισης  Φύλλα Ελέγχου Έλεγχος και ενεργοποίηση Άδεια Χρήσης

10 Περιβάλλον – Ποιότητα – Ασφάλεια - Οικονομία for safety Κατά την ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης, τοποθετούνται στα ερμάρια αερίου και τους χώρους εγκατάστασης τα ακόλουθα μηνύματα: ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (24 ώρες το 24ωρο) ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 800-11.87.878 ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ : 2310 520.309 2310 520.642 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

11 Περιβάλλον – Ποιότητα – Ασφάλεια - Οικονομία for safety Μετά την ενεργοποίηση η ΕΠΑ πραγματοποιεί προληπτικούς ελέγχους στις εσωτερικές εγκαταστάσεις των ήδη ενεργοποιημένων πελατών Επανέλεγχος των ενεργοποιημένων εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης ή Εμπορικής Χρήσης ή Βιομηχανίας και ενημέρωση των πελατών για ασφαλή χρήση Στόχοι Επανέλεγχος λεβητοστασίων για την διατήρηση των συνθηκών ασφαλείας Ενημέρωση των πελατών για τις δυνατότητες εξοικονόμησης στην κατανάλωση αερίου Ρυθμίσεις συσκευών και έκδοση φύλλων ελέγχων Εφαρμογή προγραμμάτων περιοδικής συντήρησης και ελέγχων Αναμένεται η ίδρυση θεσμοθετημένου φορέα ελέγχου των ήδη ενεργοποιημένων εσωτερικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την Νομοθεσία ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ

12 Περιβάλλον – Ποιότητα – Ασφάλεια - Οικονομία for safety Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας απαιτείται μελέτη Καυσίμου Αερίου σύμφωνα με το Π.Δ. 420/1987 και το Ν.3175/2003. Υποβολή μελέτης καυσίμου αερίου στην ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έλεγχος μελέτης βάση του Τεχνικού Κανονισμού. Σημεία ελέγχου: –έλεγχος δικτύου σωληνώσεων (υλικά, όδευση) –διαστασιολόγηση σωληνώσεων (πτώση πίεσης) –χώρος τοποθέτησης μετρητών και συσκευών αερίου –ανοίγματα αερισμού και λοιπές απαιτήσεις των χώρων και των συσκευών αερίου –διαστασιολόγηση καπνοδόχου (συνδέσεις καπναγωγού - καπνοδόχου) ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

13 Περιβάλλον – Ποιότητα – Ασφάλεια - Οικονομία for safety Προσκόμιση Υπεύθυνων Δηλώσεων –Επιβλέποντος μηχανικού –Εγκαταστάτη Προγραμματισμός και έλεγχος για την χορήγηση βεβαίωσης για το «καλώς έχει» της εσωτερικής εγκατάστασης και την ορθή κατασκευή αυτής σύμφωνα με τον τεχνικό κανονισμό και την εγκεκριμένη μελέτη. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/4.3.2004: «Η ΕΠΑ ελέγχει την καλή κατασκευή και τεχνική αρτιότητα των κατασκευασθέντων δικτύων από πλευράς ασφαλείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές». ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΑ

14 Περιβάλλον – Ποιότητα – Ασφάλεια - Οικονομία for safety Στα πλαίσια ενημέρωσης, για την ορθή χρήση του Φυσικού Αερίου η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, πραγματοποιεί ημερίδες προς ενημέρωση του τεχνικού κόσμου: Μηχανικών Εγκαταστατών Φυσικού Αερίου Τεχνικών καυστήρων Πληροφορεί τους καταναλωτές μέσω, Δημοσιεύσεων στον τύπο, Μηνυμάτων στους λογαριασμούς Φυσικού Αερίου για την σωστή λειτουργία και την ετήσια συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται καθημερινά 08:00 –14:00 στα γραφεία εξυπηρέτησης πελατών της ΕΠΑ: Λάρισα 2410579910-11 Βόλος 2421076263-64 Καρδίτσα 2441076500 Για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όλο το 24ωρο στο 8001187878, Επίσκεψη στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας www.epathessalia.gr ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

15 Περιβάλλον – Ποιότητα – Ασφάλεια - Οικονομία for safety Κύριο μέλημα της του Εμπορικού Τμήματος της ΕΠΑ σε κατάσταση κρίσης αποτελεί: –η ελαχιστοποίηση των τυχών επιπτώσεων στους καταναλωτές –και η διασφάλιση της λειτουργίας του δικτύου, σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΗΣ Το Εμπορικό Τμήμα διατηρεί ενημερωμένες καταστάσεις με τους καταναλωτές ειδικών κατηγοριών, αναφορικά με τη βαρύτητά τους από κοινωνικής άποψης και/ή λόγω παραγωγικών δραστηριοτήτων –ωριαίες παροχές/καταναλώσεις, –ενδεχόμενες προτεραιότητες στη διακοπή –διευθύνσεις –τηλέφωνα επικοινωνίας Σε όλα τα γραφεία του Εμπορικού τμήματος, υπάρχουν κατάλογοι πελατών ειδικών κατηγοριών, τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να είναι δυνατή και άμεση η επικοινωνία.

16 Περιβάλλον – Ποιότητα – Ασφάλεια - Οικονομία for safety Το Εμπορικό Τμήμα καταρτίζει κατάλογο πελατών οι οποίοι κατά σειρά προτεραιότητας θα χρειαστεί να περιορίσουν ή να διακόψουν την κατανάλωση φυσικού αερίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Διακρίνονται οι ακόλουθες ομάδες. Φάση 1*: Αφορά όλους τους πελάτες μεγάλου όγκου (άνω των 1000 Nm 3 /ώρα) – εκτός των κρίσιμων/ευαίσθητων πελατών Φάση 2*: Βιομηχανικοί / Βιοτεχνικοί πελάτες (μεγάλος όγκος – κάτω των 1000 Nm 3 /ώρα) – εκτός των κρίσιμων/ευαίσθητων πελατών Φάση 3*: Εμπορικοί πελάτες (Αποθήκες – Γραφεία – Καταστήματα Λιανικής – Εμπορικά Κέντρα) Φάση 4*: Δημόσια – Δημοτικά Κτίρια Φάση 5 : Κρίσιμοι – Ευαίσθητοι Πελάτες (Νοούνται όλοι οι πελάτες οι οποίοι θα μπορούσαν να υποστούν «μόνιμη ζημιά» σε περίπτωση διακοπής της παροχής φυσικού αερίου – δραστηριότητες παραγωγής πλίνθων, θερμικής κατηγορίας, παραγωγής γυαλιού, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, γηροκομεία, οίκοι ευγηρίας, μονάδες περίθαλψης, βρεφονηπιακοί σταθμοί…….) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΗΣ

17 Περιβάλλον – Ποιότητα – Ασφάλεια - Οικονομία for safety Το Εμπορικό Τμήμα διασφαλίζει την ενημέρωση των κύριων πελατών. Συντονίζει τις ενέργειες με τη ΔΕΠΑ αναφορικά με: Ενημέρωση σχετικά με τον περιορισμό της κατανάλωσης Ενημέρωση για τυχόν περιορισμό των καταναλώσεων των πελατών της ΔΕΠΑ (που εξυπηρετούνται μέσω δικτύου ΕΠΑ) Διασφαλίζει την ενημέρωση του κοινού και των αντίστοιχων φορέων (ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ) Το Τμήμα Επικοινωνίας διασφαλίζει την ενημέρωση του κοινού και εκδίδει ενημερωτικό δελτίο τύπου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΗΣ


Κατέβασμα ppt "Environment – Quality – Safety – Economy for safety Continuous improvement EPA THESSALY Leonidas Bakouras Commercial Department."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google