Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

INTERACTIVE PHYSICS Χρήση για την υποστήριξη «δύσκολων σημείων» της Φυσικής του Λυκείου Καλφαγιάννης Θανάσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "INTERACTIVE PHYSICS Χρήση για την υποστήριξη «δύσκολων σημείων» της Φυσικής του Λυκείου Καλφαγιάννης Θανάσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 INTERACTIVE PHYSICS Χρήση για την υποστήριξη «δύσκολων σημείων» της Φυσικής του Λυκείου
Καλφαγιάννης Θανάσης

2

3 Ιnteractive Physics 2000_GR
Μέγεθος: 33,1 Mb (130 προσομειώσεις με πλήρη πρόσβαση και 40 μόνο εκτελέσιμες). Εγχειρίδια: 10,1 Μb Eλληνικές δραστηριότητες: 9,74 Μb (35 εξελληνισμένες προσομοιώσεις)

4 Τι είναι το Interactive Physics (I.P.);
Συνδυάζει μια απλή διεπαφή του χρήστη με μια δυνατή μηχανή προσομοιώσεων φυσικών φαινομένων, κυρίως της Μηχανικής. Δεν απαιτείται προγραμματισμός.

5 Η εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ. Π
Η εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση, έδωσε το έναυσμα για τη μελέτη, με τη βοήθεια του υπολογιστή, των πιο δύσκολων σημείων του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος, δημιούργησε γόνιμο προβληματισμό στα τμήματα των επιμορφούμενων, βοήθησε σημαντικά τον μαθητή στην κατανόηση του περιεχομένου.

6 Διδακτικές προτάσεις Οι διδακτικές προτάσεις στηρίζονται σε συνδυασμό προσομοιώσεων του Interactive Physics που υποστηρίζονται από αντίστοιχα Φύλλα εργασίας και διαδραστικών παρουσιάσεων Power Point ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΥΛΙΣΗ ΤΡΟΧΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ

7 4. Μηχανική Στερεού σώματος Γ Λ/Κ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

8 Οι 3 προσομοιώσεις Δημιουργήσαμε τρεις προσομοιώσεις, ώστε κλιμακωτά να προχωρούμε στην εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από το Φ.Ε. Ανάλυση επιλεγμένων εφαρμογών και προβλημάτων από το σχολικό βιβλίο Ασκήσεις 4.61, 4.62, 4.67, σ λυμένο παράδειγμα 4.13, σ.129 Η όλη διαδικασία είναι στενά συνδεδεμένη με την καθημερινή εκπαιδευτική αναγκαιότητα της σχολικής πράξης.

9 Οι λόγοι επιλογής του θέματος
Οι πρόσφατες αλλαγές των αναλυτικών προγραμμάτων Δυσκολίες διδακτικής παρουσίασης με τον κλασσικό τρόπο διδασκαλίας Αδυναμία του κλασσικού εργαστηρίου καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων μέτρα τριβών ταχύτητα περιστροφής διάκριση του είδους της τριβής εμφάνιση των διανυσμάτων δημιουργία γραφικών παραστάσεων

10 1η προσομοίωση Κίνηση τροχού σε οριζόντιο επίπεδο
Στόχοι: Πότε εμφανίζεται σε ένα σώμα η τριβή ολίσθησης Ποια είναι η φορά της Η στατική τριβή είναι μηδέν όταν το σώμα δεν ολισθαίνει.

11 1η προσομοίωση Κίνηση τροχού σε οριζόντιο επίπεδο

12 Στόχοι 2ης προσομοίωσης
Πότε εμφανίζεται η στατική τριβή Το σώμα κάνει επιταχυνόμενη κίνηση, αλλά ο λόγος Ucm/ω παραμένει σταθερός και είναι ίσος με την ακτίνα του τροχού. H επιτάχυνση του κέντρου μάζας και η γωνιακή επιτάχυνση του σώματος παραμένουν σταθερές κατά τη διάρκεια της κίνησής του. Το έργο της στατικής τριβής είναι μηδέν. Για το στερεό σώμα ισχύει το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας

13 2η προσομοίωση Κίνηση τροχού σε οριζόντιο επίπεδο υπό την επίδραση εξωτερικής μη συντηρητικής δύναμης F

14 Στόχοι 3ης προσομοίωσης
Το έργο της στατικής τριβής είναι μηδέν Η μηχανική ενέργεια του τροχού διατηρείται σταθερή, αν δεν ασκούνται σ΄ αυτόν μη διατηρητικές εξωτερικές δυνάμεις

15 3η προσομοίωση Κίνηση τροχού σε οριζόντιο επίπεδο υπό την επίδραση εξωτερικής συντηρητικής δύναμης B

16 Το φύλλο εργασίας Το Φ.Ε. σχεδιάστηκε σύμφωνα με το πρότυπο: πρόβλεψη, εκτέλεση προσομοίωσης, καταγραφή των τιμών από τους μετρητές, συμπεράσματα, επαλήθευση ή όχι της πρόβλεψης, υπολογισμοί και επαλήθευση βασικών αρχών, π.χ. της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας, του ΘΜΚΕ, χρονικών εξισώσεων Τροποποίηση των αρχικών συνθηκών γενικές και ειδικές σχεδιαστικές αρχές

17 Η διδασκαλία Γίνεται με παρουσιάσεις στις οποίες έχουν δημιουργηθεί υπερ-συνδέσεις με τις αντίστοιχες προσομοιώσεις, σε σημεία της παρουσίασης που έχουν επιλεγεί ώστε να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένες διδακτικές ανάγκες. Δεν είναι ακριβώς μετωπική (έστω και αν φαίνεται έτσι). Το μοντέλο αυτό υιοθετείται εύκολα από τους συναδέλφους γιατί είναι μεταβατικό στάδιο εφαρμογής των ΤΠΕ με στοιχεία μετωπικής διδασκαλίας αλλά και ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών.

18 Προσομοιώσεις Δημιουργήθηκαν προσομοιώσεις για: Κίνηση σε Ο.Η.Π.
Κίνηση σε Ο.Η.Π. Με αρχική ταχύτητα παράλληλη στις δυναμικές γραμμές. Με αρχική ταχύτητα κάθετη στις δυναμικές γραμμές. Κίνηση σε Ο.Μ.Π. Υπό γωνία ως προς τις δυναμικές γραμμές. Με διαφορετική αρχική θέση (μέσα ή έξω από το πεδίο) Σύνθεση ταλαντώσεων ΘΕΜΑ 2005 Άσκ Β Λ/Κ

19

20

21

22


Κατέβασμα ppt "INTERACTIVE PHYSICS Χρήση για την υποστήριξη «δύσκολων σημείων» της Φυσικής του Λυκείου Καλφαγιάννης Θανάσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google