Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαχείριση έργου 14/1/2015 Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., PhD

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαχείριση έργου 14/1/2015 Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., PhD"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαχείριση έργου 14/1/2015 Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., PhD
Eπίκουρος Καθηγήτρια Τομέας Μεταλλευτικής Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών 14/1/2015 9ο Εξάμηνο, 1

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή στη Διαχείριση έργου-Ιστορία 
Κύκλος Ζωής έργου  Kρίσιμοι Παράγοντες Έργου-Μελέτη Σκοπιμότητας  Επιλογή έργου  - Εκτίμηση Έργου  Κύκλος προγραμματισμού και ελέγχου Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής  Χρονοδιαγράμματα-Προγραμματισμός Πόρων  Οργάνωση Ομάδας, en  Λογιστική έργου  Έλεγχος έργου  - Πιστοποιημένη αξία Διαχείριση Ποιότητας-Διαχείριση Κινδύνου Επικοινωνία έργου–Αρχηγεσία Έργου-Διοίκηση έργου  με Η-Υ Παραδείγματα-Εφαρμογές- Ασκήσεις

3 Κύκλος Προγραμματισμού και Ελέγχου Πυρήνας Συνοχής του έργου
Κύκλος Προγραμματισμού και Ελέγχου Πυρήνας Συνοχής του έργου

4 Πιστοποιημένη αξία 1/22 Διαχείριση Πιστοποιημένης αξία (Earned Value Management, EVM) : Eργαλείο που συνδυάζει προγραμματισμό και έλεγχο. Eξέλιξη της μεθόδου Cost Schedule Control System, Υπουργείο Άμυνας ΗΠΑ, 1967 Η μέθοδος αναγνωρίζει ότι είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη αξιολόγηση της προόδου του έργου και του κόστους σε συγκρίσιμες μονάδες και να τα συγκρίνει με το αρχικό πλάνο.

5 Πιστοποιημένη αξία 2/22 Διαχείριση Πιστοποιημένης αξία (Earned Value Management, EVM) : Eργαλείο που συνδυάζει προγραμματισμό και έλεγχο. Η πρόοδος του έργου μετράται με κατάλληλη παράμετρο ανάλογα με το έργο Π.χ Πιστοποιημένες ανθρωποώρες, μ2 επιφάνειας βαψίματος, μέτρα σωλήνα, σελίδες μετάφρασης, ενότητες μελέτης κλπ

6 Πιστοποιημένη αξία 3/22 Προγραμματισμένες (Scheduled) εργατοώρες, εκτίμηση εκτέλεσης εργασιών Πραγματικές/πραγματοποιηθείσες(Αctual) εργατοώρες, , καταγραμένες στις κάρτες εργασίας Πιστοποιημένες (Materialised) εργατοώρες, , μέτρο της εργασίας που έχει ολοκληρωθεί Πρόβλημα προκύπτει εάν θεωρήσουμε ότι οι πραγματοποιηθείσες είναι και πιστοποιημένες

7 Πιστοποιημένη αξία 4/22

8 Πιστοποιημένη αξία 5/222 Παρόμοιο πρόβλημα παρερμηνείας μεταξύ πραγματοποιηθείσης και πιστοποιημένης προόδου όταν συντάσσονται ανεξάρτητες αναφορές για δαπάνες και πρόοδο έργου.

9 Πιστοποιημένη αξία 6/22 Ανάγκη συνδυασμού προόδου δαπανών και προόδου εργασιών. Η ανεξάρτητη εξέταση μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα Κόστος Κόστος Επίδοση Προγραμματισμός S curves Επίδοση Προγραμματισμός (β) Αξιολογείται μόνο η πρόοδος , εργασιών , GANTT CHARTS χωρίς να συναξιολογείται το κόστος (a) Αξιολογείται μόνο η εκτέλεση δαπανών, χωρίς να συναξιολογείται η πρόοδος εργασιών Κόστος (γ) H πιστοποιημένη αξία συνδέει άμεσα τις τρεις παραμέτρους, χρόνο, κόστος και πρόοδο εργασιών Πιστοποιημένη αξία Επίδοση Προγραμματισμός

10 SOS PC & ACPW, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πιστοποιημένη αξία 7/22 Δομή Πιστοποιημένης αξίας/Ορισμοί Προϋπολογιζόμενη δαπάνη κατά τη ολοκλήρωση, Προϋπολογισμός, (ΒΑC, Budget at Completion) Προϋπολογισθέν κόστος των προγραμματισμένων εργασιών (BCWS, Budgeted cost for work scheduled) Ποσοστό ολοκλήρωσης (PC, Percentage Complete), μέτρο της απόδοσης της δραστηριότητας,της επιτευχθείσης προόδου Προϋπολογισθέν κόστος των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί (BCWP, Budgeted Cost of Work performed), ή Πιστοποιημένη αξία, Εarned value, μέτρο της αξίας των εργασιών που έχει ολοκληρωθεί κατά τη στιγμή ελέγχου BCWP= PC X BAC Πραγματοποιηθέν κόστος των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί (ACWP, Actual Cost of Work performed). , SOS PC & ACPW, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

11 Σιγμοειδής καμπύλη εξόδων, σωρευτικές δαπάνες
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΥ 14/17 Σιγμοειδής καμπύλη εξόδων, σωρευτικές δαπάνες

12 Πιστοποιημένη αξία 8/22 SOS PC & ACPW, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

13 Πιστοποιημένη αξία 9/22 Δομή Πιστοποιημένης αξίας/Ορισμοί, συν.
Εκτίμηση κατά τη ολοκλήρωση, Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός, (ΕΑC, Estimate at Completion), βασίζεται στην εκτίμηση της παραγωγικότητας/αποδοτικότητας κατά τη στιγμή ελέγχου ΕAC= ACWP/BCWP x BAC BCWP= PC x BAC, ΕΑC= ACWP/PC

14 Σύγκριση με το κόστος μέχρι με τη ολοκλήρωση
Πιστοποιημένη αξία 9/22α Δομή Πιστοποιημένης αξίας/Ορισμοί, συν. Εκτίμηση κατά τη ολοκλήρωση, Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός, (ΕΑC, Estimate at Completion), Aπόκλιση προϋπολογισμού, Budget Variance, BV BAC-EAC= BV, Εκτίμηση μέχρι την ολοκλήρωση, ETC, Estimate to Complete ETC = EAC-ACWP Σύγκριση με το κόστος μέχρι με τη ολοκλήρωση

15 Αποκλίσεις πιστοποιημένης αξίας
Πιστοποιημένη αξία 10/22 Αποκλίσεις πιστοποιημένης αξίας Απόκλιση προγράμματος ( SV, Schedule Variance) SV= BCWP-BCWS SV%= SV/BCWS Aπόκλιση κόστους (CV, Cost Variance) CV=BCWP-ACWP CV%=CV/BCWP

16 CPI = BCWP/ACWP, CPI<1, Ζημιογόνο έργο
Πιστοποιημένη αξία 11/22 Δείκτες Απόδοσης, Performance Indices, αριθμητικοί λόγοι για να προσδιορισθεί η τρέχουσα κατάσταση του έργου Δείκτης Απόδοσης Κόστους, CPI= Cost Performance Index, Mέτρο σύγκρισης ανάμεσα στην πιστοποιημένη εργασία και το πραγματικό κόστος CPI = BCWP/ACWP, CPI<1, Ζημιογόνο έργο Δείκτης απόδοσης Προγράμματος, SPI= Schedule Performance Index, Mέτρο σύγκρισης ανάμεσα στην πιστοποιημένη και στην προγραμματισμένη εργασία SPI = BCWP/BCWS, SPI<1, Έργο έχει καθυστερήσει σε σχέση με το πρόγραμμα

17 Πιστοποιημένη Αξία, ΠΑ*
Σύνοψη Ορολογίας Πιστοποιημένης αξίας BAC: Budget at completion ACWP, Actual Cost for Works Performed BCWS: Budgeted cost for Work schedule, S curve EAC, Estimate at completion EAC=ACWP/BCWPx BAC EAC=ACWP/PC BV=BAC-EAC ETC= Estimate to completion Xρονική στιγμή Ελέγχου Aποκκλίσεις SV=BCWP-BCWS, SV%=SV/BCWS CV=BCWP-ACWP CV%=CV/BCWP PC, Percentage Complete Δείκτες Απόδοσης CPI= BCWP/ACWP SPI=BCWP/BCWS BCWP, Budgeted Cost for Works Performed, EV; ΠΑ BCWP= PCx BAC

18 Έλεγχος έργου με βάση τη πιστοποιημένη αξία
Πιστοποιημένη Αξία, ΠΑ* 12/22 Έλεγχος έργου με βάση τη πιστοποιημένη αξία Δραστηρ. BAC BCWS PC BCWP, ΠΑ* Kaτ.’έργου 100 $100 100% Εγκαιρη 200 $400 75% $300 Καθυστερεί 300 $1200 $800 90% $1080 Προπορεύεται Σύνολο $1300 $1480

19 Πίνακας πιστοποιημένης αξίας
Πιστοποιημένη Αξία, ΠΑ* 13/22 Πίνακας πιστοποιημένης αξίας WBS BAC BCWS PC BCWP, ΠΑ* ACWP SV** CV*** EAC **** 1.1 $2000 $1000 40% $800 1200 ($200) ($400) $3000 ** SV= BCWP-BCWS, *** CV= BCWP-ACWP, **** ΕΑC= ACWP/PC CPI= Cost Performance Index= BCWP/ACWP= 800/1200= 0,66, Υπέρβαση προϋπολογισμού SPI= Schedule Performance Index= BCWP/BCWS=800/1000=O,8, Καθυστέρηση Προγράμματος

20 Άσκηση πιστοποιημένης αξίας
Πιστοποιημένη Αξία, ΠΑ* 14/22 Άσκηση πιστοποιημένης αξίας Παρ. BAC BCWS PC BCWP, ΠΑ* = PC X BAC ACWP SV/ SPI ** CV/ CPI *** EAC **** 1 $2000 $1000 50% 2 40% $800 ($200) 4 60% $1200 $200/ 1,2 $400/ 1,5 $1333 5 $2500 7 ($200)/ 0,8 ($400)/ O,67 $3000 10 30% $600 $2670 13 $1400 ($200)/0,86 $2300 ** SV= BCWP-BCWS, *** CV= BCWP-ACWP, **** ΕΑC= ACWP/PC

21 Άσκηση πιστοποιημένης αξίας, Παράδειγμα 4
Πιστοποιημένη Αξία, ΠΑ* 15/22 Άσκηση πιστοποιημένης αξίας, Παράδειγμα 4 Παρ. BAC BCWS PC BCWP, ΠΑ* = PC X BAC ACWP SV ** CV *** EAC **** 4 $2000 $1000 60% $1200 $800 $200 $400 $1333 ** SV= BCWP-BCWS, *** CV= BCWP-ACWP, **** ΕΑC= ACWP/PC

22 Άσκηση πιστοποιημένης αξίας
Πιστοποιημένη Αξία, ΠΑ* 16/22 Άσκηση πιστοποιημένης αξίας Παρ. BAC BCWS PC BCWP, ΠΑ* = PC X BAC ACWP SV ** CV *** EAC **** 7 $2000 $1000 40% $800 $1200 ($200) ($400) $3000 ** SV= BCWP-BCWS, *** CV= BCWP-ACWP, **** ΕΑC= ACWP/PC

23 Άσκηση πιστοποιημένης αξίας
Πιστοποιημένη Αξία, ΠΑ* 17/22 Άσκηση πιστοποιημένης αξίας Παρ. BAC BCWS PC BCWP, ΠΑ* = PC X BAC ACWP SV ** CV *** EAC **** 13 $2000 $1000 60% $1200 $1400 $400 ($200) $2300 ** SV= BCWP-BCWS, *** CV= BCWP-ACWP, **** ΕΑC= ACWP/PC

24 Πιστοποιημένη Αξία, ΠΑ* 18/22 Χρονική Απόκλιση
Οριζόντια, προς τα εμπρός Οριζόντια, προς τα πίσω Κάθετα

25 Πιστοποιημένη Αξία, ΠΑ* 19/22 Έλεγχος έργου
Συνεχείς αναθεωρήσεις BCWS, οδηγεί σε παραποίηση της ανάλυσης προόδου του έργου

26 Πιστοποιημένη Αξία, ΠΑ* 20/22 Έλεγχος έργου
Σύνταξη έκθεσης Πιστοποιημένης Αξίας Διοίκηση βάσει διαχωρισμού, προβληματικές περιοχές Καθορισμός ανεκτού ορίου αποκλίσεων, π.χ –5% +10%, SV= BCWP-BCWS, SV%=SV/BCWS, CV=BCWP-ACWP, CV%=CV/BCWP Χρονικό περιθώριο <5

27 Πιστοποιημένη Αξία, ΠΑ* 21/22 Έλεγχος έργου
Σύνταξη έκθεσης Πιστοποιημένης Αξίας Καθορισμός του Ποσοστού Ολοκλήρωσης, PC 0%, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, 100% ολοκληρωθεί Σε εξέλιξη, 50%, ενδιάμεσες τιμές, 40/60, 30/70 κλπ

28 Πιστοποιημένη Αξία, ΠΑ* 22/22
Η ανάλυση Πιστοποιημένης Αξίας πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες μονάδες ελέγχου εκτέλεσης έργου Μεγάλη απόκλιση προγράμματος, η επίπτωση σχετικά με το εάν η δραστηριότητα βρίσκεται στην Κρίσιμη Διαδρομή, έχει περιθώριο? EAC, εξαρτάται από τη απόδοση του αρχικού σταδίου, πρόβλεψη για την ολοκλήρωση Σε περίπτωση που CV%> 10-15%, η μέθοδος πρέπει να συνδυασθεί με γραμμικά προγράμματα κυλιόμενου χρονικού ορίζοντα

29 Πιστοποιημένη Αξία, ΠΑ*
Σύνοψη Ορολογίας Πιστοποιημένης αξίας BAC: Budget at completion ACWP, Actual Cost for Works Performed BCWS: Budgeted cost for Work schedule, S curve EAC, Estimate at completion EAC=ACWP/BCWPx BAC EAC=ACWP/PC BV=BAC-EAC ETC= Estimate to completion Xρονική στιγμή Ελέγχου Aποκκλίσεις SV=BCWP=BCWS, SV%=SV/BCWS CV=BCWP-ACWP CV%=CV/BCWP PC, Percentage Complete Δείκτες Απόδοσης CPI= BCWP/ACWP SPI=BCWP/BCWS BCWP, Budgeted Cost for Works Performed, EV; ΠΑ BCWP= PCx BAC


Κατέβασμα ppt "Διαχείριση έργου 14/1/2015 Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., PhD"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google