Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

11 Διαχείριση έργου Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια Τομέας Μεταλλευτικής Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών 14/1/2015 9ο Εξάμηνο, 2014-2015.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "11 Διαχείριση έργου Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια Τομέας Μεταλλευτικής Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών 14/1/2015 9ο Εξάμηνο, 2014-2015."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 11 Διαχείριση έργου Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια Τομέας Μεταλλευτικής Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών 14/1/2015 9ο Εξάμηνο, 2014-2015

2 2Περιεχόμενα Εισαγωγή στη Διαχείριση έργου-Ιστορία  Εισαγωγή στη Διαχείριση έργου-Ιστορία  Κύκλος Ζωής έργου  Κύκλος Ζωής έργου  Kρίσιμοι Παράγοντες Έργου-Μελέτη Σκοπιμότητας  Kρίσιμοι Παράγοντες Έργου-Μελέτη Σκοπιμότητας  Επιλογή έργου  - Εκτίμηση Έργου  Επιλογή έργου  - Εκτίμηση Έργου  Κύκλος προγραμματισμού και ελέγχου Κύκλος προγραμματισμού και ελέγχου Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής  Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής  Χρονοδιαγράμματα-Προγραμματισμός Πόρων  Χρονοδιαγράμματα-Προγραμματισμός Πόρων  Οργάνωση Ομάδας, en  Οργάνωση Ομάδας, en  Λογιστική έργου  Λογιστική έργου  Έλεγχος έργου  - Πιστοποιημένη αξία Έλεγχος έργου  - Πιστοποιημένη αξία Διαχείριση Ποιότητας-Διαχείριση Κινδύνου Διαχείριση Ποιότητας-Διαχείριση Κινδύνου Επικοινωνία έργου–Αρχηγεσία Έργου-Διοίκηση έργου  με Η-Υ Επικοινωνία έργου–Αρχηγεσία Έργου-Διοίκηση έργου  με Η-Υ Παραδείγματα-Εφαρμογές- Ασκήσεις

3 Κύκλος Προγραμματισμού και Ελέγχου Πυρήνας Συνοχής του έργου

4 Πιστοποιημένη αξία 1/22 Διαχείριση Πιστοποιημένης αξία (Earned Value Management, EVM) : Eργαλείο που συνδυάζει προγραμματισμό και έλεγχο. Eξέλιξη της μεθόδου Cost Schedule Control System, Υπουργείο Άμυνας ΗΠΑ, 1967 Η μέθοδος αναγνωρίζει ότι είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη αξιολόγηση της προόδου του έργου και του κόστους σε συγκρίσιμες μονάδες και να τα συγκρίνει με το αρχικό πλάνο.

5 Πιστοποιημένη αξία 2/22 Διαχείριση Πιστοποιημένης αξία (Earned Value Management, EVM) : Eργαλείο που συνδυάζει προγραμματισμό και έλεγχο. Η πρόοδος του έργου μετράται με κατάλληλη παράμετρο ανάλογα με το έργο Π.χ Πιστοποιημένες ανθρωποώρες, μ2 επιφάνειας βαψίματος, μέτρα σωλήνα, σελίδες μετάφρασης, ενότητες μελέτης κλπ

6 Πιστοποιημένη αξία 3/22  Προγραμματισμένες (Scheduled) εργατοώρες, εκτίμηση εκτέλεσης εργασιών  Πραγματικές/πραγματοποιηθείσες( Αctual ) εργατοώρες,, καταγραμένες στις κάρτες εργασίας  Πιστοποιημένες (Materialised) εργατοώρες,, μέτρο της εργασίας που έχει ολοκληρωθεί Πρόβλημα προκύπτει εάν θεωρήσουμε ότι οι πραγματοποιηθείσες είναι και πιστοποιημένες

7 Πιστοποιημένη αξία 4/22

8 Πιστοποιημένη αξία 5/222 Παρόμοιο πρόβλημα παρερμηνείας μεταξύ πραγματοποιηθείσης και πιστοποιημένης προόδου όταν συντάσσονται ανεξάρτητες αναφορές για δαπάνες και πρόοδο έργου.

9 Πιστοποιημένη αξία 6/22 Ανάγκη συνδυασμού προόδου δαπανών και προόδου εργασιών. Η ανεξάρτητη εξέταση μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα Κόστος ΠρογραμματισμόςΕπίδοση S curves (a) Αξιολογείται μόνο η εκτέλεση δαπανών, χωρίς να συναξιολογείται η πρόοδος εργασιών Κόστος ΠρογραμματισμόςΕπίδοση (β) Αξιολογείται μόνο η πρόοδος, εργασιών, GANTT CHARTS χωρίς να συναξιολογείται το κόστος Κόστος Προγραμματισμός Επίδοση Πιστοποιημένη αξία (γ) H πιστοποιημένη αξία συνδέει άμεσα τις τρεις παραμέτρους, χρόνο, κόστος και πρόοδο εργασιών

10 Πιστοποιημένη αξία 7/22 Δομή Πιστοποιημένης αξίας/Ορισμοί  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη κατά τη ολοκλήρωση, Προϋπολογισμός, (ΒΑC, Budget at Completion)  Προϋπολογισθέν κόστος των προγραμματισμένων εργασιών (BCWS, Budgeted cost for work scheduled)  Ποσοστό ολοκλήρωσης (PC, Percentage Complete), μέτρο της απόδοσης της δραστηριότητας,της επιτευχθείσης προόδου  Προϋπολογισθέν κόστος των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί (BCWP, Budgeted Cost of Work performed), ή Πιστοποιημένη αξία, Εarned value, μέτρο της αξίας των εργασιών που έχει ολοκληρωθεί κατά τη στιγμή ελέγχου. BCWP= PC X BAC  Πραγματοποιηθέν κόστος των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί (ACWP, Actual Cost of Work performed)., SOS PC & ACPW, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

11 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΥ 14/17 Σιγμοειδής καμπύλη εξόδων, σωρευτικές δαπάνες

12 Πιστοποιημένη αξία 8/22 SOS PC & ACPW, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

13 Πιστοποιημένη αξία 9/22 Δομή Πιστοποιημένης αξίας/Ορισμοί, συν.  Εκτίμηση κατά τη ολοκλήρωση, Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός, (ΕΑC, Estimate at Completion), βασίζεται στην εκτίμηση της παραγωγικότητας/αποδοτικότητας κατά τη στιγμή ελέγχου ΕAC= ACWP/BCWP x BAC BCWP= PC x BAC, ΕΑC= ACWP/PC

14 Πιστοποιημένη αξία 9/22α Δομή Πιστοποιημένης αξίας/Ορισμοί, συν.  Εκτίμηση κατά τη ολοκλήρωση, Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός, (ΕΑC, Estimate at Completion), Aπόκλιση προϋπολογισμού, Budget Variance, BV BAC-EAC= BV,  Εκτίμηση μέχρι την ολοκλήρωση, ETC, Estimate to Complete ETC = EAC-ACWP Σύγκριση με το κόστος μέχρι με τη ολοκλήρωση

15 Πιστοποιημένη αξία 10/22 Αποκλίσεις πιστοποιημένης αξίας  Απόκλιση προγράμματος ( SV, Schedule Variance) SV= BCWP-BCWS SV%= SV/BCWS  Aπόκλιση κόστους (CV, Cost Variance) CV=BCWP-ACWP CV%=CV/BCWP

16 Πιστοποιημένη αξία 11/22 Δείκτες Απόδοσης, Performance Indices, αριθμητικοί λόγοι για να προσδιορισθεί η τρέχουσα κατάσταση του έργου Δείκτης Απόδοσης Κόστους, CPI= Cost Performance Index, Mέτρο σύγκρισης ανάμεσα στην πιστοποιημένη εργασία και το πραγματικό κόστος CPI = BCWP/ACWP, CPI<1, Ζημιογόνο έργο Δείκτης απόδοσης Προγράμματος, SPI= Schedule Performance Index, Mέτρο σύγκρισης ανάμεσα στην πιστοποιημένη και στην προγραμματισμένη εργασία SPI = BCWP/BCWS, SPI<1, Έργο έχει καθυστερήσει σε σχέση με το πρόγραμμα

17 Πιστοποιημένη Αξία, ΠΑ* Σύνοψη Ορολογίας Πιστοποιημένης αξίας BAC: Budget at completion ACWP, Actual Cost for Works Performed BCWS: Budgeted cost for Work schedule, S curve EAC, Estimate at completion EAC=ACWP/BCWPx BAC EAC=ACWP/PC BV=BAC-EAC ETC= Estimate to completion Xρονική στιγμή Ελέγχου Aποκκλίσεις SV=BCWP-BCWS, SV%=SV/BCWS CV=BCWP-ACWP CV%=CV/BCWP PC, Percentage Complete Δείκτες Απόδοσης CPI= BCWP/ACWP SPI=BCWP/BCWS BCWP, Budgeted Cost for Works Performed, EV; ΠΑ BCWP= PCx BAC

18 Πιστοποιημένη Αξία, ΠΑ* 12/22 Έλεγχος έργου με βάση τη πιστοποιημένη αξία Δραστηρ.BACBCWSPCBCWP, ΠΑ* Kaτ.’έργου 100$100 100%$100Εγκαιρη 200$400 75%$300Καθυστερεί 300$1200$80090%$1080Προπορεύεται Σύνολο$1300$1480

19 Πιστοποιημένη Αξία, ΠΑ* 13/22 Πίνακας πιστοποιημένης αξίας WBSBACBCWSPCBCWP, ΠΑ* ACWPSV**CV***EAC **** 1.1 $2000$100040%$8001200($200)($400)$3000 ** SV= BCWP-BCWS, *** CV= BCWP-ACWP, **** ΕΑC= ACWP/PC CPI= Cost Performance Index= BCWP/ACWP= 800/1200= 0,66, Υπέρβαση προϋπολογισμού SPI= Schedule Performance Index= BCWP/BCWS=800/1000=O,8, Καθυστέρηση Προγράμματος

20 Πιστοποιημένη Αξία, ΠΑ* 14/22 Άσκηση πιστοποιημένης αξίας ** SV= BCWP-BCWS, *** CV= BCWP-ACWP, **** ΕΑC= ACWP/PC Παρ.BACBCWSPCBCWP, ΠΑ* = PC X BAC ACWPSV/ SPI ** CV/ CPI *** EAC **** 1$200 0 $100050%$1000 00$200 0 2 $100040%$800 ($200) 0$200 0 4 $100060%$1200$800 $200/ 1,2 $400/ 1,5 $133 3 5$200 0 $100040%$800$1000 ($200) $250 0 7$200 0 $100040%$800$1200 ($200) / 0,8 ($400) / O,67 $300 0 10$200 0 $100030%$600$800 ($200) $267 0 13$200 0 $100060%$1200$1400 $400/ 1,2 ($200) /0,86 $230 0

21 Πιστοποιημένη Αξία, ΠΑ* 15/22 Άσκηση πιστοποιημένης αξίας, Παράδειγμα 4 ** SV= BCWP-BCWS, *** CV= BCWP-ACWP, **** ΕΑC= ACWP/PC Πα ρ. BACBCWSPCBCWP, ΠΑ* = PC X BAC ACWPSV ** CV *** EAC **** 4$2000$100060%$1200$800 $200$400 $1333

22 Πιστοποιημένη Αξία, ΠΑ* 16/22 Άσκηση πιστοποιημένης αξίας ** SV= BCWP-BCWS, *** CV= BCWP-ACWP, **** ΕΑC= ACWP/PC Πα ρ. BACBCWSPCBCWP, ΠΑ* = PC X BAC ACWPSV ** CV *** EAC **** 7$2000$100040%$800$1200 ($200)($400) $3000

23 Πιστοποιημένη Αξία, ΠΑ* 17/22 Άσκηση πιστοποιημένης αξίας ** SV= BCWP-BCWS, *** CV= BCWP-ACWP, **** ΕΑC= ACWP/PC Πα ρ. BACBCWSPCBCWP, ΠΑ* = PC X BAC ACWPSV ** CV *** EAC **** 13$2000$100060%$1200$1400 $400($200) $2300

24 Πιστοποιημένη Αξία, ΠΑ* 18/22 Χρονική Απόκλιση Οριζόντια, προς τα εμπρός Οριζόντια, προς τα πίσω Κάθετα

25 Πιστοποιημένη Αξία, ΠΑ* 19/22 Έλεγχος έργου Συνεχείς αναθεωρήσεις BCWS, οδηγεί σε παραποίηση της ανάλυσης προόδου του έργου

26 Πιστοποιημένη Αξία, ΠΑ* 20/22 Έλεγχος έργου Σύνταξη έκθεσης Πιστοποιημένης Αξίας Διοίκηση βάσει διαχωρισμού, προβληματικές περιοχές  Καθορισμός ανεκτού ορίου αποκλίσεων, π.χ –5% +10%, SV= BCWP-BCWS, SV%=SV/BCWS, CV=BCWP-ACWP, CV%=CV/BCWP  Χρονικό περιθώριο <5

27 Πιστοποιημένη Αξία, ΠΑ* 21/22 Έλεγχος έργου Σύνταξη έκθεσης Πιστοποιημένης Αξίας  Καθορισμός του Ποσοστού Ολοκλήρωσης, PC 0%, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, 100% ολοκληρωθεί Σε εξέλιξη, 50%, ενδιάμεσες τιμές, 40/60, 30/70 κλπ

28 Πιστοποιημένη Αξία, ΠΑ* 22/22 Η ανάλυση Πιστοποιημένης Αξίας πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες μονάδες ελέγχου εκτέλεσης έργου  Μεγάλη απόκλιση προγράμματος, η επίπτωση σχετικά με το εάν η δραστηριότητα βρίσκεται στην Κρίσιμη Διαδρομή, έχει περιθώριο?  EAC, εξαρτάται από τη απόδοση του αρχικού σταδίου, πρόβλεψη για την ολοκλήρωση  Σε περίπτωση που CV%> 10-15%, η μέθοδος πρέπει να συνδυασθεί με γραμμικά προγράμματα κυλιόμενου χρονικού ορίζοντα

29 Πιστοποιημένη Αξία, ΠΑ* Σύνοψη Ορολογίας Πιστοποιημένης αξίας BAC: Budget at completion ACWP, Actual Cost for Works Performed BCWS: Budgeted cost for Work schedule, S curve EAC, Estimate at completion EAC=ACWP/BCWPx BAC EAC=ACWP/PC BV=BAC-EAC ETC= Estimate to completion Xρονική στιγμή Ελέγχου Aποκκλίσεις SV=BCWP=BCWS, SV%=SV/BCWS CV=BCWP-ACWP CV%=CV/BCWP PC, Percentage Complete Δείκτες Απόδοσης CPI= BCWP/ACWP SPI=BCWP/BCWS BCWP, Budgeted Cost for Works Performed, EV; ΠΑ BCWP= PCx BAC


Κατέβασμα ppt "11 Διαχείριση έργου Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια Τομέας Μεταλλευτικής Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών 14/1/2015 9ο Εξάμηνο, 2014-2015."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google