Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΟΤΗΤΑ 13η Λογισμικό Μετρήσεων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΟΤΗΤΑ 13η Λογισμικό Μετρήσεων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΟΤΗΤΑ 13η Λογισμικό Μετρήσεων
ΕΝΟΤΗΤΑ 13η Λογισμικό Μετρήσεων Εισαγωγή στο LabVIEW Front Panel και Block diagram Δημιουργία απλών εφαρμογών Επικοινωνία με θύρες Ι/Ο

2 Τι είναι το λογισμικό LabVIEW
Το LabView είναι η πιο κομψή και δυνατή γλώσσα προγραμματισμού για τη συλλογή δεδομένων, την ανάλυση δεδομένων, την προσομοίωση και τον έλεγχο οργάνων και μετρήσεων μέσω υπολογιστή. Στο γραφικό περιβάλλον του LabView ο προγραμματιστής δεν χειρίζεται κώδικα, αλλά γραφικά αντικείμενα, όπως κουμπιά, ενδείκτες, οθόνες ή τετραγωνίδια που παριστάνουν συναρτήσεις ή εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες με τη μορφή υπορουτινών. Αυτά τα εικονίδια έχουν εισόδους και εξόδους και επιδέχονται προγραμματισμό των ιδιοτήτων τους.

3

4 Εισαγωγή στο LabVIEW Το όνομα LabView είναι το ακρωνύμιο των λέξεων «Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench» (Σχεδιαστήριο για την Κατασκευή Εργαστηριακών Εικονικών Οργάνων) και αναπτύχθηκε κατά το τέλος της δεκαετίας του 80 από την εταιρία National Instruments (βλέπε Η εταιρία αυτή ειδικεύεται σε συστήματα συλλογής δεδομένων, σε αισθητήρες, αυτοματισμούς και λογισμικό μετρήσεων και ελέγχου. Προγραμματίζοντας με τα αντικείμενα που μας δίνει το περιβάλλον του LabView δημιουργούμε τα λεγόμενα «εικονικά όργανα» (Virtual Instruments ή απλώς VIs). Η γραφική γλώσσα που χρησιμοποιεί το LabView για τον προγραμματισμό και τη δημιουργία εικονικών οργάνων ονομάζεται γλώσσα G.

5 User interface και block diagram

6 Παλέτα λειτουργιών και περιεχόμενα της βιβλιοθήκης Numeric και Trigonometric

7 Δομές προγραμματισμού
Δομή ακολουθίας, For Loop, While Loop, Case, Function Node

8 Δημιουργία block διαγράμματος

9 Εικονικός Μετρητής Hall

10 DAQ 8-bits με το LabVIEW

11 Γεννήτρια τυχαίων αριθμών

12 Πίνακες και διαγράμματα

13 Πίνακες και διαγράμματα – front panel

14 Εγγραφή σε αρχεία

15 DSP επεξεργασία

16 Χειρισμός θυρών επικοινωνίας με το LabVIEW
Το εικονικό όργανο VISA Serial και ο μηχανισμός Property Node με τον οποίο ρυθμίζονται οι ιδιότητες της σειριακής επικοινωνίας Βιβλιοθήκη Instrument I/O και Serial στην παλέτα συναρτήσεων (Functions Palette)

17 Σειριακό πολύμετρο PROTEK 506: Διασύνδεση με το LabVIEW
Αρχικοποίηση της θύρας COM1 για σειριακή επικοινωνία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του Protek 506

18 VISA WRITE: Αποστολή χαρακτήρα
Διαδοχική αποστολή του χαρακτήρα “d” για την έναρξη της αποστολής μιας μέτρησης

19 VISA Read: Λήψη χαρακτήρων
Λήψη όλων των χαρακτήρων μιας μέτρησης, με τη βοήθεια WHILE LOOP που διαρκεί μέχρις ότου ληφθεί ο χαρακτήρας Carriage Return

20 Το Front Panel της εφαρμογής

21 Πλήρης εφαρμογή μετρήσεων μέσω της σειριακής θύρας: Λήψη μετρήσεων από πολύμετρο METEX

22 Το Front Panel της εφαρμογής

23 NI-VISION: Βιβλιοθήκες επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας


Κατέβασμα ppt "ΕΝΟΤΗΤΑ 13η Λογισμικό Μετρήσεων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google