Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συνεταιριστική Ανάπτυξη στην Ευρώπη Αθήνα, 6 η Mαρτίου 2015 Klaus Niederländer – Director 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συνεταιριστική Ανάπτυξη στην Ευρώπη Αθήνα, 6 η Mαρτίου 2015 Klaus Niederländer – Director 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συνεταιριστική Ανάπτυξη στην Ευρώπη Αθήνα, 6 η Mαρτίου 2015 Klaus Niederländer – Director k.niederlander@coopseurope.coop 1

2 Τί είναι Συνεταιρισμός & Ρόλος του Cooperatives Europe Εργασιακό Περιβάλλον για τους Συνεταιρισμούς στην Ευρώπη Βασικές Προκλήσεις & Ευκαιρίες Το συνεταιριστικό τοπίο Στην Ευρώπη

3 Τί είναι Συνεταιρισμός & Ρόλος του Cooperatives Europe Εργασιακό Περιβάλλον για τους Συνεταιρισμούς στην Ευρώπη Βασικές Προκλήσεις & Ευκαιρίες Το συνεταιριστικό τοπίο Στην Ευρώπη

4 “ Μία αυτόνομη οργάνωση στην οποία τα άτομα ενώνονται εθελοντικά για να καλύψουν τις κοινές οικονομικές, κοινωνικές, και πολιτιστικές ανάγκες και προσδοκίες μέσω μιας από κοινού ιδιόκτητης και δημοκρατικά ελεγχόμενης επιχείρησης” Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA) Οι Συνεταιρισμοί χτίζουν έναν καλύτερο κόσμο Τί είναι ο Συνεταιρισμός?

5 Ιστορία των Συνεταιρισμών Στον 19 ο αιώνα, οι συνεταιρισμοί αναδύθηκαν μέσα από την εργατική τάξη. Οι Συνεταιρισμοί δημιουργήθηκαν ως ένα εργαλείο αντίστασης στα μονοπώλια. Οι Συνεταιρισμοί αποτέλεσαν μέρος μιας ευρύτερης κοινωνικής κινητοποίησης με πολιτικό στόχο τον μετασχηματισμό της κοινωνίας. Παγκοσμίως, περίπου 800 εκ. άνθρωποι είναι μέλη συνεταιρισμών, και υπολογίζεται ότι 100 εκ. άνθρωποι εργάζονται σε συνεταιρισμούς.

6 Χαρακτηριστικά Συνεταιρισμών Επτά συνεταιριστικές αρχές: 1.Εθελοντισμός και ελεύθερη ένταξη 2.Δημοκρατικός έλεγχος των μελών 3.Οικονομική συμμετοχή των μελών 4.Αυτονομία και ανεξαρτησία 5.Εκπαίδευση και ενημέρωση 6.Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών 7.Ενδιαφέρον για την κοινότητα

7 7 Αυτοβοήθεια μέσω της Ιδιοκτησίας Αυτοέλεγχος μέσω της Δημοκρατικής Διακυβέρνησης Αυτονομία μέσω της Αυτορρύθμισης Ενδυνάμωση των Πολιτών Ο Συνεταιριστικός Τρόπος της Επιχειρηματικότητας Συνεταιρισμοί-Προτεραιότητα στον Άνθρωπο

8 Είδη Συνεταιρισμών Συνεταιρισμοί Παραγωγών Συνεταιρισμοί Εργαζομένων Συνεταιρισμοί Καταναλωτών Πιστωτική Ένωση

9 Είδη Συνεταιρισμών Συνεταιρισμοί λιανικής Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί πώλησης ή αγοράς

10 Συνεταιρισμοί Vs. Επιχειρήσεις Διαφορετικό μοντέλο ιδιοκτησίας

11 11 Από το 2006 – η Ευρωπαϊκή διατομεακή συνεταιριστική οργάνωση για συνεταιριστικές επιχειρήσεις – αναγνωρισμένη από τα Ινστιντούτα της ΕΕ Ρόλος των Cooperatives Europe

12 12 Η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας 7 Eυρωπαϊκές Τομεακές Συνεταιριστικές Οργανώσεις : Αγροτικές: Cogeca Τραπεζικές: EACB Καταναλωτών-Λιανικής: Euro Coop Οικοδομικούς: Cecodhas Βιομηχανίας & Υπηρεσιών: Cecop Φαρμακευτικοί: EUSP Ανανεώσιμες Πηγές: RESCoop 70 Μέλη από 33 Ευρωπαϊκές Χώρες Εθνικές Οργανώσεις Κορυφής Εθνικές Τομεακές Οργανώσεις Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις H Φωνή των Συνεταιρισμών στην Ευρώπη

13 13 Εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων των συνεταιριστικών μελών στην Ευρώπη Προώθηση του συνεταιριστικού επιχειρηματικού μοντέλου στην Ευρώπη Προώθηση της ανταλλαγής και της συνεργασίας ανάμεσα στα συνεταιριστικά μέλη στην Ευρώπη Cooperatives Europe – Τί κάνουμε

14 Παροχή πληροφοριών, γνώσης και δικτύωσης στα μέλη μας μέσω Υπεράσπισης – για την πολυμορφία των επιχειρηματικών μοντέλων Επικοινωνίας – αύξηση του ενδιαφέροντος για τους συνεταιρισμούς Προγραμματισμού – προώθηση συνεργασιών 14 Cooperatives Europe - Στόχοι

15 Προώθηση του συνεταιριστικού επιχειρηματικού μοντέλου Συνεταιριστικό μανιφέστο – Συνεταιριστικός οδικός χάρτης – συνεταιριστική υποστήριξη Νέοι & Καινοτομία Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ευρωπαϊκή και Διεθνής ανάπτυξη 15 Cooperatives Europe - Δραστηριότητες

16 Συνεταιριστικός Χάρτης Εκπαίδευση & Επιχειρηματικότητα Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Συνεταιρισμών

17 Τί είναι Συνεταιρισμοί & Ρόλος του Cooperatives Europe Εργασιακό Περιβάλλον για τους Συνεταιρισμούς στην Ευρώπη Βασικές Προκλήσεις & Ευκαιρίες Το συνεταιριστικό τοπίο στην Ευρώπη

18  160,000 συνεταιρισμοί όπως: 40.000 αγροτικοί συνεταιρισμοί 4,000 τραπεζικοί συνεταιρισμοί με 65,000 υποκαταστήματα 50.000 συνεταιρισμοί βιομηχανίας & υπηρεσιών Αντιπροσωπεύουν το 2-10% του εθνικού ΑΕΠ στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες  5,4 εκ. εργαζόμενοι  Περισσότερα από 100 εκ. μέλη 18 ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Γεγονότα & Αριθμοί

19 Μέλη ανά πληθυσμό ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

20 ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Γεωργία © source: General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union

21 Τράπεζες © source: European Association of Co-operative Banks ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

22 Φαρμακεία © source: EuroSocialPharma - UEPS ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

23 Καταναλωτικοί & Λιανικού Εμπορίου © source: the Co-operative ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

24 Bιομηχανία & Υπηρεσίες ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

25 Οικοδομικοί © source: CECODHAS ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

26 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας © source: the Co-operative ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

27 Τί είναι Συνεταιρισμός & Ρόλος του Cooperatives Europe Εργασιακό περιβάλλον για Συνεταιρισμούς στην Ευρώπη Βασικές Προκλήσεις & Ευκαιρίες Το συνεταιριστικό τοπίο στην Ευρώπη

28 Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών το 2012 -Ανασκόπηση της συνεταιριστικής νομοθεσίας σε έναν αριθμό Ευρωπαϊκών χωρών – HΒ, Γαλλία, κτλ. -Ανάδειξη της συνεταιριστικής ιδιαιτερότητας Σπουδαιότητα του Σύχρονου Συνεταιριστικού Νόμου -Αναγνώριση του συνεταιριστικού μοντέλου & αρχών -Ισότιμοι κανόνες ανταγωνισμού με άλλες μορφές επιχειρήσεων -Γενική Νομοθεσία με εξειδίκευση ανά τομέα Καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Συνεταιριστικού Καταστατικού -Δυνατότητα για χρήση σε ευρωπαϊκές συναλλαγές Ανασκόπηση ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

29 Ιδιαιτερότητες σε διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες -Ανάπτυξη Συνεταιριστικής Χρηματοδότησης στην Ιταλία με υποχρεωτική συνεισφορά από τα κέρδη όλων των συνεταιρισμών -Ανεξάρτητο συνεταιριστικό σύστημα ελέγχου για έναν αριθμό χωρών (πχ. Γερμανία, Πολωνία) -Ανάδειξη νέων συνεταιριστικών τομέων όπως υγεία, εκπαίδευση, ενέργεια (πχ. ΗΒ, Βέλγιο, Ολλανδία) Εργασιακό Περιβάλλον ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

30 Τί είναι Συνεταιρισμός & Ρόλος του Cooperatives Europe Εργασιακό περιβάλλον για Συνεταιρισμούς στην Ευρώπη Βασικές Προκλήσεις & Ευκαιρίες Το συνεταιριστικό τοπίο στην Ευρώπη

31 Η κρίση επηρέασε όλες τις επιχειρήσεις Συνεταιριστική ανθεκτικότητα? -Έρευνα Δ.Ο.Ε. (I.L.O.) -Αναφορές από ευρωπαϊκές τομεακές οργανώσεις  Τα μέλη είναι το βασικό κεφάλαιο των συνεταιρισμών ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

32 Στασιμότητα..... Ευκαιρίες για τους συνεταιρισμούς? ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

33 Πλεονεκτήματα: -Ανθρωποκεντρικό επιχειρηματικό μοντέλο -Ικανότητα για αντίδραση και πρόβλεψη -Βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη μέσω βελτιστοποίησης, και όχι μόνο βραχυπρόθεσμης μεγιστοποίησης των κερδών Σύνδεση με την κοινωνία Τοπική εγκαθίδρυση ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Μακροπρόθ εσμο όραμα

34 34 Ευκαιρίες στην Ενέργεια: Crowdfunded windmill

35 35 Ανακαλύπτοντας ξανά τις τοπικές αξίες – Crowdsourcing για τοπικά προϊόντα

36 36 Εμπόριο χωρίς Μεσάζοντες: Από τη θάλασσα στον πελάτη/μέλος

37 37 Μέλισσες: οι πρώτοι συνεταιριστές!

38 38 Ενδυνάμωση τοπικών κοινοτήτων μέσω των Κοινοτικών καταστημάτων

39 Ευχαριστώ Klaus Niederländer k.niederlander@coopseurope.coop Μετάφραση (translation): Kanaki Vasiliki, Agro-economist vasw_kan@hotmail.com


Κατέβασμα ppt "Συνεταιριστική Ανάπτυξη στην Ευρώπη Αθήνα, 6 η Mαρτίου 2015 Klaus Niederländer – Director 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google