Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δέσποινα Μαγγίνα M1175 Κωνσταντίνος Γαργάνης Μ1172 Δήμητρα Μαρία Χαρακλιά Μ1206 Ιωάννης Παπαδάκης Μ1171 Αλέξανδρος Νικολόπουλος Μ1182 Δημήτριος Μπαϊρακτάρης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δέσποινα Μαγγίνα M1175 Κωνσταντίνος Γαργάνης Μ1172 Δήμητρα Μαρία Χαρακλιά Μ1206 Ιωάννης Παπαδάκης Μ1171 Αλέξανδρος Νικολόπουλος Μ1182 Δημήτριος Μπαϊρακτάρης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δέσποινα Μαγγίνα M1175 Κωνσταντίνος Γαργάνης Μ1172 Δήμητρα Μαρία Χαρακλιά Μ1206 Ιωάννης Παπαδάκης Μ1171 Αλέξανδρος Νικολόπουλος Μ1182 Δημήτριος Μπαϊρακτάρης Μ1112 1

2  Βαθμίδα Εκπαίδευσης : Γ ’ Λυκείου  Γνωστικό Αντικείμενο : Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον  Έννοιες που διαπραγματεύεται : Επιλογή, Δομή Επιλογής, Εντολή, Αλγόριθμος, Διαγράμματα Ροής 2

3  Οι μαθητές με το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας να είναι σε θέση : - Να περιγράφουν τις δομές επιλογής ( Απλή, Πολλαπλή, Εμφωλευμένη ) και τη σημασία τους. - Να αναγνωρίζουν την ανάγκη χρήσης μιας τέτοιας δομής σε έναν Αλγόριθμο / Πρόγραμμα. - Να χρησιμοποιούν τις δομές σε αλγόριθμους ( Ψευδογλώσσα ) για την επίλυση προβλημάτων. 3

4  Να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι που αναφέρονται παραπάνω  Να μπορούν οι μαθητές να υλοποιήσουν προγράμματα με τη χρήση της δομής επιλογής  Να μπορούν να αναγνωρίζουν λάθη σε προγράμματα που χρησιμοποιούν δομή επιλογής 4

5  Προσαρμοστικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για Κατανόηση και Μάθηση από Κείμενα Πληροφορικής με Δραστηριότητες  Προσαρμόζεται στο μαθησιακό στυλ του εκπαιδευόμενου και στο γνωστικό του υπόβαθρο  Μοντέλο Κατανόησης Κειμένου Kintsch 5

6  Ανίχνευση μαθησιακού στυλ εκπαιδευόμενου  Ανιχνευση γνωστικού υποβάθρου εκπαιδευόμενου  Προσαρμογή του υλικού στα παραπάνω χαρακτηριστικά  Δραστηριότητες  Ανατροφοδότηση 6

7  Συνοχή του κειμένου : O βαθμός στον οποίον οι έννοιες, οι ιδέες και οι σχέσεις μέσα σε ένα κείμενο είναι ξεκάθαρες  Συνεκτικότητα του κειμένου : Η οικοδόμηση της συνοχής του κειμένου από τον αναγνώστη  Τέσσερις εκδόσεις κειμένου με διαφορετική τοπική και συνολική συνοχή (lg, Lg, l g, LG) 7

8  Συγκλίνον : Το ενεργό μαθησιακό στυλ  Αποκλίνον : Το στοχαστικό μαθησιακό στυλ  Αφομοιωτικό : Το θεωρητικό μαθησιακό στυλ  Προσαρμοστικό : Το πειραματιζόμενο μαθησιακό στυλ 8

9  Πληροφοριακή : Ο εκπαιδευόμενος ενημερώνεται για το ποιες απαντήσεις ήταν σωστές και ποιες όχι  Διδακτική ή καθοδηγητική : Ο εκπαιδευόμενος ενημερώνεται για το ποσοστό επιτυχίας του. Ταυτόχρονα, μαθαίνει και από τα λάθη του.  Αναστοχαστική : Ο εκπαιδευόμενος καλείται να ξανασκεφτεί την απάντησή του. 9

10  Ο εκπαιδευόμενος απαντάει σε ερωτήσεις για να προσδιοριστεί το γνωστικό του υπόβαθρο στο μαθησιακό στόχο που έχει επιλέξει Ερωτήσεις ανίχνευσης πρότερης γνώσης Δραστηριότητα ταξινόμησης 10

11  Μετά την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου το ALMA μας δίνει το ποσοστό επιτυχίας, ποιες ερωτήσεις ήταν λάθος και ποιά μορφή κειμένου μας προτείνει. 11

12  LG: Μέγιστη συνάφεια σε τοπικό και συνολικό επίπεδο  Lg: Μέγιστη συνάφεια σε τοπικό και ελάχιστη σε συνολικό επίπεδο  lG: Ελάχιστη συνάφεια σε τοπικό και μέγιστη σε συνολικό επίπεδο  lg: Ελάχιστη συνάφεια σε τοπικό και συνολικό επίπεδο 12

13  Ανάλογα με το μαθησιακό στυλ του εκαιδευόμενου το ALMA εμφανίζει μια προτεινόμενη διαδρομή ( εξατομίκευση ):  Παρέχεται ευχέρεια αλλαγής διαδρομής για διαφορετική σειρά εκτέλεσης δραστηριοτήτων. 13

14  Τα διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων βοηθούν τον εκπαιδευόμενο στην καλύτερη κατανόηση της ύλης. Ποικίλουν ως προς : Το είδος ( ανοιχτού / κλειστού τύπου ) Τα επίπεδα κατανόησης, στα οποία αντιστοιχούν Τη δυσκολία Το τμήμα του εγκεφάλου που ενεργοποιούν ( μνήμη, κριτική σκέψη ) 14

15  Οι ίδιες ερωτήσεις  Ο εκπαιδευόμενος ενημερώνεται για το γνωστικό του υπόβαθρο ( αρχική ταξινόμηση )  Ο εκπαιδευόμενος διαπιστώνει αν βελτιώθηκε – έλεγχος προόδου ( τελική ταξινόμηση ) 15

16 16

17  Παρακινεί τον εκπαιδευόμενο να αναλάβει έναν ενεργό ρόλο και μέσου πειραματισμού να κατασκευάσει τις δικές του εσωτερικές αναπαραστάσεις.  Στόχος της δραστηριότητας είναι ο μαθητής, να έρθει σε επαφή με ένα πραγματικό περιβάλλον προγραμματισμού έτσι ώστε να προσομοιώσει μια εφαρμογή αγοραπωλησίας λογοτύπων και μελωδιών σε μια εταιρία κινητής τηλεφωνίας.  http://www.pseudoglossa.gr/ http://www.pseudoglossa.gr/ 17

18  Σαφείς οδηγίες όπως :  Α ) Επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο http://www.pseudoglossa.gr/ http://www.pseudoglossa.gr/ Β ) Εισάγετε τον αλγόριθμο που νομίζετε ότι πρέπει να εκτελεστεί ώστε καλύπτει την απαίτηση του παραπάνω προβλήματος. Γ ) πατήστε το κουμπί εκτέλεση και δοκιμάστε να το τρέξετε δίνοντας όλες τις πιθανές τιμές που θα μπορούσε να δώσει κάποιος. 18

19 19

20  Στόχος παρατήρηση και αναστοχασμός  Περιλαμβάνει : Τίτλος Γενικός Διδακτικός Στόχος Προσδοκώμενα αποτελέσματα Προαπαιτούμενες γνώσεις Περιγραφή προβλήματος Λύση προβλήματος Επεξηγήσεις στη λύση του προβλήματος Ερωτήσεις 20

21 21

22  Στόχος είναι η καλύτερη κατανόηση της ύλης και η εξαγωγή συμπερασμάτων από τον εκπαιδευόμενο. 22

23  Στόχος είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών του μαθησιακού στόχου. 23

24  Απαιτείται σύνδεση 2 ή περισσότερων σημείων του κειμένου  Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να βγάλει συμπεράσματα σχετικά με την ύλη 24

25  Για να απαντηθούν οι ερωτήσεις αυτές, απαιτείται σύνδεση της πληροφορίας του κειμένου και της πληροφορίας του γνωστικού υπόβαθρου.  π. χ. Σε περίπτωση που σε μια δομή σύνθετης επιλογής είναι αληθής παραπάνω από μία συνθήκη, τότε θα εκτελεστούν όλα τα μέρη εντολών που περιέχονται στις συνθήκες αυτές. 25

26 26

27  Μελετάται ένα συγκεκριμένο πρόβλημα  Ο εκπαιδευόμενος δεν καλείται να λύσει εξ ολοκλήρου το πρόβλημα  Μέσα από τις απαντήσεις των ερωτήσεων βρίσκει τη σωστή απάντηση για το πρόβλημα  Οι ερωτήσεις βοηθούν στην καλύτερη εμπέδωση της λύσης 27

28 28

29 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας ! 29


Κατέβασμα ppt "Δέσποινα Μαγγίνα M1175 Κωνσταντίνος Γαργάνης Μ1172 Δήμητρα Μαρία Χαρακλιά Μ1206 Ιωάννης Παπαδάκης Μ1171 Αλέξανδρος Νικολόπουλος Μ1182 Δημήτριος Μπαϊρακτάρης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google