Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

TEST 6 12 2011 τάση. Αν στο διπλανό κύκλωμα αν έχω μετακίνηση φορτίου 1 Cb (coulomb) η ενέργεια που θα του δώσει η πηγή είναι 6 V·1Cb=6 J Πόσο φορτίο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "TEST 6 12 2011 τάση. Αν στο διπλανό κύκλωμα αν έχω μετακίνηση φορτίου 1 Cb (coulomb) η ενέργεια που θα του δώσει η πηγή είναι 6 V·1Cb=6 J Πόσο φορτίο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 TEST 6 12 2011 τάση

2 Αν στο διπλανό κύκλωμα αν έχω μετακίνηση φορτίου 1 Cb (coulomb) η ενέργεια που θα του δώσει η πηγή είναι 6 V·1Cb=6 J Πόσο φορτίο θα περάσει από την κάθε λάμπα; Λ 1 : θα περάσει 1 Cb Λ 2 ; Θα περάσει 0,5 Cb Λ 3 : Θα περάσει 0,5 Cb Πόση ενέργεια θα πάρει η λάμπα Λ1, 4,5 V· 1 Cb=4,5 J η λάμπα Λ2 1,5 V·0,5 Cb=0,75 J και η λάμπα Λ3; 1,5 V·0,5 Cb=0,75 J

3 Αφού η 5 έχει τάση 1,5 V αν πάρουμε τη διαδρομή από την πηγή στην 1 και από κει στην 5 και από εκεί στην πηγή θα έχουμε 6 = V 1 +V 5 =X+1,5 V Άρα V 1 =6-1,5=4,5 V Τώρα αν κάνω το βρόχο που περνά από την 1 τη 2 και την 4 τότε θα έχω: 6 =4,5 +1,3+V 4, άρα V 4 =6-4,5-1,3=0,2V 2

4 Αφού η από την 6 περνάνε 0,8 από την 1 θα περνάνε 1,4 -0,8 =0,6 Α. Αφού από την 5 περνάνε 0,4 Α από τη 2 θα περνάνε 0,6-0,4 = 0,2 Α, άρα από την 4 και την 3 που είναι παράλληλα συνδεδεμένες θα περνάνε από 0,1 Α. 2

5 Α Β Γ 2 Δ 1 Ε 3 6 V Εύρεση της λαμπρότητας με την τάση σημαίνει να βρω την κατανομή των τάσεων ανάλογα με την αντίσταση. Ο συνδυασμός των Α και Β έχει μικρότερη αντίσταση από το συνδυασμό Γ, Δ και Ε. Άρα η τάση στα άκρα του συνδυασμού Γ, Δ και Ε θα είναι μεγαλύτερη από την τάση στα άκρα του Α,Β Άρα η τάση στη Γ θα είναι μεγαλύτερη από ότι η τάση στις Α και Β, άρα η λαμπρότητα της Γ μεγαλύτερη από τη λαμπρότητα των Α και Β (μεταξύ τους ίσες) Τώρα η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τις Ε και Δ θα είναι μικρότερο α πό το μισό, άρα οι Δ και Ε θα έχουν μικρότερη λαμπρότητα από Α και Β Λ Γ >Λ Α =Λ Β >Λ Δ =Λ Ε. Τάση καλωδίου 2,3 =0 γιατί R=0

6 Εφαρμόζω τη διαδρομή: Πηγή →Β →Δ →Ε →πηγή 6=4+Χ+Χ άρα Χ=1 Άρα V Δ =V E =1 V ΣΤ =2 Αν κάνω τη διαδρομή Πηγή → Α → Γ → Πηγή έχω: 6 = Ψ + Ψ άρα V Α =V Γ =3 Τάση καλωδίου ΧΨ = 0 γιατί η αντίσταση του καλωδίου είναι μηδέν. ΛάμπαΤάσηΦορτίο που περνά Ενέργεια

7 Εφαρμόζω τη διαδρομή: Πηγή →2Cb μοιράζεται στο Α 0,8 Cb και 2 -0,8=1,2 Cb στην Β. Άρα στον κλάδο Δ,Ε περνάνε 1.2 Cb-0.8Cb=0.4Cb Τάση καλωδίου ΧΨ = 0 γιατί η αντίσταση του καλωδίου είναι μηδέν. ΛάμπαΤάσηΦορτίο που περνά Ενέργεια Α30.82.4J Β41.24.8 J Γ30.82.4 J Δ10.40.4 J Ε10.40.4 J Στ20.81.6 J Ενέργεια στην Α = ενέργεια στην Γ = 3V·0.8Cb=2.4 J Ενέργεια στη Β = 4V*1.2Cb=4.8 J Ενέργεια στη Δ= ενέργεια στην Ε=1V·0.4Cb=0.4J

8 Α Η Α είναι σε σειρά με τον παράλληλο συνδυασμό των Β,Γ και Δ,Ε Ο παράλληλος συνδυασμός έχει μικρότερη αντίσταση από την Α, άρα η Α θα έχει πάνω από τη μισή τάση. Οι Β και Γ έχουν ίσες τάσεις μικρότερες από το μισό και τελικά οι Δ και Ε έχουν λιγότερο από το ένα τέταρτο Άρα Λ Α >Λ Β =Λ Γ >Λ Δ =Λ Ε. Β Δ Ε Γ

9 Β Δ Ε Γ Στ Α Σε σειρά με την Β τοποθετείται μια λάμπα Στ. Η λαμπρότητα της Γ θα αυξηθεί, θα ελαττωθεί, ή θα παραμείνει η ίδια; Εξήγησε ΕΞΗΓΗΣΗ Η αντίσταση του συνδυασμού Στ,Β με // τη Γ είναι μεγαλύτερη από πριν, άρα ο παράλληλος συνδυασμός Δ,Ε με παράλληλη τη μεικτή Στ,Β //Γ έχει μεγαλύτερη αντίσταση από πριν, άρα στα άκρα τους θα αναπτυχθεί μεγαλύτερη τάση. Άρα η τάση στα άκρα της Γ είναι μεγαλύτερη από πριν. αυξηθεί Η λαμπρότητα της Α θα αυξηθεί, θα ελαττωθεί, ή θα παραμείνει η ίδια; Εξήγησε ελαττωθεί Η λαμπρότητα της Α, θα ελαττωθεί, αφού η Α είναι συνδεδεμένη ΣΕ ΣΕΙΡΑ με μια αντίσταση που είναι μεγαλύτερη από πριν

10 Στο διπλανό κύκλωμα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα πέρασε φορτίο 2,4 Cb (coulomb) η ενέργεια που θα του δώσει η πηγή είναι 6 V·2,4 Cb=14,4J Σε μια διαδρομή Πηγή Α→Γ V A +V Γ =5+Χ=6V άρα V Γ =1V, άρα και οι Η και Θ έχουν ως παράλληλες ίση τάση V Θ =V Η =1V Σε μια διαδρομή Πηγή → Β→Στ →Πηγή V Β +V Γτ =Χ+2.5=6V άρα V Β =3,5V, ένώ και οι Δ και Ε έχουν ως συνδυασμός παράλληλα με τη Στ V Δ +V E =V Στ =2.5 V Επειδή είναι ίδιου τύπου: V Δ =V Γ =1.25 V

11 Στο διπλανό κύκλωμα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα πέρασε φορτίο 2,4 Cb (coulomb) η ενέργεια που θα του δώσει η πηγή είναι 6 V·2,4 Cb=14,4J ΛάμπαΤάση (V)Φορτίο που περνάΕνέργεια Α51,57,5 Β3.50.93.15 Γ10.5 Δ1.250.30.375 Ε1.250.30.375 Στ2.50.61.5 Η10.5 Θ1

12 Β Γ Δ Ε Στ Α Μ Ν 2. α) Να προβλέψεις τις λαμπρότητες των λαμπών του ακόλουθου κυκλώματος με βάση την έννοια της τάσης Αφού R Α >R Β,Γ >R Δ,Ε,Στ άρα V Α >V Β,Γ >V Δ,Ε,Στ άρα V Α >V Β, =V Γ >V Δ, =V Ε, =V Στ Άρα Λαμπρότητα Λ Α >Λ Β = Λ,Γ >Λ Δ =Λ,Ε, =Λ Στ γ) Αν ξεβιδωθεί η λάμπα Ε: Πώς συγκρίνεται η λαμπρότητα των Δ και Στ με τη λαμπρότητα που είχαν πριν; Εξήγησε με τάση.

13 Β Γ Δ Ε Στ Α Μ Ν γ) Αν ξεβιδωθεί η λάμπα Ε: Πώς συγκρίνεται η λαμπρότητα των Δ και Στ με τη λαμπρότητα που είχαν πριν; Εξήγησε με τάση. Τώρα έχουμε τον συνδυασμό των παράλληλων λαμπών Δ, Στ που έχει μεγαλύτερη αντίσταση από τις 3 παράλληλες λάμπες, άρα η τάση στα άκρα του συνδυασμού αυξάνει και γίνεται ίση με την τάση των Β,Γ, ενώ η τάση της Α θα ελαττωθεί καθώς το άθροισμα V A +V B,Γ +V Δ,Ε =V πηγής

14 ΛΑΜΠΑΤΑΣΗΦΟΡΤΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α6 V1,8 Cb Β Γ 0,6 Cb Δ Ε Στ3 V0,9 Cb Η 0,6 Cb Θ 0,8 Cb (Όλες οι λάμπες στα ερωτήματα είναι ίδιου τύπου.) α) να υπολογίσετε: Από διαδρομή Πηγή→Η→ Α→Πηγή 8=V H +V A άρα V H =2V V H =V Θ =V Γ =2V Το φορτίο 1,8Cb θα μοιράζεται εξίσου στις Γ, Η, δηλ. από την κάθε μία θα περνά φορτίο 0,6 Cb

15 ΛΑΜΠΑΤΑΣΗΦΟΡΤΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α6 V1,8 Cb 10.8 Β 5 1.4Cb 7 Γ 2 0,6 Cb 1.2 Δ 1.5 0.5Cb 0.75 Ε 1.5 0.5Cb 0.75 Στ3 V0,9 Cb 2.7 Η 2 0,6 Cb 1,2 Θ 2 0,6 Cb 1,2 (Όλες οι λάμπες στα ερωτήματα είναι ίδιου τύπου.) α) να υπολογίσετε: Από διαδρομή Πηγή→Β→ Στ→Πηγή 8=V Β +V Στ άρα V Β =5V άρα ο παράλληλος συνδυασμός των Δ,Ε V Δ +V Ε =V Στ =3V άρα V Δ =V Ε =1.5V Αφού φορτίο που περνά από Β = φορτίο που δίνει η πηγή – φορτίο στον κλάδο Α =3,2Cb- 1,8Cb=1,4Cb Άρα από τον κλάδο Δ,Ε θα περνάνε 1,4Cb-0,9Cb=0,5Cb Άθροισμα ενεργειών = 25.6 J

16 β) Πόση είναι η τάση στα άκρα του καλωδίου ΠΡ; Εξήγησε Η τάση είναι μηδέν αφού η αντίσταση είναι μηδέν

17 Β Α Δ Γ Ε Στ Π Διακόπτης Ρ Τ 2. α) Να προβλέψεις τις λαμπρότητες των λαμπών του ακόλουθου κυκλώματος με βάση την έννοια της τάσης Οι Δ,Ε,Στ έχουν ως συνδυασμός μικρότερη αντίσταση από το συνδυασμό Β,Γ και αυτός ακόμη μικρότερη από την Α Άρα Οι Δ,Ε,Στ έχουν ως συνδυασμός μικρότερη τάση από το συνδυασμό Β,Γ και αυτός ακόμη μικρότερη από την Α

18 Β Α Δ Γ Ε Στ Π Διακόπτης Ρ Τ β) Αν ξεβιδωθεί η Στ πώς θα μεταβληθούν οι λαμπρότητες των άλλων λαμπών Οι έχουν ως συνδυασμός ίση αντίσταση με το συνδυασμό Β,Γ και αυτός μικρότερη από την Α Άρα Οι Δ,Ε, έχουν ως συνδυασμός ίση τάση με το συνδυασμό Β,Γ και αυτός μικρότερη από την Α

19 Β Α Δ Γ Ε Στ Π Διακόπτης κλειστός Ρ Τ γ) Αν κλείσει ο διακόπτης (έχουμε ξαναβιδώσει τη Στ) πόση είναι η τάση μεταξύ: Π και Ρ, Ρ και Τ και Τ και Π; Ο κλειστός διακόπτης βραχυκυκλώνει το συνδυασμό των λαμπών από Τ μέχρι Π, άρα η τάση ΠΤ = 0, άρα και τάση ΠΡ = 0 Β Α Δ Γ Ε Στ Π Διακόπτης κλειστός Ρ Τ


Κατέβασμα ppt "TEST 6 12 2011 τάση. Αν στο διπλανό κύκλωμα αν έχω μετακίνηση φορτίου 1 Cb (coulomb) η ενέργεια που θα του δώσει η πηγή είναι 6 V·1Cb=6 J Πόσο φορτίο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google