Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιστορία Ιωάννα Βορβή Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης Προετοιμασία διδακτικής ενότητας/πορεία διδασκαλίας Ιστορίας Προετοιμασία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιστορία Ιωάννα Βορβή Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης Προετοιμασία διδακτικής ενότητας/πορεία διδασκαλίας Ιστορίας Προετοιμασία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιστορία Ιωάννα Βορβή Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης Προετοιμασία διδακτικής ενότητας/πορεία διδασκαλίας Ιστορίας Προετοιμασία διδακτικής ενότητας/πορεία διδασκαλίας Ιστορίας (παράδειγμα: αποικιακή εξάπλωση) – ενδεικτικές δραστηριότητες

2 Προαπαιτούμενα για σχεδιασμό, προγραμματισμό διδασκαλίας  Τι διδάσκω; (ύλη - αναλυτικό πρόγραμμα)  Πως διδάσκω; (μέθοδοι – τεχνικές - μέσα διδασκαλίας)  Για ποιο σκοπό; (στόχοι διδασκαλίας) θεσμικό πλαίσιο: ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ. Ύλη, σκοποί και στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις) του μαθήματος, μεθοδολογία, δραστηριότητες ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ. Ύλη, σκοποί και στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις) του μαθήματος, μεθοδολογία, δραστηριότητες Βιβλίο Καθηγητή Βιβλίο Καθηγητή Βιβλίο Μαθητή Βιβλίο Μαθητή Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Π.Δ. για την αξιολόγηση των μαθητών Π.Δ. για την αξιολόγηση των μαθητών

3 Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος Γενικός σκοπός διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. Η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης αφορά την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων μέσα από την εξέταση αιτίων και αποτελεσμάτων, ενώ η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης αφορά την κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις και τη διαμόρφωση αξιών και στάσεων που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον. Έτσι, με τη διδασκαλία της Ιστορίας ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει όχι μόνο την επίγνωση ότι ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος, αλλά και την αντίληψη ότι ο σύγχρονος ιστορικός ορίζοντας συνδέεται άμεσα με τη ζωή του. Ο σκοπός της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης συνδέεται έτσι με το γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης που αναφέρεται στην προετοιμασία υπεύθυνων πολιτών

4

5 Ωριαίος προγραμματισμός Στην οργάνωση ενός μαθήματος περιλαμβάνονται:  διδακτικοί στόχοι  πορεία διδασκαλίας  επιλογή διδακτικής μεθόδου  επιλογή εποπτικών μέσων  διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης Δίνεται βαρύτητα  στις αρχές της εποπτικότητας, της αυτενέργειας, της βιωματικότητας και της συνεργασίας  στην αξιοποίηση της προηγούμενης γνώσης των μαθητών, στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης

6 Μέσα διδασκαλίας Πίνακας αίθουσας Πίνακας αίθουσας Φύλλο εργασίας από τον διδάσκοντα Φύλλο εργασίας από τον διδάσκοντα Πηγές Πηγές Χάρτες Χάρτες Εικόνες, φωτογραφίες Εικόνες, φωτογραφίες Πίνακες Πίνακες Διαγράμματα Διαγράμματα Αποκόμματα εφημερίδων Αποκόμματα εφημερίδων Γραμματόσημα Γραμματόσημα Posters Posters Περιοδικά Περιοδικά Γελοιογραφίες Γελοιογραφίες Κόμικς Κόμικς Εκπαιδευτικά λογισμικά ιστορίας Εκπαιδευτικά λογισμικά ιστορίας Διαδικτυακό υλικό Διαδικτυακό υλικό Διαφάνειες (slides) Διαφάνειες (slides) Βιντεοταινίες/ντοκιμαντέρ Βιντεοταινίες/ντοκιμαντέρ Βάση το υλικό του βιβλίου Δεν αποκλείεται η χρήση και άλλων πηγών ο διδάσκων κρίνει σκόπιμες Χάρτης  απαραίτητος στη διδασκαλία

7 Εποπτικά μέσα Αισθητοποίηση των αφηρημένων ιστορικών εννοιών Αισθητοποίηση των αφηρημένων ιστορικών εννοιών Ποικιλία και ζωντάνια Ποικιλία και ζωντάνια Πρόκληση ενδιαφέροντος Πρόκληση ενδιαφέροντος Κατανόηση ουσιωδών σημείων Κατανόηση ουσιωδών σημείων Διπλό ίχνος στη μνήμη Διπλό ίχνος στη μνήμη

8 Πορεία διδασκαλίας Αφόρμηση (π.χ. από την προηγούμενη διδακτική ενότητα, από ένα παράθεμα, μια εικόνα). Αφόρμηση (π.χ. από την προηγούμενη διδακτική ενότητα, από ένα παράθεμα, μια εικόνα). Ερωτήσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για κατανόηση προηγουμένου και γνώση εννοιών απαραίτητων για τη διδασκαλία της νέας ενότητας. Ερωτήσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για κατανόηση προηγουμένου και γνώση εννοιών απαραίτητων για τη διδασκαλία της νέας ενότητας. Αδρομερής παρουσίαση περιεχομένου, με παράλληλη χρήση όλων των προσιτών μέσων (πίνακα, χάρτη, διαγράμματος, εικόνων, διαφανειών κτλ.). Έως 12-15΄ Αδρομερής παρουσίαση περιεχομένου, με παράλληλη χρήση όλων των προσιτών μέσων (πίνακα, χάρτη, διαγράμματος, εικόνων, διαφανειών κτλ.). Έως 12-15΄ Απορίες, διευκρινίσεις. Απορίες, διευκρινίσεις. Επεξεργασία ιστορικών προβλημάτων που θέτει ο καθηγητής ή οι μαθητές, με κατευθυνόμενο διάλογο. Επεξεργασία ιστορικών προβλημάτων που θέτει ο καθηγητής ή οι μαθητές, με κατευθυνόμενο διάλογο. Εφαρμογή της διερευνητικής διαδικασίας (π.χ. μέσα από τις εικόνες και τα παραθέματα). Εφαρμογή της διερευνητικής διαδικασίας (π.χ. μέσα από τις εικόνες και τα παραθέματα). Δραστηριότητες (π.χ. σύνταξης πίνακα με τα κύρια στοιχεία της εποχής). Δραστηριότητες (π.χ. σύνταξης πίνακα με τα κύρια στοιχεία της εποχής). Ανασκόπηση κύριων σημείων. Ανασκόπηση κύριων σημείων. Αξιολόγηση της διδακτικής διαδικασίας (ερωτήσεις, εργασίες). Αξιολόγηση της διδακτικής διαδικασίας (ερωτήσεις, εργασίες).

9 Σχέδιο διδασκαλίας/μαθήματος με ή χωρίς αξιοποίηση εκπ. λογισμικού 1 Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Ιστορία – Κεφάλαιο Δ΄, Διδακτική ενότητα: Αποικιακή εξάπλωση (σελ.43-44 του βιβλίου) Σκοποί και στόχοι ενότητας Επιδιώκεται οι μαθητές να: εκτιμήσουν τα αίτια που οδήγησαν τους Έλληνες στη δημιουργία αποικιών και να προβληματιστούν για την έλλειψη πρώτων υλών εκτιμήσουν τα αίτια που οδήγησαν τους Έλληνες στη δημιουργία αποικιών και να προβληματιστούν για την έλλειψη πρώτων υλών γνωρίσουν τις προϋποθέσεις ίδρυσης μιας αποικίας γνωρίσουν τις προϋποθέσεις ίδρυσης μιας αποικίας αξιολογήσουν τις σχέσεις της αποικίας με τη μητρόπολη αξιολογήσουν τις σχέσεις της αποικίας με τη μητρόπολη αξιολογήσουν τις συνέπειες του αποικισμού στην κοινωνία και στη ζωή των ανθρώπων της εποχής αξιολογήσουν τις συνέπειες του αποικισμού στην κοινωνία και στη ζωή των ανθρώπων της εποχής αναπτύξουν αυτενέργεια, κριτική σκέψη αναπτύξουν αυτενέργεια, κριτική σκέψη καλλιεργήσουν πνεύμα συνεργασίας καλλιεργήσουν πνεύμα συνεργασίας Επίσης, η ενότητα δίνει δυνατότητα αξιολόγησης και προγενέστερων γνώσεων των μαθητών (π.χ. α΄ ελληνικός αποικισμός)

10 Ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος 2 Πο ρεία διδα σκ. Σύνδεση με προηγούμενα- Αφόρμηση Γενικότερα, διαχρονικά αίτια μετανάστευσης (εργασία, παιδεία, πολιτικοί, κοινωνικοί λόγοι) Γενικότερα, διαχρονικά αίτια μετανάστευσης (εργασία, παιδεία, πολιτικοί, κοινωνικοί λόγοι) -Έχετε παππούδες, γιαγιάδες, άλλους συγγενείς ή συγγενείς φίλων σας που πήγαν σε άλλη χώρα; -Σε ποιες κυρίως χώρες κατευθύνθηκαν; -Για ποιον λόγο μετανάστευσαν; -Η Ελλάδα δέχτηκε και δέχεται μετανάστες. Από ποιες, κυρίως, χώρες; -Για ποιους λόγους έρχονται; -Γνωρίζετε περιπτώσεις αναγκαστικού εκπατρισμού στην ιστορία της χώρας μας; (π.χ. Μικρασιατική καταστροφή) -Μεταφορά στο μάθημα: Γνωρίζετε αν έγιναν μετακινήσεις στην αρχαιότητα; (α΄και β΄αποικισμός) Σε σχέση με τον α΄ φυλετικό αποικισμό (11 ος - 9 ος αι. π.Χ.), ο οποίος έχει διδαχθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο (σελ.38, Βιβλίο Μαθητή) Σε σχέση με τον α΄ φυλετικό αποικισμό (11 ος - 9 ος αι. π.Χ.), ο οποίος έχει διδαχθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο (σελ.38, Βιβλίο Μαθητή) Διαφορά του τότε αποικισμού από τη σημερινή μετανάστευση (οργανωμένη ίδρυση νέων πόλεων από κατοίκους άλλων παλαιών πόλεων)

11 Ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος 3 Πορείαδιδασκ. 2. Διδακτική επεξεργασία Αξιοποίηση του γραπτού παραθέματος «Σιωπηλό εμπόριο» και της εικόνας «Το ζύγισμα των προϊόντων»  Αξιοποίηση του γραπτού παραθέματος «Σιωπηλό εμπόριο» και της εικόνας «Το ζύγισμα των προϊόντων»  κατανόηση της κύριας οικονομικής διάστασης της αποικιακής εξόρμησης (αναζήτηση μετάλλων ως πολύτιμης πρώτης ύλης, εμπόριο) -Παράγοντας της έλλειψης καλλιεργήσιμης γης, «στενοχωρία» -Παράγοντας των πολιτικών συγκρούσεων (προοικονομία του πολιτειακού μετασχηματισμού των ελληνικών πόλεων – κρατών, ο οποίος εκτίθεται στην αμέσως επόμενη ενότητα) -Εικόνα: Ιστιοφόρο εμπορικό πλοίο (ανάγνωση λεζάντας) Τα πλοία αυτής της κατηγορίας είχαν γερή κατασκευή και μπορούσαν να διαπλεύσουν ανοιχτές θάλασσες  παράγοντας που ευνόησε την ίδρυση αποικιών + γνώση περιοχών και θαλάσσιων δρόμων

12 Ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος 4 Πορεία διδασκ. 2. Διδακτική επεξεργασία Η διαδικασία ίδρυσης μιας αποικίας: επιλογή θέσης, οργάνωση, ηθικήκαι θρησκευτική διάσταση Η διαδικασία ίδρυσης μιας αποικίας: επιλογή θέσης, οργάνωση, ηθική (σχέσεις με τη Μητρόπολη) και θρησκευτική διάσταση (έγκριση από το Μαντείο των Δελφών)  Γιατί η μητρόπολη συμβουλευόταν τα μαντεία πριν από την ίδρυση της αποικίας; (συμβουλή πριν από κάθε σημαντικό, βοήθεια στην επιλογή τόπου, μεγαλύτερο κύρος και σοβαρότητα στην επιχείρηση)  Αν έπρεπε να αποφασίσετε σήμερα για τη θέση ίδρυσης μιας πόλης, ποιο μέρος της Ελλάδας θα επιλέγατε και γιατί; (1) Θέση με φυσικά λιμάνια, χωρίς προβλήματα από τους κατοίκους της περιοχής, φτωχή σε πρώτες ύλες, μακριά από τη μητρόπολη; 2) Θέση με πολύ καλό και υγιεινό κλίμα, εύφορη γη, όχι καλή για εύκολες εμπορικές και άλλες επαφές; 3) Θέση με απότομες ακτές, πλούσιες πρώτες ύλες, κακό κλίμα; 4) Θέση με ασφαλές και μεγάλο λιμάνι, πλούσια αλιεύματα, φτωχή γη, εχθρικούς κατοίκους της περιοχής;)  Θα θέλατε να είχε ομοιότητες με τη θέση της πόλης που ζείτε;

13 Ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος 5 Πορεία διδασκαλίας 2. Διδακτική επεξεργασία επεξεργασία παραθέματος επεξεργασία παραθέματος «Οι μαρτυρίες των ανασκαφών»  κατανόηση της νέας κατάστασης που δημιουργούσε η ίδρυση μιας ελληνικής αποικίας σε ξένο τόπο. Ο μαθητής μπορεί να εξαγάγει μόνος του τις πληροφορίες σχετικά με την υποδοχή των αποίκων από τους γηγενείς.  Ποια είναι τα σημερινά προβλήματα και οι δυσκολίες των σύγχρονων μεταναστών; Τη διαχρονικότητα της ψυχολογίας του ξενιτεμένου οι μαθητές μπορούν να την αντιληφθούν με αναφορές στην ψυχολογία του Οδυσσέα, καθώς η Ομήρου Οδύσσεια αποτελεί ύλη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας της Α΄ Γυμνασίου

14 Ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος 6 2. Διδακτική επεξεργασία Αξιοποίηση 1.του χάρτη του βιβλίου Αξιοποίηση 1. του χάρτη του βιβλίου (δείχνει την αποικιακή εξάπλωση στη Μεσόγειο και το φαινόμενο του «δευτερογενούς αποικισμού», με κατεύθυνση κυρίως προς τον Εύξεινο Πόντο), 2. της εικόνας3. τουπαραθέματος 2. της εικόνας με τον χαλκιδικό κρατήρα και 3. του παραθέματος «Το νόμισμα και η σημασία του»  κατανόηση των αποτελεσμάτων του αποικισμού. (Η γενίκευση της χρήσης του νομίσματος απλοποίησε τις συναλλαγές - Εμπόριο, λιανεμπόριο βιοτεχνία  οικονομική πρόοδος- Στοιχεία πολιτισμού (Χαλκιδικό αλφάβητο) - Ανάπτυξη των Τεχνών)  Μεταφορά στο σήμερα: Η γενίκευση της χρήσης του νομίσματος υποβοήθησε την οικονομική ανάπτυξη που ακολούθησε τον αποικισμό. Σήμερα παρατηρούμε κάτι ανάλογο; (κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα (Ευρώ), ρόλος δολαρίου στη διευκόλυνση εμπορίου και συναλλαγών που αποτελούν κινητήριο δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης)

15 Ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος 7 Πορεία διδασκαλίας 2. Διδακτική επεξεργασία  Μελέτη σύγχρονου χάρτη της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου και αναγνώριση σύγχρονων πόλεων σε θέση πόλεων που ιδρύθηκαν κατά το β΄ αποικισμό. Σύγκριση τοπωνυμίων με τα σημερινά  Προβληματοποίηση:  Προβληματοποίηση: Αφού το ανταλλακτικό εμπόριο παρουσίαζε δυσκολίες και δεν ήταν πρακτικό, πώς εφαρμοζόταν τόσους αιώνες πριν την καθιέρωση του νομίσματος; (περιορισμένη παραγωγή, μικρότερες ποσότητες προϊόντων, περιορισμένες αγορές, δεν υπήρχαν οι κάπηλοι (λιανοπωλητές) –  Μεταφορά στη σύγχρονη εποχή: ανταλλακτικό εμπόριο που ίσχυε ως πρακτική στη Γερμανική Κατοχή (1941-44))  Διευκρινιστικές ερωτήσεις

16 Ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος 8 Τρόποι και τεχνικές αξιολόγησης επίδοσης μαθητών και της συνολικής διδασκαλίας της ενότητας Διαχείριση του διδακτικού χρόνου: Καλό είναι να μην ανατίθενται για το σπίτι εργασίες για θέματα που έχουν τύχει λεπτομερούς επεξεργασίας στην τάξη Ασκήσεις/ Ερωτήσεις/Δραστηριότητες : Ερωτήσεις / δραστηριότητες του βιβλίουΕρωτήσεις / δραστηριότητες του βιβλίου Άσκηση άστρουΆσκηση άστρου Δημιουργία πίνακα με 2 στήλες:Δημιουργία πίνακα με 2 στήλες: αίτια - αποτελέσματα αποικισμού Πίνακες συσχετισμών: τότε - σήμεραΠίνακες συσχετισμών: τότε - σήμερα Μεταφρασμένα αποσπάσματα από το έργο του Ηρόδοτου με αναφορές σε ιδρύσεις αποικιών, για επεξεργασία στο σπίτιΜεταφρασμένα αποσπάσματα από το έργο του Ηρόδοτου με αναφορές σε ιδρύσεις αποικιών, για επεξεργασία στο σπίτι Συλλογή πληροφοριών για τα ελληνόφωνα μέρη της Κ. Ιταλίας, στην ΚαλαβρίαΣυλλογή πληροφοριών για τα ελληνόφωνα μέρη της Κ. Ιταλίας, στην Καλαβρία Συλλογή εικαστικού υλικού από μνημεία αρχαίων ελληνικών αποικιών στη Μ. Ασία, στον Εύξ. Πόντο, στην Κάτω Ιταλία και στη Σικελία Συλλογή εικαστικού υλικού από μνημεία αρχαίων ελληνικών αποικιών στη Μ. Ασία, στον Εύξ. Πόντο, στην Κάτω Ιταλία και στη Σικελία

17 Ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος 9 Μορφές/ μέθοδοι διδασκαλίας Μορφή : Διαλογική (ανοιχτές ερωτήσεις, κατευθυνόμενος διάλογος) Μέθοδος : Διερευνητική, με αξιοποίηση του υποστηρικτικού υλικού Τεχνικές: Καταιγισμός ιδεών, προβληματοποίηση, βιωματική προσέγγιση διαθεματική προσέγγιση (Γεωγραφία, Οδύσσεια, Ν. Γλώσσα), ενδεχομένως δραματοποίηση (παιχνίδι ρόλων) Μέσα/ υλικά διδασκαλίας Σχολικό εγχειρίδιο (γραπτές πηγές, εικόνες, πίνακες, χάρτες) Χάρτης, φύλλα εργασίας πίνακας αίθουσας, ενδεχόμενη αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού Τα παραθέματα χρήσιμο είναι να ομαδοποιηθούν από τον διδάσκοντα, ανάλογα με τα στάδια της διδασκαλίας

18 Να σχηματίσετε «άστρο» με λέξεις που σχετίζονται με τον αποικισμό αποικισμός αίτια Επιλογή περιοχής ίδρυση αποικίας μαντείοοικιστήςμητρόπολησυνέπειες

19 Παράδειγμα κατανομής της εργασίας σε ομάδες Πληροφορίες από την αφήγηση και το βοηθητικό υλικό του βιβλίου του μαθητή Α΄: Αίτια που οδήγησαν τους Έλληνες στη δημιουργία αποικιών Β΄: Διαδικασία ίδρυσης μιας αποικίας - Ρόλος των μαντείων Γ΄: Σχέσεις της αποικίας με τη μητρόπολη Δ΄: Παράμετροι επιλογής περιοχής για ίδρυση αποικίας Ε΄: Συνέπειες του αποικισμού στην κοινωνία και στη ζωή των ανθρώπων της εποχής

20 Ομάδες και παιχνίδι ρόλων 5 ομάδες: Ομάδα 1η. Πολιτικοί. (Οι λόγοι που οδήγησαν στον Β' Ελληνικό Αποικισμό) Ομάδα 1η. Πολιτικοί. (Οι λόγοι που οδήγησαν στον Β' Ελληνικό Αποικισμό) Ομάδα 1η Ομάδα 1η Ομάδα 2η. Οικιστές. (Η διαδικασία ίδρυσης μιας αποικίας, η οργάνωσή της και οι σχέσεις μητρόπολης - αποικίας) Ομάδα 2η. Οικιστές. (Η διαδικασία ίδρυσης μιας αποικίας, η οργάνωσή της και οι σχέσεις μητρόπολης - αποικίας) Ομάδα 3η. Πολίτες. (Επιλογή περιοχής για ίδρυση αποικίας) Ομάδα 3η. Πολίτες. (Επιλογή περιοχής για ίδρυση αποικίας) Ομάδα 4η. Άποικοι. (Ποιοι παράγοντες διευκόλυναν τις μετακινήσεις και ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν, ενδεχομένως, οι άποικοι) Ομάδα 4η. Άποικοι. (Ποιοι παράγοντες διευκόλυναν τις μετακινήσεις και ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν, ενδεχομένως, οι άποικοι) Ομάδα 4η. Ομάδα 4η. Ομάδα 5η. Ιστορικοί. (Οι συνέπειες του β΄ ελληνικού αποικισμού) Ομάδα 5η. Ιστορικοί. (Οι συνέπειες του β΄ ελληνικού αποικισμού)

21 Συσχετισμοί. Αίτια Τότε: Κυρίως οικονομικά Κυρίως οικονομικά Πολιτικά ΠολιτικάΣήμερα: Αναζήτηση εργασίας (Οικονομικά) Αναζήτηση εργασίας (Οικονομικά) Παιδεία Παιδεία Πολιτικοί λόγοι Πολιτικοί λόγοι Κοινωνικοί λόγοι Κοινωνικοί λόγοι Διαπίστωση - ομοιότητα με την εποχή που εξετάζουμε: και τότε και τώρα, αίτια πρωταρχικά οικονομικά

22 Συσχετισμοί: Προβλήματα-Δυσκολίες Τότε:  Μετακίνηση, κίνδυνος του θαλασσινού ταξιδιού  Ενδεχόμενες αντιδράσεις γηγενών  Νοσταλγία Σήμερα:  Προσαρμογή και ένταξη στην κοινωνία της χώρας εγκατάστασης  Ενδεχόμενο αφιλόξενο περιβάλλον  Συνθήκες ζωής (στέγη, δουλειά, ασφάλιση)  Κατανόησης του συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας της ξένης χώρας  Νοσταλγία

23 α΄ αποικισμός και β΄αποικισμός Διαφορές Μετακινήσεις κατά φυλές Μετακινήσεις κατά φυλές Πιο κοντινές περιοχές Πιο κοντινές περιοχές Οργάνωση από την πόλη Οργάνωση από την πόλη Καλύτερη οργάνωση Καλύτερη οργάνωση Μεγαλύτερη εξάπλωση Μεγαλύτερη εξάπλωση Πιο στενή σχέση μητρόπολης - αποικίας Πιο στενή σχέση μητρόπολης - αποικίας

24 Φύλλο εργασίας 1 (με αξιοποίηση του λογισμικού Ιστορία α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου) Α΄ Γυμνασίου, Η ίδρυση μιας αποικίας στο πλαίσιο του Β΄ ελληνικού αποικισμού (8ος-6ος αι. π.Χ.) Αφού μελετήσεις : 1.Την ενότητα 5 (Η διαδικασία ίδρυσης μιας αποικίας), 2.Τα κείμενα των πηγών: α) Η Κυρήνη, αποικία της Θήρας στη βόρεια Αφρική, β) Η ίδρυση μιας αποικίας και 3. Την 5 η εικόνα και τα σχόλιά της Α) Να καταγράψεις τη διαδικασία ίδρυσης μιας αποικίας και το ρόλο των μαντείων Β) Να συνθέσεις ένα κείμενο 100 λέξεων υποθέτοντας ότι είσαι ο οικιστής και οι συμμαθητές σου φίλοι και συμπολίτες σου και τους ενημερώνεις για τις ενέργειες που έγιναν για την προετοιμασία της αποικιακής αποστολής

25 Οργάνωση απάντησης εταιρικού σχήματος Κατάταξη δεδομένων Αίτια αποικισμού Αφήγηση Σχολικού Βιβλίου Παράθεμα «Σιωπηλό εμπόριο» Εικόνα «Το ζύγισμα των προϊόντων» «Το ζύγισμα των προϊόντων» Άλλη πηγή  Να καταγράψετε σε κάθε στήλη τις αντίστοιχες πληροφορίες  Να συνθέσετε ένα κείμενο 100 λέξεων, για να ενημερώσετε τους συμμαθητές σας για τις αιτίες που οδήγησαν στην ίδρυση αποικιών

26 Δραστηριότητες ατομικές ή ομαδικές εργασίες (σχέδια εργασίας) μαθητών ατομικές ή ομαδικές εργασίες (σχέδια εργασίας) μαθητών εντός και εκτός της τάξης εντός και εκτός της τάξης αναφέρονται σε μία διδακτική ενότητα ή σε ευρύτερες θεματικές ενότητες και ολοκληρώνονται σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα αναφέρονται σε μία διδακτική ενότητα ή σε ευρύτερες θεματικές ενότητες και ολοκληρώνονται σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σχετίζονται άμεσα με τη διδασκαλία μιας ενότητας και δεν απαιτούν ειδική προετοιμασία, τουλάχιστον από τους μαθητές σχετίζονται άμεσα με τη διδασκαλία μιας ενότητας και δεν απαιτούν ειδική προετοιμασία, τουλάχιστον από τους μαθητές μπορεί να οργανωθούν είτε για ειδικές διδακτικές ενότητες (π.χ. μαθήματα τέχνης) είτε για ευρύτερη διδακτική ύλη και προϋποθέτουν ειδική προετοιμασία μπορεί να οργανωθούν είτε για ειδικές διδακτικές ενότητες (π.χ. μαθήματα τέχνης) είτε για ευρύτερη διδακτική ύλη και προϋποθέτουν ειδική προετοιμασία

27 Ενδεικτικές δραστηριότητες γενικά για την Ιστορία 1 - Διερεύνηση πηγών - Διερεύνηση πηγών Εντοπισμός συγκεκριμένων στοιχείων. Σύγκριση πηγών με απόψεις που συμφωνούν ή αντίθετες Εντοπισμός συγκεκριμένων στοιχείων. Σύγκριση πηγών με απόψεις που συμφωνούν ή αντίθετες -Βιωματική προσέγγιση μέσα από τη σύγκριση με τη σύγχρονη ζωή (π.χ. της ζωής των σπηλαίων με τη σύγχρονη) -Βιωματική προσέγγιση μέσα από τη σύγκριση με τη σύγχρονη ζωή (π.χ. της ζωής των σπηλαίων με τη σύγχρονη) -Σύγκριση και σχολιασμός χαρτών (π.χ. του βυζαντινού κράτους των περιόδων του Ιουστινιανού, των Ισαύρων και των Μακεδόνων) -Σύγκριση και σχολιασμός χαρτών (π.χ. του βυζαντινού κράτους των περιόδων του Ιουστινιανού, των Ισαύρων και των Μακεδόνων) Βιωματική προσέγγιση με επισκέψεις πεδίου (π.χ. Αγορά, Θέατρο, Δικαστήρια) Βιωματική προσέγγιση με επισκέψεις πεδίου (π.χ. Αγορά, Θέατρο, Δικαστήρια) Καταγραφή και αποτύπωση στο χάρτη (π.χ. των πόλεων που πήραν μέρος στις συγκρούσεις του πελοποννησιακού πολέμου στο πλευρό Αθήνας και Σπάρτης, της πορείας του Μ. Αλεξάνδρου στην Ανατολή) Καταγραφή και αποτύπωση στο χάρτη (π.χ. των πόλεων που πήραν μέρος στις συγκρούσεις του πελοποννησιακού πολέμου στο πλευρό Αθήνας και Σπάρτης, της πορείας του Μ. Αλεξάνδρου στην Ανατολή) Συγκέντρωση, παρουσίαση/προβολή και σχολιασμός εικόνων και φωτογραφικού υλικού (π.χ. νεολιθικών οικισμών, ναών κατά περιόδους, Κατοχή και αντίσταση μέσα από φωτογραφικό υλικό) Συγκέντρωση, παρουσίαση/προβολή και σχολιασμός εικόνων και φωτογραφικού υλικού (π.χ. νεολιθικών οικισμών, ναών κατά περιόδους, Κατοχή και αντίσταση μέσα από φωτογραφικό υλικό) «Ανάγνωση» εικαστικών έργων και συγκριτική θεώρησή τους (π.χ. από τοιχογραφίες της Θήρας, της Κρήτης και των Μυκηνών) και συγκριτική θεώρησή τους, καθώς και και συσχετισμοί τους με τις θρησκευτικές, κοινωνικές, πολιτικές και άλλες εξελίξεις «Ανάγνωση» εικαστικών έργων και συγκριτική θεώρησή τους (π.χ. από τοιχογραφίες της Θήρας, της Κρήτης και των Μυκηνών) και συγκριτική θεώρησή τους, καθώς και και συσχετισμοί τους με τις θρησκευτικές, κοινωνικές, πολιτικές και άλλες εξελίξεις Μελέτη εικαστικών έργων μιας ιστορικής περιόδου και συσχέτισή τους με την εικαστική δημιουργία άλλης εποχής (π.χ. γεωμετρικής περιόδου με εποχής χαλκού) Μελέτη εικαστικών έργων μιας ιστορικής περιόδου και συσχέτισή τους με την εικαστική δημιουργία άλλης εποχής (π.χ. γεωμετρικής περιόδου με εποχής χαλκού)

28 Ενδεικτικές δραστηριότητες 2 -Κατάρτιση πίνακα με βασικές πληροφορίες (π.χ. με τα όργανα της εξουσίας στην αθηναϊκή δημοκρατία) -Κατάρτιση πίνακα με βασικές πληροφορίες (π.χ. με τα όργανα της εξουσίας στην αθηναϊκή δημοκρατία) -Συγκριτική θεώρηση ιστορικών στοιχείων (π.χ. της ρωμαϊκής και της αθηναϊκής Δημοκρατίας) -Συγκριτική θεώρηση ιστορικών στοιχείων (π.χ. της ρωμαϊκής και της αθηναϊκής Δημοκρατίας) Κατάρτιση και μελέτη σχεδιαγραμμάτων (π.χ. των συγκρούσεων κατά τους περσικούς πολέμους) Κατάρτιση και μελέτη σχεδιαγραμμάτων (π.χ. των συγκρούσεων κατά τους περσικούς πολέμους) Μελέτη και καταγραφή βιογραφικών στοιχείων των πολιτικών και στρατιωτικών προσωπικοτήτων (π.χ. της Ρώμης) Μελέτη και καταγραφή βιογραφικών στοιχείων των πολιτικών και στρατιωτικών προσωπικοτήτων (π.χ. της Ρώμης) Συζήτηση (π.χ. με θέμα τα πλεονεκτήματα της γεωγραφικής θέσης της Κωνσταντινούπολης σε σχέση με τη Ρώμη) Συζήτηση (π.χ. με θέμα τα πλεονεκτήματα της γεωγραφικής θέσης της Κωνσταντινούπολης σε σχέση με τη Ρώμη) Μελέτη και σχολιασμός κειμένων-αποσπασμάτων (π.χ. από τον Όμηρο με πολιτιστικά στοιχεία των μυκηναϊκών χρόνων, της περιόδου του α΄ αποικισμού και της εποχής του Ομήρου, αποσπασμάτων των Πατέρων της Εκκλησίας, σχετικών με την επιχειρηματολογία τους κατά των αιρέσεων, χρονικά της Άλωσης, σε συνδυασμό με την παρουσίαση σχετικών παραδόσεων, μύθων, δημοτικών τραγουδιών και σύγχρονης μελοποιημένης ποίησης) Μελέτη και σχολιασμός κειμένων-αποσπασμάτων (π.χ. από τον Όμηρο με πολιτιστικά στοιχεία των μυκηναϊκών χρόνων, της περιόδου του α΄ αποικισμού και της εποχής του Ομήρου, αποσπασμάτων των Πατέρων της Εκκλησίας, σχετικών με την επιχειρηματολογία τους κατά των αιρέσεων, χρονικά της Άλωσης, σε συνδυασμό με την παρουσίαση σχετικών παραδόσεων, μύθων, δημοτικών τραγουδιών και σύγχρονης μελοποιημένης ποίησης) Δραματοποίηση, παιχνίδι ρόλων (π.χ. ένας χωρικός από τη Δύση εξηγεί τους λόγους για τους οποίους συμμετέχει σε μια σταυροφορία) Δραματοποίηση, παιχνίδι ρόλων (π.χ. ένας χωρικός από τη Δύση εξηγεί τους λόγους για τους οποίους συμμετέχει σε μια σταυροφορία)

29 Ενδεικτικές δραστηριότητες 3 -Εντοπισμός σημείων (π.χ. σημείων στα ελληνικά επαναστατικά συντάγματα που φανερώνουν την επιρροή των ιδεών του Διαφωτισμού) -Εντοπισμός σημείων (π.χ. σημείων στα ελληνικά επαναστατικά συντάγματα που φανερώνουν την επιρροή των ιδεών του Διαφωτισμού) Σύνταξη γλωσσαρίου (π.χ. με όρους σχετικούς με την κοινωνική δομή της μεσαιωνικής Ευρώπης) Σύνταξη γλωσσαρίου (π.χ. με όρους σχετικούς με την κοινωνική δομή της μεσαιωνικής Ευρώπης) Αποδελτίωση απόψεων πολιτικών και κοινωνικών απόψεων από επιλεγμένα κείμενά και συνθετική παρουσίαση αυτών των απόψεων (π.χ. των διαφωτιστών) Αποδελτίωση απόψεων πολιτικών και κοινωνικών απόψεων από επιλεγμένα κείμενά και συνθετική παρουσίαση αυτών των απόψεων (π.χ. των διαφωτιστών) Μελέτη σκαριφημάτων (π.χ. με τις διαφορετικές συνθέσεις του γαλλικού κοινοβουλίου κατά τις διάφορες φάσεις της Γαλλικής Επανάστασης) Μελέτη σκαριφημάτων (π.χ. με τις διαφορετικές συνθέσεις του γαλλικού κοινοβουλίου κατά τις διάφορες φάσεις της Γαλλικής Επανάστασης) Συγκέντρωση δημοτικών τραγουδιών και εικαστικών έργων με συναφές περιεχόμενο (π.χ. με σχετικό προς την Επανάσταση περιεχόμενο) Συγκέντρωση δημοτικών τραγουδιών και εικαστικών έργων με συναφές περιεχόμενο (π.χ. με σχετικό προς την Επανάσταση περιεχόμενο) Κατασκευή χάρτη (π.χ. με την αποικιακή εξάπλωση τον 8 ο αι. π.Χ., χάρτη όπου σημειώνονται οι μεταβολές και η δημιουργία εθνικών κρατών στη Δυτική και στη Ν.Α. Ευρώπη κ.α.) Κατασκευή χάρτη (π.χ. με την αποικιακή εξάπλωση τον 8 ο αι. π.Χ., χάρτη όπου σημειώνονται οι μεταβολές και η δημιουργία εθνικών κρατών στη Δυτική και στη Ν.Α. Ευρώπη κ.α.) Εντοπισμός διαφορών και εξαγωγή συμπερασμάτων (π.χ. ως προς το περιεχόμενο άρθρων των Συνταγμάτων του 1844 και του 1864) Εντοπισμός διαφορών και εξαγωγή συμπερασμάτων (π.χ. ως προς το περιεχόμενο άρθρων των Συνταγμάτων του 1844 και του 1864)

30 Ενδεικτικές δραστηριότητες 4 -Αντιστοίχιση (π.χ. γεγονότων και πρωταγωνιστικών προσώπων) -Αντιστοίχιση (π.χ. γεγονότων και πρωταγωνιστικών προσώπων) Διατύπωση απόψεων και αξιολογικών κρίσεων για τις πράξεις των δρώντων προσώπων Διατύπωση απόψεων και αξιολογικών κρίσεων για τις πράξεις των δρώντων προσώπων Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων για ιστορικά γεγονότα και καταστάσεις Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων για ιστορικά γεγονότα και καταστάσεις Περιληπτική παρουσίαση γεγονότων και καταστάσεων Περιληπτική παρουσίαση γεγονότων και καταστάσεων Διατύπωση προβλημάτων και αναζήτηση λύσεων Διατύπωση προβλημάτων και αναζήτηση λύσεων Ιστορική έρευνα σε χώρους ή αρχεία της περιοχής και εκπόνηση σύντομων ιστορικών μελετών Ιστορική έρευνα σε χώρους ή αρχεία της περιοχής και εκπόνηση σύντομων ιστορικών μελετών Οργάνωση σχεδίου επίσκεψης σε αρχαιολογικούς χώρους ή μουσεία Οργάνωση σχεδίου επίσκεψης σε αρχαιολογικούς χώρους ή μουσεία Οργάνωση εκθέσεων με ιστορικά θέματα Οργάνωση εκθέσεων με ιστορικά θέματα Οργάνωση και πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης με ιστορικό περιεχόμενο Οργάνωση και πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης με ιστορικό περιεχόμενο

31 Ενδεικτικές δραστηριότητες 5 -Δημιουργία χρονογραμμής ή χρονολογικών πινάκων με τα κυριότερα γεγονότα και πρόσωπα (π.χ. της Αμερικανικής και της Γαλλικής Επανάστασης) -Δημιουργία χρονογραμμής ή χρονολογικών πινάκων με τα κυριότερα γεγονότα και πρόσωπα (π.χ. της Αμερικανικής και της Γαλλικής Επανάστασης) Γραπτή έκθεση ιστορικών γεγονότων υπό τύπον χρονικού Γραπτή έκθεση ιστορικών γεγονότων υπό τύπον χρονικού Ανάπλαση ιστορικών γεγονότων με πρωτότυπο-λογοτεχνικό τρόπο Ανάπλαση ιστορικών γεγονότων με πρωτότυπο-λογοτεχνικό τρόπο Καταγραφή πληροφοριών από πρόσωπα που έζησαν ένα σύγχρονο ιστορικό γεγονός (συνέντευξη) Καταγραφή πληροφοριών από πρόσωπα που έζησαν ένα σύγχρονο ιστορικό γεγονός (συνέντευξη) Καταγραφή και παρουσίαση λαογραφικών στοιχείων μιας περιοχής Καταγραφή και παρουσίαση λαογραφικών στοιχείων μιας περιοχής Καταγραφή των ονομασιών διαφόρων περιοχών, οδών, πλατειών κ.τ.λ. σε συνάρτηση με ιστορικά γεγονότα ή εποχές Καταγραφή των ονομασιών διαφόρων περιοχών, οδών, πλατειών κ.τ.λ. σε συνάρτηση με ιστορικά γεγονότα ή εποχές Παρουσίαση ενός σύγχρονου ιστορικού γεγονότος, με βάση τις πληροφορίες της προφορικής ιστορίας Παρουσίαση ενός σύγχρονου ιστορικού γεγονότος, με βάση τις πληροφορίες της προφορικής ιστορίας Αποδελτίωση λογοτεχνικών έργων. Σύντομη παρουσίαση και σχολιασμός (π.χ. έργα των Βενέζη, Σωτηρίου, Μυριβήλη, σχετικών με τη Μικρασιατική Εκστρατεία και το προσφυγικό ζήτημα) Αποδελτίωση λογοτεχνικών έργων. Σύντομη παρουσίαση και σχολιασμός (π.χ. έργα των Βενέζη, Σωτηρίου, Μυριβήλη, σχετικών με τη Μικρασιατική Εκστρατεία και το προσφυγικό ζήτημα) Κατάρτιση πίνακα με αριθμητικά δεδομένα (π.χ. σχετικά με τις υλικές και ανθρώπινες απώλειες των ευρωπαϊκών κρατών κατά το β΄ παγκόσμιο πόλεμο, με την έκταση, πληθυσμό κ.τ.λ. των χωρών που ανήκουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση) Κατάρτιση πίνακα με αριθμητικά δεδομένα (π.χ. σχετικά με τις υλικές και ανθρώπινες απώλειες των ευρωπαϊκών κρατών κατά το β΄ παγκόσμιο πόλεμο, με την έκταση, πληθυσμό κ.τ.λ. των χωρών που ανήκουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση)

32 Ενδεικτικές δραστηριότητες 6 -Debate: Επιχειρηματολογία δυο ομάδων μαθητών, υπέρ και κατά (π.χ. για τη λατρεία των εικόνων) -Debate: Επιχειρηματολογία δυο ομάδων μαθητών, υπέρ και κατά (π.χ. για τη λατρεία των εικόνων) Συγκέντρωση πληροφοριών και εικονικού υλικού από εκπαιδευτικό λογισμικό και το Διαδίκτυο Συγκέντρωση πληροφοριών και εικονικού υλικού από εκπαιδευτικό λογισμικό και το Διαδίκτυο Σχέδιο εργασίας (π.χ. Β΄τάξη, θέματα: «Ο εκχριστιανισμός των βαλκανικών λαών και των Ρώσων. Στόχοι, διαδικασία και συνέπειες των ενεργειών των Βυζαντινών», με διάφορα θέματα σχετικά με την τέχνη τις Αναγέννησης, το πνεύμα του Ανθρωπισμού κ.τ.λ.) Σχέδιο εργασίας (π.χ. Β΄τάξη, θέματα: «Ο εκχριστιανισμός των βαλκανικών λαών και των Ρώσων. Στόχοι, διαδικασία και συνέπειες των ενεργειών των Βυζαντινών», με διάφορα θέματα σχετικά με την τέχνη τις Αναγέννησης, το πνεύμα του Ανθρωπισμού κ.τ.λ.) Γ΄τάξη, θέματα: «Νεοκλασικισμός και αρχιτεκτονική στην Ελλάδα του 19ου αιώνα». Συγκέντρωση και παρουσίαση εικαστικού και φωτογραφικού υλικού, «Ρεμπέτικο και πρόσφυγες». Συγκέντρωση και παρουσίαση σχετικού υλικού, «Η επιστήμη και η τεχνολογία στην υπηρεσία του πολέμου» Καταγραφή των υλικών, των μέσων και των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον Α’ παγκόσμιο πόλεμο κ.τ.λ.) Ο σκοπός των ποικίλων ερωτήσεων, ασκήσεων και άλλων δραστηριοτήτων είναι να υπηρετήσουν τη διδασκαλία του μαθήματος και όχι να την υποκαταστήσουν

33 Αξιοποίηση υποστηρικτικού υλικού του σχολικού βιβλίου. Παραδείγματα Αρχαία Ιστορία Α΄ Γυμνασίου. Κεφάλαιο Δ΄. Ενότητα 2. Η πόλη-κράτος και η εξέλιξη του Αρχαία Ιστορία Α΄ Γυμνασίου. Κεφάλαιο Δ΄. Ενότητα 2. Η πόλη-κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος. πολιτεύματος. Διασάφηση των εννοιών της αριστοκρατίας και της πλουτοκρατίας με την ανάγνωση του παραθέματος «Αριστίνδην και πλουτίνδην»(σ. 45). Αρχαία Ιστορία Α΄ Γυμνασίου. Κεφάλαιο Ε΄. Ενότητα 4. Η συγκρότηση της Αθηναϊκής κοινωνίας- Η καθημερινή ζωή.. Αρχαία Ιστορία Α΄ Γυμνασίου. Κεφάλαιο Ε΄. Ενότητα 4. Η συγκρότηση της Αθηναϊκής κοινωνίας- Η καθημερινή ζωή. Το παράθεμα «Ο ρόλος της γυναίκας¨( σε συνδυασμό με τη «Σκηνή από γυναικωνίτη» και τη «Σκηνή από συμπόσιο» (σσ 76-77) παρέχουν πληροφορίες για τη ζωή της γυναίκας στην κλασική Αθήνα και τη διαφορά ανάμεσα στην καθημερινή ζωή του άνδρα και της γυναίκας. Επίσης, αποτελούν πλαίσιο συζήτησης για τις αλλαγές στη ζωή των γυναικών από τότε έως σήμερα και έκφρασης των απόψεων των μαθητών σχετικά. Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β΄ Γυμνασίου. Κεφ. 6. ΙΙ, Ενότητα 1. Πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές (11 ος -15 ος αιώνας). Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β΄ Γυμνασίου. Κεφ. 6. ΙΙ, Ενότητα 1. Πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές (11 ος -15 ος αιώνας). Το γράφημα «Ο πληθυσμός της μεσαιωνικής Ευρώπης» (σ. 94) ως αφόρμηση και πλαίσιο προβληματισμού των μαθητών σχετικά με τους παράγοντες που προκάλεσαν τις δημογραφικές μεταβολές. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, Κεφάλαιο 4. ενότητα 17. Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλήρωση της ελληνικής επανάστασης (1829). Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, Κεφάλαιο 4. ενότητα 17. Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλήρωση της ελληνικής επανάστασης (1829). Αντιπαραβολή 2 αντίθετων απόψεων για τον Ι. Καποδίστρια και το έργο του: Άποψη του Ι. Κωλέττη, αρχηγού του γαλλικού κόμματος και άποψη του Εϋνάρδου, φιλέλληνα συνεργάτη του Καποδίστρια και καταγραφή των θέσεων που διατυπώνονται σε αυτές (σ. 55). Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα) Γ΄ Λυκείου, Γεν. Παιδείας. Κεφ. Α΄. Ενότητα 3. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821-Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη. Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα) Γ΄ Λυκείου, Γεν. Παιδείας. Κεφ. Α΄. Ενότητα 3. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821-Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη. Το απόσπασμα από την Προκήρυξη του Αλ. Υψηλάντη (σ.17) και το απόσπασμα από τη Διακήρυξη της Επιδαύρου (σ.30) είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για να εξετασθεί ο χαρακτήρας της Ελληνικής Επανάστασης και το στίγμα του Αγώνα. Συνδυασμός και με πρόσθετα παραθέματα από το βιβλίο εκπαιδευτικού. Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα) Γ΄ Λυκείου, Γεν. Παιδείας. Κεφ. Ζ΄. Ενότητα 1. Η κίνηση των ιδεών. Επιστήμη, στοχασμός και τέχνη. Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα) Γ΄ Λυκείου, Γεν. Παιδείας. Κεφ. Ζ΄. Ενότητα 1. Η κίνηση των ιδεών. Επιστήμη, στοχασμός και τέχνη. Μ ε αφορμή το φωτογραφικό υλικό (Παστέρ, Κιουρί, Φρόιντ), προβληματισμός για τα αποτελέσματα μεγάλων επιστημονικών επιτευγμάτων από 19 ο αι.-σήμερα, ενώ το διαφημιστικό έντυπο το σχετικό με τον Ιούλιο Βερν σε συνδυασμό με τη φωτογραφία του Φορντ παρέχουν ευκαιρία για σχολιασμό και συζήτηση σχετικά με τα ταξίδια, τη συγκοινωνία και επικοινωνία και τις εξελίξεις στον τομέα αυτόν (σ. 168). (βλ. βιβλίο εκπαιδευτικού)

34 Ενδεικτικά προτεινόμενα διαθεματικά σχέδια εργασίας (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) Παράδειγμα: Α΄τάξη Γυμνασίου Ο χώρος της κατοικίας των ανθρώπων από την προϊστορική ως τη ρωμαϊκή εποχή (Προεκτάσεις στην Αισθητική αγωγή, Οικιακή οικονομία, Γλώσσα, Γεωγραφία) Η καθημερινή ζωή άλλοτε (αρχαία Ελλάδα) και τώρα Προεκτάσεις στην Αισθητική αγωγή, Τεχνολογία, Οικιακή οικονομία, Γλώσσα, Θρησκευτικά) Από τις Ολυμπιάδες της αρχαίας Ελλάδας στους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες Ο Αρχιμήδης και οι επινοήσεις του στην υπηρεσία της άμυνας των Συρακουσών


Κατέβασμα ppt "Ιστορία Ιωάννα Βορβή Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης Προετοιμασία διδακτικής ενότητας/πορεία διδασκαλίας Ιστορίας Προετοιμασία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google