Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Άσκηση 7 Ο ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου, σχήματος τετράγωνου συμφώνησε με το Δήμο στον οποίο ανήκει να παραχωρήσει μια λουρίδα 10 μέτρων για την κατασκευή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Άσκηση 7 Ο ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου, σχήματος τετράγωνου συμφώνησε με το Δήμο στον οποίο ανήκει να παραχωρήσει μια λουρίδα 10 μέτρων για την κατασκευή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Άσκηση 7 Ο ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου, σχήματος τετράγωνου συμφώνησε με το Δήμο στον οποίο ανήκει να παραχωρήσει μια λουρίδα 10 μέτρων για την κατασκευή του δρόμου και ο Δήμος στη συνέχεια να του δώσει μια λουρίδα 10 μέτρων στο πλάι. Αυξήθηκε ή ελαττώθηκε το εμβαδόν του οικοπέδου και πόσο; Αν πλευρά του οικοπέδου αρχικά είναι τότε το εμβαδόν του είναι. Μετά την αλλαγή το οικόπεδο είναι ορθογώνιο με πλευρές και οπότε το νέο εμβαδόν του είναι: Συμπέρασμα: Το εμβαδόν του οικοπέδου ελαττώθηκε κατά

2 Άσκηση 7 Ο ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου, σχήματος τετράγωνου συμφώνησε με το Δήμο στον οποίο ανήκει να παραχωρήσει μια λουρίδα 10 μέτρων για την κατασκευή του δρόμου και ο Δήμος στη συνέχεια να του δώσει μια λουρίδα 10 μέτρων στο πλάι. Αυξήθηκε ή ελαττώθηκε το εμβαδόν του οικοπέδου και πόσο; Αν η πλευρά του οικοπέδου αρχικά είναι τότε το εμβαδόν του είναι. Μετά την αλλαγή το οικόπεδο είναι ορθογώνιο με πλευρές και οπότε το νέο εμβαδόν του είναι: Συμπέρασμα: Το εμβαδόν του οικοπέδου ελαττώθηκε κατά

3 Άσκηση 7 Ο ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου, σχήματος τετράγωνου συμφώνησε με το Δήμο στον οποίο ανήκει να παραχωρήσει μια λουρίδα 10 μέτρων για την κατασκευή του δρόμου και ο Δήμος στη συνέχεια να του δώσει μια λουρίδα 10 μέτρων στο πλάι. Αυξήθηκε ή ελαττώθηκε το εμβαδόν του οικοπέδου και πόσο; Αν η πλευρά του οικοπέδου αρχικά είναι τότε το εμβαδόν του είναι. Μετά την αλλαγή το οικόπεδο είναι ορθογώνιο με πλευρές και οπότε το νέο εμβαδόν του είναι: Συμπέρασμα: Το εμβαδόν του οικοπέδου ελαττώθηκε κατά

4 Άσκηση 7 Ο ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου, σχήματος τετράγωνου συμφώνησε με το Δήμο στον οποίο ανήκει να παραχωρήσει μια λουρίδα 10 μέτρων για την κατασκευή του δρόμου και ο Δήμος στη συνέχεια να του δώσει μια λουρίδα 10 μέτρων στο πλάι. Αυξήθηκε ή ελαττώθηκε το εμβαδόν του οικοπέδου και πόσο; Αν η πλευρά του οικοπέδου αρχικά είναι τότε το εμβαδόν του είναι. Μετά την αλλαγή το οικόπεδο είναι ορθογώνιο με πλευρές και οπότε το νέο εμβαδόν του είναι: Συμπέρασμα: Το εμβαδόν του οικοπέδου ελαττώθηκε κατά

5 Άσκηση 7 Ο ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου, σχήματος τετράγωνου συμφώνησε με το Δήμο στον οποίο ανήκει να παραχωρήσει μια λουρίδα 10 μέτρων για την κατασκευή του δρόμου και ο Δήμος στη συνέχεια να του δώσει μια λουρίδα 10 μέτρων στο πλάι. Αυξήθηκε ή ελαττώθηκε το εμβαδόν του οικοπέδου και πόσο; Αν η πλευρά του οικοπέδου αρχικά είναι τότε το εμβαδόν του είναι. Μετά την αλλαγή το οικόπεδο είναι ορθογώνιο με πλευρές και οπότε το νέο εμβαδόν του είναι: Συμπέρασμα: Το εμβαδόν του οικοπέδου ελαττώθηκε κατά

6 Άσκηση 7 Ο ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου, σχήματος τετράγωνου, συμφώνησε με το Δήμο στον οποίο ανήκει να παραχωρήσει μια λουρίδα 10 μέτρων για την κατασκευή του δρόμου και ο Δήμος στη συνέχεια να του δώσει μια λουρίδα 10 μέτρων στο πλάι. Αυξήθηκε ή ελαττώθηκε το εμβαδόν του οικοπέδου και πόσο; Αν η πλευρά του οικοπέδου αρχικά είναι τότε το εμβαδόν του είναι. Μετά την αλλαγή το οικόπεδο είναι ορθογώνιο με πλευρές και οπότε το νέο εμβαδόν του είναι: Συμπέρασμα: Το εμβαδόν του οικοπέδου ελαττώθηκε κατά Δεύτερη σκέψη

7 Άσκηση 7 Ο ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου, σχήματος τετράγωνου, συμφώνησε με το Δήμο στον οποίο ανήκει να παραχωρήσει μια λουρίδα 10 μέτρων για την κατασκευή του δρόμου και ο Δήμος στη συνέχεια να του δώσει μια λουρίδα 10 μέτρων στο πλάι. Αυξήθηκε ή ελαττώθηκε το εμβαδόν του οικοπέδου και πόσο; Ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου: παραχώρησε στο Δήμο ένα ορθογώνιο με διαστάσεις που είχε εμβαδόν παρέλαβε ένα ορθογώνιο με διαστάσεις. που έχει εμβαδόν: Συμπέρασμα: Το εμβαδόν του οικοπέδου ελαττώθηκε κατά

8 Άσκηση 7 Ο ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου, σχήματος τετράγωνου, συμφώνησε με το Δήμο στον οποίο ανήκει να παραχωρήσει μια λουρίδα 10 μέτρων για την κατασκευή του δρόμου και ο Δήμος στη συνέχεια να του δώσει μια λουρίδα 10 μέτρων στο πλάι. Αυξήθηκε ή ελαττώθηκε το εμβαδόν του οικοπέδου και πόσο; Ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου: παραχώρησε στο Δήμο ένα ορθογώνιο με διαστάσεις που είχε εμβαδόν παρέλαβε ένα ορθογώνιο με διαστάσεις. που έχει εμβαδόν: Συμπέρασμα: Το εμβαδόν του οικοπέδου ελαττώθηκε κατά

9 Άσκηση 7 Ο ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου, σχήματος τετράγωνου, συμφώνησε με το Δήμο στον οποίο ανήκει να παραχωρήσει μια λουρίδα 10 μέτρων για την κατασκευή του δρόμου και ο Δήμος στη συνέχεια να του δώσει μια λουρίδα 10 μέτρων στο πλάι. Αυξήθηκε ή ελαττώθηκε το εμβαδόν του οικοπέδου και πόσο; Ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου: παραχώρησε στο Δήμο ένα ορθογώνιο με διαστάσεις που είχε εμβαδόν παρέλαβε ένα ορθογώνιο με διαστάσεις. που έχει εμβαδόν: Συμπέρασμα: Το εμβαδόν του οικοπέδου ελαττώθηκε κατά

10 Άσκηση 7 Ο ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου, σχήματος τετράγωνου, συμφώνησε με το Δήμο στον οποίο ανήκει να παραχωρήσει μια λουρίδα 10 μέτρων για την κατασκευή του δρόμου και ο Δήμος στη συνέχεια να του δώσει μια λουρίδα 10 μέτρων στο πλάι. Αυξήθηκε ή ελαττώθηκε το εμβαδόν του οικοπέδου και πόσο; Ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου: παραχώρησε στο Δήμο ένα ορθογώνιο με διαστάσεις που είχε εμβαδόν παρέλαβε ένα ορθογώνιο με διαστάσεις. που έχει εμβαδόν: Συμπέρασμα: Το εμβαδόν του οικοπέδου ελαττώθηκε κατά

11 Άσκηση 7 Ο ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου, σχήματος τετράγωνου, συμφώνησε με το Δήμο στον οποίο ανήκει να παραχωρήσει μια λουρίδα 10 μέτρων για την κατασκευή του δρόμου και ο Δήμος στη συνέχεια να του δώσει μια λουρίδα 10 μέτρων στο πλάι. Αυξήθηκε ή ελαττώθηκε το εμβαδόν του οικοπέδου και πόσο; Ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου: παραχώρησε στο Δήμο ένα ορθογώνιο με διαστάσεις που είχε εμβαδόν παρέλαβε ένα ορθογώνιο με διαστάσεις. που έχει εμβαδόν: Συμπέρασμα: Το εμβαδόν του οικοπέδου ελαττώθηκε κατά


Κατέβασμα ppt "Άσκηση 7 Ο ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου, σχήματος τετράγωνου συμφώνησε με το Δήμο στον οποίο ανήκει να παραχωρήσει μια λουρίδα 10 μέτρων για την κατασκευή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google