Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Π. ΙΩΑΝΝΟΥ-ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΚΑΘ. ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2003.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Π. ΙΩΑΝΝΟΥ-ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΚΑΘ. ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2003."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Π. ΙΩΑΝΝΟΥ-ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΚΑΘ. ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2003

2 2 ΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (LUMINESCENCE) ΠΗΓΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣΕΙΔΟΣ ΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (ELECTROLUMINESCENCE) ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (RADIOLUMINESCENCE) EΝΕΡΓΕΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (CHEMILUMINESCENCE) ENΕΡΓΕΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΒΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (BIOLUMINESCENCE) ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (THERMOLUMINESCENCE) ENΕΡΓΕΙΑ ΤΡΙΒΗΣ ΤΡΙΒΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (TRIBOLUMINESCENCE) ENEΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΝΙΩΝ ΦΩΤΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (PHOTOLUMINESCENCE) ΦΘΟΡΙΣΜΟΣ ( FLUORESCENCE) ΦΩΣΦΟΡΙΣΜΟΣ (PHOSPHORESCENCE) EΠΙΒΡΑΔ. ΦΘΟΡ DELAYED FLUOR. 1 – 10 -4 s 10 -6 – 10 -9 s 1 – 10 -4 s

3 3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ Μήκος κύματος, λ nm Φθορισμός, σχ. μονάδες Απορρόφηση Φωσφορισμός Φθορισμός Eπιβραδ. φθορισμός

4 4 M1M1 M0M0 M1M1 M0M0 M1M1 M0M0 S1S1 S0S0 S1S1 S0S0 S1S1 S0S0 ISC ET Ph FL CT-L FL Ph M1M1 M0M0 S1S1 S0S0 Abs Mεταφορά Ενέργειας Λανθανίδες (Τb, Sm, Dy, Eu) Στοιχεία Μετάπτωσης (Pd και Pt με πορφυρίνες) Mεταφορά Φορτίου Ru, Os, Ir + N-ετεροκυκλικοί υποκαταστάτες (συλλέκτες ηλιακής ενέργειας) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ Τ1Τ1 Τ1Τ1 Τ1Τ1 Τ1Τ1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5 5 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟ ΧΗΜΙΚΗ ΔΟΜΗ pH ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

6 6 ΦΩΤΑΥΓΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗ Ύπαρξη π- ηλεκτρονιακού συστήματος (λ ex >220nm) Εκτεταμένο π- ηλεκτρονιακό σύστημα συνεπάγεται Φθορισμός Φωσφορισμός Μεγάλα μήκη κύματος Vitamin A 1 λ ex = 333nm, λ em = 500nm Bενζόλιο S 1 263 nm, T 1 340 nm Aνθρακένιο S 1 376 nm, T 1 680 nm Χαμηλότερη διεγερμένη απλή κατάσταση (αντιδεσμικά) π* - π (δεσμικά) Ισχυρός φθορισμός (φωσφ.) (αντιδεσμικά) π*- n (μη δεσμικά) Ασθενής φθορισμός, ισχυρός φωσφορισμός (περιβ. υψηλού ιξώδους)

7 7 π* - n Δε φθορίζει (μη πολικ. διαλ) ΝαφθαλίνιοΙνδόλιοΚινολίνη π* - π Φθορισμός Φωσφορισμός π* - π Φθορισμός Φωσφορισμός ο – p –υποκαταστάτες αύξηση φθορισμού m – υποκαταστάτες ελάττωση φθορισμού Δε φθορίζει Φθορίζει Αύξηση μοριακής ακαμψίας αύξηση φθορισμού ΦΑΙΝΟΛΟΦΘAΛΕΪΝΗ (ΔΕ ΦΘΟΡΙΖΕΙ) ΦΛΟΥΟΡΕΣΚΕΪΝΗ (ΦΘΟΡΙΖΕΙ) +

8 8 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΑΣ ΥΨΗΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ (zero background technique) ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (multiparameter technique) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: λ ex, λ em, τ, λ phosph., P, μη ειδικές παράμετροι ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ

9 9 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΑ Συντελεστής κβαντικής απόδοσης Ισχύς απορροφούμενης ακτινοβολίας Ισχύς εκπεμπόμενης ακτινοβολίας Σε πολύ αραιά διαλ. (εbc < 0.05) Ισχύς φθορισμού σε χρόνο t μετά τη διέγερση Xρόνος ζωής φθορισμού Πόλωση φθορισμού

10 10 ΠΗΓΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣΚΥΨΕΛΙΔΑ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΜΑΤΟΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΟΥ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ -Φθορισμόμετρα -Φασματοφθορισμόμετρα -Φθορισμόμετρα για ειδικές εφαρμογές

11 11 ΠΗΓΕΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ -Λυχνίες τόξου υδραργύρου [ υψηλής (366nm) και χαμηλής πίεσης (254nm)] -Λυχνίες τόξου αερίου ξένου ( συνεχές φάσμα, 250-600nm) α ) συνεχούς εκπομπής β ) στιγμιαίας εκπομπής -Λέιζερ ( ενισχυτές φωτός εξαναγκασμένης εκπομπής ) α ) μονοχρωματικοί β ) λέιζερ χρωστικών με επιλογή μήκους κύματος ΕΠΙΛΟΓΕΙΣ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ -Φίλτρα ( υάλου αποκοπής ή συμβολής ) -Μονοχρωμάτορες ( πρίσματος, φράγματος ) ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ -Φωτοπολλαπλασιαστές (PMT) - A νιχνευτές ζεύξης φορτίου (Charge-coupled detectors ) ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ

12 12 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΚΕΔΑΣΗ (SCATTERING)  Rayleigh (μόρια διαλύτη, <<λ)  Tyndall (μικρά σωματίδια, < λ)  Raman (δονητικές και περιστροφικές κινήσεις μορίων διαλύτη) ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ (QUENCHING) ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ (INNER FILTER EFFECT)

13 13 370 455 555 λ, nm 370 400 435 λ, nm 400 500 600 λ, nm Φάσμα εκπομπής θειικής κινίνης (λ ex =366nm) και παρεμπόδιση από σκέδαση Raman A- H 2 0; B- 0,1μg/ml κινίνης (σε ίδια ευαισθησία) C, D- 0,1 μg/ml κινίνης (υψηλή ευαισθησία) Φάσμα εκπομπής ανθρακενίου σε κυκλοεξάνιο και παρεμπόδιση από σκέδαση Raman A- διαλύτης Β, C, D- ανθρακένιο σε διάφορες συγκεντρώσεις 1 2 3 1.Φυσιολογικός ορός 2.Αιμολυμένος ορός 3.Υκτερικός ορός

14 14 ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΤΗΤΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΑΣ Φάσματα Πόλωση φωτός Χρόνος ζωής Ειδικό μέρος - Φθορισμός - Φωσφορισμός ( χρόνος ή-φάση ) - διέγερσης - εκπομπής - σύγχρονης σάρωσης - σε χαμηλές θερμοκρασίες Φθορισμομετρία : - Πολωμένου φωτός - Κυκλικά πολωμένου φωτός. - Κυκλικού διχρωισμού - Απόσβεση - Επιφανειοδραστικά - Σχηματισμός φθοριζόντων παραγόντων - Χρωματογραφία ανίχνευσης Φθορισμός

15 15 λ ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (Δλ=const) Βασικά χαρακτηριστικά φάσματος: -Ελάττωση ημιεύρους κορυφής -Απλοποίηση φάσματος -Ελάττωση φασματικής περιοχής αναλυτικού ενδιαφέροντος 1 2 3 Κλασική φθορισμομετρία Φθορισμομετρία σύγχρονης σάρωσης MexMem Mex Mem % I f f f λ λ λ Δλ

16 16

17 17

18 18

19 19 Φαιναθρένιο Πυρυλένιο Ανθρακένιο

20 20 ΦΑΣΜΑΤΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΙΘΥΛΑΜΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΛΥΣΕΡΓΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ (LSD), λ ex = 325 nm ΦΑΣΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ, Δλ = 110 nm 1) 1 ng/ml 2) 0.3 ng/ml 3) H 2 O DOL= 0.1 ng/ml DOL= 2 ng/l

21 21 ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

22 22 ΑΡΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (Time-resolved Fluorimetry) EΦΑΡΜΟΓΕΣ : -Ελάττωση ακτινοβολίας υποβάθρου -Ανοσοχημικοί προσδιορισμοί -Μέδοθοι υβριδοποίησης DNA Aπόσβεση φθορισμού συμπλόκων ενώσεων λανθανιδών Chelate Excitation(nm) Emission (nm)Fluorescence Lifetime (  ) (µsec) Suggested Emission Filter Europium (Eu)340615730620/40 Samarium (Sm)34064250645/40 Terbium (Tb)3205451050545/40 *(Dyprosium (Dy)32057216575/15 *Ruthenium (Ru)4596200.4620/40 Χρήση ιχνηθετών μεγάλου χρόνου ζωής φθορισμού (ιόντα λανθανίδων) Διέγερση δείγματος με βραχύ παλμό ακτινοβολίας Μέτρηση μετά απόσβεση βραχύβιου φθορισμού υποβάθρου

23 23 ΙΟΝΤΙΚΟΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΕΥΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΡΒΙΟΥ

24 24 ΑΡΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΑΣΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (Phase- resolved Fluorimetry) EΦΑΡΜΟΓΕΣ: -Προσδιορισμός χρόνου ζωής φθορισμοφόρων - Ανάλυση μίγματος ουσιών

25 25 ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΩΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ (FLUORESCENCE POLARIZATION) D D F + Ab Ab D DF Μη πολωμένος φθορισμός Πολωμένος φθορισμός ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ -Προσδιορισμός μεγέθους και ολικών διαστάσεων μακρομορίων επισημασμένων με φθορισμοφόρα -Ανοσοφθορισμομετρικοί προσδιορισμοί συναγωνιστικού τύπου

26 26 ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΜΕΣΕΣ (Ενδογενής φθορισμός) -ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ -ΦΑΡΜΑΚΑ -ΑΜΙΝΟΞΕΑ -ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ -ΠΟΛΥΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΕΜΜΕΣΕΣ (Μετατροπή σε φθορίζον προϊόν) α) Σχηματισμός φθορίζοντος παραγώγου με σύνδεση με φθορίζουσες ουσίες (δανσυλο- χλωρίδιο για αμινοξέα και φαινόλες, ο-φθαλαλδεϋδη για πρωτοταγείς αρυλαμίνες, αρυλυδραζίνες) β) Μετατροπή του αναλύτη σε φθορίζον προϊόν μέσω χημικών αντιδράσεων γ) Σχηματισμός φθορίζοντος συμπλόκου για τον προσδιορισμό μεταλλοϊόντων ή οργανικών μορίων δ) Με απόσβεση ή ενίσχυση φθορισμού

27 27 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ Μέθοδοι διαχωρισμού με ανιχνευτή φθορισμού (Χρωματογραφικές τεχνικές, τριχοειδής ηλεκτροφόρηση) Ενζυμική ανάλυση α) Προσδιορισμός ενεργότητας ενζύμων β) Προσδιορισμός υποστρωμάτων Προσδιορισμός μεγέθους και ολικών διαστάσεων μακρομορίων επισημασμένων με φθορισμοφόρα (Φθορισμομετρία πολωμένου φθορισμού) Μελέτη σύνδεσης μικρομορίων, π.χ. φαρμάκων με πρωτεΐνες (Τεχνική φθορίζοντος ιχνηθέτη) Μετρήσεις αποστάσεων μεταξύ ομάδων μακρομορίου με βάση το φαινόμενο μεταφοράς ενέργειας Μικροσκοπία φθορισμού (Χρώση κυττάρων, χρήση επισημασμένων αντισωμάτων ειδικών για τα συστατικά του κυττάρου) Φθορισμοανοσοχημικοί προσδιορισμοί Μέθοδοι υβριδοποίησης DNA

28 28

29 29

30 30 BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.Parker CA, Photoluminescence of Solutions, Elsevier, Amsterdam, 1968 2.Hemmila IK, Applications of Fluorescence in Immunoassays, John Wiley & Sons, New York, 1991 3.Warner IM, Patonay G, Thomas MP, “Multidimensional Luminescence Measurements”, Anal Chem, 57, 463 A, 1985 4.Rubio S, Gomez-Henz A, Valcarcel M, “Analytical applications of synchronous fluorescence spectroscopy”, Talanta, 33, 633-640, 1986 5.Seitz RW, “Fluorescence derivatization”, CRC (Critical Reviews in Analytical Chemistry), p. 367, 1980 6.Georges J, “Lanthanide-sensitized Luminescence and applications to the determination of organic analytes”, Analyst, 118, 1481-1486, 1993 7.Skoog DA, Holler FJ, Nieman TA, Principles of Instrumental Analysis, Brooks/Cole Pub Co; 5th edition, 1997 8.Bright FV, “Bioanalytical Applications of Fluorescence Spectroscopy”, Anal Chem, 60, 1031A, 1988 9.Gudgin Dickson EF, Pollak A, Diamandis EP, “Time-resolved detection of lanthanide luminescence for ultrasensitive bioanalytical assays”, J Photochem Photobiol, B: Biology, 27, 3-19, 1995


Κατέβασμα ppt "1 Π. ΙΩΑΝΝΟΥ-ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΚΑΘ. ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2003."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google