Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ε.Ε. Δρ Νικόλαος Λυμούρης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ε.Ε. Δρ Νικόλαος Λυμούρης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ε.Ε. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

2 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Τα Θεσμικά Όργανα της Ε.Ε.  Υπερεθνικά / Υπερκρατικά  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Διακυβερνητικά / Διακρατικά  Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

3 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Λοιπά Όργανα:  Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (Ευρωπ. Κοινοβ.)  Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Ελεγκτικό Συνέδριο Συμβουλευτικά Όργανα:  Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή  Επιτροπή των Περιφερειών

4 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Νομισματοπιστωτικά Ιδρύματα:  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί:  Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών  Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης  Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων  Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στην Θάλασσα κ.α. (…)

5 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Εννοιολογικός Προσδιορισμός: Συμβούλιο Συμβούλιο Υπουργών Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συμβούλιο της Ευρώπης

6 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Συμβούλιο της Ε.Ε.  Η εκπροσώπηση των κρατών μελών…  Αποτελείται από είκοσι επτά υπουργούς κυβερνήσεων από τους οποίους καθένας αντιπροσωπεύει ένα κράτος μέλος.  Αποτελεί βασικό όργανο λήψης αποφάσεων που συντονίζει την οικονομική πολιτική της Ένωσης και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας

7 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Αλλάζει σύνθεση ανάλογα με το υπό συζήτηση θέμα:  Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις: Αποτελεί μία από τις παλαιότερες συνθέσεις και απαρτίζεται από τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών. Συνεδριάζει μία φορά το χρόνο και από τον Ιούνιο του 2002, συνέρχεται σε χωριστές συνόδους Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων. Οι σύνοδοι Γενικών Υποθέσεων πραγματεύονται θέματα που άπτονται γενικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θεσμικά και διοικητικά ζητήματα. Οι σύνοδοι των εξωτερικών σχέσεων ασχολούνται με το σύνολο των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της Ε.Ε.

8 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε.  Οικονομικά και Δημοσιονομικά Θέματα (Ecofin)  Γεωργία και Αλιεία  Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις  Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές  Ανταγωνιστικότητα  Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια  Περιβάλλον  Παιδεία, Νεολαία και Πολιτισμός

9 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Κύριες Αρμοδιότητες:  Θεσπίζει τη νομοθεσία της Ε.Ε. - από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - σε πολλούς τομείς πολιτικής.  Συντονίζει τις γενικές οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές των κρατών μελών.  Συνάπτει διεθνείς συμφωνίες μεταξύ της Ε.Ε. και τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών.

10 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε.  Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  Χαράσσει και υλοποιεί την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της Ένωσης  Συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών δικαστικών και αστυνομικών αρχών σε ποινικές υποθέσεις.

11 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Λήψη Αποφάσεων:  Οι αποφάσεις πλέον λαμβάνονται συχνότερα με ειδική πλειοψηφία, παρά με ομοφωνία.  Κάθε κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει να επιβεβαιωθεί ότι οι θετικές ψήφοι αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 62% του συνολικού πληθυσμού της Ένωσης. Αν διαπιστωθεί ότι αυτό δεν ισχύει, η απόφαση δεν εγκρίνεται.

12 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε.  Από το 2014 θα εισαχθεί ένα σύστημα γνωστό ως «διπλή πλειοψηφία». Οι αποφάσεις του Συμβουλίου θα χρειάζονται την υποστήριξη του 55% των κρατών μελών που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Αυτό το σύστημα νομιμοποιεί διπλά τις αποφάσεις που λαμβάνονται.  Σήμερα ισχύει το «σύστημα» της Νίκαιας: 74% των ψήφων (255/345) 62% του πληθυσμού της Ένωσης 50%+1 των κρατών μελών

13 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Γερμανία 29 Γαλλία 29 Ηνωμένο Βασίλειο 29 Ιταλία 29 Ισπανία 27 Πολωνία 27 Ρουμανία14 Κάτω Χώρες 13 Ελλάδα 12 Βέλγιο 12 Ουγγαρία 12 Πορτογαλία 12 Τσεχία 12 Αυστρία 10 Βουλγαρία10 Σουηδία 10 Δανία 7 Λιθουανία 7 Ιρλανδία 7 Σλοβακία 7 Φινλανδία 7 Εσθονία 4 Κύπρος 4 Λεττονία 4 Λουξεμβούργο 4 Σλοβενία 4 Μάλτα 3 ΣΥΝΟΛΟ: 345 ΕΙΔ. ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: 255

14 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Προεδρία:  Η Προεδρία του Συμβουλίου ασκείται εκ περιτροπής από κάθε κράτος μέλος για περίοδο έξι μηνών.  Αν, για παράδειγμα, το δεύτερο εξάμηνο του 2011, προβλέπεται να συγκληθεί το Συμβούλιο Περιβάλλοντος, θα προεδρεύεται από τον Πολωνό υπουργό Περιβάλλοντος, εφόσον την Προεδρία του Συμβουλίου θα ασκεί την εποχή εκείνη η Πολωνία.

15 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. 1958Α’Belgium B’ West Germany 1959 A’ France B’Italy 1960 A’ Luxembourg B’Netherlands 1961 A’Belgium B’West Germany Ελλάδα 1983 Β’ / 1988 Β’ / 1994 Α’ / 2003 Α’ / [2014 Α’]

16 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. ΈτοςΑ’ ΕξάμηνοΒ’ Εξάμηνο 2005ΛουξεμβούργοΗν. Βασίλειο 2006ΑυστρίαΦιλανδία 2007ΓερμανίαΠορτογαλία 2008ΣλοβενίαΓαλλία 2009ΤσεχίαΣουηδία 2010ΙσπανίαΒέλγιο 2011ΟυγγαρίαΠολωνία 2012ΔανίαΚύπρος 2013ΙρλανδίαΛιθουανία 2014ΕλλάδαΙταλία 2015ΛεττονίαΛουξεμβούργο

17 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο [1974 / 1986 / 2009] αποτελείται από τους ανώτερους εκλεγμένους πολιτικούς αντιπροσώπους των κρατών μελών – πρωθυπουργούς και προέδρους με εκτελεστικές εξουσίες.  Δίνει την πολιτική κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζει τις προτεραιότητές της.  Βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο γίνεται πλήρες θεσμικό όργανο της Ε.Ε. και ο ρόλος του προσδιορίζεται με σαφήνεια.

18 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε.  Την 1 η /12/2009 δημιουργήθηκε νέα θέση Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Herman Van Rompuy).  Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα εκλέγεται από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η θητεία του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια (2,5 έτη x 2).  Θα προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, θα προωθεί το έργο του Συμβουλίου σε διαρκή βάση και θα εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση διεθνώς στο υψηλότερο επίπεδο.

19 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. ΕΜΑ (COREPER)  Κάθε κράτος μέλος της Ένωσης διαθέτει στις Βρυξέλλες μια μόνιμη ομάδα («αντιπροσωπεία») που το εκπροσωπεί και υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντά του στο επίπεδο της Ένωσης. Ο επικεφαλής κάθε αντιπροσωπείας είναι στην ουσία ο πρέσβης της χώρας του στην Ένωση.  Αυτοί οι πρέσβεις (γνωστοί ως «μόνιμοι αντιπρόσωποι») συνεδριάζουν κάθε εβδομάδα στο πλαίσιο της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ).

20 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε.  Η επιτροπή αυτή έχει ως έργο την προετοιμασία των εργασιών του Συμβουλίου σε όλους τους τομείς, εκτός από το γεωργικό, με τον οποίο ασχολείται η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας. Η ΕΜΑ επικουρείται από μια σειρά ομάδων εργασίας τις οποίες απαρτίζουν στελέχη των εθνικών διοικήσεων.  COREPER ΙΙ + COREPER Ι

21 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Η «κυβέρνηση» της Ένωσης  27 Μέλη - ένας Επίτροπος από κάθε κράτος-μέλος (Μ. Δαμανάκη)  Διορίζονται από τα κράτη-μέλη  Ο πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα κράτη μέλη και αποφασίζει τις αρμοδιότητες των Επιτρόπων  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει ή απορρίπτει την Επιτροπή  Πενταετής θητεία (2009-2014)

22 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Κύριες Αρμοδιότητες  Προτείνει την ευρωπαϊκή νομοθεσία (initiator)  Διαχειρίζεται και υλοποιεί τις πολιτικές της Ένωσης και τον προϋπολογισμό  Θεματοφύλακας των Συνθηκών. Εποπτεύει την ορθή τήρηση της νομοθεσίας  Εκπροσωπεί την Ένωση στη διεθνή σκηνή

23 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Πρόεδροι Ευρωπαϊκής Επιτροπής Walter Hallstein1/1/1958-30/6/1967 (Δ. Γερμ.) Jean Rey 2/7/1967-1/7/ 1970 (Βέλγιο) Franco Maria Malfatti2/7/1970-1/3/1972(Ιταλία) Sicco Mansholt22/3/1972-5/1/1973(Κ. Χώρες) François-Xavier Ortoli 6/1/1973-5/1/1977 (Γαλλία) Roy Jenkins6/1/1977-19/1/1981 (Ην.Βασίλειο) Gaston Thorn20/1/1981-6/1/1985 (Λουξεμβ.) Jacques Delors7/1/1985-24/1/1995 (Γαλλία) Jacques Santer25/1/1995-15/3/1999 (Λουξεμβ.) Manuel Marín(εκτ. Χρέη) 15/3/1999-17/9/1999 (Ισπανία) Romano Prodi17/9/1999-22/11/2004(Ιταλία) José Manuel Barroso22/11/2004-(31/10/2014) (Πορτογ.)

24 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Έλληνες Επίτροποι 1981-1985Γεώργιος Κοντογεώργης (Μεταφορές) 1985-1989Γρηγόριος Βάρφης (Περιφερειακή Πολ.) 1989-1993Βάσω Παπανδρέου (Απασχόληση) 1993-1995Ιωάννης Παλαιοκρασσάς (Περιβάλλον) 1995-1999Χρήστος Παπουτσής (Ενέργεια) 1999-2004Άννα Διαμαντοπούλου (Κοινων. Υποθ.) 2004-2009Σταύρος Δήμας (Περιβάλλον) 2009-(2014)Μαρία Δαμανάκη (Ναυτιλία)

25 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Η φωνή των πολιτών  736 / 751 Βουλευτές (από το 2014)  Άμεσα Δημοκρατικά Εκλεγμένο Νομοθετικό Σώμα  Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ομάδες  Επιτροπές και Υποεπιτροπές

26 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε.  Σύνοδοι Ολομέλειας στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες  Συνεδριάσεις επιτροπών στις Βρυξέλλες  Διοικητικές Υπηρεσίες σε Λουξεμβούργο και Βρυξέλλες

27 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Κύριες Αρμοδιότητες ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ…  …την ασκεί από κοινού με το Συμβούλιο  Συναπόφαση  Διαβούλευση  Μπορεί να προτείνει στην Επιτροπή τη θέσπιση νέας νομοθεσίας

28 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ…  …επί όλων των θεσμικών οργάνων  Εγκρίνει ή απορρίπτει τον διορισμό των Επιτρόπων  Πρόταση Δυσπιστίας κατά της Επιτροπής συνολικά  Γραπτές και Προφορικές ερωτήσεις στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

29 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Διαμορφώνει τον προϋπολογισμό από κοινού με το Συμβούλιο  Εγκρίνει ή απορρίπτει τον προϋπολογισμό στο σύνολό του ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ  Συνθήκες προσχώρησης νέων κρατών-μελών  Εμπορικές συμφωνίες  Συμφωνίες σύνδεσης με άλλα κράτη

30 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Πολιτικές Ομάδες  Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα265  Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ε.Κ.184  Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη 84  Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία 55  Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές 54  Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά / Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών35  Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας 31  Μη εγγεγραμμένοι 28

31 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Γερμανία 99 (96) Γαλλία 72 (74) Ηνωμένο Βασίλειο 72 (73) Ιταλία 72 (73) Ισπανία50 (54) Πολωνία50 (51) Ρουμανία33 Κάτω Χώρες25 (26) Ελλάδα 22 Βέλγιο 22 Ουγγαρία 22 Πορτογαλία 22 Τσεχία 22 Σουηδία18 (20) Αυστρία17 (19) Βουλγαρία17 (18) Δανία 13 Σλοβακία 13 Φινλανδία 13 Λιθουανία 12 Ιρλανδία 12 Λεττονία 8 (9) Σλοβενία 7 (8) Εσθονία 6 Κύπρος 6 Λουξεμβούργο 6 Μάλτα 5 (6)

32 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Κοινοβουλευτικές Επιτροπές  Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων  Επιτροπή Ανάπτυξης  Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου  Επιτροπή Προϋπολογισμών  Επιτροπή Έλέγχου των Προϋπολογισμών  Επιτροπή Οικονομικών & Νομισματικών θεμάτων  Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  Επιτροπή Αναφορών

33 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (European Ombudsman)  Εδρεύει στο Στρασβούργο  Συστάθηκε το 1992 με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ  Λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ του πολίτη και των οργάνων της Ένωσης  Λαμβάνει και να ερευνά καταγγελίες πολιτών, επιχειρήσεων και οργανισμών της Ε.Ε. και όλων όσοι έχουν την έδρα τους στην Ε.Ε..  Κακοδιοίκηση, διακρίσεις, άνιση μεταχείριση κ.λπ.  Εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 5 έτη  Νικηφόρος Διαμαντούρος (από το 2003)


Κατέβασμα ppt "ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ε.Ε. Δρ Νικόλαος Λυμούρης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google