Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων  Η ανάγκη αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων  Συστήματα Αρχείων  Συστήματα Βάσεων Δεδομένων  Παραδοσιακές και σύγχρονες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων  Η ανάγκη αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων  Συστήματα Αρχείων  Συστήματα Βάσεων Δεδομένων  Παραδοσιακές και σύγχρονες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων  Η ανάγκη αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων  Συστήματα Αρχείων  Συστήματα Βάσεων Δεδομένων  Παραδοσιακές και σύγχρονες εφαρμογές

2 2 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Οι μεγάλες ποσότητες δεδομένων επιβάλλουν την εύρεση αποτελεσματικών και αποδοτικών μεθόδων αποθήκευσης και διαχείρισης. Τα δεδομένα πρέπει να είναι οργανωμένα ώστε να επιτρέπεται η αναζήτηση στοιχείων εύκολα και γρήγορα. Δεδομένα χωρίς συγκεκριμένη δομή και οργάνωση επιφέρουν προβλήματα. Ανάγκη Διαχείρισης Δεδομένων

3 3 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Πριν την εμφάνιση των βάσεων δεδομένων, η αποθήκευση και η διαχείριση των δεδομένων ήταν στην ευθύνη των προγραμμάτων εφαρμογής. Η αποθήκευση των δεδομένων γινόταν σε αρχεία του λειτουργικού συστήματος. Η ανάγνωση, εγγραφή και ενημέρωση των δεδομένων ήταν στην ευθύνη του προγραμματιστή της εφαρμογής. Συστήματα Αρχείων: η αρχική προσέγγιση

4 4 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Συστήματα Αρχείων: η αρχική προσέγγιση

5 5 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Μειονεκτήματα Ο προγραμματιστής της εφαρμογής είναι υπεύθυνος για τη σωστή ενημέρωση των αρχείων των δεδομένων, ανάλογα με τις εισαγωγές και διαγραφές που πραγματοποιούνται. Επίσης, κατά την αναζήτηση στοιχείων θα πρέπει σε πρώτο στάδιο να προσδιοριστούν τα αρχεία που απαιτούνται και σε δεύτερο στάδιο να γίνει προσεκτική ανάγνωση των δεδομένων, συνδυάζοντας κατάλληλα τις πληροφορίες που περιέχουν τα διαφορετικά αρχεία. Η κατάσταση δυσκολεύει όσο αυξάνεται ο αριθμός των αρχείων δεδομένων και όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα των ερωτημάτων.

6 6 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Μειονεκτήματα Η δομή του κάθε αρχείου καθορίζεται από την ίδια την εφαρμογή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η αλλαγή της δομής ενός αρχείου. Πολλές φορές παρουσιάζεται η ανάγκη να προστεθεί ένα νέο χαρακτηριστικό στα δεδομένα. Σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει αφ' ενός να μεταβληθεί η δομή του αρχείου έτσι ώστε να δημιουργηθεί χώρος για το νέο πεδίο, και αφετέρου να μεταβληθεί η λογική της εφαρμογής ώστε να ληφθεί το νέο πεδίο υπόψη κατά την αναζήτηση, εισαγωγή και διαγραφή δεδομένων. Οι αλλαγές αυτές είναι χρονοβόρες και επικίνδυνες για την ακεραιότητα των αποθηκευμένων δεδομένων.

7 7 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Μειονεκτήματα Εφόσον ο τρόπος δημιουργίας των αρχείων καθορίζεται από την εφαρμογή, η μορφοποίηση των αρχείων εξαρτάται από την εκάστοτε γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί ο προγραμματιστής. Το γεγονός αυτό δημιουργεί δυσκολίες όταν απαιτείται η χρήση των αρχείων από διαφορετικές εφαρμογές ή όταν απαιτείται η κατασκευή των αρχείων από διαφορετικούς προγραμματιστές οι οποίοι χρησιμοποιούν διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο όταν τα δεδομένα αποθηκεύονται σε δυαδική (binary) μορφή και όχι σε αλφαρηθμητική (alphanumeric, text) μορφή.

8 8 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Μειονεκτήματα Σε πολλές περιπτώσεις η εφαρμογή εξυπηρετεί πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Η διασφάλιση της προστασίας και της ακεραιότητας των δεδομένων κατά την ταυτόχρονη αναζήτηση, εισαγωγή και διαγραφή στοιχείων είναι αρκετά περίπλοκη. Επίσης, σε συγκεκριμένες λειτουργίες πρέπει να διασφαλίζεται η ατομικότητα της εκτέλεσης.

9 9 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Μειονεκτήματα Στη γενική περίπτωση, κάθε χρήστης της εφαρμογής έχει διαφορετικά δικαιώματα σχετικά με την προσπέλαση των δεδομένων. Η εφαρμογή των κανόνων προστασίας των δεδομένων ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστες καταστάσεις απώλειας δεδομένων (είτε κατά λάθος είτε εσκεμμένα) στηριζόμενοι στα εργαλεία του λειτουργικού συστήματος είναι δύσκολα κατορθωτό. Επιπλέον, είναι πολύ δύσκολο να ορίσουμε διαφορετικά δικαιώματα μέσα στο ίδιο αρχείο.

10 10 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Μειονεκτήματα Εφόσον η λογική της αναζήτησης στοιχείων από τα αρχεία δεδομένων υλοποιείται στον κώδικα της εφαρμογής, οι διαφορετικοί τύποι ερωτημάτων που μπορεί να δεχθεί η εφαρμογή είναι περιορισμένοι και πρέπει να υλοποιηθούν εκ των προτέρων. Αυτό αποτελεί αρκετά δεσμευτικό παράγοντα λαμβάνοντας υπ΄ όψη ότι είναι σχεδόν αδύνατο να προβλέψουμε όλα τα δυνατά ερωτήματα που μπορεί να επιθυμεί να θέσει ένας χρήστης.

11 11 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Βάση Δεδομένων (database): αποτελεί μία συλλογή στοιχείων σχετικών μεταξύ τους τα οποία είναι δομημένα και καταχωρημένα με κατάλληλο τρόπο. Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (database management system): είναι μία συλλογή λογισμικού στο οποίο υλοποιούνται όλες οι λειτουργίες που πρέπει να υποστηριχθούν, όπως αναζήτηση, εισαγωγή, διαγραφή, συγχρονισμός προσπελάσεων, προστασία και πολλές ακόμη. Βάσεις Δεδομένων: η εναλλακτική προσέγγιση

12 12 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Βάσεις Δεδομένων: η εναλλακτική προσέγγιση

13 13 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Πλεονεκτήματα Περιγραφή Δεδομένων Ανεξαρτησία Δεδομένων και Λειτουργιών Αποδοτικότερη Διαχείριση Δεδομένων Προστασία Δεδομένων και Δικαιώματα Χρηστών Μηχανισμοί Ταυτόχρονης Προσπέλασης Επεκτασιμότητα Βάσεις Δεδομένων: η εναλλακτική προσέγγιση

14 14 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Κρατήσεις Θέσεων Τραπεζικές Συναλλαγές Διαχείριση Εταιρικών Δεδομένων Παραδοσιακές Εφαρμογές

15 15 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Διαχείριση Γεωγραφικών Πληροφοριών (π.χ. GIS) Πολυμεσικές (multimedia) Εφαρμογές Αναλυτική Επεξεργασία (OLAP) Εξόρυξη Δεδομένων (data mining) Ανάκτηση Πληροφορίας (information retrieval) Σύγχρονες Εφαρμογές

16 2 Μέσα Αποθήκευσης  Ιεραρχία μνήμης  Μαγνητικοί δίσκοι  Συστοιχίες δίσκων RAID  Οπτικοί δίσκοι  Μαγνητικές ταινίες  Άλλα μέσα αποθήκευσης

17 17 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Καταχωρητές (CPU registers) Κρυφή μνήμη (cache memory) Κύρια μνήμη (RAM, main memory) Flash μνήμη Μαγνητικός δίσκος (magnetic disk) Οπτικός δίσκος (CD, optical disk) Μαγνητική ταινία (magnetic tape) Ιεραρχία Μνήμης

18 18 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Η ιστορία του μαγνητικού σκληρού δίσκου ως μέσου αποθήκευσης ξεκινά το 1956 όταν η IBM κατασκεύασε τον πρώτο δίσκο με την ονομασία RAMAC, με συνολική χωρητικότητα 5 MBytes. Ο RAMAC ήταν αρκετά μεγαλύτερος σε μέγεθος σε σχέση με τους σύγχρονους σκληρούς δίσκους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει την αύξηση του αριθμού των bits που μπορούν να κωδικοποιηθούν ανά μονάδα μαγνητικής επιφάνειας, με αποτέλεσμα να αυξάνει η ικανότητα αποθήκευσης των δίσκων. Ωστόσο, αν και οι σημερινοί δίσκοι (2003) είναι πιο γρήγοροι, πιο μικροί σε μέγεθος και αποθηκεύουν περισσότερα δεδομένα στηρίζονται στις ίδιες τεχνολογικές αρχές στις οποίες βασίστηκε και ο RAMAC. Μαγνητικός Δίσκος

19 19 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Μαγνητικός Δίσκος

20 20 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Φάση αναζήτησης: μετακίνηση των κεφαλών πάνω από την κατάλληλη τροχιά. Φάση Αναμονής: αναμονή έως ότου ο κατάλληλος τομέας περάσει κάτω από την κεφαλή. Φάση Μεταφοράς Δεδομένων: η κεφαλή διαβάζει ή γράφει δεδομένα. Μαγνητικός Δίσκος

21 21 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Seagate Western Digital Hitatchi ST1181677LCV WD25000JB Ultrastar DK32EJ-14 Χωρητικότητα 182 GBytes 250 GBytes 147 GBytes Περιστροφή 7200 rpm 7200 rpm 10025 rpm Δίσκοι/Κεφαλές 12/24 3/6 5/10 Κύλινδροι 24247 16383 - Αναζήτηση (μέση τιμή) 7.4 msec 8.9 msec 4.9 msec Αναμονή (μέση τιμή) 4.17 msec 4.20 msec 2.99 msec Μεταφορά (μέγιστη τιμή)47 MBytes/sec 100 MBytes/sec 100 MBytes/sec Χαρακτηριστικά σύγχρονων μαγνητικών σκληρών δίσκων. Πηγές: www.seagate.com, www.westerndigital.com, www.hgst.com. Μαγνητικός Δίσκος

22 22 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης RAID: Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks Χρήση πολλών μονάδων δίσκου για ταχύτερη προσπέλαση δεδομένων. Αύξηση της αξιοπιστίας και της ανοχής σε περιπτώσεις βλάβης του μέσου. Συστοιχίες Δίσκων RAID

23 23 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης RAID level 0

24 24 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης RAID level 1

25 25 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης RAID level 2

26 26 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης RAID level 3

27 27 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης RAID level 4

28 28 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης RAID level 5

29 29 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Πολλά από τα προαναφερθέντα επίπεδα μπορούν να συνδυαστούν έτσι ώστε να προκύψουν πιο πολύπλοκες διατάξεις, με διαφορετικούς βαθμούς ανοχής σε βλάβες. Για παράδειγμα, συνδυάζοντας το RAID 0 με το RAID 1 έχουμε μία νέα συστοιχία (RAID 01 ή RAID 10) η οποία έχει τα χαρακτηριστικά και των δύο επιπέδων. Ομοίως ο συνδυασμός των επιπέδων RAID 0 και RAID 3 δίνει τη συστοιχία RAID 03. Συνδυασμοί Επιπέδων RAID

30 30 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Ο οπτικός δίσκος (optical disk) χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση προγραμμάτων, αρχείων κειμένου, αρχείων ήχου, εικόνων, ταινιών. Επίσης, χρησιμοποιούνται και ως ένας εύκολος τρόπος παραγωγής αντιγράφων ασφαλείας. Οπτικός Δίσκος

31 31 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Διακρίνουμε δύο τύπους: WORM: write-once read-many Rewritable: write-many read-many Οπτικός Δίσκος

32 32 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Ένας οπτικός δίσκος WORM αποτελείται από ένα δίσκο διαμέτρου 12cm ο οποίος είναι κατασκευασμένος από πολυανθρακικό πλαστικό υλικό. Το πολυανθρακικό υλικό επικαλύπτεται από ένα στρώμα φωτοευαίσθητης χρωστικής ουσίας και ακολουθεί επίστρωση από λεπτό φύλλο αλουμινίου. Το συνολικό πάχος του οπτικού δίσκου δε ξεπερνά τα 1.2mm. Οπτικός Δίσκος

33 33 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Σε έναν άδειο οπτικό δίσκο η συνολική επιφάνεια της χρωστικής ουσίας είναι ημιδιαφανής. Η εγγραφή των δεδομένων πραγματοποιείται με τη βοήθεια δέσμης laser η οποία μετατρέπει τη χρωστική ουσία σε αδιαφανή σε συγκεκριμένα σημεία. Τα σημεία αυτά ακολουθούν σπειροειδή τροχιά, η οποία ξεκινά από το κέντρο του δίσκου και κατευθύνεται προς τα έξω. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εγγράψουμε ψηφιακά δεδομένα σε έναν οπτικό δίσκο. Οπτικός Δίσκος

34 34 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Η ανάγνωση των δεδομένων πραγματοποιείται πάλι με τη βοήθεια δέσμης laser χαμηλότερης ισχύος. Όταν η δέσμη περάσει από σημείο της χρωστικής ουσίας που είναι ημιδιαφανές, η δέσμη θα ανακλαστεί μέσω της επίστρωσης αλουμινίου. Διαφορετικά δε θα υπάρχει ανάκλαση. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να διαχωρίσουμε τα bits της πληροφορίας που περιέχεται στον οπτικό δίσκο. Οι επανεγγράψιμοι οπτικοί δίσκοι (CD-RW) κατασκευάζονται με διαφορετικές τεχνικές οι οποίες επιτρέπουν τη διαγραφή και επανεγγραφή νέων δεδομένων. Οπτικός Δίσκος

35 35 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Οπτικός Δίσκος

36 36 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Κατά τη δεκαετία του 1950 η μαγνητική ταινία (magnetic tape) ήταν το βασικό μέσο αποθήκευσης των υπολογιστών main frames. Αν και από τις αρχές τις δεκαετίας του 1960 ο μαγνητικός δίσκος καθιερώθηκε ως το βασικό μέσο αποθήκευσης σε μικρά και μεγάλα υπολογιστικά συστήματα, η μαγνητική ταινία συνεχίζει σήμερα να αποτελεί ένα χαμηλού κόστους βοηθητικό μέσο αποθήκευσης. Μαγνητική Ταινία

37 37 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Οι συσκευές μαζικής αποθήκευσης (mass storage) χρησιμοποιούν πλήθος από κασέτες για μακροχρόνια αποθήκευση σε συνδυασμό με μαγνητικούς δίσκους για την αποθήκευση των δεδομένων κατά την επεξεργασία. Οι μνήμες μαγνητικών φυσαλίδων (magnetic bubble memories) έχουν καλούς χρόνους προσπέλασης (από 4 μέχρι 7 ms), αλλά υστερούν σε χωρητικότητα (από 92.000 μέχρι 1310.720 bits) και χρόνο μεταφοράς (από 50.000 μέχρι 5000.000 bps). Οι συσκευές ημιαγώγιμων δίσκων (semiconductor disks) εμφανίσθηκαν εμπορικά το 1978 και έκτοτε έχουν γνωρίσει σημαντική εξέλιξη και εφαρμογή σε περιπτώσεις αποθήκευσης βιβλιοθηκών προγραμμάτων, καταλόγων ή προσωρινών αρχείων εργασίας. Διακρίνονται από πάρα πολύ γρήγορη προσπέλαση (όπως 0,5 ms), μεγάλη χωρητικότητα (όπως 700 Μb), χαμηλό κόστος και κατανάλωση ρεύματος. Άλλα Μέσα Αποθήκευσης

38 38 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Η οπτική ταινία (optical tape) διακρίνεται για τη δυνατότητα αποθήκευσης τεράστιων χωρητικοτήτων σε πολύ μικρό όγκο. Μία άλλη κατεύθυνση είναι η αξιοποίηση της ολογραφίας (holography) για την ανάπτυξη ειδικών συσκευών, με σκοπό την εκμετάλλευση των τριών διαστάσεων του χώρου για την αποθήκευση δεδομένων. Τέλος, μία άλλη κατεύθυνση είναι προς την ανάπτυξη δίσκων που στηρίζονται στο φαινόμενο της παγίδευσης ηλεκτρονίων (electron trapping). Άλλα Μέσα Αποθήκευσης

39 3 Αρχιτεκτονική Συστημάτων  Κατηγορίες χρηστών ΣΔΒΔ  Αρχιτεκτονική ANSI/SPARC  Γλώσσες βάσεων δεδομένων  Μοντέλα δεδομένων  Λειτουργίες ΣΔΒΔ

40 40 Κεφάλαιο 3: Αρχιτεκτονική Συστημάτων Απλοί Χρήστες Προχωρημένοι Χρήστες Διαχειριστές Σχεδιαστές Βάσεων Δεδομένων Προγραμματιστές Εφαρμογών Χρήστες ΣΔΒΔ

41 41 Κεφάλαιο 3: Αρχιτεκτονική Συστημάτων Ανάγκη για τον ορισμό μίας κοινά αποδεκτής ορολογίας και αρχιτεκτονικής για τα ΣΔΒΔ Πρόταση της Ομάδας Εργασίας Βάσεων Δεδομένων (Data Base Task Group) στο συνέδριο CODASYL για αρχιτεκτονική δύο επιπέδων (1971). Η επιτροπή ANSI-SPARC (American National Standards Institute - Standards Planning and Requirements Committee πρότεινε την αρχιτεκτονική τριών επιπέδων (1975). Αν και η αρχιτεκτονική ANSI-SPARC δεν προτυποποιήθηκε, αποτελεί μία καλή αφετηρία για την κατανόηση της λειτουργικότητας ενός ΣΔΒΔ. Αρχιτεκτονική ANSI/SPARC

42 42 Κεφάλαιο 3: Αρχιτεκτονική Συστημάτων Αρχιτεκτονική ANSI/SPARC

43 43 Κεφάλαιο 3: Αρχιτεκτονική Συστημάτων Ο στόχος της αρχιτεκτονικής τριών επιπέδων είναι ο διαχωρισμός του τρόπου με τον οποίο ο χρήστης "βλέπει" τα δεδομένα από τον τρόπο φυσικής οργάνωσης των δεδομένων. Ο διαχωρισμός αυτός είναι επιθυμητός για τους ακόλουθους λόγους: Διαφορετική όψη των δεδομένων, ανάλογα με τις ανάγκες, Η προσπέλαση των δεδομένων από τους χρήστες πρέπει να πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τη φυσική οργάνωση των δεδομένων. Ο διαχειριστής του ΣΔΒΔ πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει τον τρόπο φυσικής οργάνωσης των δεδομένων, χωρίς να επηρεάζονται οι χρήστες τους συστήματος Αρχιτεκτονική ANSI/SPARC

44 44 Κεφάλαιο 3: Αρχιτεκτονική Συστημάτων Εξωτερικό Επίπεδο - Το επίπεδο αυτό αφορά στον τρόπο με τον οποίο ορίζονται οι όψεις των χρηστών προς τα δεδομένα. Εννοιολογικό Επίπεδο - Το επίπεδο αυτό περιγράφει τη λογική δομή των δεδομένων της βάσης. Εσωτερικό Επίπεδο - Το εσωτερικό επίπεδο περιγράφει τη φυσική οργάνωση της βάσης. Αρχιτεκτονική ANSI/SPARC

45 45 Κεφάλαιο 3: Αρχιτεκτονική Συστημάτων Η λογική δομή της βάσης δεδομένων καλείται σχήμα. Το σύνολο των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη βάση μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή καλείται στιγμιότυπο. Σχήμα και Στιγμιότυπο

46 46 Κεφάλαιο 3: Αρχιτεκτονική Συστημάτων Μία γλώσσα βάσεων δεδομένων έχει διαφορετική λειτουργικότητα από γλώσσα προγραμματισμού. Μία γλώσσα βάσεων δεδομένων αποτελείται από τη γλώσσα ορισμού δεδομένων και τη γλώσσα χειρισμού δεδομένων. Γλώσσα ορισμού δεδομένων: περιγραφή οντοτήτων, σχέσεων μεταξύ τους, περιορισμοί. Γλώσσα χειρισμού δεδομένων: εισαγωγές, διαγραφές, ενημερώσεις και διατύπωση ερωτημάτων προς το ΣΔΒΔ. Γλώσσες Βάσεων Δεδομένων

47 47 Κεφάλαιο 3: Αρχιτεκτονική Συστημάτων Δεδομένα που αφορούν σε χαρακτηριστικά μοντέλων αυτοκινήτων Για κάθε αυτοκίνητο θέλουμε τον κωδικό του, την ονομασία του μοντέλου, τον κυβισμό και την ιπποδύναμη. Παράδειγμα

48 48 Κεφάλαιο 3: Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατασκευή πίνακα με εντολές της γλώσσας ορισμού δεδομένων CREATE TABLE Αυτοκίνητο AS (κωδικός INTEGER, όνομα CHAR(20), κυβισμός INTEGER, ιπποδύναμη INTEGER); Παράδειγμα

49 49 Κεφάλαιο 3: Αρχιτεκτονική Συστημάτων Εισαγωγή δεδομένων στον πίνακα με εντολές της γλώσσας χειρισμού δεδομένων INSERT INTO Αυτοκίνητο VALUES (1, 'Peugeot 106 Rallye', 1600, 122); INSERT INTO Αυτοκίνητο VALUES (2, 'Citroen Saxo VTS', 1600, 122); INSERT INTO Αυτοκίνητο VALUES (3, 'VW Golf', 1600, 105); Παράδειγμα

50 50 Κεφάλαιο 3: Αρχιτεκτονική Συστημάτων Το στιγμιότυπο της βάσης δεδομένων. ΚωδικόςΌνομα ΚυβισμόςΙπποδύναμη 1Peugeot 106 Rallye1600122 2Citroen Saxo VTS1600122 3VW Golf1600105 Παράδειγμα

51 51 Κεφάλαιο 3: Αρχιτεκτονική Συστημάτων Παράδειγμα Διατύπωση ερωτήματος προς το ΣΔΒΔ με χρήση της γλώσσας χειρισμού δεδομένων. Να βρεθούν τα μοντέλα με ιπποδύναμη μεγαλύτερη από 110. SELECT * FROM Αυτοκίνητο WHERE ιπποδύναμη > 110;

52 52 Κεφάλαιο 3: Αρχιτεκτονική Συστημάτων Γλώσσες 4ης Γενιάς Δημιουργία Φορμών (form generation) Δημιουργία Αναφορών (report generation) Δημιουργία Γραφημάτων (graph generation) Δημιουργία Εφαρμογών (application generation)

53 53 Κεφάλαιο 3: Αρχιτεκτονική Συστημάτων Μοντέλα Δεδομένων Ανάγκη αναπαράστασης του πραγματικού κόσμου. Μοντέλα βασισμένα σε εγγραφές Ιεραρχικό Δικτυακό Σχεσιακό Μοντέλα βασισμένα σε αντικείμενα Οντοτήτων-συσχετισμών Αντικειμενοστραφές

54 54 Κεφάλαιο 3: Αρχιτεκτονική Συστημάτων Λειτουργίες ΣΔΒΔ


Κατέβασμα ppt "1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων  Η ανάγκη αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων  Συστήματα Αρχείων  Συστήματα Βάσεων Δεδομένων  Παραδοσιακές και σύγχρονες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google